Islams förtryck och vår välmenande aningslöshet

Jag anser att islams underkuvande av kvinnor är det största hindret för muslimska samhällens integration och utveckling i väst.

Detta är en central formulering i Ayaan Hirsi Alis bok Nomad, nyss utgiven i pocket. Hennes förvåning och besvikelse över västvärldens undfallenhet inför detta är märkbar. Hon menar att våra välmenta insatser snarare blivit en del av själva problemet.

Genom att skjuta upp eller i bästa fall förlänga anpassningen till ett modernt samhälle – med hjälp av illusionen om att det går att hålla fast vid ett stambeteende och samtidigt lyckas som samhällsmedborgare – så stänger mångkulturalismens förespråkare in kommande generationer i ett ingenmansland av moraliska värden. Det kläs i en empatisk och överseende språkdräkt, men är i själva verket en grym form av rasism.

Hirsi Ali menar att västvärldens skolor och universitet valt en i många fall ”överseende”  attityd till invandrarelevers tro, seder och bruk. Genom denna missriktade hövlighet undviker man att konfrontera trosföreställningarna bland muslimska barn och deras föräldrar. Läroböckerna slätar över islams fundamentalt orättfärdiga regler och beskriver det som en religion med ett fredligt budskap. Man borde istället återgå till att utveckla förmågan till kritiskt tänkande – hur ohövliga somliga människor än kan komma att uppfatta slutsatserna.

Det är vid det här laget uppenbart för de flesta att muslimska invandrare skapar specifika sociala problem i de europeiska länder de flyttar till, och att det ofta handlar om att kvinnor blir förtryckta på europeisk mark. Kvinnoförtrycket är en väsentlig del av den islamska kulturen.

Enligt vad som står i Koranen och sharialagarna är det uppenbart att män och kvinnor inte är jämlika. Muslimska kvinnor anses vara fysiskt, emotionellt, intellektuellt och moraliskt underlägsna männen – och de har färre juridiska rättigheter. Koderna för heder och skam må vara stamrelaterade och förislamska till sitt ursprung, men de är idag en väsentlig del av den islamska kulturen och religionen.

Värdet av en kvinnas vittnesmål i rätten har preciserats till hälften av mannens. Till och med i ett våldtäktsfall är offrets vittnesmål bara värt hälften så mycket som våldtäktsmannens. Den muslimska faderns auktoritet över döttrarna är jämförbar med en feodal härskares auktoritet över de livegna, menar Hirsi Ali. Genom äktenskapet överförs auktoriteten till flickans make och i förlängningen till hans far. Ett bröllop är en pakt män emellan som medför framtida tjänster och gentjänster.

Både Koranen och hadhiterna instämmer i att kvinnans medgivande till giftermålet inte är nödvändigt – bara hennes vägledare går med på det.

Koranen lär ut att en man har rätt att stänga in sin hustru – ända tills hon dör, om han så vill. Om hon begår ”en grovt oanständig handling” skall fyra vittnen tillkallas för att bekräfta detta och sedan ska hon stängas in i sitt hem ”tills döden befriar henne eller Gud visar henne en väg ut”. Västvärlden vet detta, men gör inget:

När välmenande västerlänningar, som ivrigt förespråkar respekt för minoriteters religion och kultur, ser mellan fingrarna med denna medeltida kvinnosyn för att ”hindra samhället att stigmatisera muslimer”, så förnekar de otaliga muslimska flickors rätt att slita sig loss från föräldrarnas kultur. De lever då inte upp till vårt demokratiska samhälles ideal och värderingar och skadar just den sårbara minoritet som de eftersträvar att skydda.

W3Counter

Twingly BlogRank Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Tänk ändå! Så imponerande och beklämmande TALANDE den solida tystnad är som fyller det annars så diskussionslystna kommentarsfältet när du på ett eller annat sätt tar upp den fråga som är den mest akuta och mest avgörande för vårt lands, folks och kulturs framtid. Antroposofiska sällskapets visioner och brist på sådana kan man älta sida upp och sida ner (vem bryr sig??) men när det kommer till de frågor som faktiskt har avgörande betydelse för våra efterkommandes och vår kulturs framtid, då tigs det! Vad säger samvetet, antroposofer? Hur stor dignitet har en själ full av ”antroposofiska” frågeställningar när samma själ bemöter den SVENSKA kulturimpulsens framtid med en illustration av pralaya?

  Jag förstår den som inte vill gå ut med namn. Man har ju sin karriär att tänka på. Sin socioekonomiska fallhöjd. Och inte minst sina anhöriga. Barnen och så. Och pseudonymer (som min egen!) är inte alldeles tillförlitliga. Men hur mår samvetet? Skall vi låta Johannes hänga i luften och låtsas som ingenting tills han behagar klaga på antroposofetablissemanget igen? Är det inte hederligare att säga någonting alls, under pseudonym, än att låta tystnaden tala sitt ofrivilligt pinsamma språk?

  Pappan

  • curt jansson
  • maj 29th, 2011

  Du är modig, Johannes, jag instämmer med med pappan här ovan (även i förra epistelns kommentar) och undrar stillsamt vad tystnaden beror på. Är det verkligen så att även antroposofer, som pappan antyder, håller tand för tunga, eller har de helt enkelt intet att säga i frågan? Problemen du tar upp är ju en växande, värkande böld i samhällskroppen, liksom uppslutningen om Sverigedemokraterna är den självförskylld av de som alltid väljer att tiga, förtiga eller förtala. Har Reinfelt kanske rätt? Anser ”die lieben Freunde” att svensk och europeisk kultur är bara barbariet, allt gott har kommit till oss fattiga utifrån? Fortsätt emellertid, någon gång kanske någon vågar…

  • maria
  • maj 29th, 2011

  alltså! Jag träffar muslimer varje dag i mitt arbete. Det är lika stor skillnad på muslimer och muslimer som det är på kristna och kristna. Kvinnoförtryckets pekpinne står i minst lika hög grad höjd över GT sidor som det gör i Koranden. Om inte mer. Kristna och muslimer kan se varandra i ansiktet och säga: jag är du! Bokens folk är bröder. Föreställningen att barbarerna tar över vår civilasation genom att vi är godtrogna må stämma men det är inte som ni tror. Hotet kommer inte från muslimskt håll utan barbariet kommer inifrån vår egen benägenhet att se bjälken i den andras ögon. Alla som låter sig styras av rädla blir farliga i vilken Guds namn de än bekänner sig till. Bokstavstroende är ett hot jag kan själv känna mig rädd ibland men jag har sett denna smitta i många sammanhang. Inte minst bland antroposofer.
  Maria

  • curt jansson
  • maj 29th, 2011

  Maria, självklart har du rätt i sak på detaljnivån. Det är för pinsamt att GT ses som rättesnöre för kristna; vad har vi NT till i så fall? Det förtar dock inte essensen av Johannes kritik, då huvuddelen av de krav som ställs på det omgivande samhället inte kommer från de muslimer som ter sig som folk flest (de säger oftast inte mycket) utan från förespråkare av Sharia och annat roligt från 600-talets klansamhälle. Läs sedan också Johannes epistel (vår vän, alltså, inte apokalyptikern) om vad västerlandet erbjuder muslimerna. Han, liksom du och jag vet att en sak nödvändigtvis har flera sidor.
  Du finner texten här till höger!

 2. @maria

  Maria, Hirsi Alis erfarenheter går inte att förneka. Att du känner assimilerade muslimer förändrar inte dessa. Hon vet vad hon talar om, för detta är hon under ständigt dödshot. Vänsterrörelsens och feministernas förnekande av det islamska patriarkala kvinnoförtrycket leder tankarna till vänsterns förnekande av Stalinterrorn och Pol Pots skräckvälde i Kambodja på 60- och sjuttitalet. Det var en blockering som omöjliggjorde intagandet av fakta. Många år senare förstår vi inte hur intellektuella kunde svika sitt uppdrag så kapitalt. Själva skäms de, eller förtränger. Idag sker samma förnekande då det gäller det islamska kvinnoförtrycket. Läs Nomad så förstår du vad jag menar.

 3. Visst finns problemen som du pekar på,Johannes. Tillsammans med så oändligt många andra akuta och enorma problem på vår jord just nu. Vad är egentligen ”det demokratiska samhället” idag? Jag trycker att det har gått inflation i orden ”det demokratiska samhället”. Som jag ser det handlar uttrycket idag mest om rättigheter för några få: till privat rov-kapitalism och militariserade attacker för vinnings skull (och samtidigt en blindhet för nöd och lidande där det inte finns någon vinst att göra), samt ett ständigt ökande utarmande av naturresurserna på allas vår – och ev framtida generationers bekostnad. Sjuka, gamla, fattiga, lågutbildade med invandrarbakgrund och lytta göre sig icke bevär i ”det demokratiska samhället”. Så långt ifrån Steiners idéer om 3-grening som det bara går att komma! Var är altruismen, empatin och solidariteten i de ”demokratiska” samhällena? Borde inte dessa begrepp vara grundläggande för en demokrati? Är demonisering av- och/eller våld mot ”den andre” det viktigaste att syssla med i vår värld idag? Jag håller med Maria och vill skilja på folk och folk – av alla slag. Jag oroas över det numera ökande hatet och utpekandet av ”den andre”, ”muslimen”, som ”Det Stora Hotet” mot ”demokratin”. Jag tror att sådana resonemang orättvist förminskar vissa människor och förhärligar andra, som är av den ”rätta sorten”.
  Vit, Kristen Man har erövrat och härjat i världen i tusentals år, spritt sin kristna lära + ”demokratiska” ideal och samtidigt våldtagit och torterat, mördat, bombat, skövlat och plundrat, spridit allsköns sjukdomar och död – allt i Guds, Jesu och ”demokratins” namn. Kolla bara bilderna i länken nedan, från Abu Ghraib (VARNING för obehagliga bilder!). Det är kristna, ”civiliserade” människor från ett ”demokratiskt samhälle” som utför illdåden på bilderna. Och det fortsätter på olika håll. Det pågår hela tiden. (Därför är jag medlem i Amnesty – kom gärna med!).
  (http://www.google.se/search?q=abu+ghraib&hl=sv&client=firefox-a&hs=908&rls=org.mozilla:sv-SE:official&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=0oLhTZiTGMSBOv-rvc0G&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1366&bih=639)

  Jorden och freden kollapsar och livet dör ut medan Vit, Kristen Man blint och egoistiskt fortsätter att satsa på maximal profit och oändlig ekonomisk vinst – oavsett metoder, kostnader i liv, hälsa och natur. Om vi ska ställa oss sida vid sida och solidarisera oss för en ”sak”, vilket jag mer än gärna gör för frihet, jämlikhet och broderskap – vilken ”sak” (eller, vilka ”saker”) tycker vi ska prioriteras då?
  Hälsningar, Marika

 4. @Manicken

  Kära Marika, ditt resonemang är en utmärkt illustration av min poäng. Du håller med om att det islamska kvinnoförtrycket existerar – men att det bara är ett i raden av allt annat elände på jorden. Varför lägga ned kraft på just detta? Sen tillfogar du den klassiska kulturrelativistiska kungstanken att vi inte ska tro att vår kultur är bättre – det vi inte förstår av den islamiska kulturen beror bara på vår egen brist på kunskap och våra egna fördomar. Och att bli anklagad för att vara fördomsfull och okunnig är den värsta anklagelse en politiskt korrekt kan råka ut för.

  Då ska jag säga något som kanske chockerar – vårt västerländska kulturmönster ÄR bättre än den medeltida, tillbakastående islamska kultur som idag präglar Somalia, Etiopien, Afganistan, Saud-Arabien, Eritrea, Kurdistan och Pakistan (för att nämna några). Jag vet att detta är ett tufft påstående för alla PK:are – men förr eller senare kommer detta påstående framstå som den sanning det är. Det är bara en tidsfråga. Påståendet är Ayaan Hirsi Alis – och hon vet mer om detta än alla PK:are tillsammans.

  Du håller å ena sidan med om att det islamska kvinnoförtrycket existerar, samtidigt som du betecknar reaktioner mot detta som ”en demonisering av den andre”. Om en diskussion kring denna viktiga fråga skall bli meningsfull måste man nog skilja på dessa två saker. Till att börja med. Läs Nomad.

 5. Jag lovar att läsa ”Nomad” och hoppas att du, Johannes (köper dyrt eller) lånar min tegelsten, bestsellern av journalisten Robert Fisk: ”The great war for civilisation – The conquest of the middle east”.
  Han (såklart det är en han) ger perspektiv, historia och mycket kulturell bakgrund = förståelse, den handlar inte specifikt om kvinnoförtrycket utan mer om de historiska skeendena under det senaste halva århundradet- när vi har börjat uppmärksamma kvinnans situation i klanstyrda, muslimska samhällen – från det algeriska inbördeskriget till den iranska revolutionen; från det amerikanska gisslandramat i Beirut till kriget mellan Iran-Irak; från Gulfkriget (1991) till USA:s invasion av Irak 2003. Robert Fisk beskriver levande och med västerländska ögon sina möten med klanledare och kungar, resorna genom mellanösterna många länder, sina upplevelser av olika kulturer och människor (av BÄGGE könen), även sitt möte med Osama Bin Ladin, skyddad av Talibanerna uppe i de Afghanska bergen, – vid tiden för mötet var han en reell företrädare för terrordåd, i religionens och sin kulturs namn.

  Alla de där skeendena verkar ligga så oändligt långt från vår egen kulturella verklighet att det liksom inte har blivit ”på riktigt” för oss – vi stirrar enögt på det vi ser som abnormt och startar våra korståg utifrån vad vi tror att vi ser – utan bakgrund eller kännedom om de kulturella förutsättningarna. Och det gör ju ”dom” också! Kollade du bilderna från Abu Ghraib, Johannes? Ingen respons – betyder vad? Invasionen av Irak startade ju faktiskt ut ur påståendet att Irak hade kärnvapen och hotade världen – det vet vi idag att det var fel. Sen då?
  Jag försöker inte vara PK – såna där antydningar av personlig prägel är bara dimridåer och/eller pajkastning och leder enl min erfarenhet ingenstans i själva debatten. Jag menar inte att det är reaktioner mot kvinnoförtryck som utgör demoniseringen utan det urskiljningslösa ondgörandet över muslimer – ”de andra” – i största allmänhet. Denna demonisering eskalerade med Merkels, Sarkozys och Camerons surfande på den kulturrasistiska våg som sveper genom Europa idag.Fascismen och nynazismen har lika starkt fäste i Europa idag som 1939. Och vi snackar kvinnoförtryck som likställt med ALLA muslimer? Nu har jag försökt vara JÄTTE-tydlig!

  Det är ju inte så att det är tyst i media; debatten pågår sedan nåt år tillbaka och jag tycker det är viktigt vilket sällskap du valt att sälla dig till i den här debatten, Johannes. Du delar dina åsikter, förutom med ovan nämnda politiker, bland annat med SD (Kent Ekeroth, Erik Almqvist), den blå-bruna tankesmedjan TIMBRO, KD.s ungdomförbundsordförande Charlie Weimers och tokmoderaten Johannes Carlsson – för att nämna några.
  Nu handlar det ju inte om PK eller inte PK, men det sällskapet väljer jag att inte associera mig med, av rent politiska skäl.Så ”vänster är jag”, hehe.

  Sen har ju Ayaan Hirsi inte bara blivit utsatt av ”sina egna” utan även av MANLIGA, starka politiska krafter i det ”demokratiska” samhälle dit hon sökte sig för att få skydd.
  Men det är klart, ska vi snacka grader i helvetet så har MÄN över världen skapat förutsättningar både för en hora med HIV och stringtrosor i Red Light District i det främlingsfientliga Holland och en utfattig, Burka-klädd ”varelse” som får våldtas (utan betalning) och vägras arbeta i Talibanernas Afghanistan. Och då är ju de ”demokratiska” männen MYCKET ”Bättre”… eller?…

 6. PS. Det här kallar jag okunnig kulturrasism:
  ”Det är vid det här laget uppenbart för de flesta att muslimska invandrare skapar specifika sociala problem i de europeiska länder de flyttar till/…/”
  DS = Marika

  • curt jansson
  • maj 29th, 2011

  Se där ett bra sätt att få en debatt att spåra ur. Tungt artilleri laddat med alla västerlandets historiska och aktuella synder. Jag trodde i min begränsade fattningsförmåga att här talades om den offentliga oviljan att dryfta ett för alla tydligt problem med segregation, sig utbredande hopplöshet och alienering med ty åtföljande stigande kriminalitet; samhällsfenomen som framför allt drabbar Manickens vänner, de väl fungerande och välbeställda, i form av ökande fördomar och ovilja på religiös och kulturell basis.
  För all del, fortsätt, Manicken. Jag vill bara inte låtsas att jag inte hört det förr, till leda. Så jag drar mig tillbaka och läser hellre ”skällebreven” mellan Karl IX och Ivan IV (den förskräcklige) då dessa är samma andas barn men mycket roligare.

 7. @curt jansson: vad svarar man på sådant som du skriver om urspårad debatt? Jag försöker seriöst delta i en debatt kring Johannes blogginlägg som för mig är bland det viktigaste som pågår just nu, inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Du curt gör vad du vill med din leda och din glädje över de gamla döda kungarnas brevväxling. Hur dessa hör ihop med ämnet ovan förstår jag inte. Ditt inlägg ter sig tyvärr som en rik, övermätt medelålders mans cyniska gäspning medan tortyr och förföljelse pågår framför ögonen på honom.
  Dessutom vet du inte ett skit om mej, så ditt uttalande ovan är direkt kränkande.

  • Li Klung
  • maj 29th, 2011

  Vi har, på olika sätt kommit i kontakt med, och fått till vänner flera invandrare från muslimska länder. Vi har t o m bott i dessa länder. Det handlar om mycket goda vänner till oss, inte något vi läst i tidningen eller sett på tv (vilket de flesta människor använder sig av för att forma sina åsikter)Vi bor dessutom i utlandet och har på så sätt också en mycket bra distans till det svenska samhället och ser lätt det grupptänkande som präglar detta; en solidaritet med gruppen som gör att få vågar protestera och bryta de många tabun som finns. Det är slående hur många åsikter och samtalsämnen som är tabu i det svenska samhället! Detta framstår tydligt när man bott i några andra länder där inte dessa tabun finns.

  Det är för dessa våra vänners skull som jag skriver detta. Ursäkta det stora omfånget.

  Vad är ”moral” i våra dagar? Vad bygger den på? I vårt samhälle har religionen mer och mer skjutits undan som moralisk grund. ”Andlighet” har inte accepterats sedan 1400-talet. Det är i överensstämmelse med människans utveckling. Vi måste finna moralen/religionen/andligheten inom oss i stället. Men vad händer om man inte har denna inställning och förståelse? Då måste man söka riktlinjer utanför, i samhället. Politiska partier, intresseorganisationer och i hög grad media står för detta nuförtiden. Bristen på moraliska riktlinjer är tydlig. Antingen för det i extremerna till en ateism och materialism där jämlikhet har blivit ett slags slagord. -Hur kan man förstå olika livsöden om man inte tror på en andlig värld och reinkarnation? – Det andra alternativet är att söka ledare. Kyrkan och prästerna har försvunnit. Den andliga tomheten måste fyllas och då passar diverse Gurus och andliga ledare mycket bra in. Den här ”tomheten”, bristen på gemensamma rättesnören, gör att det lämnas en lucka, ett vacuum som lätt går att fylla för människor med fasta regler, moralnormer och ledarskap.

  Naturligtvis ligger en ”kristen” tro till grund för de flesta människors handlande bara pga Sveriges historia, även om de är ateister. Och visst är humanism och empati viktiga moraliska egenskaper. Men det kan lätt föra till naivitet, godtrogenhet och dumhet. Distansen går förlorad. Ett fördomsfritt tänkande, frihet och tolerans kräver distans. I Steiners Grupp med Människorepresentanten (i Goetheanum) finns humorn representerad som en mycket viktig del. Varför? Jo därför att det just ger oss denna distans.

  Jag vill nu ta upp två saker: Först låt oss ta ett hypotetiskt exempel:

  Låt säga att du ser en medmänniska på gatan som har förlorat allt. Inga ägodelar, talar inte ditt språk, har inga relationer. Det är en ödmjuk och vänlig människa så du bjuder in honom med sin familj att bo hos dig. Du ger dem mat och husrum. De blir mycket tacksamma och känner så småningom att de vill återgälda detta. Du kan då välja att
  1. Låta honom hjälpa dig tillbaka för att utjämna hans beroendeställning. Du kan hjälpa honom så att han blir oberoende: att lära sig språket, hjälpa honom att få ett jobb, skaffa honom en bostad, så han klarar sig själv.
  2. Eller så kan du avdela en del av ditt hus och låta honom vara där med sin familj, ge honom pengar, mat förnödenheter hela tiden och inget mer.

  I vilken situation hjälper du människan på ett ”kristet” eller humant sätt? Vilken situation får till följd en god relation och respekt? Vad sker i vårt samhälle fr a i invandrarsituationerna? Det finns något som heter ”Le pain de la honte” skammens bröd. Det handlar om att du skänker någon något och denne inte kan ge dig något tillbaka. Då skapas en känsla av skuld i den andres själ. Om du fortsätter att ge och den andre att ta emot skapas en ojämlikhet. Så småningom för detta till olust, ovilja och t o m hat hos den beroende parten. Detta är en självklar följd. Jag frågar igen: Vem blir hjälpt i de bägge exemplen? Vad sker i vårt samhälle? Varför? Vem är rasist av de bägge, den som hjälper genom att integrera eller den som skänker pengar? Var finns altruismen, empatin och solidariteten? Varför går det till på detta sätt i vårt samhälle? Fundera en stund på detta!

  forts följer
  forts följer

  • Li Klung
  • maj 29th, 2011

  Det andra är:
  Det går inte att få ”rättvisa” i världen om inte varje individ utvecklas andligt! Du kan inte trä över någon ett Rättvise-system om denne inte funnit denna moraliska nivå i sitt inre! Arbetet måste börja i varje människas inre och i frihet. Någon annan möjlighet finns inte.
  Men vi måste också vara fördomsfria! Och med detta menar jag verkligen utan fördomar! Detta har inget med rasism att göra. ”Politiskt korrekta” människor har minst lika mycket fördomar som rasister, ibland mer. Meditera en stund över fördomsfrihet! Se efter i ditt inre! Om du tycker att du är fördomsfri är du det definitivt inte. Se på världen som om den var helt ny för dig! Var som barnet i Kejsarens nya kläder! Skärskåda världen, samhället, politikerna, media med fördomsfria ögon!

  Då först ser du att politikerna är nickedockor. Tro inte att det är presidenter och ministrar som fattar besluten; Att medias framställning av krigsorsaker eller rapporter är sanna! Det finns en agenda bakom.

  Islams intåg i Västvärlden är inte bara en kvinnofråga. Men det är ett mycket viktigt medel för påverkan. Vit, Kristen Man har erövrat och härjat i världen i tusentals år, javisst. Men vad är det som säger att eftersom den vite mannen gjort fel ska man tillåta alla andra att ”ge tillbaka”. Vad är det för resonemang? Man måste ju lära sig av erfarenheterna och framför allt försöka förhindra att det uppkommer igen.
  Det finns mycket våld på foton, Marika, jag skulle kunna visa dig äckliga bilder på handlingar begångna av alla raser, vita svarta, gula, röda, vad du vill. Men jag skulle aldrig göra det, jag hatar bilder av detta slag! För vad är det de gör? De är där för att påverka oss, BLAM! i maggropen. Vad gör detta för positivt i denna värld av våld och hat? Hur hjälper det människan att utvecklas andligt när man blir äcklad och i långa loppet t o m blasé?

  När en religion som Islam ”träs” över huvudet på fria människor är det diktatur. När man accepterar att islamska moralbegrepp får styra i ett sk demokratiskt samhälle är det inte längre demokrati. När någon, som reagerar på islamiskt kvinnoförtryck uttalar detta och därmed blir uthängd, hatad och förföljd i media är inte detta yttrandefrihet, det är inte fördomsfrihet eller tryckfrihet. Det är politik. Det är påverkan. Var finns Andersens barn?

  Våra vänner som liksom Ayaan Hirsi Alis flytt den religiösa förföljelsen i sina länder kan inte för allt i världen förstå hur ett samhälle som det svenska kan bejaka kvinnoförtryck, hedersmord etc. även om det sker genom undfallenhet. Hur kan det svenska samhället acceptera att man väljer att inte integrera sig, att inte respektera samhällets normer? Hur kan man fortsätta att gå med skygglappar och se bort från dessa frågor? Hur kan man försvara sitt agerande i invandrarpolitiken, ett agerande som bara skapar konflikter?

  Se denna dokumentärfilm av Walid al-Kubaisi, norsk-irakisk skribent och författare
  http://www.youtube.com/watch?v=ld_ZRCMf1ek&feature=player_embedded

  Jag föredrar som ”Pappan” att vara anonym, något annat är inte möjligt i min situation. Tabuerna slår hårt!

  • curt jansson
  • maj 29th, 2011

  @Manicken
  Jag förstår att man inte bör vara rik, övermätt, medelålders och man.
  Av dessa epitet stämmer enbart medelålders man in på mig, så jag känner mig inte särskilt träffad. Dock är min mättnad med råge uppfylld av folk som inte vill läsa innantill. Denna diskussionstråd, öppnad av Johannes, lade fram en del frågeställningar för oss att bita i. Det är då inte enligt min ringa mening vare sig trevligt eller hövligt att belamra tråden och dess samtal med beskyllningar om vad ”den kristne vite mannen” gjort för gräsligheter i det förflutna. Vi är, här hos Johannes, alla rätt historiskt bevandrade, jag själv religionshistoriskt.
  Alla har vi våra tankar och impulser om hur världen blivit som den är och hur den i framtiden kan bli bättre. Ingens tankar har därvid företräde framför någon annans, hur fantastiskt världsförbättrande de än upplevs av tänkaren själv (själklart inbegrips häri inte direkta stolligheter som rasism o.d. trams).
  Jag upplever din ton som mästrande och din attityd som ämnad att tysta en saklig hållning. Du säger att du försöker delta i en diskussion kring Johannes inlägg; gör inte vi andra det? Är vi inte värda en saklig ton och någorlunda fasthållan vid det ämne Johannes önskar behandlat? Jag blev mycket glad för Li Klungs inlaga här ovan och jag förstår fullkomligt hennes önskan att vara anonym, som tonen nu blivit.

 8. @Manicken

  Kära Manicken, mina formuleringar om PK-människor var inte riktat mot dig. Kolla igen. Bara en kommentar med anledning av ditt resonemang som ligger farligt nära en PK-hållning. Men i dina efterföljande kommentarer där du talar om den ”demonisering och kulturrasistiska våg som sveper över Europa” är tveklöst PK. Detta har vi hört till leda från rättänkarnas håll.

  Att misstänkliggöra mina motiv genom att säga att jag ”valt att sälla mig till” en rad namn jag inte vet vilka de är – är också ett beprövat PK-grepp. Och ett billigt sådant – för det har ju inget med sakdiskussionen att göra.

  Är lite ställd inför dina retoriska piruetter. Menar du att du inte ser några problematiska drag i den islamska kulturen som ständigt gör sig påmind i världen idag? Ska jag uppfatta dej som att du menar att morden på t ex Pela och Fadime inte var orsakade av en urgammal klankultur – utan bara två i raden av kvinnomord i landet?

  • curt jansson
  • maj 30th, 2011

  @Manicken
  Ja, Manicken? Vad ville du säga med detta? Trevlig musik, en massa vackra och inte så vackra människor, inte ett ord annat än restiamo humani…trodde jag redan var det, mer eller mindre. Säkert mindre i dina ögon, fast det bjuder jag på. Tacksam för förklaring av intentionen dock.

  • Li Klung
  • maj 30th, 2011

  En viktig aspekt som jag glömde påpeka är att mina invandrade vänner och många andra trevliga integrerade invandrare lider oerhört av att bli jämförda med de förtryckande religionsfanatikerna. De är naturligtvis upprörda över hur de fientliga islamisterna beter sig och vill inte bli förväxlade med dessa.
  Men, just därför, är de desto angelägnare med att ta avstånd ifrån dem! Många röstar tom på SD för att kunna få fortsätta sina liv i lugn och ro. Men i hemlighet förstås. För kontrollen är total i synnerhet i denna grupp.

  Och Maria din jämförelse på facebook med Kambodja är intressant. Vem är pedofilerna i denna liknelse? Vem är lokalbefolkningen?

  Vi är lokalbefolkningen här som är upprörd över behandlingen av våra kvinnor! Tycker du verkligen att man ska blunda för ”pedofilerna” för att inte förnedra ”den vite mannen”? Om jag som man skulle åka till Kambodja skulle jag ha full förståelse för lokalbefolkningens syn på mig! Fullständigt! Jag skulle t om engagera mig i kampen mot pedofilerna, för att försöka ge en bättre bild av den ”vite mannen”
  Det är just detta mina vänner försöker få igenom.
  Vakna, se och acceptera de problem som finns! Se att kejsaren är naken.Tyget politikerna/media vävde var gjort av blå dunster. Först när man inser detta kan något åtgärdas. Så länge man tycker synd om ”den vite mannen i Kambodja” eller islamistförtryckarna kommer pedofili/ kvinnoförtryck att fortsätta.

 9. Hoppla. Schäkta om jag rörde om i grytan! En sak till Martia bara: Vi hade vår tid av Sharia mellan 1608 och 1720. Efter Reformationen, då Gustav Vasa slängde ut Kyrkan och skapade sin egen, infördes Moseböckerna som allmän lag i Sverige. Det var under denna tid häxprocesserna grasserade. Därefter började den process som ledde till modernismens religionsförakt och postmodernismens totala ignorans i religiösa frågor.

  Kristendomen har GT, med NT som tolkningsmanual. Man brukar säga att muhammedanismen saknar NT. Haditerna är visserligen en tolkningsmanual men utan NT:s anda, tvärtom. Enligt ny forskning visar det sig att Koranen sannolikt bygger på äldre, assyriska förlagor, av allt att döma baserade på en protestskrift mot den justinianska förföljelsen av arianer, dvs kristna som menade att Jesus var en profet, inte en aspekt av Gud.

  Justinianus var, för övrigt, den som formaliserade den romerska rätten, förbjöd reinkarnationstanken, som impliceras på så många ställen i både GT och NT, lät på jord genomdränkt av 30 000 slaktade meningsmotståndares blod bygga Hagia Sophia, som därefter slog an tonen för den ”bysantinska” arkitekturen (och alla moskéer — den är numera själv ironiskt nog en moské), stängde de grekiska filosofiskolorna och mysterierna samt Gymnasiet i Aten, mördade eller fördrev hela den intellektuella eliten i regionen varpå de som överlevde flydde till ffa Arabien.

  Kort sagt gjorde han för kristenheten vad Gustav Vasa tusen år senare gjorde för Sverige.

  Bäddade för dogmatism och en därpå följande isande naivitet.

  Den kommer att kosta oss framtiden.

  Pappan

 10. Vet inte hur uppskattat det är med länksamlingar här, så här kommer en hel bok i ämnet: http://hotetinifran.files.wordpress.com/2011/03/hotet-inifrc3a5n-ii.pdf

  Den är skriven av en Vit Man. Arbetarklass. Har någon problem med det så rekommenderas Ayaan. Svart Kvinna. Överklass. Här är en tidningsintervju med henne: http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/08/ayaan-hirsi-ali-interview

  P

  • Curt Jansson
  • maj 30th, 2011

  @Pappan
  Tack, snälla Pappan, att du så elegant reder ut begreppen! Då ställer jag mina böcker tillbaks i hyllan och tar en kopp kaffe! Glad Pingst på dig!

 11. Tack själv. Förutom den länkade pdf-boken anbefaller jag å det varmaste en titt på den roliga och nyttiga ”Gud i Sverige” av Göran Hägg. http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Host/hagg_goran-gud_i_sverige-inbunden/ Man slukar den blott allt för fort.

  Jo, och ”Är svensken människa?” av DN:s Henrik Berggren och Lars Trädgårdh: http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2006/Host/berggren_henrik-ar_svensken_manniska-inbunden/

  Mot bakgrund av dessa två (lättlästa och roliga) genomgångar av den svenska mentalitetens trossbotten kan man lättare göra sig klar över vad Ayaan och andra varnar för. Det handlar om personkemi på kulturnivå. Egentligen borde det räcka att ta in Ingelharts mentala världskarta http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54 för att fatta vad som går att blanda och vad som INTE går att blanda, kulturellt sett.

  Lägg sedan på ett steinerskt perspektiv, t ex i GA346 (http://www.rsarchive.org/CV/ganum.php?cvg=346-20) så torde dimmorna lätta. Det är nu det gäller. Oavsett vad vi råkar tycka om varandra. Apropå pingsten och så: Pingsten som klarseende fenomen är en följd av lidande. Först av varandra, sedan av oss själva, därefter med varandra. Sist för varandra.

  Pappan

  • RB
  • maj 31st, 2011

  Pappan,

  ”Tänk ändå! Så imponerande och beklämmande TALANDE den solida tystnad är som fyller det annars så diskussionslystna kommentarsfältet när du på ett eller annat sätt tar upp den fråga som är den mest akuta och mest avgörande för vårt lands, folks och kulturs framtid. Antroposofiska sällskapets visioner och brist på sådana kan man älta sida upp och sida ner (vem bryr sig??)”

  Jag hörde till dem som skrev ett antal kommentarer på några av de senare inläggen om antroposofiska sällskapet, men har såvitt jag minns inte skrivit om något annat. Jag känner mig här allstå ganska träffad av det du skriver. Märkligt nog – kanske – beror det inte på att jag tycker tvärtemot Johannes eller att jag inte vågar diskutera frågan, utan att jag håller med honom och därför inte har känt något behov av att kommentera det. Saken har varit uppenbar, helt enkelt. Att han kunde behöva stöd har jag helt enkelt inte tänkt på, borde kanske gjort det. Dessutom är det ju så att frågorna kring invandringsproblemet tas upp på andra håll, t.ex din egen blogg, men frågorna kring antroposofin gör inte det, vilket Johannes själv påpekar.

  Alltså Johannes: JAG HÅLLER MED DIG. Den islamiska kulturen – eller i alla fall del av den – är kvinnoförtryckande. Man har så att säga dragit mannens och kvinnans medfödda olikheter in absurdum och byggt en kultur kring det. På samma sätt har vi i Sverige dragit det in absurdum att utjämna dessa skillnader och andra skillnader så att det till varje pris ska vara 50/50 av allting, överallt.

  Vad vi ska göra åt just frågan med Islams kvinnosyn är svårare att veta. Mycket försiggår ju i den privata sfären, och där vill man kanske undvika statlig reglering, om det inte är absolut nödvändigt. Första steget i invandringsfrågan är att begränsa massinvandringen. Annars kan vi aldrig börja ta oss an de problem vi redan har och som hotar att växa oss över huvudet.

  Manicken,

  Ditt perspektiv om den vite mannens härjningar var också intressant. Möjligen kan jag tycka att frågorna kring invandringens problem är viktigare för just landet Sverige och tidsåldern 2000-tal, än t.ex imperialism. Hade det varit 1600-tal och stormaktstid, hade läget självklart varit ett annat.

  Hälsningar
  RB

 12. @RB

  Jag publicerar ikväll ytterligare en text i ämnet, bl a med Hirsi Alis förslag till feministerna…

 13. Hej alla.
  Jag vet inte varifrån ”PK”-uttrycket är hämtat, om det är myntat här eller annorstädes – det låter ju som nåt negativt när du Johannes skriver det. ”PK, Fnys…” Själv kan jag inte bedöma om det är ont eller gott och vad som är PK – eller inte PK. Är det viktigt? Hur? Den som tycker att han/hon äger tolkningsföreträde i olika frågor får väl tycka det. Många har gjort det tidigare, och många kommer att göra det i framtiden. Som sagt var (i fler forum än detta): pajkastning har inte varit min intention i den här debatten, det gynnar i mitt tycke inte en fruktbar debatt. Och jag deltar gärna i sådana – gör det ganska ofta faktiskt.
  Måste säga att den raljerande tonen från vissa ”gentlemän” i den här debatten tyvärr avskräcker mej från att fortsätta mitt deltagande här. Just för att det förefaller omöjligt att slippa personangrepp och dessutom argument som i mitt tycke klingar ekande tomma och dessutom med med höga, hånfulla brösttoner. Vad svarar man på sånt?
  @Li Klung, jag beklagar att mitt svar inte fyller alla kriterier jag skulle önska som respons till dig – ditt inlägg upplever jag som seriöst hållet och skrivet utifrån det du beskriver ur dina egna erfarenheter och en innerlig önskan att reda ut begreppen. Tittade på filmen du länkade till och kan mest hålla med – även om vinkeln var hård. Jag har arbetat (hårt och på riktigt) med en del av de ungdomar i Paris förorter som skildras i filmen och känner deras villkor. Även jag har erfarenheter från min uppväxt i ett land där islam var den förhärskande religionen. ALLA muslimer lyder faktiskt INTE under Al-Qaradawi och Muslimska Brödraskapet! Johannes, du vet ju att jag inte förnekar fakta, jag vet att du vet att jag personligen har fått stå upp, med hjälp av svensk polis (Kickis Åhré Älgamo – den bästa!)mot hedersvåldet (ja, just det med muslimska förtecken, riktat mot unga kvinnor, med mordhot och allt vedervärdigt) så till den grad att jag förföljts tvingats bli så hemlig det bara går i Sverige. Det var inte mer än 4 år sedan.
  Därför förvånas jag av dina rallarsvingar här. Jag är ju en verklig människa även i den här debatten, inte bara när vi möts…
  Tror du uppriktigt att jag inte förstår vad det är du vill säga? Mina personliga upplevelser av hot och våld (även från kristna, faktiskt!) hindrar mig dock inte från att skilja på människor och den religion de tillhör, oavsett religiös tillhörighet. (Det var det jag försökte peka på med länken de obehagliga Abu Ghraib-bilderna – förlåt om jag tog till storsläggan och äcklade läsare av bloggen, min poäng verkar i vilket fall inte ha gått fram).
  Det är denna problematik jag har försökt peka på i den här ordväxlingen. Jag umgås dagligen med muslimer, några av dessa är så nära vänner att jag utan tvekan kan benämna dem mina andliga bröder och systrar. ”Muslimer” är inte EN företeelse, där ALLA kvinnor är likadana med niqab och burka och under dödshot från släktingarna – även om detta existerar (även här i Sverige, det var därför vi drog igång Sharaf hjältar och Elektra!) (- Vad har ni själva gjort?)
  Jag tror på tankens och ordets makt och hävdar inte att jag på något sätt ”har rätt”, utan försöker visa på den vinkel ur vilken jag betraktar verkligheten. När jag och min vinkel hånas och förlöjligas i debatten så ser jag inte vitsen med att fortsätta.
  Därför slutar jag här och nu (vilket jag upplever som beklagligt, men jag är ju inte tystad i andra forum) med en fråga till er
  som driver denna ”kampanj” och hyllar varandra i så raljerande ordalag, Vad är det egentligen ni vill åstadkomma, och hur agerar ni för att komma till ert ”mål”? Det vore intressant att få veta.

 14. ”Måste säga att den raljerande tonen från vissa ”gentlemän” i den här debatten tyvärr avskräcker mej från att fortsätta mitt deltagande här. Just för att det förefaller omöjligt att slippa personangrepp och dessutom argument som i mitt tycke klingar ekande tomma och dessutom med med höga, hånfulla brösttoner. Vad svarar man på sånt?”

  Ja, vad svarar man på SÅNT?? Vem är det du syftar på och exakt vad är kritiken? Det du skriver går ju inte att bemöta, vare sig för att be om ursäkt, om det skulle vara befogat, eller för att försvara eller förtydliga något, för att få upp samtalet till en anständig nivå.

  Jag måste be dig precisera din kritik. Kulor är ok, stridsgas är inte ok.

  RB, jag tror att många undrar vad antroposofer har att säga i dagsaktuella frågor, inte minst då invandringsfrågan. Antroposofin är nu en gång så funtad att den leder till intresse för samtid och kultur. Med en antroposofisk term: Vad händer med den svenska folksjälen genom massinvandringen? Vi är uppe i 20% av befolkningen nu, som inte är etniska svenskar. Är folksjälen opåverkad av detta? Eller skall vi säga: den svenska mentaliteten. Blir vi mer arabiska eller mellanöstliga i vår mentalitet genom den massiva invandringen från MENA-länderna, eller polariseras landet i ett vi-och-dem, så att den svenska mentaliteten blir mer främlingsfientlig och allmänt misstänksam?

  För egen del tycker jag att det är rätt kul att då och då flanera genom t ex Skärholmens centrum. Jag hör till dem som blir lite uppiggad av det brokiga, osvenska livet där. Men det är jag det. Och jag ser ju också misären bakom detta charmiga osvenska. Hur många av de som hänger på torget som lever på bidrag. Och varken har hopp eller ambitioner på att bli en del av det svenska samhället, utan ganska obekymrat lever i en subventionerad enklav, en skattefinansierad koloni.

  Mig gör det inte främlingsfientlig. Men det gör mig bekymrad för Sveriges och svenska folkets framtid. Inte minst när man tänker på att hundratals, om inte tusentals, nya arbetslösa analfabeter (antingen bokstavligt eller kulturellt) strömmar in i landet varje dag åter runt. Det enda de har är sina sedvänjor. Som är oförenliga med svensk mentalitet. Vad skall det vara bra för? Rädda världen? Men det finns ju en miljard såna som behöver räddas! Inte är det väl speciellt smart att erbjuda dem alla ett (dessutom betalt) liv i just Sverige — det är ju enkel matematik!

  Just igår åkte jag tunnelbana från Skärholmen till Stockholm. Jag skulle på ett möte om kulturkonservatism och politisk korrekthet, med inbjudna gäster från olika politiska partier och traditioner (arragnerat av SD — jättespännande!). Det kändes så rätt att åka dit via just Skärholmen. Och jag kände att mitt hjärta var vidöppet för alla människor i myllret i SKHM. Inte många etniska svenskar inom synhåll där. Och inte mycket svenskt tunomål inom hörhåll.

  På tunnelbanan kom jag i ett mycket trevligt samtal med en knallsvart neger från Elfenbenskusten. Han hade ett jäktigt jobb, en havande hustru och ett gott humör. Hur kan man inte önska en sådan människa allt väl i livet! Samtidigt måste jag konstatera för mig själv: Den killen kommer aldrig att bli svensk. Han kommer aldrig att *känna* sig svensk. Han kommer aldrig att *kännas* svensk. Och knappast hans hustru heller. Deras snart två barn då? Oddsen är låga. Och han var ändå ambitiös, det kände man, och verkade inte ha några religiösa fixa idéer som kommer på kant med saker. Men hur många av de som kommer hit är som han? Hur många som kommer hit är INTE som han, utan kommer för att de har anhöriga här och för att de har hört att man blir försörjd!

  Hur påverkar detta den svenska mentaliteten/folksjälen?

  Jag måste säga att hade jag varit en seriös, muslimsk invandrare så hade jag haft problem med Sverige. Jag hade behövt kämpa för att behålla respekten för ett land och ett folk som inte verkar respektera sig själva och sin kultur. Som låter sina flickor springa runt och försöka se ut som porraktriser på semester. Som sexualiserar det offentliga rummet till den grad att allt tycks gå ut på oförbindliga sexuella relationer — på livsfientlig sterilitet. Jag hade inte velat vara här, tror jag. Ja… såvida jag inte ruvade på ett hopp om att på sikt verka för en förändring.

  Även jag som jag nu är vill ha en förändring. Jag tror inte det är sunt eller ens svenskt att glorifiera sexuell oförbindflighet och allat sterilt. Mitt land och mitt folk behöver definitivt hjälp med ett och annat. Men jag tror INTE att mitt land och mitt folk är betjänt av den hjälp som erbjuds av de krafter som ställer saudifinansierade jättemoskéer på ort efter ort. Att ingen verkar reagera på sådant (inklusive då antroposofer) tycks mig vara en del av problemet, INTE en del av det som är bra med Sverige och svenskarna. Varför säger inte antroposofer något om det här? Är det för att inte stöta sig med det politiskt korrekta och därmed äventyra antroposofins trovärdighet?

  Det tror jag. Och inser knipan.

  Pappan

 15. KORR: ”hundratals, om inte tusentals, nya arbetslösa analfabeter (antingen bokstavligt eller kulturellt) strömmar in i landet varje dag åter runt.” Det skall givetivs stå ”månad”, inte ”dag”. Men det är alarmerande nog.

 16. SAMMA KNIPA gjorde antroposoferna lika öronbedövande tysta och okritiska i Hitlertyskland. Strategin funkade, såtillvida att läkepedagogiska hem och biodynamiska jordbruk fick hållas. Och det var ju bra. Så jas, jag inser knipan.

  Men beklagar den. Anonymt…

 17. Det är inte bara lätt att identiera och förstå mönster i historien, i den mån sådana går att urskilja. Men jag undrar om inte ett sådant mönster är följande:

  Många kände sig under särskilt 60- och 70-talet och framåt inspirerade av vad som kallats ”Vattumannens tidsålder”, som skulle innebära sätt att leva inspirerade av andra mer andliga ideal än under tidigare decennier.

  Ur ett antroposofiskt perspektiv kan den i ett skikt framstå som en fröepok och föraning av vad som i antroposofin beskrivs som en kommande kulturepok, inspirerad och präglad av ideal och perspektiv förbundna med den slaviska kulturen, anlagda att utvecklas som mer av världskultur under en kommande kulturepok, med början om 1.500 år. I antroposofin refereras den till som en kommande slavisk kulturepok.

  Sen särskilt mitten av 1980-talet präglas utvecklingen runt världen allt tydligare av andra ideal och tendenser, med ett radikalt annat fokus: Ekonomin och Marknaden.

  De ger en föraning av uppgifter vi kommer att behöva hantera i världsomfattande skala under en följande ”kulturepok” efter en ”slavisk kulurepok”, en ”amerikansk kulturepok”, med uppgiften att utveckla en alltmer altruistisk ekonomi, byggd på broder- och systerlighet med varandra som människor, oberoende av var vi bor i världen.

  Om man skulle beskriva den på liknande sätt som ”Vattumannes tidsålder” skulle den kunna kallas en ”Stenbockens tidsålder”.

  Det ger ett perspektiv på de möten och den blandning av kulturer som nu alltmer utvecklar sig, som något som hör till tiden, som en uppgift att utveckla under en bestämd tid, på liknande sätt som fröna till en kommande världsomfattande ”Vattumannens tidsålder” var en uppgift att ta till sig från andra världskrigets slut och fram till etablering av ordnad ”inre marknad” i Europa 1986 i enlighet med en sträng tidtabell, beskriven av Jacues Delors, med målet att ha genomfört den fram till slutet av 1992, då andra steget i ett ordnat bygge av ”det Europeiska Huset” tog vid, med bildandet av den Europeiska Unionen i ordnad form.

  För några ytterligare perspektiv på processen, se http://thebee.se/EU/eusvoffe.htm

  Processen innebär ett tilltagande brott med vad vi kanske är vana vid, att identifiera oss med den kultur som är förbunden med mark vi lever på, i det land vi är födda och uppväxta i, på gott och ont. Det kanske inte bara är lätt att hantera i varje läge, men något vi alltmer måste utveckla, att bli individer, alltmer oberoende av just den mark vi är födda på och alltmer del av en global kultur, byggd av alltfler nyanser av de kulturer av mänsklighet som utvecklat sig genom historien av olika folk.

  Den implicita tidtabellen för byggandet av EG/EU-hust talar för att vi om några decennier kommer vi att stå inför delvis andra problem, uppgifter och möjligheter, att utveckla, inte som en kulturernas kamp i Huntingtons anda, men en kulturernas symfoni, i alltmer global form.

 18. Kultursymfoni?? Flyg till Kairo och berätta när du kommer tillbaka hur man känner sig som grannkultur till Nordafrika! Kulturkakafoni är med överensstämmande med verkligheten. Har du varit i arabvärlden? Eller åtminstone i Bredäng? Ronna? Akalla?

  Pappan

  • RB
  • juni 15th, 2011

  Hej Pappan,

  Jag håller med, inklusive att antroposoferna inte vill blanda sig i pga den sociala fallhöjden eller att de resonerar som Manicken, dvs att problemet drunknar i andra problem och att vi västerlänningar inte ska ”förhäva oss”. Det tycks mig dock som om det varit nästan lika svår att diskutera denna fråga i massmedia, som att försöka diskutera antroposofi med VoF. Vilket den inte helt obekante antroposofen Kristoffer försökte. Minsta diskussion om svenskheten så möts man av ”och vad menar du med svenskhet”. Och minsta diskussion om olika människogrupper så landar det i anklagelser om rasism och kommentarer som ”man delar inte in folk så längre”.

  Alltså, vad gör vi? Givetvis ska vi försöka engagera oss, och lyfta fram nya perspektiv. Men ändå, vad är chanserna? Tyvärr är väl vårt bästa vapen tiden, dvs att den går och det blir värre. 30% befolkningsandel får vi nog räkna med innan nåt väsentligt händer.

  Själv försöker jag diskutera denna fråga när tillfälle bjuds, förutsatt att jag bedömer det som att personen jag diskuterar med har ett intresse att diskutera denna sak. Försöker man agitera och missionera för dem som ser annorlunda på det tror jag att folk går i försvarsställning, vilket gör det ännu svårare att komma vidare. Vad är din egen erfarenhet? Har du lyckats övertyga någon i en diskussion om detta, dvs fått någon att ändra åsikt?

  Om invandrarna kommer i majoritet, vad är en adekvat reaktion då? Inbördeskrig?

  Några svar på dina frågor:

  ”Blir vi mer arabiska eller mellanöstliga i vår mentalitet genom den massiva invandringen från MENA-länderna, eller polariseras landet i ett vi-och-dem, så att den svenska mentaliteten blir mer främlingsfientlig och allmänt misstänksam? ”

  Det polariseras i ett vi-och-dem.

  ”Men jag tror INTE att mitt land och mitt folk är betjänt av den hjälp som erbjuds av de krafter som ställer saudifinansierade jättemoskéer på ort efter ort. Att ingen verkar reagera på sådant (inklusive då antroposofer) tycks mig vara en del av problemet, INTE en del av det som är bra med Sverige och svenskarna. Varför säger inte antroposofer något om det här?”

  Jag hade faktiskt funderat ut en åsikt om det där med moskèerna. Jag tänkte mig det som att jag – om jag hypotetiskt sett varit med i beslutsprocessen – skulle ha sagt nej till statlig/kommunal finansiering, men ja till byggnation om man stod för pengarna själv. Detta under förutsättning att det rörde sig om ett fåtal fall. Blev det en riktigt stor sak tänkte jag mig att det kanske blev nödvändigt att motsätta mig hela saken. Om du har rätt i att det sker – egenfinansierat – på ”ort efter ort” så är vi väl då alltså där redan nu. Men en nationell policy mot moskébyggnation får väl anses innebära en viss inskränkning i religionsfriheten, och det är ju rätt tunga saker? Kan mycket väl vara en berättigad inskränkning, men ändå.

  //RB

  • M
  • augusti 20th, 2011

  Det är mycket som skrivs här märker man och det är svårt att hålla isär begreppen.Jag säger ändå återigen som en föregående talare;Vart är det ni vill komma?Vad är det ni ytterst tror ska hända?Vad är det ni tror att den svenska folksjälen kommer att bli?Vad är det du, pappan,tänker på med dessa negrer från elfenbenskusten och andra ”glada” folk?Det lät väldigt nedvärderande men det var kanske objektivt, sant och glasklart som alltid?
  Ni använder er av strategier också, då ni vet att ni får medhåll av varandra.Sådana som antroposofer brukar använda sig av, så att det blir helt omöjligt att tycka något annat utan att framstå som dum.
  Men för min del får ni göra vad ni vill, jag är dock fortfarande nyfiken på era motiv.Brännande frågor…vad gör vi med dem?I princip kan man väl idag fly sin familj och börja ett friare mer västerländskt liv i en annan del av världen om man vill?Och så länge man INTE vill,är det ju svårt att tvinga någon…

  • M
  • augusti 20th, 2011

  Ja,det är okunnig kulturrasism.Det är helt enkelt bedrövligt att en utbildad människa kan skriva något sådant.@Manicken

 1. No trackbacks yet.