Islam – en förvirrande blandning av fromhet och brutalitet

Den islamska kulturens etablering i Sverige de senaste 10-15 åren har väckt uppseende och väckt många frågor. Inte kanske religionen i sig, mer den samhällssyn och familjekultur som är en konsekvens av den. Det islamska förhållningssättet.

Hur förstå tänkesätt och livspraxis som levt kvar i över tusen år? Har en modern människa ens en möjlighet? Hur förhålla sig till en kvinnosyn vi upplever som problematisk? Borde man inte protestera? Och hur kan vi i ett samhälle som sätter friheten så högt förstå en mentalitet så reglerad av dogmer, påbud och förbud?

Vi svenskar sätter en ära i att vara fördomsfria. Vi vill gärna ta hänsyn till olika aspekter innan vi bildar oss ett omdöme. Hellre fria än fälla. ”Det är väl inte så farligt”, säger vi. Men den islamska kulturen är en tuff uppgift. Den ställer mycket på huvudet i ett sekulariserat modernt samhälle.

Den islamska kulturen tog svenskarna på sängen. Yttringar av en urgammal hederskultur chockerade oss med sin patriarkala tradition. Ett land med världens kanske mest emanciperade kvinnorörelse stod plötsligt öga mot öga med uråldriga familjestrukturer där kvinnan ses som familjens och mannens ägodel.

Långsamt gick det upp för oss att föräldrar och släkt i många muslimska familjer bestämmer äktenskapspartner till döttrarna. Bröder vaktar som hökar över att systrarna är orörda före bröllopsnatten. Brott mot detta straffas i bästa fall med misshandel, i sämsta med döden. Pela och Fadime, två unga kvinnor som dödats av dessa skäl blir ikoner i kampen mot hederskulturen i landet.

I början trodde vi inte riktigt att detta var sant.Utsatta döttrar och systrar som gick till polisen och berättade om dödshot från familjen fick rådet att gå hem igen och ”tala ut”. Det är först de sista åren polisen fått utbildning i hur allvarligt menade dessa dödshot i verkligheten är.

Andra spektakulära incidenter inträffar efter hand. Skolflickor uppträder i klassen med burka. De säger att deras religion kräver det. Läraren vägrar eftersom hon inte anser sig kunna kommunicera utan ögonkontakt och minspel. Den pedagogiska uppgiften försvåras.

En muslimsk kvinnlig programledare i svensk TV vill inte ta en manlig deltagare i hand av religiösa skäl. Gesten upplevs som kränkande och debatteras livligt i media. I en förskollärarutbildning bär en kvinnlig muslim ansiktsslöja som bara visar ögonen. Hennes avsikt är att fortsätta med det i umgänget med barnen när hon är färdigutbildad. Lämpligheten i detta ifrågasätts av hennes lärare.

Men det är utan tvivel intoleransen och våldsbenägenheten som kommit att prägla bilden av islam här hemma. Dödsdomen mot Salman Rushdie chockade en hel värld. Att det kunde vara förenat med livsfara att utmana muslimska dogmer fick också författaren Taslima Nasrin erfara då hon var tvungen att fly till Sverige från Bangladesh efter dödshot för att ha skrivit olämpligt om islam.

De överdrivna reaktionerna på Muhammedteckningarna skrämde liksom det spektakulära mordet på öppen gata i Holland där en regissör fick sätta livet till för att han misshagat muslimska fundamentalister. Elfte september liksom oräkneliga terrorattentat, självmordsbombare, al Quaida och prästväldet i Iran är andra exempel på extrema företeelser med islamska förtecken.

Upplysta människor upprepar ideligen att islam är en fredlig religion. Säkert är det så. Och säkert strävar de flesta muslimer i västvärlden att integreras i det moderna samhället. Men lika uppenbart är att inslag i den islamska kulturen har djupt problematiska drag.

Det är inte konstigt att breda folklager hyser misstro mot islam efter vad som hänt. Har seriösa företrädare för islam råd med detta? Man kan inte gärna skylla denna misstro på en okunnig befolkning. Bevisbördan ligger på landets muslimer. De vet hur saker ligger till. De kan bringa klarhet i denna förvirrande blandning av fromhet och brutalitet.

Många har länge undrat varför man inte på centralt muslimskt håll gått ut med en deklaration om vad majoriteten av landets muslimer står för – och vad de tar avstånd ifrån. Hur förhåller sig moderata muslimer till fundamentalisternas misskreditering av islam? Pågår det över huvudtaget en interndebatt?

Klargörs inte detta cementeras missförstånd och fördomar vilket bara faller tillbaka på landets muslimer. Varför har inte muslimska organisationer och förbund bekantgjort hur man står till extrema yttringar och händelser som uppmärksammats? Är det inte snart dags att ta bladet från munnen och börja bygga upp ett förtroende som på sikt kan grundlägga en respekt för islam?

Eller ska man lämna walkover till Sverigedemokraterna?

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Online Dispensary Canada
 2. oktober 13th, 2022
 3. oktober 16th, 2022
  Trackback from : colt king cobra target
 4. oktober 17th, 2022
 5. oktober 17th, 2022
  Trackback from : make a list
 6. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen Uddevalla
 7. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Download Windows 11 Pro
 8. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : youtube
 9. oktober 22nd, 2022
 10. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : los barriles real estate
 11. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : 娛樂城
 12. oktober 28th, 2022
  Trackback from : Federal Ammunitions On sale
 13. oktober 30th, 2022
  Trackback from : testogel köpa
 14. november 1st, 2022
  Trackback from : go
 15. november 4th, 2022
  Trackback from : ClearDAO
 16. november 4th, 2022
  Trackback from : sbobet
 17. november 11th, 2022
  Trackback from : Things to do
 18. november 14th, 2022
  Trackback from : community
 19. november 17th, 2022
 20. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen i Stenungsund
 21. november 22nd, 2022
  Trackback from : Yellow Cocaine
 22. november 30th, 2022
  Trackback from : Cookies Carts te koop
 23. november 30th, 2022
  Trackback from : okbet sportsbook
 24. december 5th, 2022
  Trackback from : Chiappa Shotguns
 25. december 8th, 2022
  Trackback from : Cryptocurrency mixer
 26. december 9th, 2022
  Trackback from : guarantee love spell
 27. december 9th, 2022
  Trackback from : passive income
 28. december 12th, 2022
 29. december 12th, 2022
 30. december 14th, 2022
 31. december 19th, 2022
  Trackback from : Bildemontering i Kungälv
 32. december 19th, 2022
  Trackback from : best passive income
 33. december 24th, 2022
  Trackback from : buspirone vs xanax
 34. december 28th, 2022
  Trackback from : Stadskaarten
 35. januari 2nd, 2023
 36. januari 3rd, 2023
  Trackback from : mortgage broker essendon
 37. januari 9th, 2023
 38. januari 11th, 2023
 39. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 40. januari 16th, 2023
  Trackback from : best passive income
 41. januari 17th, 2023
 42. januari 18th, 2023
  Trackback from : IWI Tavor x95
 43. januari 26th, 2023
  Trackback from : Hair Transplant Melbourne
 44. januari 27th, 2023
  Trackback from : Shroom store Portland
 45. januari 29th, 2023
  Trackback from : domain
 46. februari 1st, 2023
  Trackback from : Ammunition for sale online
 47. februari 2nd, 2023
 48. februari 9th, 2023
  Trackback from : Kriss Vector 308
 49. februari 13th, 2023
  Trackback from : Special Strong
 50. februari 19th, 2023
  Trackback from : hight balance cvv fullz