Då Sverige kallades fosterland och man var stolt att vara svensk

Fädernesland – ingiv våra sinnen de dygder som fostrat din ära, ditt väl.

Dessa ord kommer från Arthur Hazelius, mannen som 1891 grundade Skansen, världens första friluftsmuseum. På Djurgården, vid bergbanans fot, står en byst av honom framför en välvd mur på vilken sex liknande sentenser finns formulerade. Först läser man dem bara rakt upp och ned. Typiskt adertonhundratalspompöst, känner man. Men vad är det han egentligen säger? När man läser om de förväntade visdomsorden – texterna står i guldskrift fördelade på sex utsirade stentavlor som för tankarna till Dorés illustration av Moses förevisande Guds tio budord – ger raden ovan ett förvånansvärt ytligt, ja nästan löjeväckande budskap. Nästa tavla imponerar inte heller:

Var hellre fri än annans träl så länge du dig kan röra.

Efter att med en viss möda ha sökt visdomen i detta – som sagt skrivet med guldbokstäver – konstaterar man förvånat att den pompösa formuleringen döljer en självklarhet. Den påminner om senare tiders det är bättre att vara rik och frisk än sjuk och fattig. En ironisk formulering som används för att uppmärksamma en självklarhet. Vid det här laget har förväntningarna skruvats ned betydligt.

Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat.

Att Hazelius inte menar en fågelholk som ramlat ned förstår man direkt. Han hade en mer metaforisk avsikt. Men vad menar han att vi ska förstå av detta? Är det en föregångare till Dylans the answer my friend is blowing in the wind? I båda fallen blåser det. Vilket i Dylans fall torde vara en poetisk bild för att man bör lyssna till sin inre röst. Hos Hazelius har vindblåset snarare fosterländska implikationer. Bombasmen var troligtvis mer en signal, eller uppmaning till fosterlandskärlek mer än en djupsinnig tänkvärdhet.

Vi är ett litet folk – men vi bör tänka stort.

Här kommer plötsligen Carl Bildt in på banan. Detta låter som något han kunde ha sagt på den tiden han pläderade för Sveriges medlemskap i EU. Ånyo känner man hur starkt Hazelius manar till en förädling av det nationella. Idag något närmast suspekt. Hans syfte är uppenbarligen att inspirera till skapandet av ett land att vara stolt över, ett Sverige som föredöme. Detta var alltså långt före Hitler.

Den forntid ej vördar ej framtid är värd.

Nu blir det lite knepigare. Här förutsätts inte bara kunskaper i historia utan dessutom vördnad för densamma. En lysande sammanfattning av Sverigedemokraternas kultursyn kan tyckas. Utan en beundran för vår stolta historia får du rött kort och kan inte spela nästa match i livets ligaspel.

Ryktet aldrig dör för den som sig ett gott förvärvat.

Eller hur! Tonen i dessa rader ger i sin nästan chauvinistiska karaktär en bild av en idylliserad svensk identitet som på ett knappt sekel förvandlats till sin motsats – en kulturrelativism där alla värdesystem betraktas som likvärdiga. Sverige är inte bättre än något annat land, eller värre – det är ju fullt möjligt att vi faktiskt är sämre. Hazelius roterar i sin grav.

Samtidigt är Hazelius med sina eufemismer* en tydlig representant för en tid med förljugna ideal (”smaka riset”, ”lära sig veta hut”, ”dö för sitt land” etc) – men i hans sentenser finns också tydliga pekoralistiska drag. Ett pekoral är en text som oavsiktligt får en komisk verkan, eftersom uttrycks- och meddelandebehovet är långt större än gestaltningsförmågan. Den emotionella och intellektuella kapaciteten räcker inte till för de stora ambitionerna.

Sorry Arthur, Steiner hade gjort det bättre…

* Eufemismer är förskönande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga eller tabu.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. december 12th, 2022
  Trackback from : look at this site
 2. december 12th, 2022
  Trackback from : see this
 3. december 13th, 2022
  Trackback from : Fine Art
 4. december 14th, 2022
 5. december 22nd, 2022
  Trackback from : 토토굿게임
 6. december 24th, 2022
  Trackback from : baby jeeters wholesale
 7. december 28th, 2022
  Trackback from : empresa informatica
 8. januari 1st, 2023
  Trackback from : เกมสล็อต
 9. januari 2nd, 2023
 10. januari 2nd, 2023
  Trackback from : CCI Primers For Sale
 11. januari 4th, 2023
  Trackback from : Darknet links 2023
 12. januari 5th, 2023
  Trackback from : Transport Companies
 13. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 14. januari 16th, 2023
  Trackback from : 현금홀덤사이트
 15. januari 24th, 2023
 16. januari 27th, 2023
 17. januari 27th, 2023
 18. januari 27th, 2023
  Trackback from : Mushroom Dispensary
 19. januari 27th, 2023
  Trackback from : Portland shroom store
 20. januari 28th, 2023
  Trackback from : black rabbit weed
 21. januari 29th, 2023
 22. februari 4th, 2023
 23. februari 9th, 2023
  Trackback from : therapist bergen county
 24. februari 14th, 2023
  Trackback from : mahadewa88
 25. februari 19th, 2023
  Trackback from : valid cvv
 26. februari 20th, 2023
  Trackback from : 포인트홀덤
 27. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤
 28. februari 20th, 2023
  Trackback from : casino usa
 29. februari 22nd, 2023
  Trackback from : Anonym
 30. februari 25th, 2023
  Trackback from : stiiizy battery colors
 31. februari 25th, 2023
  Trackback from : click resources
 32. februari 28th, 2023
  Trackback from : Plantation Shutters
 33. mars 4th, 2023
  Trackback from : 最新娛樂城賺錢
 34. mars 6th, 2023
 35. mars 6th, 2023
 36. mars 15th, 2023
  Trackback from : WINBET CASINO
 37. mars 16th, 2023
  Trackback from : weed delivery toronto
 38. mars 17th, 2023
  Trackback from : 雙幣理財
 39. mars 18th, 2023
 40. mars 20th, 2023
  Trackback from : amoxicillin Vietnam