Antroposofiska sällskapet är inne i en dödsprocess

Det råder en  lätt melankolisk stämning i den antroposofiska världsrörelsens högborg, meddelas på det svenska sällskapets årsmöte nu i helgen. Pengarna tryter i Goetheanum, man har för närvarande 4 miljoner euro i underskott, om jag har förstått saken rätt, 30 personer har förlorat sina anställningar och några sektionsledare lämnar sina uppdrag. En nedskärningsplan har upprättats och inför det kommande årsmötet i Schweiz finns motioner som uttalar misstroende mot den sittande styrelsen. Ska den tvingas avgå? Detta har aldrig hänt förut.

Funderingar uttalas kring hur man skall få in mer pengar för att hålla skutan flytande. Men, som någon klok påpekar, det är ju inte pengabristen som är problemet – den är bara symptom på något. Det är detta ”något” som borde åtgärdas. Men vad är det?

Detta är tiotusenkronorsfrågan. En sak är i alla fall klar – det saknas idéer. På frågan på det svenska årsmötet vad styrelsen hade tänkt göra åt bristen på ungdomar i en alltmer åldrande rörelse blir svaret en uppmaning till alla att ”tala med sina ungdomar” och ”intressera dem för Antroposofiska sällskapet”. Den nivån ligger det på. En idérörelse utan idéer – finns det något ödsligare?

En annan idéburen rörelse i liknande predikament är socialdemokratin. Med vilken dynamisk kraft sprängde den inte in i det politiska livet på tjugotalet! En rörelse som kommen ur själva tiden. Och vilken patetisk spillra vi ser idag, utan kompass – där ett borgerligt parti tagit över paradgrenarna. Man försöker nu med en ny partiledare återta initiativet – men det nya är bara en nödtorftigt upputsad återgång till en svunnen tids idealbildning.

Cistercienserrörelsen var också idéburen. Den grundades på tusentalet efter idén bed och arbeta, d v s man fick inte uppehället via tiggeri – man arbetade, och arbetet fick karaktär av gudstjänst. Man byggde bland annat 600 kloster (varav 15 st bara i Sverige). Cisterciensernas impuls varade i 150 år – 100 år efter grundaren Bernhard av Clairvaux död. Därefter uppstod stagnation, nedgång och korruption.

Och plötsligen står det klart. Valhäntheten hos ledningen, bristen på idéer, livskraftiga nya strukturer och dynamiska initiativ  är signaler som inte kan missförstås. Ingen säger det rent ut – men alla tecken tyder på att Antroposofiska sällskapet är inne i en dödsprocess. Och den har pågått länge. Utan att man riktigt vet om det håller man i själva verket på att administrera en avveckling av sällskapet.

Detta är inget tyckande eller spekulation utan ren observation; sällskapet har blivit liktydigt med vårdandet av en tradition. Brist på förnyelse, modernitet och avsaknaden av levande dynamik har under årtionden format Antroposofiska sällskapet som ett museum.  Istället för innovativ modernitet som inspirerar omvärlden ser vi inför oss ett sällskap som kommunicerar en stagnerad konservatism. Sällskapets brist på angelägenhet  visas inte minst av att endast 30 personer orkade ta sig till årsmötet nu i helgen. Och de blir färre varje år.

I ljuset av detta framstår förslag om tankesmedjor och omvärldsgrupper som meningslösa beskäftigheter. Hade antroposofin haft en mer progressiv inriktning från början hade det naturligtvis sett annorlunda ut. Men i det rådande mentalitetsklimatet har dessa idéer naturligtvis ingen möjlighet att bli förverkligade.

Det vi ser är ett sällskap som blir alltmer inaktuellt och omodernt. Det håller på att dö helt enkelt för att detta är det logiska slutsteget på ett ofruktbart förhållningssätt. Att detta uttalas är viktigt. Det ger hopp inför en kommande nystart.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. @Pandora

  Det var en ny vinkel på sällskapets problem. Steiner var vegetarian, tror jag – åtminstone i huvudsak. Han utvecklade en del tankar kring detta, men inte vegetarianism som förutsättning för ett fullgott antroposofiskt verkande i världen.

  Jag respekterar den unga generationens uppmärksammande av djuren som kännande varelser. Där är djuren väldigt lika oss. Och visst är det ett problem med många implikationer.

  Att mänskligheten alltid ätit kött är ett faktum. Där är vi att likna vid andra rovdjur. Att ändra på detta kräver en större andlig närvaro. Men det var kanske det du menade! Läs gärna min intervju med Willy Beyer – antroposofisk veterinär i Järna under rubriken En antroposofisk djuretik kännetecknas av respekt, tacksamhet och intresse.

  • Pandora
  • april 17th, 2011

  Tja,jag vete sjutton alltså.Frihetens filosofi handlar väl om att ”Tänka över tänkandet”.Tänka själv kan man ju redan då man är väldigt liten.Att iaktta sig själv då man själv tänker är ganska långt från att Ha ett eget omdöme i diverse frågor.Men,men.Det är väldigt intressant hur vi människor aldrig försöker skapa en gemensam begreppsvärld,så mycket sympati har vi inte ännu(det kan vegetarianismen främja!)Lite provokativt sagt så måste VI göra den tankevärlden till vår gemensamma,och ett sådant paradigmskifte kräver sin insats.Det handlar om sympatikrafterna.Tack för kommentar Johannes,ja,Steiner var vegis.Han har uttalat mycket tydligt,att han aldrig skulle ha klarat av den uppgiften han hade om han ej varit det.Sanningen är enkel,det irreterar människorna sa Goethe.Det tror jag med.Förutom att vi gärna kan anstränga oss,läsa kluriga saker och öva upp vårt ordförråd,vårt konstnärliga séende och annat,så tror jag vi har en tendens att göra livet alltför komplicerat.Men det är väl kul om jag kommer med en ny infallsvinkel här nämligen antroposofernas stora glädje i att äta kött.För tänk OM det faktiskt har en inverkan på hur väl förankrad antroposofin kan bli i vår jordiska verklighet.Tja,det är bara en idé.I alla andra ockulta,andliga,religiösa aktiva sällskap är ju det en självklar och viktig del av det hela.Men Steiner råkade säga att det var bättre att bli vegetarian när man efter att ha utövat antroposofi ett tag naturligt skulle komma att känna avsmak för köttföda(observera detta) än att bli vegis av en abstrakt princip.Så hur ska vi nu tolka detta?INGA antroposofer utövar antroposofi(för då skulle de rimligen ha slutat med köttet)eller vad!Haha,där fick vi beviset(skratt)på att inga i sällskapet utövar antroposofi hahahahahahaha

  • pandora
  • april 17th, 2011

  Oooops,vad dryg och självgod jag lät.Men det var lite på skoj också.Förstås.Det var roligt att tänka tanken.Med tanke på kejsarens nya kläder.Att ingen utövar antroposofi i sällskapet,menar jag.

  • Heidegger
  • april 17th, 2011

  Hej Johannes, nu ska vi se om du orkar bry dig mer ….

  ”I desperata försök provar man att väcka ett intresse hos ungdomar just för sällskapet och i andra hand antroposofin.”

  Jag har faktiskt själv deltagit på ett sådant desperat möte ,förberedning till ett års möte, Susi Hansen var extra inbjuden , hon som varit med och startat Yip.

  ”Det gäller att ha intresse för livet där det andliga manifesterar sig och inte bara för den eviga individualiteten och livet efter döden.”

  Om du läser det, framgår det tydligt att jag menar, att sällskapets intressen är för lite riktade mot livet , mer mot det ”andliga, ”mer ideelt än praktiskt vilket jag menar inte lockar yngre. Antingen eller är din egen fel tolkning.

  Inom den filosofi som utvecklats efter förintelsen ,är just förintelsen ett grundläggande element för att utveckla en icke iedalistisk filosofi (läs facistisk filosofi ) ,det finner du bland annat hos Theodor Adorno. Det betyder alltså att det genom förintelsen har i skapats en ny ”paradigm” inom den socialt inriktade filosofin ,till vilken jag också vill räkna Rudolf Steiner.
  Inom filosofin gäller alltså nya mål mer socialt inriktad filosofi där man stryker ”metafysiken”
  Tyvärr känns det lite tråkigt att behöva förklara det för dig jag tog nog förgivet att du hade lite allmän bildning.
  Det har alltså mycket med saken att göra .

  Efter din kommentar förstår du kanske varför jag kallar det för värmestuga ,du försöker ställa ut folk i kylan.Var lite mer tolerant!!!

  • Miss Mysjkin
  • april 17th, 2011

  Här händer det grejjer!

  Ja det här med text är en svår sak. För det första. Man representerar sin egen röst med några skrivtecken. Till och med tankarna som man aldrig tidigare tänkt ska man forma med tecken så att de på något vis träffar en mottagare. Text intresserar mig på så sätt att det alltid är en rest av något som föregått den. En rörelse, en viljerörelse kanske. När din text återuppstår i mig, blir det kanske något annat av den än vad du lade in i den…? Tonen i tilltalet kan vara avgörande för att tanken ska orkas tänkas vidare. Ja bäste HEI..

  retoriken i slutet av min förra text har en orsak, inte bara tagen ur det blå. I min värld satte du själv igång rörelsen med ett tilltal som inte främjar tänkandet för mig. Jag ville fånga upp den sidan hos dig men utan avsikt. Jag redogör för mina intryck, dina tidigare texter orsakade krusningen på mina läppar…Du har själv skapat bilden.Jag var ärlig.

  I övrigt tyckte jag det var intressant att jag efter läsningen av era texter kände en stark skillnad i hur ni skriver och vad ni skriver. Pandora, jag tror du är något på spåren med ditt konkreta exempel.
  Jag har också huvudet fullt av konkreta exempel där själva kärnan i antroposofin övergetts. De roliga tankarna är de bästa tankarna…

  • Miss Mysjkin
  • april 17th, 2011

  Heidegger lägger ut texten… Du väljer att skriva och kommentera i ett forum för ”allmänheten” och tar för givet att alla andra ska ”köpa” dina alldeles egna iakttagelser om vad som är viktigt i verkligheten. Vad har dina kommentarer i så fall att säga de unga? De grundar sig ju på ett ganska komplext ”vetande”. Något du tar för givet att varje ”bildad” människa bör känna till? Utgå från dina egna tankar och erfarenheter så kanske ungdomen lyssnar. Om du vill göra dig förstådd måste du bli mer konkret och lägga en grund för vad du vill säga. Det kan hända att det är oerhört viktigt vad du vill säga, och jag är intresserad. Men en sån stor medvetenhetsomvandling som du pratar om kräver en varsamhet , tror jag. Jag har själv råkat ut för detta ”nya” och jag kan säga att jag skämdes inför både mig själv och andra inför det banala och intetsägande i saken. Då var det också Järna som ville vara ”ungdomliga”. Dvs då gick ca 30 år tillbaka i tiden då det verkligen begav sig att vara ”nyskapande”. För mig var antroposofin trots eller kanske tack vare atombomben, en utveckling av filosofin just på grund av dess avsaknad av ”metafysik”. Tränger man tillräckligt djupt in i saken blir den bara alltmer konkret. Och när vi är konkreta då är vi verkliga, sånt tror jag ungdomar märker. Nu kan det ju vara så att jag misstagit mig, att alla tågen har gått för den antroposofi som är högst levande för mig, men lättvindigt går den inte att övervinnas och definitivt inte för att några ”ledare” fått för sig att det ligger annorlunda till med den saken.
  Den icke alls allvetande MM.
  Äro intresserad.

  • Miss Mysjkin
  • april 17th, 2011

  Johannes, ursäkta om jag lägger in för mycket i kommentarerna här. Det är kanske inte meningen med en blogg? Att diskussionen förs lite mellan kommentarerna. Det kanske lätt blir lite snurrigt. Nu tycker jag i alla fall att jag fått en hel del mer förståelse för AS problematik. Heideggers senaste replik tycker jag är synnerligen intressant. Spontant kände jag att det kan ligga mycket i ”Adornos sanning”, men är det inte bättre att i så fall öppet starta ett ”Adornosällskap” typ? Det är väl viktigt att göra detta helt genomskinligt, så att inte vissa gamla rävar känner sig helt utanför. Det måste väl tydliggöras vad som är på gång och varför.
  Du har ju kommentatorer på hela skalan, några som tycks ha tagit en radikalt annorlunda riktning,
  Det skulle vara intressant att höra vad du säger om ex Adorno,
  Även skulle det intressera mig att höra hur någon kan smälta samman antroposofin med Adorno och övriga filosofer i hans anda?
  Ett arbete som om det företräds offentligt(YIP) borde göras tillgängliga för ”alla”?

 2. Bäste ”Heidegger”

  ”I desperata försök provar man att väcka ett intresse hos ungdomar just för sällskapet och i andra hand antroposofin. Det gäller att ha intresse för livet där det andliga manifesterar sig och inte bara för den eviga individualiteten och livet efter döden. Efter förintelsen och atombomben har allt fått en ny vändning och då menar jag ”Allt”!!! Jag hade förhoppningen på att det här skulle vara en tankesmedja och inte en värmestuga.”

  Ovanstående är ordagrant vad du skrivit. Formuleringarna kommer liksom stötvis och är kryptiska. Det är inte så att man omedelbart förstår vad du menar. Jag ställer därför frågor. Första meningen avslöjar nämligen inte det du nu förklarar i ditt svar här ovan. Andra meningen är en obegriplig uppmaning i sammanhanget. Tredje meningen saknar också sammanhang med det föregående. Och till sist då sarkasmen om tankesmedjan och värmestugan.

  Du menar att jag feltolkar och ironiserar över min bristande allmänbildning. Jag uppfattar din skrivstil som slarvig och nonchalant. Varför ska jag tolerera det? Du är gäst här på bloggen och jag förväntar mig normal hyfs. Detta är andra gången du har fått en tillsägning.

 3. @Miss Mysjkin

  Jag har inget emot att kommentarer till mina texter far ut åt olika håll. Gränsen går väl när ursprungsämnet helt lämnas därhän. Har inte läst Adorno.

  • RB
  • april 18th, 2011

  Hej Pandora!

  ”Tja,jag vete sjutton alltså.Frihetens filosofi handlar väl om att ”Tänka över tänkandet”.”

  Som filosofiskt experiment, och som inlägg i den filosofiska debatten – ja, då handlar det om att försätta sig i ett ”undantagstillstånd”, och tänka övet tänkandet. Själv tror jag RS var mer intresserad av vilket verkan boken kunde ha på läsaren, och hans/hennes tänkande. Den gör oss uppmärksam på möjligheten att tänkandet faktiskt kan vara universellt, och att vår verklighet består av tänkande och varseblivningar, som har skiljts åt i skapelsen, men som kan återförenas genom vår tänkande verksamhet i världen. Plötsligt hamnar DU i centrum och ditt tänkande blir viktigt, verkligt. Ditt tänkande och din väns tänkande är inte längre olika saker som ni har i huvudet, utan ni är båda uppkopplade mot den gemensamma tankevärlden. Detta kan sätta sprätt på tänkandet, om man inte redan förut har denna sprätt.

  Det är också en uppgörelse med Kant, och att vi är instängda i våra föreställningar, dvs att det vi upplever inte säger mycket om världen eftersom så mycket har förvrängts då verkligheten ”vandrar in” i oss.

  Visst kan vi tänka bra redan när vi är små. Men vi kan bli bättre, och framförallt kan FF och andra delar av antroposofin visa på delar av verkligheten som vi missar att ta med, inte minst pga hur dagens kultur och skolsystem ser ut.

  ”Men,men.Det är väldigt intressant hur vi människor aldrig försöker skapa en gemensam begreppsvärld,så mycket sympati har vi inte ännu(det kan vegetarianismen främja!)”

  Det finns inte ens någon gemensam begreppsvärld, om du frågar den nuvarande kulturen. Åtminstone tror jag man ser det så fortfarande. Du har dina tankar i huvudet och jag har mina. Men egentligen finns de inte utan de är en illusion orsakad av de fyra ”godkända” naturkrafterna: gravitation, elektromagntism, stark kärnkraft och svag kärnkraft.

  ”.Men det är väl kul om jag kommer med en ny infallsvinkel här nämligen antroposofernas stora glädje i att äta kött.För tänk OM det faktiskt har en inverkan på hur väl förankrad antroposofin kan bli i vår jordiska verklighet.”

  Jag tror nog du har rätt i ”medeltal” här, även om du också skojade lite i ditt inlägg. Det blir knappast ”lättare” ju mer kött man äter, och ju mer mängd mat man äter. Samtidigt är det väl så att det finns en ruskig massa undantag från detta? Eller hur ser vi annars på alla våra svenska kulturperonligheter under de senaste århundradena? Författare, vetenskapsmän, politiker…Har de varit vegetarianer? Kanske en del, men knappast alla. Att utan vidare elevera oss över deras nivå är nog något vi ska vara lite försiktiga med. De har inte varit antrosofer i gängse mening, men de har fört ett verksamt liv och inte minst ett verksamt tankeliv. Goethe, som du citerade, var t.ex inte vegetarian. Jag läste t.om en gång ett brev från honom när han var på resa och skrev till frugan hemma i Weimar, där hon uppmanades att skicka en stek till honom via posten, eftersom stekarna var närmast oätliga där han befann sig. Lade det på minnet, för jag tyckte det lät roligt…

  Men det beror naturligtvis lite på vad du menar med ”utöva antroposfi” hur mycker relevans ovanstående har.

  För övrigt gillade jag ditt resonemang som du skrev i ett tidigare inlägg, att folksjälen är med och ”spökar” någonstans i allt detta också. Det tror jag med. Vi har inte den kulturella talangen att tänka stora tankar, och får därför jobba lite extra. För att spä på det ytterligare kan man ju säga att det dessutom är en tids/generationsfråga. För sådär 15 år sedan läste jag en artikel av en känd pedagog i universitetsvärlden(glömt namnet) som skrev att det i vårt land fanns ett gammalt talesätt som löd ungefär att ”studenter sover på dagarna och diskuterar existentiella frågor på nätterna”. Han menade att det var så en gång i tiden, men att det inte alls längre var så, och att det var ett problem. Jag kan bara hålla med. När jag studerade var allt sånt borta.

  Hälsningar
  RB

  • pandora
  • april 18th, 2011

  Vänner, det finns så otroligt mycket mer vi kan göra för att växa som människor än det som görs i sk antroposofiska sammanhang idag.Känsla och vilja är våra verktyg.Hör på detta:
  …”för idag är det ytterst nödvändigt att det som vi lär oss genom den antroposofiska kunskapen om de högre världarna också verkligen bärs ut i livet,att vi förmår framställa det så.Men med livet är det så att de abstrakta lärorna är till ingen nytta.Livet på jorden är så mångfaldigt.Det gäller inte bara när vi ser på livets mångfald i de olika folkens tillvaro,skiljer indierna från amerikanerna eller engelsmännen till exempel.Många påstår ju till och med att svenskarna och norrmännen är olika och de bor ju inte så långt ifrån varandra.Det är ju så att vi inte kan rätta oss efter allmänna grundsatser här i världen utan att olika konkreta förhållanden råder överallt och att det är dem man måste iaktta.Men just de här olika konkreta förhållandena lär man inte känna om man inte utgår från det andligas synpunkter,Människarna i vår tid känner egentligen inte världen.De talar mycket om världen,men de känner den inte för de vet inte hur det andligt själsliga griper in i det fysiska och hur slutligen ändå det andliga regerar den fysiska tillvaron.Man kan alltså se att abstrakta allmänna principer inte är nog.De kan visst vara riktiga men man kommer inte långt med dem i verkliga livet.
  lite senare…Också vad gäller andliga ting har människorna blivit så bekväma,så de är alltid nöjda med allmänna andliga principer.De vill bara höra;Gud regerar världen.Man har en ängel.Men de vill inte veta hur tillvaron ter sig ur den andliga världens aspekt på livets olikartade områden…osv osv
  Otroligt intressant,och hur måna sitter en onsdag kväll och läser detta?Tänk er själva,hur sprudlande,spännande,nyskapande våra antroposofiska sammanhang skulle bli om de utgick från känslan.Vet du,Fia,jag läste ”Norges och Sveriges andliga framtidsuppgifter”.Vad tror du Steiner exakt menar med det och det.Och samtalen är igång.Man gör något av det hela.Man konkretiserar.Man diskuterar vilt hur anden griper in i materien.Man testar saker,utforskar,gör fel,testar igen,gör bort sig,prövar nya böcker,hälsar på hos någon som vet mer.Det var i alla fall så jag ville ha det.Men öppnade man munnen,blev man strax tystad.Urtrist.Slöseri med tid.Men framförallt resurser.

  • pandora
  • april 18th, 2011

  Hej RB
  tack för ditt sympatiska(!) svar.Jag gillar då vi höjer tonen över den kritiska nivån även om jag själv inte alltid lyckas men då det lyckas känns befrielsen.
  Ja,helt genomtänkt var det inte.Dock kan jag tillägga det att Goethe ju levde för längesedan och antroposofin 2011 kunde,åtminstone i viss mån,vara påväg mot ett köttfritt leverne.Men naturligtvis kan man skapa något i kulturlivet med kött i kroppen.(Fast vi vet ju inte vad för mirakel de alla skulle ha skapat om de varit vegetarianer istället haha)Och det är väl ingen tillfällighet säkert,att det just i 1900-talet kom just antroposofin och att den pratade om den främmande kropp vi bär omkring på då vi äter kött.
  Men det är ju kanske också helt enkelt så att vad gäller filosofiska spörsmål så är vi inte där ännu.Och för mig är utöva antroposofi något esoteriskt.Att bli genomsläpplig för andens verksamhet och medveten om det också.Att sträva efter att vara mer själ än kropp.Att lyfta sig över jordens tyngd.Men att utöva anroposofi kan ju också vara annat.Och då blir det naturligtvis en annan femma.Goethe var en kulturbärare och ett geni,men han skrev inte Vetenskapen om det fördolda!Han behövde tydligen stekar.Tolstoj blev dock vegis,men han levde ju senare.
  Jag kanske får ändra min föreställning om vad utöva antroposofi är.För jag tror jag är lite väl idealistisk i det fallet,och det ligger mig nog i fatet litegrann.Men då menar du att dessa svenska kulturpersonligheter var antroposofer?Nej,jag förstår vad du menar.Och menar,att antroposofin är att ta ett steg utöver det man som svensk kulturpersonlighet kanske gör.Med eller utan stekar!

  • Miss Mysjkin
  • april 18th, 2011

  HEj Pandora och ni andra. Ni ska veta att ni sätter ”griller i huvudet på mig. Jag känner mig plötsligt ”levande” och medlem i en tankeverkstad.Jag citerar Pandora här för jag tycker hon träffar min egen hemmasnickrade filosofi på pricken ”Man testar saker,utforskar,gör fel,testar igen,gör bort sig,prövar nya böcker,hälsar på hos någon som vet mer.” Ja ett sånt arbete skulle behövas,när verkligheten sätter oss på prov.
  Apropos köttätande, så har min egen antroposofi fokuserats mycket runt begreppet ”det dagliga brödet” Jo jag skulle nästan kunna starta en religion!
  Jag tänker att ”revolutionen” ligger mycket i hur vi äter, var vi äter och vad vi äter. Så har min erfarenhet visat mig och det hör ihop med en filosofi(monism) där vi förvandlar det döda till liv.
  Jag kom att tänka på två saker, där RB minns Goethe som köttätare, har jag själv bevarat minnet av hans kopiösa vindrickande. Och tröstat mig med det en och annan gång!
  Det andra var ett uttalande av RS där han säger att det inte spelar någon roll om mänskligheten inte tar upp ”andligheten” ety ” vi blir andliga genom vad vi äter”
  Bara små parenteser.
  Jag har verkligen kommit att fundera på den ursprungliga frågeställningen här, om de ungas frånvaro, och via ”Heideggers” inlägg blivit varse den filosofiska strömningen som jag tror kallas ”frankfurtskolan”. Om företrädare för den A- rörelsen arbetar utifrån denna, ja då är det inget under att ungdomarna ”flyr” sällskapet. Skolan i sig , dess ide är så vitt jag uppfattat det en rörelse som står i rak motsättning till det vi vanligtvis kanske tänker oss med ett ”sällskap”
  På en punkt kommer dessa båda skolor(A och F) i kollisionskurs. En knall, en explosion och vips är hela idén med sällskapet utraderad. Ursäkta bombmetaforen!
  Ojoj. Jag tycker det är stimulerande motsättningar.

  • pandora
  • april 18th, 2011

  Tack MM,jag tycker också detta är skoj.Min avsikt var inte på nåt sätt att agitera för vegetarianism,utan den var snarare en vinkling på problemet;Tänk om inga ”antroposofer” håller på med antroposofi ty då borde de alleredan vara vegetarianer och det är de ju icke,eller nåt i den stilen.Själv tror jag att unga av idag vill ha mycket mer konkreta vägar till livspraxis än det som typ Steinerseminariet kan erbjuda.OM de inte nöjer sig med Facebook.Och spel.En filosofi av idag bör nog vara ytterst direkt.Typ;gör så här och så här och se på mig jag gör det och jag lyckas,är lycklig,lever ett välställt liv och gör det jag brinner för.Men här kommer ju inte den andliga världen med i bilden.Och det var ju nu den vi skulle återknyta till och utveckla oss till att förstå.

 4. Apropå vegeterianismen: Steiner säger för övrigt också att man inte kan äta sig till de högre världarna: ’Wie oft habe ich betont, daß man sich nicht in die höheren Welten hinaufessen kann, weder dadurch, daß man dies oder jenes ißt, noch dadurch, daß man dies oder jenes zu essen unterläßt. Das Hineinarbeiten in die geistigen Welten ist eine geistige Angelegenheit, das Essen ist eine physische Angelegenheit, also auch das Unterlassen des Essens. Sonst könnte ja jemand auf den grotesken Gedanken kommen: Wenn man gewisse Speisen nicht ißt, so trete das und das ein, und wenn man gewisse Speisen ißt, so trete dies und jenes ein.'(GA 253, första föredraget.) Jag vet inte om han också sa att man blir andlig genom vad man äter, men det låter i så fall motsägelsefullt (vilket i och för sig inte är otypiskt), och stämmer verkligen inte med detta ganska underhållande stycke i GA 253. Den som läser Steiners brev till Marie finner också att han några gånger refererar till mat han ätit på resa. Vid något tillfälle, minns jag, hade han ätit en leverrätt. (Låter som kött, inte sant? ;-))

  Själv har jag levt som vegeterian stora delar av mitt hittillsvarande liv. Likväl är jag fortfarande materialist. Så Steiner hade nog rätt — det är inte födointaget allena som leder till andliga höjder.

  • M
  • april 18th, 2011

  Antroposofiska sällskapet.Namnet klingar lite konstigt i mina öron.Ett sällskap,det är för mig en hoper fint klädda människor som slår sig ned vid ett bord på en restaurang med röd heltäckningsmatta och guldig belysning.Artiga samtal,kanske kollegor på ett företag.Välpressade rockar och kappor lyfts av och hängs upp,läderklädda menyer delas ut av en svartklädd kypare.Sällskapet har samlats.Det uppstår samtal,men de går aldrig över gränsen för etiketten.Man klirrar och man tar en snaps och efter några timmar har man knäppt upp översta knappen…
  Och och.Antroposofin var inte menad som en livsstilsfilosofi.”Gör så här,så lyckas du med karriären eller företaget eller familjen eller helas från år av sjukdom …”
  Ni ska inte tro att ert vardagliga liv kommer att förändras speciellt mycket av de här övningarna sa han,den gode,storartade lille spirituelle mannen från östern.Och han sa mycket därtill och det har stridits därom.
  Vill man veta hur man förändrar sitt liv snabbt,gör karriär eller finner kärleken,finns det så många andra föredragshållare att vända sig till, så många andra böcker att läsa, så mycket annat att utvecklas inom.Ekologi är ett välkänt fenomen idag.Bland de flesta kultiverade individer finns en medvetenhet om miljön och ekologisk,kvalitets mat.
  Vill man lära sig konsten att leva väl,finns det så många andra sällskap man kan gå med i.
  Är det möjligen så,att den antroposofiska rörelsen mycket bygger på ett missförstånd?Om vad antroposofin var till för.Om vad antroposofi är bra för.Om vad antroposofi bäst kan användas till?
  Eller så kan det vara en enkel sak.Det finns någon i styrelsen i Dornach som bär så mycket förstörelsekrafter med sig och,utan att personen kanske själv vet det,skadar antroposofiska sällskapet.Människor hoppar av,de vet inte riktigt varför,men de känner att något är fel.En orm i paradiset.En stingande skorpion i den vackra dammen.Någon som bara ser fel i allt och alla.
  Vad vet vi?Vi vet endel,som också kan läsas här på bloggen.Men vet vi allt?Vet vi hur man handskas med dem som förstör?Vet vi vad antroposofins öde är.Det kanske inte alls ska frodas bland unga.Det kanske passar bättre för de gamla.Med lite mer livsvisdom,som vill ha det lugnt och gå in i sig själva.
  Vad bygger denna slutsats om dödsprocess på,vad frväntar vi oss och vad är det vi egentligen vill ha av antroposofin?

  • Pandora
  • april 18th, 2011

  Som jag sagt så agiterar jag icke för en vegetarianism,varken i AS eller annanstans.Men läser jag det ovan tolkar jag det inte som det jag vill tala om.Jag kan inte genom att äta en viss föda komma till de andliga världarna.Vilket är något helt annat än;Jag känner inte avsmak för kött efter att ha varit med i antroposofiska sällskapet i 30 år och det beror förmodligen på att jag inte har ens försökt att på allvar genomtränga mig med andevetenskapen…Här ett annat citat ur näringsläran Steiners som får avsluta mina inlägg i ämnet()Observera att jag fortfarande är i skrattartagen,jag är alltså inte allvarlig med detta och tycker inte att jag kommit på någon toppenidé eller så.Vill bara inte att alla diskussioner ska gå i samma hjulspår för som EINSTEIN sa;Att göra samma sak om och om igen men förvänta sig nya resultat är vansinne.(Kanske ett citat att förmedla till AS?):

  Den gode Dr Rudolf Steiner;”Vi måste fråga oss:Kan vi inte genom en olämplig näring göra kroppen olämplig att utföra våra intentioner, våra avsikter och impulser i livet?Kan det finnas en möjlighet att gestalta kroppen så att den blir ett allt lämpligare verktyg för våra andliga impulser?Kan vi inte bli fria och oberoende av vår kropp(obs!)på en omväg,genom en riktig näring?Vad är det vi skall äta för att INTE bli det vi äter?På det sättet ser vi det här från en annan synpunkt…”
  Intressant,du säger att du är materialist.Måste man vara bara materialist för att man inte vill vara spiritualist?Du har ju alla möjligheter att prova fler,varför inte göra det då?Det finns ju så många ister man kan vara.Är du helt säker på att du inte vill testa någon annan?Kom ihåg att människans högsta uppgift på jorden är att utveckla sina förmågor så långt det är möjligt.Ha en bra dag!

  • Miss Mysjkin
  • april 18th, 2011

  Min spontana reaktion på sistnämnda frågeställning blev den samma som jag tidigare lärt mig formulera via den här bloggen. På vilken GRUND skulle det fria kulturlivet byggas? VILKA är de grunddrag vi skulle behöva vårda gemensamt.Finns det något sådant gemensamt angeläget som man utan att hemfalla åt ”dogmer” skulle kunna enas om? Det är väl inte så att enbart friheten ska värnas, typ ”alla är fria att göra vad som faller dem in”. Finns det eller finns det inte en sån gemensam grund?
  Därtill har jag märkt att jag själv inte har några problem att svinga mig från den ena(filosofiska) trädtoppen till den andra. Och det är stimulerande OCH utvecklande. Däremot har jag en STOR fråga och det är hur själva UTVECKLINGEN till frihet ser ut. Det handlar om barnet i sin tillblivelseprocess. Jag känner att den sidan ofta glömts bort. Vi vet vad vi vill ha; fria människor. Men frihet för den vuxne är något annat än vad det är för barnet. Den frihet jag idag fått kämpa mig till har kostat på. Och på samhällsnivå tror jag det kostar enormt att inte människans hela värde får utvecklas. Jag tänker på alla goda initiativ som aldrig tas för att vi är så upptagna med att plåstra om såren vi fick på vägen. I mitt nästa liv vill jag ha en mer kompetent omgivning som kan konsten att främja min utveckling på bästa sätt så att jag istället för att ägna kraft åt mig själv kan ägna den åt världen.
  Till syvende och sist faller jag alltid tillbaka på frågan, vad är kunskap? Ja det landar i skolan och hur kan vi förstå och försvara en skola meden annorlunda kunskaps syn.
  Alicia vad bra att du letade upp det där citatet, jag tänkte just att det ju är klart att vi liksom inte BLIR vad vi äter. Jag minns att jag läste det där jag själv skrev för länge sen och inte förstod. Nu tycker jag ibland att jag NÄSTAN förstår. Försökte leta reda på det ordagranna, men orken tröt!

 5. M!
  Då jag startade Medlemsbladet 1987 skrev jag själv en insändare med ungefär samma tankar som du. Fast jag tyckte att det då gav associationer till hemliga sällskap. I alla fall en högtidlighet som gav fel signaler. Tror jag föreslog Antroposofiska föreningen eller Föreningen för antroposofi (det ÄR nämligen en förening!). Det togs inte väl emot. Många protesterade, så det blev ju inget. Såna saker går inte att ändra på. Det har gått drygt 20 år sen dess. Det lär nog dröja 50 år till.

  Du skriver ”antroposofin kanske passar bättre för de gamla. Med lite mer livsvisdom,som vill ha det lugnt och gå in i sig själva.” Inte en så tokig iakttagelse. Norske författaren Kaj Skagen sa nåt liknande till mig för länge sen. Han hade mediterat sig blå i sin ungdom efter anvisningarna i Hur uppnås, men ”inte lyckats”. Sen långt senare var det en annan femma, menade han och skillnaden han upplevde var att han nu hade fått livserfarenhet. Han funderade mycket över varför Steiner rekommenderde unga att gå den antroposofiska skolningsvägen – de saknar ju den nödvändiga erfarenheten, menade han.

  Vad bygger denna slutsats om dödsprocess på,vad förväntar vi oss och vad är det vi egentligen vill ha av antroposofin?

  Det är min slutsats och den finns beskriven här ovan och i liknande texter jag skrivit i ämnet. Jag räknar inte med att alla håller med mig – men jag har hittills inte hört någon som motsäger mig. Bara de som håller med. Till och med ibland med ett stänk av otålig irritation: ”Ja men det där är ju självklart!”

  Vad vi önskar oss ”istället” så att säga – det är frågan. Intentioner som är tidsenliga i alla fall, exakt hur får visa sig.

  • Pandora
  • april 18th, 2011

  Hahahahahaha,jaa.Jag har lite mer saker att säga här men jag vet inte säkert än om jag ska säga dem.Tycker mig känna igen situationen här.Jag tror jag upplevt den förr.När kommer vi vidare?När tänjer vi på gränserna,inser att allt vi möter i livet helt enkelt är vårat eget personliga öde som talar till oss?När blir anden i materien livspraxis?När lär vi barnen i skolan hur man bygger sig ett värdigt liv?När är kött det äckligaste vi kan tänka oss att stoppa i munnen och när lär vi oss imaginationens underbara konst?När blir själen mer viktig att utveckla än kroppen och när pratar vi för att hela och inte för att vinna diskussionen.När börjar antroposoferna skapa sitt liv och fortplanta antroposofin till något många önskar sig för att de ser att resultatet av den är så attraktivt,så eftersträvansvärt att de inte tycker sig ha något annat val än att själva smaka den?
  När blir livet en färgrik,spännande och livfull scen till vilken vi vaknar varje dag med ett léende och en önskan att göra denna dagen bättre än den förra?När börjar vi öh taget sträva mot sådana mål?När slutar vi tro att en massa tjafs är värt att leva för,när blir vi stilla och uppskattar det givande hjärtat och de högsta tankarna och bestämmer oss för att vilka än hinder som står i vår väg är det dit vi ska sträva.Utan att fördens skull vara gravallvarliga,nej istället odla en varm,lugn tillfredsställd glädje över att livets väg är så underbar att vandra på?När blir vi ett med Gud och den sundhet och härlighet vi får därav.Och ni,folkens,det finns så otroligt mycket mer att pyssla med i denna värld än att fastna i nåt slags Vad tycker jag om antroposofin egentligen och hur kan vi förbättra alla som är med i den.Det finns miljoner färdigheter att lära sig,böcker att läsa,människor att möta dagar att fylla som kommer göra oss så mycket mer välförberedda för vår framtid än att försöka förhålla oss till AS eller annat.Den som söker ska finna och att finna är ägnat de som söker.Det finns en stor värld full av medvetna,upplysta,troende,vackra,lyckliga,välbärgade,konstnärliga,kärleksfulla skärpta människor utanför antroposofernas gräns,som bara väntar på att hjälpa er till ett fullödigt liv.Kasta inte bort den möjligheten.Låt er inte skjunka med skeppet.Stanna ovanför ytan och tänk större.Det är ni värda!

  • Pandora
  • april 18th, 2011

  @missförstått
  Ja,men visst är det så.Men vad är poängen?Varför inte äta hela kakan då man ändå är igång?Världen är för full av de som vill stå utanför och titta på medan de andra gör något.Gör det för din egen skull eller gör nåt annat.Stödja sällskapet med pengar,tja om du tycker det är bra så kan ju inte jag hindra dig.Men den där passiviteten är så förödande för antroposofiska sällskap,för det finns alltför många med den hållningen.Fram för en mer rakryggad hållning.I Sverige är alla mer eller mindre socialdemokrater och det måste vi ha bort.Vi kan inte lita på staten eller vad det nu är utan vi måste själva ta tag i saker och glädjas åt att se resultat.Men du,Johannes,du skriver också sånt som ”Vi får se vad som händer”.NEJ!Vi måste själva planera vad vi vill ska hända.Annars händer intet.Det är vi som skapar det.Det händer ingenting av sig självt.Det är den socialdemokratiska hållningen-nån annan fixar det.Man vet inte vad det blir av,var antroposofin är på väg.Rappakalja.Den är påväg dit vi alla tar den.

  • Anders
  • april 18th, 2011

  Diskussionen här på bloggen imponerar på mig när det gäller omfattning och hur många personer som skriver inlägg! Det är också tydligt att diskussionen spränger ramarna för bloggformatet. Så jag känner mig manad att sätta upp ett öppet forum för att diskutera antroposofi på nätet. För det ändamålet är det två saker jag önskar mig: 1) Synpunkter och tips kring hur ett sådant forum borde vara – gärna länkar till bra forum i andra språkområden! Förslag på bra namn och internetadress skulle passa in här också. 2) Minst en person till förutom mig som kan administrera forumet. Det handlar inte om tekniska saker, utan om att ta bort rena spaminlägg och sånt.

  Vad tycker ni? Kontakta mig gärna via mejl angående det här. Jag nås på @nawroth.se om man petar in mitt förnamn i början. När jag har en med-administratör kör vi … så det ryker 🙂

 6. @Pandora
  Det där med materialist var lite skämtsamt sagt. (Alla som emellanåt är ’taskiga’ mot antroposofin är ju nämligen förskräckliga materialister. Eller ja. Typ.) Materialism är lysande om man vill veta om en viss hypotes är vetenskapligt hållbar. Man har mindre användning av den när man läser poesi.

  @ Johannes & M
  Det där med sällskap tycker jag inte är så konstigt. Sällskap är ju en väletablerad synonym till förening eller association eller klubb. Själv tycker jag att sällskap låter mycket vackrare och trevligare; förening låter så tekniskt och opersonligt. Finns ju massor av sällskap som inte är det minsta hemliga eller suspekta. Sjöräddningssällskapet, e g.

  @ Miss M.
  Det är ett av mina favoritcitat; delvis för att han har en god poäng, delvis för att han uttrycker den rätt humoristiskt.

  *

  Ang årsmötet i Dornach och misstroendeomröstningen (nämndes, har jag för mig, i huvudinlägget), kom i går den här läsvärda rapporten därifrån:
  http://www.nna-news.org/reports/de/110417-01DE_AAG-GENERALVERSAMMLUNG.html

  • RB
  • april 18th, 2011

  Pandora,

  ”.Och för mig är utöva antroposofi något esoteriskt.”

  För mig också, eller låt oss säga såhär: antroposofin måste vara mer esoterisk än samhället i övrigt för att kunna innebära en kulturimpuls i samhället. Alla behöver inte vara ”jätteesoteriska”, men de flesta behöver vara lite mer esoteriska än medel-Svensson (enligt ansatspunkterna i FF och HUK) för att det hela ska utvecklas framåt, och för att man ska kunna presentera en något större bild av verkligheten för sina medmänniskor.

  ”.Goethe var en kulturbärare och ett geni,men han skrev inte Vetenskapen om det fördolda!”

  Nej han gjorde ju inte det…och vi behöver Vetenskapen om det fördolda. Men även hans Goetheanska fenomenologi vore ett stort steg framåt för kulturen och är således högst relevant att sysselsätta sig med. Om jag minns rätt sade han att han förväntade sig att det gick 200 år (eller om han sade år 2000) innan kulturen tog sig an hans färglära. Den gavs ut 1810, och 1810 + 200 är…2010! Kanske att den gode Goethe underskattade motståndet…

  ”.Men då menar du att dessa svenska kulturpersonligheter var antroposofer?Nej,jag förstår vad du menar.”

  Nej, jag menar inte direkt att de var antroposofer, men att de gjort en stor inre kraftansträngning som är jämförbar med vad de stora antroposoferna gjort, och med vad man kan hoppas att antroposofer kan göra. Och detta trots att de troligen ätit och druckit lite av varje. Men frågan om de var antroposofer eller ej är i och för sig intressant. De flesta jag stött på som verkligen funderat över frågan brukar mena att antroposofi inte är ”det där som Steiner skapade”, även om det också finns en poäng att ha en gemensam referensram som kan innefatta Steiner och annat. Man menar att det i stället handlar om ett visst förhållningssätt till världen, vissa personliga egenskaper, en viss metod eller dylikt, och att det fanns antroposofer långt före Steiner…Jag tror till och med att han själv sade detta. För egen del tänker jag mig det som en form av esoterik som är anpassad till den moderna tiden + de resultat och metoder som följer därav och som kan tas upp av kulturen. Steiner skapade då ett exempel på detta, utifrån hans personliga preferenser.

  ”Och menar,att antroposofin är att ta ett steg utöver det man som svensk kulturpersonlighet kanske gör.Med eller utan stekar!”

  Svårt att säga vem som är över vem…Det har funnits många stora antroposofer, i alla fall internationellt, och många andra stora kulturpersonligheter.

  // RB

  • RB
  • april 18th, 2011

  MM,

  ”Utgå från dina egna tankar och erfarenheter så kanske ungdomen lyssnar. Om du vill göra dig förstådd måste du bli mer konkret och lägga en grund för vad du vill säga.” … ”Tränger man tillräckligt djupt in i saken blir den bara alltmer konkret. Och när vi är konkreta då är vi verkliga, sånt tror jag ungdomar märker.”

  Här håller jag helt med. Stå på dig! Det är ju detta som är så fascinerande med antroposofin och liknande, att det är så konkret. Vare sig du utgår från ansatsen i FF eller HUK. Medan man är uppvuxen i skolsystemet där det förutsätts att man inget kan veta om sådana saker, och att alla gamla berättelser om gudar och naturväsen bara är nys som kom sig av att man inte visste bättre förr…

  God natt,
  RB

  • Pandora
  • april 19th, 2011

  @Anders
  Hej Anders!

  Ordet.nu

  Filosofextra.nu

  esoteket.info

  Människotankar.nu

  snälla kalla det inte antronet eller något sånt

  ordet antro,antis,antropos etc är utnött och jag vägrar skriva i ett forum med dylika namn.Jag kräks då jag hör dem.

  Ha en bra dag!

  • Pandora
  • april 19th, 2011

  @RB

  Hej!
  Jag upplever nu konkret hur jag motsäger mig själv och inser endel av mina tankehandikapp.Framförallt har jag enorma fördomar om vad en antroposos ska leva upp till.Tack för belysningen.Jag ska meditera över mina missförstånd i lugn och ro innan jag återkommer till detta forum.Observera än en gång att kött eller inte inte är min poäng,poängen här och från mig är att på alla sätt möjliga försöka besvara tiotusenkronorsfrågan OCH ett av svaren torde vara;Antroposofiska sällskapet är ett sjunkande skepp därför att medlemmarna inte är tillräckligt intresserade och insatta i antroposofi och Steiner för att det ska vara relevant att kalla sällskapet Antroposofiska sällskapet.När de då företräder hela kalaset,blir det inte tillräckligt intressant för unga eller andra att vara med.

  • Pandora
  • april 19th, 2011

  @Johannes
  Om mänskligheten alltid har ätit kött så har den inte det i den omfattning man gör idag.Att tycka synd om djuren är något helt annat än det jag pratar om,dock.Och det har heller inte att göra med,hur väl man tar hand om djuren INNAN man äter upp dem.Men jag tror det är färdigtuggat nu!Ha en bra dag!

  • M
  • april 19th, 2011

  @Johannes

  Pengar har alltid med värde att göra.Om pengar fattas,om man inte får in de pengar man behöver,missbrukar man på ett eller annat sätt sitt värde och har missförstått vad slags förhållningssätt man ska ha.Människor med ett hjälpsamt bemötande,med en värdig inställning och ett tillräckligt stort mått av självreflektion saknar väldigt sällan pengar.Folk är beredda att betala för något om det ger dem ett värde i utbyte,om det bidrar till att berika deras tillvaro.Köper vi en hamburgare på McDonalds är det kanske inte själva hamburgaren vi är ute efter,utan känslan av att sitta med våra kompisar och snacka,det faktum att det går snabbt att få den så vi slipper stressa iväg till jobbet t ex,eller kanske bara upplevelsen av att befinna sig bland en hoper sorlande människor.Vi köper ett värde.
  För mig har aldrig antroposofiska sällskapet inneburit något värde.Samma människor säger ungefär samma saker gång på gång.Det finns inte en klar linje över vad de vill ge.Det finns inte något fysiskt värde man får för pengarna heller,t ex kurser,konserter eller något konkret,en trevlig fest vad vet jag.Många av de människorna jag vet är med i sällskapet är sådana som är helt ointresserade av mig.Varför ska jag betala för att vara i ett sällskap med dem?Jag får ju inget av värde och det skapas inte något nytt.Lite affärsfilosofi.Låter egoistiskt men det var inte det jag menade.Jag är inte inkluderad i deras värld helt enkelt.Betalar jag för att vara i ett sällskap,vill jag köpa mig en del i sammanhanget,där jag självklart räknas in.
  Jag har kvar skatten till svenska kyrkan därför att jag vet att den gör saker för utsatta människor,den har präster till hands som finns att prata med,den ordnar barnverksamhet och den tillhandahåller en plats där jag välkommen kan gå under högtider.De har diakoner och de har utbildningar.De arrangerar dop,bröllop,begravningar.Det har ett stort värde och årskostnaden är ungefär densamma.Och skulle jag gå dit skulle jag självklart välkomnas,någon skulle prata intresserat med mig och jag skulle få en plats i deras gemenskap.
  Det är klart,att på den tiden Rudolf Steiner och andra höll föredrag och tog hand om antroposofiska sällskapet,då fanns det ett enormt värde i det och självklart ville man bidra till dess utveckling.Men om AS av idag tror att det de ger räcker för att få tusenlappar av tusentals,så tror de nog fel och borde kanske tänka om.De måste ha något att komma med,som gör medlemmarna lite mer värdiga,beredda att avsätta sin tid för det de har att erbjuda.
  Något de inte kan få någon annanstans.Något som inger en känsla av tillhörighet och tillfredsställelse hos medlemmarna.Jag tror antroposofer i allmänhet måste sluta tro att de ska få något för intet.Så fungerar sällan livet för annat än de som ligger i rännstenen kanske och blir räddade av en ambulans.Nej,livet är ett ständigt utbyte av värde och ju mer vi gör för andra desto mer är de beredda att ge tillbaka.Eller betala.

  • M
  • april 19th, 2011

  Vad gäller t ex Saltå Kvarn är jag däremot beredd att betala de kronorna extra deras produkter kostar.Jag är stolt att bidra till dem för de har en signatur och en verksamhet som är värdig,en filosofi som är genomgående och ett värde som är odiskutabelt.Jag tycker personligen att de har lyckats med något,som andra kan lära av.De ger inte avkall på sin ursprungliga idé men har ändå tagit ett steg vidare i ett modernt samhälle,de är färgstarka och inger ett livfullt intryck.I varenda alternativt magasin och varenda medveten matbutik finns deras varor att köpa.De har något för alla och man blir sund av att äta det.Deras fina förpackningar skapar glädje på många hyllor i vårat land och man får en känsla av att ha lyckats införliva något bra i sitt liv då deras varor finns i ens hushåll.Alla vet att det är biodynamiskt, antroposofiskt, men ingen tycker att det är konstigt eller skumt.De har en dialog med omvärlden,en hemsida med recept och trevlig läsning.De erbjuder mer än bara havregryn.De har lyckats skapa ett värde som varar.

  • RB
  • april 19th, 2011

  Pandora,

  ”Jag upplever nu konkret hur jag motsäger mig själv och inser endel av mina tankehandikapp.Framförallt har jag enorma fördomar om vad en antroposos ska leva upp till.Tack för belysningen.Jag ska meditera över mina missförstånd i lugn och ro innan jag återkommer till detta forum.”

  Ja, meditera lite över det om du anser att du missat något…Vi har ju alla missat något, om jag säger så…

  ”OCH ett av svaren torde vara;Antroposofiska sällskapet är ett sjunkande skepp därför att medlemmarna inte är tillräckligt intresserade och insatta i antroposofi och Steiner för att det ska vara relevant att kalla sällskapet Antroposofiska sällskapet.När de då företräder hela kalaset,blir det inte tillräckligt intressant för unga eller andra att vara med.”

  Så är det ju. Så klart! Sedan är ju frågan om de som är där trivs bra med den syn de har på det hela, eller om de i framtiden kan tänka sig att ta in de synpunkter Johannes framför här. Kanske finns den typ av antroposofer han efterlyser på annat håll…Själv vet jag inte för jag är inte ens med i sällskapet.

  Ha det bra.
  // RB

 7. @M

  Mycket intressanta synpunkter M! Tack för denna värdedoktrin. ”För mig har aldrig antroposofiska sällskapet inneburit något värde.Samma människor säger ungefär samma saker gång på gång. Det finns inte en klar linje över vad de vill ge”.

  Den traditionella förklaringen till varför människor blir medlemmar i AS är att de vill stödja en god sak. Att de skulle få något utöver detta betraktas som otillständigt och tas inte på allvar.

 8. @Anders

  Hej Anders! Kul med din idé, men innan du lägger ned stor ansträngning vill jag du ska veta att jag (som jag tidigare antytt) inom kort kommer med en sajt för människor som vill diskutera antroposofi. Där kommer också att publiceras texter och analyser av Randie Remland och andra plus intervjuer etc. Detta inte sagt för att du inte skall sjösätta din sajt – bara så att du vet att saker är i görningen! Hälsningar/JL

 9. @Johannes
  Låter roligt. Jag hoppas att internetsidan blir öppen. Så att också icke-antroposofer, som jag, får läsa med!

  En annan liten sak: en kommentar från mig sitter fast i ditt moderationsfilter. Troligen på grund av länken den innehöll, ang Dornach-mötet och misstroendeomröstningen. Jag tycker att det är intressant (för att inte säga anmärkningsvärt) hur generalsekreteraren bemöter bristande förtroende bland medlemmarna genom att bluddra om styrelsens karmiska berättigande. Jag undrar vad det är för en slags attityd egentligen. Och om den hör hemma i någon typ av organisation. Ansvarsutkrävande och förändring — och i förlängningen all produktiv debatt — blir ju omöjligt om status quo är karmiskt givet.

  • M
  • april 19th, 2011

  @Johannes Hej!Ja, för att ännu en gång poängtera,att jag inte menar att t ex jag ska få ut något i egoistiska syften att gå hem och gotta mig med.Utan helt enkelt,att jag bara är beredd att betala för något som på något sätt innebär ett värde för mig.Att jag bara är beredd att lägga mina pengar till något jag finner berättigat på ett värdeplan.Jag tycker Anders ska satsa på sidan.Har en känsla av att det blir lite olika stilar och det är bra.Fast roligast vore om allt var på samma ställe.Det kan bli intressant!Det kan bli en väg till något positivt.Ska vi hålla på med antroposofi,kan vi inte förneka själva livet anno 2011.

  • M
  • april 19th, 2011

  @Johannes …och den goda saken är helt konkret vaddå?

  Om den ”goda saken” är det allmänna begreppet antroposofi
  som tydligen inte behöver fyllas med något innehåll…

  • Miss Mysjkin
  • april 19th, 2011

  Miss Mysjkin har fått en rejäl skjuts framåt i sin (enehanda)forskningsprocedur tack vare er. Jag känner att jag börjar landa i något som liknar ett omdöme. Jag ”vet” nu var grunden till frihet måste utövas,var själva forskningsfrågan ligger (för min del). Just nu är det ingen idé att nämna det, för jag ”känner” redan i stort sett på mig vad ni kommer att svara!
  Därför ämnar jag lura lite till i vassen, och samla erfarenheter som bekräftar det tidsenliga med mitt ”projekt”.
  Jag tror det handlar om att försöka ”stå för” något. Inte ängsligt böja sig efter vinden för att vara andra till lags…? Min erfarenhet är att det krävs ett stort mod för att inte gå med strömmen. Ett mod som jag kan erkänna att jag hittills inte ägt i tillräckligt stor utsträckning.
  Till Alicia ville jag säga tack, för sjutton att du intresserar dig. Du säger att du är materialist och är ändå öppen för ett fullt ut civiliserat samtal. Det är sådana samtalspartner vi behöver.
  Jag skulle själv vilja kalla mig realist, dock med en kraftig anstrykning av idealism. Vad jag söker är en minsta gemensamma nämnare för både idealister och realister. Vi behöver veta, vad är verklighet?
  Då finns det väl inget mer uppfriskande än en materialist…

  • Miss Mysjkin
  • april 19th, 2011

  Och du RB, tack för positiv respons. Jag undrar bara, vad är HUK?

  • RB
  • april 19th, 2011

  Hej MM,

  HUK = Hur Uppnår man Kunskap om de högre världarna, av RS. Såg förkortningen på Lutz forum i början av milleniet och har hållit mig till den.

  Har för mig att den döpts om till nåt annat, ”andlig skolning” möjligen, i senare upplagor.

  // RB

 10. Alicia,
  Moderationsfilter? Ja, jag måste tydligen godkänna vissa typer av texter (vilket nu är gjort, jag var inte uppmärksam på det). Avsikten är att sajten ska vara öppen för vem som helst. Min datorexpert råder mig dock att varje besökare bör logga in sig, annars finns risk att en massa reklam letar sig in i kommentarsfältet. Ska ta ställning till det i morgon. Javisst är det typiskt att Vorstand inte tar misstroendet på allvar. Deras uppdrag är heligt och kan inte rubbas av fåniga demokratiska principer. De har sitt ansvar från den andliga världen…

 11. Den nuvarande styrelsen för den förening som har namnet ”Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft” förstår – som jag ser det – inte riktigt den förening man är styrelse för. Det är lite besynnerligt, men kommer efterhand för min bedömning att ändra sig, även om det kanske kommer att ta lite tid.

  http://bit.ly/emyiIb beskriver årsmötet i föreningen ifråga den 16 april.

  Sune

  • Pandora
  • april 20th, 2011

  Hej alla engagerade

  Det som alltid har varit slående för mig är hur man kan gå emot själva livet.Om allt i livet säger en att det man gör är fel, men man ändå fortsätter med en slags uppgivenhet,är då inte dårhuset bästa platsen att befinna sig på?”Huvudsaken är att jag är gripen av livet…börjar ju Carl Malmstens berömda ord.Vad gjorde inte han?Inte att man kanske finner hela lösningen på problemet på en dag,men åtminstone byta riktning och försöka hitta det som man skulle kunna bli gripen av.Många i de här sammanhangen verkar tro att utanför antroposofiska sammanhang finns ingen livsvisdom,ingen filosofi,inga människor som vill världsutveckling.Oj,att det finns!Som har kommit så mycket längre än att bråka om huruvida styrelsen ska sitta eller ej.Med sig själva,sina egna personliga,händelserika värdiga liv.Och med miljonpublik på sina framföranden.Med människor beredda att betala årsavgiften för sällskapet för ett enda framträdande.Antroposofin är ju inte en institution man s as kan vara inskriven i,där man sedan ska stanna varesej det för en framåt eller ej,utan verktyg att använda sig av för att berika livet,det man redan har eller det man hittar.Man stödjer knappast impulsen om man pysslar med något som inte bär frukt.Människan är född att producera,är det så barn eller fabriker eller odlingar eller omsorg eller musik,men producera bör hon för att vara människovärdig.
  Tänk på Steiner hur gripen han var av det andliga.Andevetenskapen var hans skötebarn och han vek aldrig från dens sida.Inte gjorde han det för att någon annan sagt att han borde.Då hade han aldrig brutit sig ur teosofiska sällskapet och bildat det som nu knakar i fogarna.Och han hade definitivt inte lyckats,om han inte med hela sin själ var 100% engagerad hela tiden.
  Människor måste veta vad de vill,ja,det tror jag.Någon slags plan om vad det är vi vill uppnå bör vi ha,om det ska bli något produktivt av vårat liv.

  • Anders
  • april 21st, 2011

  Nu finns det ett diskussionsforum på plats för de som är intresserade! Adressen är angeloi.se

  Just nu existerar bara en kategori vid namn ”Allmänt” där man kan börja skriva inlägg. Vi skapar nya kategorier efter hand när vi ser vilka ämnen som kommer upp.

  Varmt välkomna!

  • Benedictus
  • april 21st, 2011

  http://forum.angeloi.se

  Här är en fungerande länk. Alla konstruktiva bidrag välkomnas.

  B

 12. @Johannes
  Ja, ett filter som stoppar vissa saker, och gör att bloggägaren måste släppa igenom kommentaren. Oftast handlar det om att kommentaren innehåller en eller flera länkar. Eller vissa ord. (Typ reklam för somliga sorters mediciner…) Inloggning tar ju bort problemet med reklam som letar sig in. Å andra sidan brukar spam-filtret fånga det mesta, tror jag. Här har jag sällan sett någon spam-kommentar, så problemet är nog rätt litet. En gång tror jag. Möjligen. (Läser kommentarer via RSS.)

  @ Miss Myskin — Sant. Och tack.

  @ Sune — Du förnekar dig då inte.

  • M
  • maj 12th, 2011

  The most powerful force in the entire world is LOVE.

  When you bring LOVE, PASSION and ENERGY to a project, a client, a prospect,
  a child, a relationship, you meet with success. Every time.

  LOVE always wins…

  • InG
  • augusti 28th, 2011

  Intressant inlägg. Håller med om att antroposofin passerat sin glansperiod och börjar bli så pass omodern att den antingen måste uppdatera sig eller förtvina.

  Men samtidigt som många av antroposofins ideer börjar te sig mer än mossiga så är det ändå den esoteriska rörelse som kanske inspirerat till mest påtagligt praktiskt tjänande. Samt att man bevarat en sensibilitet och omsorg som under modernismen gått förlorad i övriga samhället.

  Den moderna och rationella staten tar gärna hand om medborgarnas kroppar (ser till att dessa överlever och håller sig arbetsföra) och sinnen (fyller man så gärna med information) men deras känslor, själ och sinne för andliga, estetiska och naturvärden bryr den sig ö h t inte om. Där finns enligt min mening fortfarande en nisch för antroposofin. Men då måste den som sagt uppdatera sig lite och våga ifrågasätta eller lämna Steiner och prova nya vägar. Detta kanske redan börjat på gräsrotsnivå, bara inte centralt?

  P.S. Läsningen av kommentarerna blev lite surrealistisk rent stilistiskt. Kan det verkligen finnas flera vuxna personer på samma sida som inte känner till att man gör mellanslag (tomrum) EFTER skiljetecken?

 13. @InG

  ”…att man bevarat en sensibilitet och omsorg som under modernismen gått förlorad i övriga samhället”. Fin iakttagelse. Ja det är viktigt. Men, som sagt, ”uppdateringen” saknas och det är paradoxalt att företrädare för antroposofin ständigt talar om framtiden, men saknar förmågan till förnyelse. Det är detta som är den kanske tydligaste indikationen att företrädarna för rörelsen ännu inte har den nödvändiga mognaden att på ett riktigt sätt låta antroposofin flyta in i samhällslivet.

  • Pandora
  • oktober 2nd, 2011

  Man glömmer sin egen,personliga utveckling.Dessa två går hand i hand och förenas inte nödvändigtvis.Jag har alltid ett personligt liv som inte får glömmas bort.Vi kan aldrig bli en objektiv antroposof bara,för då är vi dödens.Vi måste hela tiden samla in värdefulla insikter till vårat personliga liv,och de måste också finnas med.Annars blir tankarna desamma, alltid.Alla kan inte tycka samma sak,tänka samma sak,leva likadant, gilla samma saker, ha samma åsikter om allt.Det är mina begär,min sympati och MIN drivkraft som för mitt liv framåt. Hur kan man annars komma nånstans? Hehe, jag orkar inte göra mellanslag…

 1. november 9th, 2011