Alla människor är jämlika, men inte alla kulturer

En traditionell kultur bryts ner i samma stund som den första kontakten med moderniteten sker, skriver Ayaan Hirsi Ali i sin bok Nomad. För då kommer radion, teven och diskmaskinen, därefter en ström av neonljus, mobiltelefoner och nya vägar. Allt detta tränger undan mormödrars och klanäldstes historier – historier som en gång fick samhällen att hålla ihop.

När mormor lämnade klanens nomadliv i Somalia och flyttade till staden blev historieboken hon bar inom sig, arkivet av poesi och folkkunskap och museet av färdigheter, med ens lika irrelevant för henne som det var för oss.

Hon fick känna på att moderniteten inte är en kontrollerad zon som man kan besöka tillfälligt för att sedan återvända hem opåverkad av. Moderniteten är ett permanent tillstånd som ersätter den världsåskådning man hade tidigare. Man kan försöka motstå den, men i längden är det omöjligt, menar Hirsi Ali. Även västvärldens ambitioner att konservera traditionella kulturer är inte nog för att återskapa den traditionella drömvärlden.

Det enda som händer är att minoriteterna av nedlåtenhet och falsk medmänsklighet hålls utanför civilisationen ännu längre än vad som hade kunnat vara fallet.

Den moderna civilisationen är oundviklig. Men detta är inte uppenbart ens för västerlänningar. Framför allt har de svårt att hålla med om Ayaan Hirsi Alis uttalande om att alla människor är jämlika, men inte alla kulturer och religioner. En kultur som anser att kvinnor bör få bestämma över sina egna liv är bättre än en kultur som stympar flickors genitalier, stänger in dem bakom en slöja – eller piskar dem eller stenar dem för att de blivit förälskade.

En kultur som ger kvinnor ämbeten i högsta domstolen är bättre än en som slår fast att en kvinnas vittnesmål är värt hälften så mycket som en mans. Det är en del av den muslimska kulturen att förtrycka kvinnor och en del av alla stamkulturer att institutionalisera beskyddarskap, nepotism och korruption. Den västerländska upplysningskulturen är helt enkelt bättre.

Tron att den somaliska klankulturen på något sätt bör bevaras, även efter att klanmedlemmarna flyttat till västerländska samhällen, är en formel för socialt misslyckande. Mångkulturalismen hjälper invandrare att skjuta upp smärtan över att behöva ta farväl av något anakronistiskt och malplacerat. Även om den bidrar till att bevara kulturens konst och hantverk gör den folk låsta till korrumperade, ineffektiva och orättvisa samhällssystem.

Västerländska myndigheter utövar de låga förväntningarnas rasism, menar Hirsi Ali. De antar att människor från traditionella länder är som små barn som stannat i växten, som inte kan utvecklas och som aldrig kan släppa taget. Detta plus att det råder en allmän uppfattning i väst att det inte existerar en värdekonflikt mellan väst och islam är bidragande orsak bakom att välbeställda muslimer i andra generationen invandrare helt oväntat kan spränga sig själva i luften i ett terrorangrepp.

Om man inte kan gå till botten med vad som är fel med islam idag, så har islam på ett mycket påtagligt sätt besegrat västvärlden.

Men i det långa loppet är en konfrontation mellan islams och västvärldens värden oundviklig. Det har redan skett en kollision och kriget har på sätt och vis redan inletts. Ayaan Hirsi Ali anser att den västerländska civilisationen är överlägsen och förutsätter att den kommer att vinna. Frågan är bara hur.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Det är inte självklart att den vinner. En annan sak som händer när moderniteten och dess välfärd träder in är att nativiteten sjunker. Drastiskt. Vi kan helt enkelt förlora på numerärt underläge. För varje reproduktionsduglig (och -benägen) MENA-person vi tar hit DÖDAR vi en svensk. Jo, faktiskt, på riktigt: Vi utför över etthunda aborter i Sverige VARJE DAG, ÅRET RUNT. Eller ca 38 000 per år.

  http://affes.wordpress.com/2010/09/05/svenskar-i-minoritet-ar-2050/

  Redan idag utgös populationen i Sverige av högst 80% etniska svenskar. Denna siffra krymper. Inte bara på grund av en invandring på inalles ca 100 000 per år (varav minst hälften från högfertila, tribala kulturer), utan på grund av att en etniskt svensk kvinna föder 1.3 barn i genomsnitt. För att bibehålla ett status quo skulle hon behöva föda 2.1 barn i snitt. Statistiken visar att varje kvinna *med svenskt medborgarskap* (”svensk” i juridisk mening) föder i snitt 1.6 barn. Detta faktum används för att legitimera en invandring som är tio ggr större än våra grannländers.

  På egyptisk TV kunde man 2008 se en (av många) fascinerande (och i sina implikationer skrämmande) intervjuer med en muslimsk predikant och debattör vid namn ’Amr Khaled. Lugnt och pedagogiskt förklarar han varför Europa INTE kommer att vinna det krig Ayaan talar om. Enligt den statistik han utgår från är det muslimsk majoritet i Europa om 17 år (20 vid tiden för intervjun). Hör och häpna: http://www.youtube.com/watch?v=CSWLLc6uikE&feature=fvwrel

  Så, Johannes och andra som eventuellt vågar dra huvudet ur sanden, det är INTE givet att den västerländska civilisationsprincipen vinner den kamp som vi nu steg för steg, man för man, börjar inse redan har börjat. Steiner talade om det här i karmaföredragen och i prästapokalypsen. Svenska antroposofer orkar inte läsa Steiner, de tycker att det räcker att lukta på blommor och lasera väggar.

  Det gör det INTE.

  Pappan

  • Miss Mysjkin
  • juni 3rd, 2011

  Hej.
  Blandar inte ”pappan” ihop korten nu. Den europeiska västerländska kulturen och den vita rasen, eller? Den västerländska kulturen, det kapitalistiska systemet, liberalism, demokrati, sekularisering och jämlikhet kunde väl anammas av alla folkslag?

  Och har inte den västerländska kulturens stora innehåll, det egendomsägande subjektet, börjat förlora fotfästet efter modernismen?
  Måste vi inte finna vägar att övervinna det kroppsbundna subjektet, det biologiska arvet…Det viktiga är väl att vi förstår vilken filosofi vi bör anamma för att kunna handskas med biologiska fakta.

  Dags att överge synen på kroppsidentifikation redan i detta livet?

  • Miss Mysjkin
  • juni 3rd, 2011

  Vad menar ”pappan” med MENA-person, och på vilket sätt är den ihopkopplad med svenska kvinnors aborter?

 2. Kanske ”miss mysjkin” inte vet, eller vill googla reda på, att MENA är den officiella förkortningen på den kultursfär som sträcker sig från Nordafrika till Mellanöstern, så jag bifogar Wikipedias artikel om det här: http://sv.wikipedia.org/wiki/MENA

  ”Ihopkopplingen ” består i att det tycks vara ungefär lika många aborter av svenska barn som det kommer folk från MENA varje år.

  Som förre egyptiske utrikesministern och FN-ordföranden Boutros-Ghali påpekade i en intervju i Metro (http://www.metro.se/nyheter/boutros-ghali-vastpolitik-funkar-inte-i-mellanostern/EVHkcc!rzdEjPbybwTQQ/) så KAN inte den västerländska civilisationsprincipen överföra det demokratiska systemet till MENA. Demokrati kan fungera i en progressivistisk kultur, INTE i en tribalistisk kultur. Och MENA-länderna är tribalistiska.

  Studera den här mentala världskartan från World Values Survey så torde det stå klart vad som går att blanda och vad som inte går att blanda:

  http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54

  Pappan

 3. Eller vi kan låta Boutros Boutros-Ghalis egna ord tydliggöra problematiken:

  Kommer demokratin att blomstra i Mellanöstern om 20 år?

  – Vad är demokrati? Afrikaner har mer förtroende för sin klan än sin regering. Samma mönster gäller i arabiska och asiatiska länder. I dessa länder fungerar inte demokrati genom generella val. Ett bättre sätt att implementera demokrati är att inkludera representanter för varje klan i regeringen.

  Så val är inte nödvändiga för demokratin i dessa länder?

  – Verkligen inte! Det är misstaget som Västvärlden gör. Val betyder ingenting, se bara på Rwanda före folkmordet. Vad dessa länder behöver är institutioner som ser till att befolkningens behov uppfylls.

  Kan val till och med vara skadliga?

  – Om valen görs på samma sätt som i Europa, kan de definitivt vara det. När klan A är i majoritet kommer de alltid att ha makten. Klan B, C och D kommer att vara tredje klassens medborgare.

  Ser ”miss myskjin” problemet, nu, eller ser hon det inte?

  Pappan

  • Miss Mysjkin
  • juni 4th, 2011

  För att lugna ”pappan” kan jag meddela att ”miss mysjkin” ser en skenande problematik inom snart sagt alla väsentliga livsområden. Jag uppskattar också länkar och tips där oilka tolkningsföreträdare lägger fram sin syn på saken.

  Det kan väl hända att siffrorna mellan MENA- ländernas invandring och aborterna i Sverige överensstämmer, men det är ju en omöjlig ekvation att sätta de båda faktorerna i ett kausalt samband? Det finns ingen logik, är endast ett mycket löst grundat påstående, helt hopplöst för en någorlunda intelligent människa att ta till sig. Dock förstår jag vad du vill peka på, det sjunkande födslotalet.

  Ja, det där med blodsbanden, klanerna och tribalsystemet är ju otroligt intressant och som du säger någonting som borde diskuteras mer. Det är väl lite på gång nu. Det är naivt att tro att våra demokratiska begrepp är direkt applicerbara på dessa förmoderna kulturer.

  Jag har kommit att tänka på USA, vad säger ”pappan” om blandkulturen
  och konstitutionen där.

  Varför skulle inte invandrade grupper kunna integreras i den svenska demokratin. I den europeiska?

  Finns det inga undantag från det fundamentalistiska Islam?
  Och jag ser som sagt problemet, jag vill bara inte dra fundamentalistiska slutsatser.

 4. ”…USA, vad säger ”pappan” om blandkulturen
  och konstitutionen där.”

  Ju fler subkulturer utan gemensamma känskor och ffa gemensam känsla desto grövre och hårdare lagstiftning behövs. I USA är därför till och med hippies införstådda med att dödsstraffet behövs. Det motsvarar rättskänslan i den nordamerikanska mentaliteten, försåvitt man alltså ens kan tala om en sådan (”instinkten” eller möjligen ”intuitionen” kanske är mer träffande). Under det att abort är den fullkomligt främmande och anstötlig. Såvida man inte är ”European minded”, vilket många vänsterakademiker koketterar med. Detta har dock noll folklig förankring. Och jag är inte så sugen på ett svenskt dödsstraff i dagsläget. Möjligen i krigstid, men det är väl en annan sak.

  Varför skulle inte invandrade grupper kunna integreras i den svenska demokratin. I den europeiska?

  Just för att de är grupper. En individ väljer sin egen utvecklingstakt. En grupp utvecklas i den takt gruppandan medger. Ta zigenarna, till exempel. Hur mycket och hur snabbt har de utvecklats sedan 1600-talet när de kom hit?

  Finns det inga undantag från det fundamentalistiska Islam?

  Jag har letat men egentligen inte hittat något. Hittar du något så säg till. Problemet tycks mig ligga i själva Koranen. Och kanske i det arabiska temperamentet. Wahabismen (Salafiterna) tycks mig vara ett reellt problem även för den arabiska mognadsvägen men jag vet inte om muhammedanismen som sådan måste vara dålig för dem. Den innebär dock en helt annan CIVILISATIONSPRINCIP än vår. Inte bara en annan kultur. VÅR europeiska civilisationsprincip har initiationsprincipen latent i sig, det är det viktiga med den, evolutionärt sett. Vi har inte rätt att schabbla bort den i snällismens namn. Det vore som att stanna i rondellen för att vara snäll och släppa förbi nån bildrulle som såg ut att vilja har förtur, mot trafikreglerna. Det vore alltså INTE snällt, trots att det kanske skulle kännas så just då. Snällismen har blivit ett SUBSTITUT för det kristna, inte dess fortsättning.

  Pappan

  • Miss Mysjkin
  • juni 5th, 2011

  Hej ”pappan”. Bra svarat i betydelsen att du ger alternativ och en öppning för att tänka vidare, Det där med dödstraffet och snällismen var bra och mycket intressant (stimulerande). Men nu en ”dum” fråga igen, menar du att den europeiska civilisationsprocessen är förbehållet den vita rasen?Min sambo läser in sig på Islam nu och det verkar ialla fall finnas många olika slag av islam. Men återigen det finns väl sekulariserade araber?
  Jag är inte övertygad om var kopplingarna går mellan ras, religion, statsskick och (heders) kultur.
  Likaså finns det väl(positiva) konservativa drag bland muslimer där man värderar just det du själv nämner som värdefullt, familjefrämjande, tradiotioner hantverk osv, en förädlingskultur, där också kvinnan frivilligt deltar, studerar eller arbetar hemma, gifter sig med vem hon vill och så vidare.

 5. Demokratiseringsprocessen är förbehållen individen som sådan, inte en eller annan ras. Sedan kan det hända att olika raser, eller rentav olika grader av pigmentering, innebär olika utmaningar för individen. Vissa iakttagelser tyder på att ju starkare pigmentering desto mer tenderar individen att identifiera sig med sin sort, inte med sitt individuella jag. Men jag känner personligen individer av alla pigmenteringsgrader som bottnar bra i sina personliga jag.

  Fast då har de fostrats till det!

  Fostran är nog a och o i denna fråga oavsett hur det må förhålla sig med olika rasers eller folkgruppers sätt att bäst organisera sina samhällen. Jag är personligen inte alls säker på att demokrati är det enda rätta för alla folk på jorden. Då skulle man behöva ersätta klansamhällenas struktur med starka stater, som vi har gjort i Sverige. Ayaan Hirsi Ali (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali) är helt övertygad om att det är det enda raka. Men jag undrar om hon (som ÄR fostrad att bottna i sitt jag!) inte underskattar människans relativa jagsvaghet och fallenhet för att underordna sig auktoriteter. Det är rätt vanligt bland en viss typ av idealistisk överklass…

  Pappan

  • Miss Mysjkin
  • juni 13th, 2011

  Ja, jag håller också på fostrans stora betydelse, ojojoj vad vi är ute och simmar där…

  Ett litet exempel. En god vän till mig kritiserade att man inom den goetheanistiska målningstekniken vill undvika den svarta färgen i inlärningen av färgernas väsen. Jag blev lätt mållös, hade ju hört invändningen ett antal gånger förut och bytte ämne.

  På vägen till ett föredrag gick jag förbi en vanlig svensk förskola. Dagens ”konstverk” var uppsatta väl synligt från gatan. Det var 20 identiskt lika MUSSE PIGG profiler som barnen fått färglägga efter eget behag. Den svarta färgen var dominerande till ”allas tillfredställelse”.
  Vem skulle kunna kritisera nåt sånt?

  Och så sätter man barnen i skola för att i den rätta andan uppfostras till goda demokrater.

 6. Fast om vi som antroposofer måste välja bundsförvanter mellan den psykodynamiska och den biologistiska skolan så bör vi välja biologisterna. Ingen av dem förstår vår approach. Men biologisterna kollar åtminsone verifierbara fakta. Läs Steven Pinkers The Blank Slate (Ett oskrivet blad http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=5265) De tabbar Pinker och hans gelikar gör är tabbar vi kan tackla. De tabbar psykodynamikerna gör är lurigare, vi går — i vår iver att inte vara ”materialistiska” — ofta på dem.

  För övrigt är varken människor eller kulturer jämlika. Tack och lov. Jämlika kan inte berika varandra. Den jämlika relationen är en steril relation (duckar)…

  Pappan

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 3. mars 23rd, 2022
 4. mars 25th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 5. april 4th, 2022
  Trackback from : mourinho as roma
 6. april 5th, 2022
  Trackback from : kalashnikov rifle
 7. april 6th, 2022
  Trackback from : sbo
 8. april 7th, 2022
  Trackback from : barcelona
 9. april 10th, 2022
 10. april 18th, 2022
  Trackback from : sell cvv dumps 101
 11. april 19th, 2022
  Trackback from : buy cbd gummies
 12. april 20th, 2022
 13. april 23rd, 2022
  Trackback from : 카지노바카라
 14. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 여우코믹스
 15. maj 4th, 2022
  Trackback from : dumps good shop
 16. maj 4th, 2022
  Trackback from : bienes raices la ventana
 17. maj 10th, 2022
  Trackback from : Predrag Timotić
 18. maj 26th, 2022
 19. maj 29th, 2022
  Trackback from : 338 Lapua For Sale
 20. maj 31st, 2022
 21. juni 3rd, 2022
  Trackback from : judge handgun for sale
 22. juni 17th, 2022
  Trackback from : joker gaming
 23. juni 22nd, 2022
  Trackback from : Alyssa SALT – new song
 24. juni 24th, 2022
  Trackback from : cccam
 25. juni 25th, 2022
  Trackback from : 101 dumps pin
 26. juli 2nd, 2022
 27. juli 4th, 2022
 28. juli 7th, 2022
  Trackback from : ClearDAO token CLH
 29. juli 12th, 2022
  Trackback from : best cvv shop 2022
 30. juli 13th, 2022
  Trackback from : classic firarms
 31. juli 15th, 2022
 32. juli 17th, 2022
 33. juli 26th, 2022
  Trackback from : iptv testline
 34. juli 28th, 2022
  Trackback from : sbobet
 35. juli 29th, 2022
  Trackback from : Gasdank Cannabis Store
 36. augusti 4th, 2022
  Trackback from : rebeccalynn
 37. augusti 8th, 2022
  Trackback from : vacuum packaging machine
 38. september 14th, 2022
 39. september 19th, 2022
  Trackback from : click here