Bara en tidsfråga innan djuret kommer ut som människa?

“Vi kan få nyheter om moster Anna eller morbror David, få veta var kusin Johan befinner sig och hur kusin Lotta mår och ta del av de senaste rönen om varför Egons äktenskap gick i kras. Sådant informationsutbyte klarar definitivt inte andra primatarter av, inte ens chimpanser. Vad de inte ser med egna ögon kommer de aldrig att få veta.”

I vår tid talas det ständigt om hur lika vi är djuren. Det är bara en pytteliten DNA-skillnad mellan schimpansen och oss, eller grisen med för den delen, säger man triumferande i en märklig önskan att förminska människans unika egenart och betydelse för civilisationsutvecklingen. Ingen talar om det väsentliga ‒ vilka avgrunder som skiljer oss från djuren. Hur kan en sån liten kroppslig skillnad vara så avgörande för medvetandenivån?  Det är detta som är intressant och därför borde undersökas!

“Även med den vänligaste tolkning av dessa resultat är det dock odisputabelt att varken delfiner eller chimpanser med avseende på inlevelseförmåga kommer upp till den nivå som kännetecknar låt säga ett 6-årigt barn. Storprimater är i många hänseenden imponerande, men de spelar faktiskt inte i samma division som oss människor med vår unika förmåga att hantera intentionalitet av upp till sex grader.”

Citaten är hämtade från boken Historien om människan av professor Robin Dunbar, en av de mest respekterade evolutionsforskarna i England. Storprimater är benämningen på de så kallade människoaporna – gorilla, schimpans, bonobo och urangutang. Intentionalitet betyder medvetandenivå – där chimpansen normalt befinner sig på den första nivån.

Experter vet naturligtvis att människan är ett unikum på planeten, men denna vetskap är knappast allmängods. I det allmänna medvetandet är det vår likhet med gris och schimpans som gjort intryck. Och den allmänna slutsatsen av detta är att vi överskattat vår ställning som människa och att vi egentligen står på samma nivå som åtminstone en del djur. Vi ska inte göra oss märkvärdiga!

“Människans förmåga till långtidsplanering kan vara av alldeles speciell betydelse: den krävs inte bara för att spela schack utan också för väsentligare saker som exempelvis att uppnå och bibehålla en hög social position. Min kollega Louise Barrett, som studerar babianer i deras naturliga miljö i Afrika, framhåller ständigt att dessa djurs stora svaghet är att de helt och hållet lever här-och-nu och saknar varje spår av insikt om att det ibland kan vara lönsamt att förtränga stundens känslor och avsikter och invänta ett senare tillfälle att agera. Det tycks vara vår arts unika förmåga att ta ett steg bort från nuet, som ger oss möjlighet att jämföra de sannolika utfallen av alternativa handlingslinjer.”

Men detta har ännu inte den breda allmänheten förstått. Varför dessa “människoliknande” djur inte lyckats “höja sig” till vår nivå och “slutat vara djur” bekymrar inte. Man tycks tro att det bara är en tidsfråga innan dessa djur “kommer ut” som människor. Denna brist på differentiering har skapat en grotesk vulgäruppfattning som blockerar en sann människobild.

“Det finns ett speciellt drag som skiljer oss människor från alla andra djurarter, inklusive våra allra närmaste släktingar bland primaterna ‒ vårt språk. Bland 4 000 däggdjursarter och 10 000 fågelarter ‒ för att ta de “högre” ryggradsdjuren ‒ finns inte en enda som kommer ens i närheten av vår språkförmåga. Självklart förekommer kommunikation också hos alla dessa andra arter och ofta på en synnerligen sofistikerad nivå. Likväl kan utväxlandet av signaler hos dem inte jämföras med människans språk med dess enastående flexibilitet och förmåga att kodifiera stora mängder information.”W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Dunbars bok är mycket spännande. (Om det är samma som jag tänker på; jag läste den på engelska för något år sedan.) Men det är egentligen inte något konstigt att små skillnader i DNA kan göra en enorm skillnad för människan eller djuret — det gäller både på det fysiska och det mentala planet. Se bara på chihuahuan och grand danoisen. Om jag fattar saken rätt: skillnaden i DNA mellan olika hundraser är ganska liten. Och mentalt är det nog ingen större skillnad på de två. Men fysiskt! I alla fall vid första anblicken, eftersom man fäster sig vid storlek och glömmer bort alla drag som är lika. Ok, egentligen ett dumt exempel, för de är egentligen mycket lika. Bortsett från en aspekt.

  ’Varför dessa “människoliknande” djur inte lyckats “höja sig” till vår nivå och “slutat vara djur” bekymrar inte.’

  En apa gjorde ju det — och blev så småningom människa, så som vi känner människan! För att inte tala om de tidigare människoarter som nu är borta. För övrigt — människan är ett djur, ett däggdjur. De där skillnaderna i DNA, medvetande och civilisation till trots. Det basala, biologiska är ju synnerligen djuriskt. Också hos människan.

  Min käre herr Hund har för övrigt för länge sedan konstaterat att han är en bättre människa än människan. Han måste bara vara diskret med detta till dess att tiden är mogen för sådana stora sanningar. En tidsfråga, således 😉

 2. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 1. maj 14th, 2013
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Taxi Roma
 3. mars 19th, 2022
 4. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 5. april 4th, 2022
 6. april 8th, 2022
 7. april 12th, 2022
 8. april 14th, 2022
  Trackback from : cheap dumps with pin
 9. april 23rd, 2022
  Trackback from : 네온주소
 10. maj 3rd, 2022
 11. maj 4th, 2022
  Trackback from : tkos carts
 12. maj 8th, 2022
  Trackback from : quality assurance testing
 13. maj 21st, 2022
  Trackback from : nova88
 14. juni 7th, 2022
 15. juni 11th, 2022
  Trackback from : buy cvv valid
 16. juni 19th, 2022
  Trackback from : real estate la paz
 17. juni 27th, 2022
  Trackback from : 테니스 강의 핫테TV
 18. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Firearms Online
 19. juli 2nd, 2022
 20. juli 3rd, 2022
  Trackback from : visit site
 21. juli 4th, 2022