Det platonska världsåret

Antroposofin är en oerhört komplex världsåskådning. Mindre känd är kanske dess historiesyn. Den ansluter till en esoterisk historieuppfattning om en forntida guldålder, en paradismyt om att den urtida människan i sin oskuldsfullhet levde i ett medvetenhetstillstånd öppet för tillvarons andliga dimensioner. Under historiens gång förlorade hon alltmer den andliga kunskapsförmågan till förmån för ett mer sinnesbaserat medvetande.

De nutida religiösa och esoteriska traditionerna kan ses som en sorts ”minne” från den tiden. Rudolf Steiner såg sin egen samtid som en mörk epok som var en motpol till denna guldålder, men också som en frihetsperiod där människan kunde göra sig fri från religiösa och kulturella traditioner och välja sin egen individuella bildningsväg.

Steiner anknyter i sin historiesyn till gamla föreställningar om det platonska världsåret som är 25.920 år långt. Det vill säga den tid det tar för solen att passera genom zodiakens alla tolv stjärnbilder. Delar man det platonska världsåret i tolv delar omfattar varje epok 2.160 år. En sådan tolftedel omfattade enligt Steiner en kulturepok, vilket han såg som ett historiskt basintervall. Dessa kulturepoker benämnde han efter de områden på jorden som haft/har/skall få en högkultur:

 1. Urindiska kulturepoken  (7.227 – 5.067 f. Kr.)
 2. Urpersiska kulturepoken  (5.067 – 2.907 f. Kr)
 3. Egyptisk-kaldeiska kulturepoken  (2.907 – 747 f. Kr.)
 4. Grekisk-romerska kulturepoken  (747 f. Kr. – 1413 e. Kr.)
 5. Nuvarande kulturepoken  (1413 – 3.573 e. Kr.)
 6. Rysk-slaviska kulturepoken  (3.573 – 7.573 e. Kr.)
 7. Amerikanska kulturepoken (under 8:e och 9:e årtusendet)

Denna esoteriska historieindelning föregås (precis som i gängse historiesyn) av förmänskliga epoker. Men planeten jorden är i sig en del av ett ännu större utvecklingssammanhang, de så kallade planettillstånden, som kommer att efterträdas av fler.

Genom att människan inkarnerar i varje kulturepok är hon en aktiv medaktör i världshistorien. Och detta mäktiga skeende speglas i den enskilda människans liv. Om man delar världsåret (25.920 år) med 360 får man 72 år – en ungefärlig mansålder. Var och en av dagarna i världsåret motsvarar alltså ett människoliv.  Man kan också säga att en människas levnad utgör en världsårsdag.

Antalet andetag för en människa i vila är cirka 18  i minuten. Tar man detta gånger 60 blir det 1.080 andetag i timmen. Och detta multiplicerat med 24 timmar blir 25.920 andetag per dygn, det vill säga samma summa som antalet år i världsåret.

Om detta kan man läsa i Historien om den antroposofiska humanismen – den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 – 1980, skriven av Håkan Leijon. Boken, som är en akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet 1997, är mycket läsvärd. Inte svårläst som många andra doktorsavhandlingar. Här får man en inblick i hur Rudolf Steiner konstruerade antroposofin från kunskapsteori till bildningsrörelse. Slutet av boken behandlar den svenska antroposofins utveckling fram till 1985.

Boken, som är sorgligt negligerad i den antroposofiska rörelsen, är sedan länge utgången på förlaget. Med sina drygt trehundra sidor är den en lysande sammanfattning av de väsentliga dragen i denna komplicerade världsåskådning. Vi lär återkomma i ämnet.

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • alicia h.
  • november 12th, 2011

  En liten grej, i detta stora sammanhang: Lejons bok finns att köpa ännu! Jättebilligt också. 125 spänn på Robygge i Järna! Om någon nu skulle känna sig sugen efter att ha läst detta. I varje fall hade de rätt många exemplar i somras. Kan inte tänka mig att de sålt slut sedan dess.

 1. @alicia h.

  Det gläder mig! Fast samtidigt är det ju ett tecken på att den inte säljer… Kanske den till och med finns kvar efter mitt inköp direkt av författaren för tre-fyra år sedan. Men ni som läser detta – den är verkligen läsvärd!

  • alicia h.
  • november 13th, 2011

  @Johannes

  Oj då. Man får väl befara att det var de exemplaren som fortfarande stod där. Fördelaktigt pris; jag köpte!

  • Mikael W Gejel
  • juli 30th, 2018

  Jo, en mycket läsvärd bok. Ofta förvånansvärt välinformerad.

 2. 😄 thank you so much for this impressive site me and my phratr precious this content and insight

 3. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 1. mars 17th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. april 1st, 2022
  Trackback from : used ram 1500 winnipeg
 4. april 4th, 2022
 5. april 6th, 2022
  Trackback from : euro cup 2021
 6. april 14th, 2022
  Trackback from : dumps vendor ug
 7. april 23rd, 2022
  Trackback from : 토토플래너
 8. april 24th, 2022
 9. maj 1st, 2022
  Trackback from : maxbet
 10. maj 3rd, 2022
 11. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰 순위
 12. maj 20th, 2022
  Trackback from : seo company melbourne
 13. maj 25th, 2022
  Trackback from : sell my car
 14. maj 29th, 2022
  Trackback from : reviews good dumps shop
 15. juni 1st, 2022
  Trackback from : weed shop dc
 16. juni 11th, 2022
  Trackback from : Walther Guns In Stock
 17. juni 12th, 2022
  Trackback from : psychologist san diego
 18. juni 14th, 2022
  Trackback from : faded fruits
 19. juni 15th, 2022
  Trackback from : read this guide
 20. juni 26th, 2022
  Trackback from : maxbet
 21. juni 26th, 2022
 22. juni 27th, 2022
 23. juni 27th, 2022
  Trackback from : nova88
 24. juli 3rd, 2022
  Trackback from : nova88
 25. juli 4th, 2022
 26. juli 8th, 2022
  Trackback from : buy marlin rifles
 27. juli 13th, 2022
  Trackback from : best revilver
 28. juli 15th, 2022
 29. juli 15th, 2022
  Trackback from : Youtube downloader
 30. juli 24th, 2022
  Trackback from : dumps atm
 31. juli 26th, 2022
  Trackback from : okoboji homes for sale
 32. juli 28th, 2022
 33. juli 28th, 2022
  Trackback from : Henry Official Website
 34. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : youtube watch hours