Den antroposofiska rörelsen styrs av högskolemedlemmar

Den antroposofiska kulturimpulsens inre kärna bärs av en krets ansvarstagande människor i det som i dagligt tal brukar kallas högskolan – vilket inte ska förstås som ett konventionellt lärosäte inhyst i en byggnad där undervisning sker. Det handlar istället om ett sinnelag.

Den fria högskolan för andevetenskap hette det tidigare. Men ”andevetenskap” (från tyskans Geisteswissenschaft) lät så hopplöst att man på senare år har ersatt det med antroposofi kort och gott. Håkan Leijon må ha kallat den för den fria högskolan för humanvetenskap, men trots att han är landets enda doktor i antroposofi har hans beteckning aldrig vunnit gehör internt. Den fria högskolan för antroposofi är den officiella beteckningen.

Medlem i Antroposofiska sällskapet kan var och en bli som är intresserad av antroposofi och som betalar en årlig medlemsavgift. Den som gjort antroposofins sak till sin egen och därför vill representera antroposofin kan efter två års medlemskap i sällskapet ansöka om  att bli högskolemedlem. Genom att ta detta steg ikläder man sig ett mer personligt ansvar att ”bära” antroposofin, som man brukar uttrycka det.

I en rörelse som saknar ledarskap i vanlig bemärkelse markerar detta en viktig poäng. Rörelsens centrum i Schweiz har visserligen en styrelse som leds av en ordförande, liksom i andra landssällskap i världen, men det är en ledarfunktion som i väsentlig grad är kollektivt styrd. Av högskolemedlemmar. Denna idealistiska princip må se bra ut på papperet, men i praktiken har det lett till handlingsförlamning, något vi ofta återkommit till här på Mummel i kön.

Eftersom högskolemedlemmarna skulle företräda den antroposofiska kulturimpulsen höll Rudolf Steiner ett antal klasstimmar, en sorts  esoteriska föreläsningar med ett meditativt innehåll vars avsikt var att förädla personligheten. Dessa klasstimmar skrevs ned och  läses fortfarande regelbundet för högskolemedlemmarna.

För inte så länge sedan uppfattades högskolan som något nästan hemligt. Man avslöjade inte för någon att man var klassmedlem. Detta för att det inte skulle kännas tvingande för de antroposofer som inte tagit detta steg. Medlemskapet är numer avdramatiserat och de hemliga texterna sedan länge offentliggjorda.

Till begreppet högskolan hör sektionerna, de praktiska grenarna på antroposofins träd. De är

 • allmänna antroposofiska sektionen
 • pedagogiska sektionen
 • naturvetenskapliga sektionen
 • matematisk-astronomiska sektionen
 • medicinska sektionen (som inkluderar det läkepedagogiska/socialterapeutiska arbetet)
 • socialvetenskapliga sektionen
 • sektionen för humaniora (”de sköna vetenskaperna”)
 • sektionen för lantbruk
 • sektionen för scenkonst
 • sektionen för konst, skulptur och arkitektur
 • ungdomssektionen

Sektionerna är en sorts ansvarsgemenskaper för olika yrkesområden (utom ungdoms- och allmänna sektionen). Dessa är de högsta instanserna för bland andra waldorfpedagogiken, biodynamisk odling och läkepedagogiken. ”Att bli medlem i den fria högskolan för antroposofi är att bli medarbetare i uppbyggandet av en civilisationsprincip grundad på det andliga i människan”, som det sägs på sällskapets hemsida.

Sektionerna i högskolan förvaltar de kvalitativa aspekterna av antroposofins praktiska tillämpningar. Här sker forskning, skrivs böcker, anordnas kurser och föredrag. Det är till pedagogiska sektionen waldorflärare vänder sig för rådgivning i principiella spörsmål, för att ta ett exempel. Sektionens funktion har en utpräglat intern karaktär. Mer offentligt-politiska angelägenheter hanteras i Sverige av Waldorfskolefederationen som förhandlar med skolpolitiker, är remissinstans etc.

Till detta skall tillfogas ytterligare ett organ – Högskolekretsen, vilket är en sammanslutning av högskolemedlemmar som regelbundet träffas för att hålla varandra informerade om respektive sektionsområden.

W3Counter

Twingly BlogRank

  • Peter de Voto
  • november 24th, 2011

  En ganska bra beskrivning som likväl haltar. T ex ger rubriken förhanden att den antroposofiska rörelsen styrs av högskolemedlemmar. Själv uppleva jag inte att den styrs alls, iallfall har inte jag märkt av detta i mitt arbete. Så beror det på vad som menas med den antroposofiska rörelsen. I flertalet verksamheter som jag anser vara ytterst antroposofiska i sin verksamhet är där få eller inga medlemmar i antroposofiska sällskapet (än mindre högskolemedlemmar).
  Och vad beträffar medlemskap glider mummel i kön på viktiga formuleringar.
  1. Medlem blir man inte genom att blott vara ”intresserad av antroposofi” (se ovan) utan man ska ”se(r) något berättigat i en sådan institution som Goetheanum i Dornach som fri högskola för antroposofi.” Det är något helt annat. Nog är det så att många inte är medlemmar just för att det inte bara är en intresseförening för antroposofi utan det är ett helt paket av traditioner och hierarkisk utformning – låt vara att den inte är det i praktiken…
  2. Högskolemedelmskap fodrar inte bara att ”bära” utan att man ska ta på sig att ”representera” antroposofin. Bära verkar vara upp till ens lust. Representantskap är ett vida större ansvarstagande också gentemot andra högskolemedlemmar och även Goetheanum.
  Jag tror att antroposofin lever i tiden och i människorna och inte längre behöver ett sällskap för att vara en god verkande kraft. Att det sedan finns de som vill vårda gemenskap i ett sällskap är fint och vackert! Likväl tror jag inte att det är en förutsättning för utvecklingen av antroposofin och dess verksamheter.
  Och, ja – just det, handlingsförlamning? Kanske av antroposofiska sällskapet! Tack och lov för det (har vi inte fått nog av toppstyrda organisationer hur ”goda” de än är?!? Men inte är den antropsofiska kulturimpulsen förlamad. Se på waldorf, Saltå – biodynamiskt, Vidarkliniken, Weleda, osv!!!

  • Gert
  • november 24th, 2011

  jeg kan godt lide betegnelsen ”fria högskolan för humanvetenskap”, det er et moderne udtryk, lyder også fint.

  • Gert
  • november 24th, 2011

  Men Johannes, hvad er problemet, hvori ser du handlingslammelsen?
  Kære Peter, mener du at selskabet passer sin rolle som den moderne åndeligheds impulsgiver?

 1. @Peter de Voto

  Hej Peter! Min redogörelse var nog mer principiellt menad. Visst är det så att antroposofiskt inspirerade verksamheter kan ledas av såna som varken är med i sällskapet eller högskolan – vilket är ett tecken så gott som något på att de gamla formerna är förlegade.

  1. Nej det är inte något helt annat. ”Att se något berättigat i en sådan institution som Goetheanum i Dornach som fri högskola för antroposofi” kan med fördel förkortas med att vara intresserad av antroposofi. Den högtravande formuleringen är både krånglig och svårförståelig för de flesta som är obekanta med antroposofiskt fikonspråk. Och förresten – skulle den som var intresserad av antroposofin INTE se något berättigat i en sådan institution som Goetheanum i Dornach som fri högskola för antroposofi? ”Att se något berättigat i” är en luddig formulering som måste uppfattas som att man menar att existensen är OK. Definitionen av institutionens egenart och funktion är obegriplig för den som ser den för första gången. Det känns genant att behöva använda denna harang som bara är att visa upp en självklarhet i fina kläder.

  2. Håller helt med, det var därför jag skrev ”Den som gjort antroposofins sak till sin egen och därför vill representera antroposofin…” Jag håller också med dig om sällskapets irrelevans (men att det ändå är fint att det finns människor som vårdar det).

  Sen har jag inte sagt att rörelsen är förlamad – bara sällskapet.

 2. @Gert

  Gert, handlingsförlamningen ligger hos sällskapets ledning, vilket jag givit otaliga exempel på i mina tidigare texter.

  • Peter de Voto
  • november 25th, 2011

  Johannes det är roligt med ditt engagemang! Tycker bara att du här blandar ihop hur du tycker du det borde vara med hur det är. Du är ju så ivrig. Det är ingen idé att förkorta saker till något annat än vad det är:
  Nr 1 det är högtravande men det är något annat att se ngt berättigat ”…i en sådan institution som Goetheanum…” och att vara intresserad av antroposofi. Att vara intresserad av antroposofi gör absolut inte att man ser något berättigat i”… en sådan institution som Goetheanum…”
  Tvärtom känner jag personer som är mkt intresserad av antroposofi som inte alls ser något berättigande ”…i en sådan institution som Goetheanum…”
  Den luddiga formuleringen är redan den en orsak till dispyt. Menar man den Högskola som fanns när Steiner formulerade dess Principer eller den som finns nu. Och om det är den som är nu – är det då den som finns vid Goetheanum eller den som existerar i andra former – på andra platser?
  Obegripligheten är således inte begränsade till den som ser den ffg!
  F ö anser jag Goetheanum vara en förträfflig konferensort med spännande arkitektur och med många mycket engagerade människor.
  2. Jag säger inte att Antroposofiska Sällskapet (eller dess Högskola) är irrelevant utan att antroposofin i sig inte behöver den längre.
  @Johannes

 3. @Peter de Voto

  Peter, om det råder en allmän osäkerhet också INOM det antroposofiska etablissemanget vad ”en sådan institution som Goetheanum” i realiteten innebär – varför vidmakthålles då denna mantriska trosbekännelse? När jag ansökte om medlemskap behövde jag aldrig lova att jag skrev under på detta. Att man inte tagit itu med denna oklarhet i ledningen är bara ytterligare ett exempel på hur grundläggande frågor negligeras. Det är så dilettantiskt.

 4. Knack knack,
  Hör ni den öronbedövande, antroposofiska tystnaden? Den beror på att, i dessa carema-tider, ett antroposofiskt äldreboende har besökts och lyriskt lovsjungits av en viss partiledare. Vid 20.08, när han talar om hur hans politik varken är höger eller vänster, kommer han in på detta antroposofiska äldreboende och uppehåller sig vid det med uppenbar entusiasm under ca 40 sekunder, vilket är en evighet i ett sådant tal. Klicka och hicka:

  http://www.youtube.com/watch?v=V-EFiseS1jA&feature=youtu.be

  Pappan

  • curt jansson
  • december 1st, 2011

  Återstår att se om detta blir nedrivande eller uppbyggande för antroposofisk äldrevård i allmänhet; att få lovord från SD är möjligtvis en dödskyss, eller kanske ett lyft för SD (Vad det blir för Antr. äldrevård undandrar sig min siarblick). Följ med i nästa balken gott folk, nu blir det spännande!

 5. Tror knappast SD har några strategivinster att vänta på detta.

  • PdV
  • december 5th, 2011

  @Gert
  Nej, men det är sannerligen inte den enda.

  • PdV
  • december 5th, 2011

  Gert :

  Kære Peter, mener du at selskabet passer sin rolle som den moderne åndeligheds impulsgiver?

  Huu var kom SD in i det hela?
  Jag menade som svar till Gert att antroposofins impulser i mångt och mycket lever i alla människor och absolut inte bara i antroposofiska sällskapet. Tvärtom kan man genom ett medlemskap förivra sig till att tro att man genom en grupptillhörighet vet mer än vad man själv egentligen gör. Och att det kommer ytterst ”antroposofiska” idéer och handlingar från många som inte ens känner till något Antropsofiskt Sällskap. Detta gör inte detta sällskap onödigt för dem som är med men visar att det inte enbart är sällskapet som numera är källan för antroposofin.

 6. @PdV

  Intressant. Att sällskapet kan generera felaktiga föreställningar är en iakttagelse som är ny för mig – men det känns helt adekvat. Stämmer med min (och många andras, jag vet) känsla att gå in i nån sorts heligt förbund där alla är lite högre utvecklade på nåt sätt. Man är med i en sorts utvald skara. Det tar ett tag att komma ur denna villfarelse. Men innan dess identifierar man sig nog en del med denna upphöjdhet (och sliter som sjutton med sina personlighetsförbättrande övningar). Ståndpunkten att antroposofiska impulser kan uppträda utanför sällskapet har däremot ventilerats en del under årens lopp, tror t o m Steiner antytt detta. Skulle vara intressant om du kunde nämna några exempel. Skulle vara viktigt för att illustrera detta fenomen. Amnesty International? Greenpeace? Nelson Mandela?

  • Gert
  • december 5th, 2011

  PdV

  ”Jag menade som svar till Gert att antroposofins impulser i mångt och mycket lever i alla människor och absolut inte bara i antroposofiska sällskapet.”

  Det er jeg helt enig med dig i, men det var jo ikke det der var selve spørgsmålet.

  ” Tvärtom kan man genom ett medlemskap förivra sig till att tro att man genom en grupptillhörighet vet mer än vad man själv egentligen gör. Och att det kommer ytterst ”antroposofiska” idéer och handlingar från många som inte ens känner till något Antropsofiskt Sällskap. Detta gör inte detta sällskap onödigt för dem som är med men visar att det inte enbart är sällskapet som numera är källan för antroposofin.”

  Ja, åndsimpulsen som vi kalder for ”antroposofi” har ”allemandsrätt”, fordi den er tilstede i den åndelige verden. Evnen til at manifestere den impuls er så et helt andet spørgsmål. Og det var det spørgsmål jeg stillede til Peter DV, om selskabet stadig passede den opgave?

 7. @PdV

  Här:
  ett antroposofiskt äldreboende har besökts och lyriskt lovsjungits av en viss partiledare. Vid 20.08, när han talar om hur hans politik varken är höger eller vänster, kommer han in på detta antroposofiska äldreboende och uppehåller sig vid det med uppenbar entusiasm under ca 40 sekunder, vilket är en evighet i ett sådant tal. Klicka och hicka:

  http://www.youtube.com/watch?v=V-EFiseS1jA&feature=youtu.be

  Den heta potatisen är slängt. Huu, sa Bull.

  • Peter de Voto
  • januari 2nd, 2012

  Gert!
  om selskabet stadig passede den opgave?
  Vad menar du egentligen med detta?
  Gott Nytt År

  • Gert
  • januari 6th, 2012

  Jeg skrev ovenfor:
  Kære Peter, mener du at selskabet passer sin rolle som den moderne åndeligheds impulsgiver?
  Og hvis ja, så på hvilke områder, og hvor stort er tilvæksten af unge engagerede mennesker for selskabets arbejde?

 8. Tror i och för sig att de styrande individernas gemensamma nämnare inte är högskolan utan Jugendkreis. Om man skall vara petig.

  • Ulf Ingwall
  • juni 27th, 2015

  Hallå alla!

  Jag heter Ulf Ingwall.
  Har varit med, involverad, t.o.m., som eurytmiemusiker å Rudolf Steiner-seminariets eurytmiskola, åren 1973 till 2010, då jag gjorde mitt sista gigg där, tror det var Vivaldis ”Sommaren”, 1:a satsen el. likn.
  Jag läser er allas käbbel och inlägg med ett lätt roat léende och ganska mycket av stor sorg; vad i helvete bråkar ni om???!!! Antroposofien är faktiskt ingen byråkratisk instituation, vare sig i lilla Järna eller Dornach eller varhelst i världen, Antroposofien är den enda vägen, den allra smalaste, som idag står tillbuds, om ingen har fattat det, i vår vansinniga och sexualiserade tid, som utan Antroposofien kommer att gå under!! Ni, som bråkar här, eller i bästa fall utbyter åsikter, vilket man kan ha, betraktar jag som bortskämda dilletanter som aldrig, i sitt liv har förstått villkoren där äkta Antroposofie kan skapas, nämligen i det egna konstnärliga,= arbetet, i lång ensamhet, i livsångest, i dödsångest,
  i fattigdom och till slut i rikedom, pengar, (Halleluja), Livet!!!
  Om någon tror att man befrämjar Rudolf Steiners gärning med ordkrig, har man verkligen helt missat hela pointen, om man däremot tror att man, i vår tid kan befrämja detta enastående livsverk, (vilka samtliga, på denna sida inbillar sig att de har tolkningsföreträde för och äger, 1000 ggr om!!!, borde man verkligen rekapitulera; personligt och objektivt!! Vilka tror ni att ni äro??
  Har för längesedan avlägsnat mig från medlemskapet i ”Antroposofiska Sällskapet”, för mig helt irrelevant, söker mina sällskap annorledes, men att veta, Veta om Antroposofien, som bildkonstnär, som kammarmusiker,som pedagog som ständigt tänkande på Rudolf Steiners ord och gärning, som ingen tänkande människa, i vår tid, kommer förbi, detta, mina vänner, är något jävligt kreativt!! SKÄMS!!!
  Rekommenderas: Läsning av författaren Walter Ljungquists samtliga verk, av August Strindbergs samtliga verk,åtminstone ett allvarligt studium av ”Arbetarföredragen”, (om ni inte kommit längre),hållna av Rudolf Steiner, Erich Fromm: ”Jag och Du”, Fichtes ”Kunskapsteorier”, ”Mein Kampf”, Adolf Hitler. Detta sparsmakade material räcker för att man idag kan framstå som en ”modern” och ”bildad” människa! Pröva och lycka till!!
  Ett ord på vägen: ”Den som kan lida inom sig själv, det högsta förenat med det lägsta, är helad, helig, hel”. C.G. Jung.

  God Afton mina herrar, för det var väl som vanligt NI som anslog tonen?!
  Ulf Ingwall

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : Shotguns
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 3. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Sig Sauer Official
 4. mars 22nd, 2022
 5. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent a scooter in honolulu
 6. mars 25th, 2022
 7. mars 29th, 2022
  Trackback from : trade perpetuals
 8. mars 31st, 2022
  Trackback from : used truck dealers winnipeg
 9. april 8th, 2022
 10. april 10th, 2022
 11. april 15th, 2022
  Trackback from : web link
 12. april 23rd, 2022
  Trackback from : barrett firearms store
 13. maj 1st, 2022
  Trackback from : ambbet 99
 14. maj 5th, 2022
  Trackback from : go to this website
 15. maj 11th, 2022
  Trackback from : Pgslot
 16. maj 17th, 2022
 17. juni 1st, 2022
 18. juni 4th, 2022
 19. juni 10th, 2022
  Trackback from : buy sig sauer gun
 20. juni 14th, 2022
  Trackback from : Asset Protection
 21. juni 17th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 22. juni 26th, 2022
 23. juli 1st, 2022
 24. juli 4th, 2022
  Trackback from : nova88
 25. juli 5th, 2022
 26. juli 7th, 2022
  Trackback from : cách tính bài baccarat
 27. juli 11th, 2022
  Trackback from : cannabisstammar
 28. juli 13th, 2022
  Trackback from : buy-demerol-online
 29. juli 15th, 2022
  Trackback from : judi bandar bola
 30. augusti 2nd, 2022
 31. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : BUY TAURUS GX4 ONLINE