Då Sverige kallades fosterland och man var stolt att vara svensk

Fädernesland – ingiv våra sinnen de dygder som fostrat din ära, ditt väl.

Dessa ord kommer från Arthur Hazelius, mannen som 1891 grundade Skansen, världens första friluftsmuseum. På Djurgården, vid bergbanans fot, står en byst av honom framför en välvd mur på vilken sex liknande sentenser finns formulerade. Först läser man dem bara rakt upp och ned. Typiskt adertonhundratalspompöst, känner man. Men vad är det han egentligen säger? När man läser om de förväntade visdomsorden – texterna står i guldskrift fördelade på sex utsirade stentavlor som för tankarna till Dorés illustration av Moses förevisande Guds tio budord – ger raden ovan ett förvånansvärt ytligt, ja nästan löjeväckande budskap. Nästa tavla imponerar inte heller:

Var hellre fri än annans träl så länge du dig kan röra.

Efter att med en viss möda ha sökt visdomen i detta – som sagt skrivet med guldbokstäver – konstaterar man förvånat att den pompösa formuleringen döljer en självklarhet. Den påminner om senare tiders det är bättre att vara rik och frisk än sjuk och fattig. En ironisk formulering som används för att uppmärksamma en självklarhet. Vid det här laget har förväntningarna skruvats ned betydligt.

Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat.

Att Hazelius inte menar en fågelholk som ramlat ned förstår man direkt. Han hade en mer metaforisk avsikt. Men vad menar han att vi ska förstå av detta? Är det en föregångare till Dylans the answer my friend is blowing in the wind? I båda fallen blåser det. Vilket i Dylans fall torde vara en poetisk bild för att man bör lyssna till sin inre röst. Hos Hazelius har vindblåset snarare fosterländska implikationer. Bombasmen var troligtvis mer en signal, eller uppmaning till fosterlandskärlek mer än en djupsinnig tänkvärdhet.

Vi är ett litet folk – men vi bör tänka stort.

Här kommer plötsligen Carl Bildt in på banan. Detta låter som något han kunde ha sagt på den tiden han pläderade för Sveriges medlemskap i EU. Ånyo känner man hur starkt Hazelius manar till en förädling av det nationella. Idag något närmast suspekt. Hans syfte är uppenbarligen att inspirera till skapandet av ett land att vara stolt över, ett Sverige som föredöme. Detta var alltså långt före Hitler.

Den forntid ej vördar ej framtid är värd.

Nu blir det lite knepigare. Här förutsätts inte bara kunskaper i historia utan dessutom vördnad för densamma. En lysande sammanfattning av Sverigedemokraternas kultursyn kan tyckas. Utan en beundran för vår stolta historia får du rött kort och kan inte spela nästa match i livets ligaspel.

Ryktet aldrig dör för den som sig ett gott förvärvat.

Eller hur! Tonen i dessa rader ger i sin nästan chauvinistiska karaktär en bild av en idylliserad svensk identitet som på ett knappt sekel förvandlats till sin motsats – en kulturrelativism där alla värdesystem betraktas som likvärdiga. Sverige är inte bättre än något annat land, eller värre – det är ju fullt möjligt att vi faktiskt är sämre. Hazelius roterar i sin grav.

Samtidigt är Hazelius med sina eufemismer* en tydlig representant för en tid med förljugna ideal (”smaka riset”, ”lära sig veta hut”, ”dö för sitt land” etc) – men i hans sentenser finns också tydliga pekoralistiska drag. Ett pekoral är en text som oavsiktligt får en komisk verkan, eftersom uttrycks- och meddelandebehovet är långt större än gestaltningsförmågan. Den emotionella och intellektuella kapaciteten räcker inte till för de stora ambitionerna.

Sorry Arthur, Steiner hade gjort det bättre…

* Eufemismer är förskönande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga eller tabu.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. juli 4th, 2022
 2. juli 9th, 2022
  Trackback from : Wordpress Templates
 3. juli 9th, 2022
  Trackback from : it service quality assurance
 4. juli 12th, 2022
  Trackback from : buy one up mushrooms bar
 5. juli 12th, 2022
  Trackback from : dumps with pin balance 1000$
 6. juli 25th, 2022
  Trackback from : Melbourne Freight Forwarder
 7. augusti 2nd, 2022
 8. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : BUY TAURUS JUDGE ONLINE
 9. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : real estate todos santos
 10. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 11. september 10th, 2022
  Trackback from : maxbet
 12. september 15th, 2022
 13. september 20th, 2022
  Trackback from : Henry Rifles For Sale
 14. september 20th, 2022
  Trackback from : sbobet
 15. september 22nd, 2022
  Trackback from : บาคาร่า
 16. september 22nd, 2022
  Trackback from : https://www.meleszenawi.com/
 17. september 24th, 2022
  Trackback from : colt king cobra target
 18. september 24th, 2022
 19. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동조타
 20. september 29th, 2022
  Trackback from : remington firearms
 21. september 30th, 2022
 22. oktober 2nd, 2022
 23. oktober 4th, 2022
  Trackback from : hire a facebook hacker
 24. oktober 5th, 2022
  Trackback from : live draw sydney
 25. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 26. oktober 12th, 2022
  Trackback from : how to make passive income
 27. oktober 12th, 2022
 28. oktober 13th, 2022
  Trackback from : qc in software testing
 29. oktober 13th, 2022
  Trackback from : buy guns online
 30. oktober 14th, 2022
 31. oktober 15th, 2022
 32. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 33. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Team Velocity in scrum
 34. oktober 20th, 2022
  Trackback from : website for psychologist
 35. oktober 22nd, 2022
 36. oktober 25th, 2022
  Trackback from : lapua 338 for sale
 37. oktober 28th, 2022
  Trackback from : คลิปหลุด
 38. november 7th, 2022
  Trackback from : find this
 39. november 9th, 2022
 40. november 9th, 2022
  Trackback from : monero
 41. november 10th, 2022
  Trackback from : smith and wesson m and p
 42. november 15th, 2022
  Trackback from : Disney photographer
 43. november 18th, 2022
  Trackback from : keltec 223 bullpup
 44. november 22nd, 2022
  Trackback from : How to buy shrooms online
 45. november 24th, 2022
  Trackback from : garmin fenix 6
 46. november 26th, 2022
  Trackback from : Buy colt peacemaker Online