Slumpen är ingen tillfällighet

President Lincoln valdes 1860 – Kennedy 1960. Deras efterträdare hette båda Johnson. Andrew Johnson var född 1808 – Lyndon Johnson 1908. John Wilkes Booth som sköt Lincoln var född 1839 – Lee Harvey Oswald 1939. Båda mördades före rättegångarna.

Lincolns sekreterare, som hette Kennedy, rådde honom att inte gå till teatern. Kennedys sekreterare, som hette Lincoln, rådde honom att inte fara till Dallas. John Wilkes Booth sköt Lincoln i en teater och sprang till ett upplagsmagasin. Oswald sköt Kennedy från ett upplagsmagasin och sprang till en teater.*

Ovanstående är ett uttryck för synkronicitet, en idé som utvecklades av  C G Jung. Rubriken här ovan är titeln på en bok av Jan Cederquist som behandlar begreppet.  Jung definierar synkronicitet som synbart meningsfulla sammanträffanden som saknar orsaksmässigt samband. Den österrikiske biologen Paul Kammerer var inne på samma tankegångar, men kallade fenomenet serialitet. Han menade att det är vanligt att sammanträffanden har en benägenhet att komma i serier.

Han definierar en Serie som ”en lagbunden upprepning av samma eller liknande ting eller  tilldragelser – ett upprepande eller en anhopning i tid och rum varvid de enskilda delarna i sekvensen inte är förknippade med varann genom samma verkande orsak”. Enligt Kammerer är serielagarna lika fundamentala som fysikens lagar – men hittills outforskade. Dessutom blundar vi normalt för de allestädes närvarande yttringarna av serialitet, menade han.

Serier av återkommande företeelser betraktade han som cykliska processer som oavbrutet fortplantar sig likt vågor utmed tidsaxeln i tid/rum. Men vi varseblir bara vågtopparna, vilka förefaller oss som isolerade sammanträffanden, medan vågdalarna undgår vår uppmärksamhet. Han menade också att ”psyket” inte är förbundet med hjärnan och hänvisade till `meningsfulla´ eller `intelligenta´ beteendet hos lägre organismer som saknar hjärna. Detta är något som också framhålls i antroposofin där man talar om det kroppsfria tänkandet.

Jung, som vägrade ”att begå den moderna dumheten att betrakta allt som jag inte kan förklara som bedrägeri”, såg synkronicitet som resultat av processer i det omedvetna, där det ”djupaste skiktet” bildas av det kollektivt omedvetna som är gemensamt för hela mänskligheten. Kammerer menade att

serialiteten är allestädes närvarande och fortlöpande i livet, naturen och kosmos. Den är den navelsträng som förbinder tanke, känsla, vetenskap och konst med universums moderliv som framfödde dem.

Den store filosofen Arthur Schopenhauer sa att orsakssamband bara var en av härskarna över världen; den andre var ett metafysiskt väsen, ett slags universellt medvetande bredvid vilket det individuella medvetandet är som en dröm jämfört med vaka. Läran om ”alltings harmoni” kan spåras ända tillbaka till Hippokrates som sa: ”Det finns ett samfällt flöde, en samfälld andning, allting överensstämmer.” I förordet till sin bok Slumpen är ingen tillfällighet skriver Jan Cederquist:

Fenomenet synkronicitet har börjat uppmärksammas som en svårförklarad underlighet i tillvaron. Jag tycker att det är en fascinerande underlighet. Mina egna synkronistiska upplevelser, och dem jag fått ta del av från andra, har starkt bidragit till att jag blivit mer och mer övertygad om att det handlar om något som är mycket större och märkligare än vi förstår. Märkligare än vi kan tänka oss, kanske till och med märkligare än vi över huvud taget kan tänka.

* Från ett brev till Arthur Koestler med anledning av hans bok Slumpens rötter. Se SvD 8/5 1974W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. oktober 19th, 2022
 2. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Vale da sorte resultados
 3. oktober 23rd, 2022
 4. oktober 25th, 2022
 5. oktober 28th, 2022
  Trackback from : federal 209a primers
 6. oktober 29th, 2022
  Trackback from : you can check
 7. november 1st, 2022
  Trackback from : car accident lawyer tarzana
 8. november 1st, 2022
 9. november 6th, 2022
  Trackback from : buy dmt online canada
 10. november 12th, 2022
  Trackback from : Dark Net Marktplätze
 11. november 14th, 2022
  Trackback from : learn the facts here now
 12. november 15th, 2022
  Trackback from : 다시보기 사이트
 13. november 19th, 2022
  Trackback from : site
 14. november 19th, 2022
 15. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen Stenungsund
 16. november 20th, 2022
  Trackback from : Bilskrot Uddevalla
 17. december 9th, 2022
  Trackback from : passive income
 18. december 12th, 2022
  Trackback from : my blog
 19. december 13th, 2022
  Trackback from : click here now
 20. december 14th, 2022
  Trackback from : seo for saas
 21. december 17th, 2022
  Trackback from : Shrooms buy online
 22. december 19th, 2022
  Trackback from : Multiple streams of income
 23. december 20th, 2022
  Trackback from : maxbet
 24. december 21st, 2022
  Trackback from : colt anaconda for sale
 25. januari 1st, 2023
  Trackback from : slot gacor
 26. januari 3rd, 2023
  Trackback from : mortgage broker essendon
 27. januari 10th, 2023
  Trackback from : slot min depo 5000
 28. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 29. januari 14th, 2023
  Trackback from : edibles delivery
 30. januari 17th, 2023
 31. januari 18th, 2023
  Trackback from : Home Page
 32. januari 21st, 2023
  Trackback from : YABO
 33. januari 22nd, 2023
 34. januari 27th, 2023
  Trackback from : Shroomyz Dispensary
 35. januari 27th, 2023
 36. februari 1st, 2023
  Trackback from : Buy Firearms in USA
 37. februari 2nd, 2023
  Trackback from : Geissele charging handle
 38. februari 7th, 2023
  Trackback from : How to play on Pokermatch
 39. februari 10th, 2023
  Trackback from : todos santos real estate
 40. februari 14th, 2023
  Trackback from : Ruger Pistols For Sale
 41. februari 16th, 2023
  Trackback from : homes for sale
 42. februari 17th, 2023
 43. februari 18th, 2023
  Trackback from : Buy guns online
 44. februari 18th, 2023
  Trackback from : weed delivery toronto
 45. februari 19th, 2023
  Trackback from : good vendor track1,2
 46. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트