Antroposofiska sällskapet är inne i en dödsprocess

Det råder en  lätt melankolisk stämning i den antroposofiska världsrörelsens högborg, meddelas på det svenska sällskapets årsmöte nu i helgen. Pengarna tryter i Goetheanum, man har för närvarande 4 miljoner euro i underskott, om jag har förstått saken rätt, 30 personer har förlorat sina anställningar och några sektionsledare lämnar sina uppdrag. En nedskärningsplan har upprättats och inför det kommande årsmötet i Schweiz finns motioner som uttalar misstroende mot den sittande styrelsen. Ska den tvingas avgå? Detta har aldrig hänt förut.

Funderingar uttalas kring hur man skall få in mer pengar för att hålla skutan flytande. Men, som någon klok påpekar, det är ju inte pengabristen som är problemet – den är bara symptom på något. Det är detta ”något” som borde åtgärdas. Men vad är det?

Detta är tiotusenkronorsfrågan. En sak är i alla fall klar – det saknas idéer. På frågan på det svenska årsmötet vad styrelsen hade tänkt göra åt bristen på ungdomar i en alltmer åldrande rörelse blir svaret en uppmaning till alla att ”tala med sina ungdomar” och ”intressera dem för Antroposofiska sällskapet”. Den nivån ligger det på. En idérörelse utan idéer – finns det något ödsligare?

En annan idéburen rörelse i liknande predikament är socialdemokratin. Med vilken dynamisk kraft sprängde den inte in i det politiska livet på tjugotalet! En rörelse som kommen ur själva tiden. Och vilken patetisk spillra vi ser idag, utan kompass – där ett borgerligt parti tagit över paradgrenarna. Man försöker nu med en ny partiledare återta initiativet – men det nya är bara en nödtorftigt upputsad återgång till en svunnen tids idealbildning.

Cistercienserrörelsen var också idéburen. Den grundades på tusentalet efter idén bed och arbeta, d v s man fick inte uppehället via tiggeri – man arbetade, och arbetet fick karaktär av gudstjänst. Man byggde bland annat 600 kloster (varav 15 st bara i Sverige). Cisterciensernas impuls varade i 150 år – 100 år efter grundaren Bernhard av Clairvaux död. Därefter uppstod stagnation, nedgång och korruption.

Och plötsligen står det klart. Valhäntheten hos ledningen, bristen på idéer, livskraftiga nya strukturer och dynamiska initiativ  är signaler som inte kan missförstås. Ingen säger det rent ut – men alla tecken tyder på att Antroposofiska sällskapet är inne i en dödsprocess. Och den har pågått länge. Utan att man riktigt vet om det håller man i själva verket på att administrera en avveckling av sällskapet.

Detta är inget tyckande eller spekulation utan ren observation; sällskapet har blivit liktydigt med vårdandet av en tradition. Brist på förnyelse, modernitet och avsaknaden av levande dynamik har under årtionden format Antroposofiska sällskapet som ett museum.  Istället för innovativ modernitet som inspirerar omvärlden ser vi inför oss ett sällskap som kommunicerar en stagnerad konservatism. Sällskapets brist på angelägenhet  visas inte minst av att endast 30 personer orkade ta sig till årsmötet nu i helgen. Och de blir färre varje år.

I ljuset av detta framstår förslag om tankesmedjor och omvärldsgrupper som meningslösa beskäftigheter. Hade antroposofin haft en mer progressiv inriktning från början hade det naturligtvis sett annorlunda ut. Men i det rådande mentalitetsklimatet har dessa idéer naturligtvis ingen möjlighet att bli förverkligade.

Det vi ser är ett sällskap som blir alltmer inaktuellt och omodernt. Det håller på att dö helt enkelt för att detta är det logiska slutsteget på ett ofruktbart förhållningssätt. Att detta uttalas är viktigt. Det ger hopp inför en kommande nystart.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동
 2. september 27th, 2022
  Trackback from : baby mat
 3. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara hmr
 4. september 29th, 2022
  Trackback from : buy sig sauer guns
 5. september 29th, 2022
  Trackback from : remington 870 price
 6. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : accessing the metaverse
 7. oktober 4th, 2022
  Trackback from : sbo
 8. oktober 5th, 2022
 9. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 10. oktober 12th, 2022
 11. oktober 14th, 2022
 12. oktober 18th, 2022
  Trackback from : what is scrum velocity
 13. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : test plan vs test strategy
 14. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : east cape real estate
 15. oktober 25th, 2022
  Trackback from : Nosler Ammunitions For Sale
 16. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köp sobril
 17. november 1st, 2022
 18. november 3rd, 2022
  Trackback from : maxbet
 19. november 8th, 2022
  Trackback from : San Mateo County
 20. november 8th, 2022
  Trackback from : pop over here
 21. november 9th, 2022
  Trackback from : deep web market
 22. november 11th, 2022
  Trackback from : prevent screenshot
 23. november 12th, 2022
 24. november 14th, 2022
 25. november 15th, 2022
 26. november 17th, 2022
  Trackback from : Charter Spectrum murder
 27. november 19th, 2022
  Trackback from : click here
 28. november 25th, 2022
  Trackback from : 539研究院
 29. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Betting Guide
 30. december 1st, 2022
  Trackback from : Ammunitions in stock
 31. december 6th, 2022
 32. december 7th, 2022
 33. december 8th, 2022
  Trackback from : youre my soulmate
 34. december 26th, 2022
  Trackback from : va juste à
 35. december 29th, 2022
  Trackback from : cbd and Amazon
 36. januari 2nd, 2023
  Trackback from : cbd isolates
 37. januari 10th, 2023
  Trackback from : iptv test
 38. januari 10th, 2023
  Trackback from : iptv
 39. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 40. januari 14th, 2023
 41. januari 17th, 2023
 42. januari 18th, 2023
  Trackback from : PTR FIREARMS FOR SALE
 43. januari 18th, 2023
 44. januari 22nd, 2023
 45. januari 26th, 2023
  Trackback from : 3medical
 46. januari 27th, 2023
 47. januari 29th, 2023
 48. februari 1st, 2023
  Trackback from : Ammunition for sale online
 49. februari 9th, 2023
  Trackback from : Trek Hybrid Bikes
 50. februari 15th, 2023
  Trackback from : website