Antroposoferna är för lama säger naturandarna

För närvarande finns det två tendenser i Antroposofiska sällskapet. Den ena är att skärma av sig. De människor som står för denna tendens vill utforma allting tankemässigt och förbereda allt mycket noggrant och vetenskapligt, men anser sig inte mogna att göra något i världen med hjälp av antroposofin. Därför vill de fortsätta att bygga på sitt vetande.

Detta säger Den Store som uppges vara ”medlem av hierarkierna”, i nyutkomna boken Mer samtal med naturandar (av Wolfgang Weirauch, Nova förlag). Han fortsätter:

Sedan finns det andra som vill åstadkomma något i världen med de många antroposofiska forskningsresultaten. Dessa människor vill nå ett genombrott, de vill göra något, de vill lägga av tvångströjan. De vill att antroposofin blir livspraxis på ett mer omfattande sätt och för ett bredare befolkningsskikt.

På intervjuarens fråga vilken väg som är den riktiga, svarar Den Store: ”Den sistnämnda vägen svarar mot den tid vi lever i.” På frågan till Vattenanden Echevit – Är naturandarna nöjda med dagens antroposofiska arbete? – blir svaret:

Nej, antroposoferna är för lama. Ni är duktiga på att tänka, men ofta saknas känslans och handlandets centrum. Livet och upplevandet kommer till korta. Antroposoferna träffas i sina grupper och talar med varandra om många djupa andliga teman, men sedan går de sin väg igen och stänger av antroposofin. Antroposoferna måste leva antroposofi. Men det gör alltför få. Ni borde hellre leva antroposofi på ett enkelt sätt än inte alls.

Läsningen av dessa intervjuer med naturandar (som kanaliserats via en klarseende kvinna) är fascinerande. Klentrogna misstänker att kvinnan hittar på allt själv. I så fall skulle hon vara ett märkvärdigt fenomen på det sätt hon levererar en lång rad klokheter i en rapp fråga-svar-form. Att merparten av materialet dessutom är politiskt inkorrekt, som här ovan, ger ytterligare trovärdighetspoäng.

Men naturväsendena har inte bara synpunkter på antroposofer. Större delen av boken handlar om helt andra saker.  Bland annat tillbakavisas bilden av naturandarna som någon slags sagoväsen ”eftersom ni människor inte låter oss vara det”.

Ni formar vår värld med er teknik, era tankar och era lustar. Vi lever i precis samma värld som ni. Vi finns också på tunnelbanan, i telefonen – det gäller då särskilt maskin- och elektronikväsen. Vi finns överallt runt omkring er, på er arbetsplats likaväl som hemma och i naturen.

Världen är besjälad. Från det minsta gruskorn till de stora oceanerna upprätthålls världen av väsen i alla enskildheter. Men vi påverkar ständigt denna värld.  Då människan till exempel anlägger en gräsmatta deformeras ängsanden på grund av gräsmattans ensidighet. På frågan om naturandarna känner till framtiden, svarar Vattenanden:

Ja. I den andliga världen ligger det förgångna, nutiden och framtiden öppna. De är inte beslöjade som för er människor på jorden. Ni måste glömma framtiden då ni föds. Annars kan ni inte arbeta på ett riktigt sätt på jorden.

Men det finns saker de inte kan veta. Vad skaparmakterna tänkt ut för framtiden vet de. Vad de enskilda människorna kommer att göra vet de inte, eftersom det hänger ihop med människans fria vilja. Den är nämligen oförutsägbar.

I antroposofiska kretsar har alkoholen alltid haft ett dåligt rykte eftersom den sägs negativt påverka den esoteriska skolningen. Detta korrigeras av Vinkällaranden som menar att jaget vid alkoholmissbruk visserligen alltmer avlägsnar sig från kroppen ”eftersom det upplever att dess närvaro där inte har någon funktion att fylla”. Men att alkohol skulle avskära människan från det andliga och förstöra meditationens verkningar avvisas:

Nej, det stämmer inte. Men här beror det på människan. Om man blir alkoholist av några droppar alkohol, vilket absolut skulle kunna ske hos en nykter alkoholist, förstör man naturligtvis mycket mer än enbart meditationens verkningar. Men dessa försvinner inte om man äter en chokladpralin med likörfyllning. Det är dumheter. Det har blivit uppblåst på samma sätt som när det gäller Steiners kommentarer om köttätande.

Ett annat kärt ämne för antroposofen är njutningen. Är den omoralisk? Bör man avstå för att vara ”ren”. Är inte den materialistiska sinnesnjutningen att betrakta som ett problem? Är inte andligt medvetna människor kallade till något högre? Till detta svarar Luftanden:

Jo förvisso, men först måste de ha passerat njutningsmänniskans stadium. Den förlorade sonen har bidragit mer till världens och medvetandets utveckling än den som stannade hemma. Man måste lära känna sinnena innan man kan behärska och upphöja dem. Som människa kan man inte förbättra något som man inte känner. Utan njutning kommer människan inte att vara i stånd att ge form åt skönhet på det andliga planet. Utan njutning vet hon inte vad skönhet är!

 

Boken Mer samtal med naturandar kan köpas på Robygge, Adlibris eller direkt från förlaget www.novaforlag.nuW3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Arthur Ross
  • april 5th, 2011

  ”Antroposoferna är för lama säger naturandarna”. Det behövs inte naturandarna att veta detta. Apopps och Atanter har i nästan 90 år försökt förstå människan och världen genom konst och själens åskådning. Ariman har varit tabu. Utan hänseende till Ariman och det materiella i världen har vi inga instrument att studera själskrafter med. Att visa Ariman ryggen samtidigt som han är högst närvarande i världen och t.ex Järna, ger ett konfliktfylld budskap. För det flesta människor är det, i första hand, nödvändigt att behärska den fysiska världen innan eller samtidigt som man utvecklar sina andliga krafter.

  Budskapet från AS är på det visit förljuget och därmed inte så intressant till särskilt många yngre människor.

  • Pandora
  • april 6th, 2011

  Ja,nog stämmer dessa saker alltid.Men det är inte svårt att säga dem som är om antroposofer,det kan vem som helst se.Jag vill dock gärna läsa boken.
  Jag tror inte antroposofin kommer utvecklas som den är idag.Det finns några få som har greppat vad det handlar om,och så småningom kommer de att komma i ljuset och folk som verkligen äkta och allvarligt är intresserade av att realisera om än bara lite antroposofi kommer att söka sig till dem.De andra kommer att stå där med lång näsa och se tjugo,trettio,fyrtio år bortspolade,då de faktiskt,i livets egentliga mening,inte gjort NÅGONTING.Synd för dem.Men inget någon annan har något ansvar för.
  Tyvärr är det ju så.Men när illussionens slöja öppnar sig kommer dessa stackare fortfarande hävda att de gjorde rätt,trots den tomhet och meningslöshet de känner inombords.
  Och sådär är väl livet.Se bara på dagens socialdemokrater.Något liknande kommer helt klart att infinna sig.
  Men spelar det nån roll?Vad som VERKLIGEN gjorts för antroposofin till idag vet kanske ändå de som faktiskt gjort om än aldrig så lite.Som Steiner också sa;Jag är glad om bara en halv människa förstår vad jag pratar om.

 1. @Pandora

  Ja, analogin med sossarna är markant. Och denna debatt kring sällskapet ger till och med lite associationer till revolutionerna i Nordafrika. Det är något i luften…

  • Miss Mysjkin
  • april 7th, 2011

  Hej Johannes.
  Att vinkällaranden tycker att det är ok att dricka lite vin då och då, liknar väl lobbyism?
  Jag tycker det är konstigt att man ska bry sig om vad naturandar påstås säga till någon annan? Mer än lite så där på skoj. Det ligger väl inte alls i linje med det ”dag sklara tänkande” som antroposofin är satt i världen för att utveckla?Jag är definitivt på min vakt och har alltid varit när någon postulerar ”meddelande från andevärlden” Hur ska vi komma någonstans med det?

 2. Hej MM!
  Många är skeptiska till såna här uppgifter, även antroposofer. Att jag överhuvudtaget läst boken är för att kvinnan som ”översätter” mellan intervjuaren och elementarväsendena är antroposof. Och sen var det ju kul att min egen skepticism gentemot hur antroposofin företräds bekräftas av dessa väsen.

  Men fortsätt att vara skeptisk om det är så du känner det. Själv ser jag ingen fara i att ta emot, väga det och ta in det som något helt plausibelt. För egen del har dessa böcker (jag har läst de två föregående i serien samt två av Rebecka Vik, som haft egna upplevelser som hon delgivit i bokform) givit mig en inblick i elementarvärlden jag aldrig skulle få annars.

  Menar du att ditt klara tänkande diskvalificerar andras andliga upplevelser? Rudolf Steiner då? Eller är det bara han du tror på? För det är ju tro – eller en teori, om du vill kalla det så. Tror du inte att en elementarvärld existerar? Då är du inte ensam, om jag säger så. Själv är jag övertygad. Steiner också. Och jag kastar mig över texter om detta ämne. Om de är trovärdiga? Det vet man när man läser dem.

  • Elisabeth G
  • april 7th, 2011

  Ett mycket viktigt förhållningssätt inom antroposofin, eller enligt Steiner snarare, är att vara öppen; Inte ha några fördomar.Vara öppen och intresserad för det som kommer en i möte och inte överkritisera. I stället tar man till sig den kunskap/information man får och”prövar den i sitt inre”. Detta handlar inte om en kritsk mental dissektion av ämnet utan mer ett meditativt betraktande och kännande inför saken.
  Det underfundiga är att den andliga världen bara kan kontakta dem som välkomnar den. De som inte ”tror” kan heller inte se eller möta den. Det är detta som skeptikerna alltid stöter sig på och som de anser talar för deras sak.
  Du måste bjuda in de andliga väsendena genom att bejaka dem. Egentligen är det självklart, vem vill komma och hälsa på någon som förnekar dem?
  Jag talar ofta med elementarväsen även om jag inte på något sätt är så klarseende/hörande som Verena Stael von Holstein. Nu bor jag inte längre i mitt hus i Sverige, men jag har flera goda ”vänner” där, både i trädgården (fr a Rhododenrondevan) och i skogen. Devan i skogen (Indianen kallade jag honom för han stod så stolt och såg ut över sitt område) lärde mig mycket. Och hustomten har hjälpt oss många gånger.
  Men jag är bara i början. När man får anstränga sig för att ta kontakt med dem och därmed ofta glömmer bort det så går det lite långsamt.
  Verena Stael von Holstein är fantastisk med sina ingående kontakter.Elementarvärlden växer och lär sig också med henne. Det finns många böcker nu om deras arbete, det stora flertalet är på tyska tyvärr, men kanske översättningar är på gång?

  • Miss Mysjkin
  • april 8th, 2011

  Hallo friends.
  Inte varje dag man får lov att dryfta sina tankar tillsammans med människor som bryr sig om vad man säger. Jag menar inte att jag inte tror på att det finns elementarväsen, eller änglar. Det som blivit min angelägenhet (och som jag tror på som det enda lilla nyckelhål där vi kan ”möta upp” på ett adekvat sätt i det offentliga samtalet)är att försöka formulera en kunskapsteori som håller stånd även inför det andliga livets område. Jag fick en träning i det när jag i grupp studerade FF och vi aldrig fick använda oss av några som helst andevetenskapliga ”begrepp”. Mycket välgörande för mig som annars inte har eller har haft några som helst problem med att översätta Rudolf Steiners texter till min egen personliga övertygelse. Dock behåller jag denna för mig själv eftersom jag under många års prövningar insett att det inte är en framkomlig väg, mötet och samtalet med den andra människan ligger enligt mig på en annan nivå.Det blir så lätt nånting annat än det var tänkt!
  Däremot passar jag på att återföra till min ”tes” om antroposofin som ”het”. Nämligen upptäcker jag detta gång på gång när jag tar del av samtida filosofer, samhällsteoretiker och konstnärer att de rör sig i den begreppsvärld där vi själva befunnit oss, anknytningspunkterna är mångfaldigade och högst påtagliga. Därför säger mig mitt omdöme att antroposofins tynande tillvaro beror på ett stort missförstånd. Vi som fått de kunskapsteoretiska grunderna för ett gränsöverskridande ”vetande” skulle ha mött upp de tänkare som brottats med de stora kulturella problem vi haft under förra århundradet. Vi har heller inte kunnat identifiera oss själva . Vilka är vi egentligen i en större samhällstillhörighet.
  Åter igen, jag tror det är ett stort misstag att antroposofin inte förstått sig själv och därmed inte kunnat företrädas (fullt ut) på den offentliga arenan. Däri består också den lamheten som någon viskat i mitt öra att jag ska vara uppmärksam på…!
  Ett exempel är antroposofins relation till det konservativa samhällets idétradioner (romantiken)Hur många kan uppvärdera idén om det konservativa som något önskvärt idag? Ändå måste vi göra det om vi ska
  kunna vara trovärdiga. Detta menar jag också efterfrågas i väldigt hög grad idag i den samtida debatten.
  Vet inte om jag gjort nån nytta med detta. Ett lite roligt exempel från verkligheten är en personlig berättelse. Jag känner till böckerna Johannes och Elisabeth och har nära vänner som arbetar med och gläds över dem. Vad jag ville säga var bara att för de redan frälsta ska vi inte arbeta.
  Jag såg i senaste numret av Forum att ett första trevande arbete gjorts i den riktning jag talar om, mötet med den övriga forskarvärlden. Det är den gränsytan som intresserar mig…
  Vänligaste hälsningar.MM

  • Miss Mysjkin
  • april 8th, 2011

  Den personliga berättelsen fick anstå.Den handlade om hur Marco Pogacnic hamnade i Sverige.
  Angående romantiken är det framförallt ordet ”relation” som jag anser vara den springande punkten. I ett helhetstänkande relaterar allting till något annat. Det är andens signalement. ”Erziehung heisst Beziehung”
  Nyromantisk idétradition på andra sidan postmodernismens. Kan det bli mera spännande?
  (Snart röstar regeringen igenom att vi kan få ”pappor på burk”, vad relationen betyder för ett barns tillblivelse är bortrationaliserat.)Mvh MM

 3. @Miss Mysjkin

  Goda vän,
  Din förvåning och sorg att någon av våra filosofer inte synts med inlägg i debatten från kunskapsteoretisk sida är också min. Till viss del ligger dessa tankar inte i tiden vad har jag förstått – men det beror ju på hur man företräder dem (återigen!). Våra fackfilosofiskt bevandrade saknar uppenbarligen idéer och angreppspunkter. Det krävs dessutom en viss begåvning att intressera ansvariga på tidningarnas debatt- och kultursidor.

  Därför min idé om en tankesmedja. Där kunde rörelsen kontraktera den/de filosofiskt skolade och ge dem ekonomisk möjlighet att koncentrerat arbeta med detta. Detta borde vara en uppgift att ta tag i för ett ansvarsfullt ledarskap. Eller – kanske ännu hellre – utanförstående finansiär som känner ansvar för antroposofins inkarnerande.

  • Göran
  • april 8th, 2011

  Hej,
  Jag har läst böckerna om naturandarna men mycket litet om Rudolf Steiner. Ett fördrag om själens ensamhet och hur den kan botas har jag läst flera gånger.

  Om man som det framgår av era inlägg tycker att antroposin har problem,kanske man kan söka på annt håll. Ex.vis: Amit Goswami,
  Gregg Braden, Neal Donald Walsch, eller varför inte Suzanne Ward. Hennes böcker ,som tar upp samtal med sin son från ”andra sidan” och även andra högre varelser, har givit mig en bättre förståelse av det som händer och vad som kan väntas hända.

  Hälsningar.

  • Miss Mysjkin
  • april 8th, 2011

  Hej igen Johannes.
  Ja det är min intuition som jag inte kan värja mig inför. Den säger-Framåt! -gräv där du står- tänk med din samtid-intressera dig för periferin. Ta upp de moderna tankeskolorna och omvandla dessa till liv genom antroposofin. Måhända kan det också vara en anledning att ”de unga” inte finner anknytningspunkter till antroposofin inte för att den utan för att vi som fått till uppgift att företräda den hellre sitter hemma och ”putsar på våra astralkroppar”?
  Det är många fjäll som fallit från de egna ögonen den senaste tiden. Jag kom att tänka på Rudolf Steiner själv. Har vi någonsin stött på en tänkare som stått så väl orienterad i det samtida forskningsfältet. Fundera på hur ”Vetenskapen om det fördolda” kom till.Jag tror att den vägen är mönsterbildande för vissa av oss. När jag tar del i de ”främmande tänkarnas” alster bjuder det mig emot så att jag i det närmaste blir kallsvettig och illamående. Intellektualismen är en hård nöt att knäcka , men vi kan inte undvika den. Jag tror det är möjligt att ta upp den, gå igenom den och förvandla den.Och komma ut på andra sidan
  Någon(Jürgen Vater?) skrev om Charles Darwins själsliga förvandling under sitt naturvetenskapliga arbete. Jag tolkade det som en dödsprocess.Denna hör till medvetenhetssjälens tidsålder.Värjer vi oss för denna mentala dödsprocess, kommer vi inte fram på andra sidan, där de andra befinner sig.Därtill tror jag att det inte är möjligt på annat vis än att vi lär oss tänka tillsmmans…
  Dessa tankar är meningslösa utan en mottagare.
  Jag önskar dig en god helg i lidandets(passionens) tecken.
  MM.

  • Miss Mysjkin
  • april 8th, 2011

  Det går lite för fort ibland. Så här tänkte jag…
  ”att ”de unga” inte finner anknytningspunkter till antroposofin inte för att den INTE HÅLLER MÅTTET utan för att vi som fått till uppgift att företräda den hellre sitter hemma och ”putsar på våra astralkroppar”?”

  • Miss Mysjkin
  • april 8th, 2011

  En länk att fundera över?
  ”Vi bör dra upp riktlinjer för en kosmopolitisk orienterad kultursyn som har sin grund i en legering mellan kulturkonservatism, liberalism och upplysningstänkande”.

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=824#Comments

 4. @Göran

  Hej Göran
  För mig är inte problemen av den art att jag därför väljer att lämna den världsåskådning som format hela mitt vuxna liv. Det är inget fel på antroposofin. Det är hur den företräds som jag har problem med.

  Annars har jag stor respekt för Walsch som skapat några böcker av stort värde, särskilt den första där han TÄNKT fram ett modernt evangelium. Speciellt skapelsen var jag imponerad av.

  • Miss Mysjkin
  • april 10th, 2011

  Ja, den här har ni väl sett?

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/13/d-rf-r-r-konservatismen-stark-hos-de-unga
  De unga längtar efter de värden vi företräder…
  (dock med nya förtecken!) Kan det vara så, att på grund av att antroposofin inte förmått försvara en(alltför)modern syn på konservatismen,så har den obehagliga avarten av nationalismen uppstått?
  Hur har vi det med kvinnosynen t.ex? Särart eller? Vad är det vi företräder med vår pedagogik, med vår odling, med vår syn på människan? En konservativ livsåskådning som griper långt in i framtiden, som befriar och främjar den enskilda människans kreativitet?
  Vilken politisk grundfärg har anden?
  Symptomatisk att Hegels ”Andens Fenomenologi” kom ut på svenska för bara något år sedan?(Eller Paracelsus?)Det finns intresse.

  • RB
  • april 11th, 2011

  Hej MM!

  Tillbaka efter utlandsresa…

  Nu är vi väl lite off-topic igen, men Johannes får väl kasta ut inläggen om han anser det befogat. Kort svar på ditt senaste inlägg i alla fall.

  ”De unga längtar efter de värden vi företräder…
  (dock med nya förtecken!) Kan det vara så, att på grund av att antroposofin inte förmått försvara en(alltför)modern syn på konservatismen,så har den obehagliga avarten av nationalismen uppstått?”

  Vet inte hur vanligt det egentligen är med den obehagliga avarten. Vi behöver kunna diskutera frågan om nationalismen i media på ett rimligt sätt, och knappast ens det är möjligt i dagens Sverige.

  ”Hur har vi det med kvinnosynen t.ex? Särart eller?”

  Manligt och kvinnligt är väl två särarter, det är svårt att tänka sig att antroposofin skulle anse nåt annat. Vad man sedan gör av det politiskt är ens egen sak. Alternativet är att det är sociala konstruktioner – som så ofta sägs – men bevisbördan ligger då hos den som påstår detta. Som alltid, när något ska förklaras som bestående av något annat än vad det ser ut att vara.

  ”Vad är det vi företräder med vår pedagogik, med vår odling, med vår syn på människan?”

  Vår bild av helheten? Som inspiration och beslutsunderlag för de som tar del av den.

  ”En konservativ livsåskådning som griper långt in i framtiden, som befriar och främjar den enskilda människans kreativitet?”

  Om du frågar mig, ja. Socialdemokratin och liberalismen har gjort mycket bra, men vi svenskar är nu så frigjorda och jämlika att det vore att dra det hela in absurdum att kräva mer på den vägen. Generellt sett. Mer liberalism skulle innebära att uppluckra alla strukturer och mer jämlikhet skulle innebära att det inte längre är fråga om lika möjligheter/rättigheter utan om att till varje pris ha 50/50 i alla sammanhang, till ständigt bekymmer för den chef som ska behöva uppnå det…Så ja, pendeln i Sverige behöver svänga över mot konservatismen i den mening du är inne på, att bevara det som är värt att bevara oavsett politisk färg. Dels just i denna mening ”att det är värt att bevara”, men också för att det helt enkelt finns till, apropå manligt, kvinnligt, folk, familj, ande, själ och sånt.

  ”Vilken politisk grundfärg har anden?”

  Anden blåser väl dit den vill, som det heter. Och idealet för politikern – inte minst den antroposofiske – är att fånga upp vindriktningen – och agera därefter. Rimligtvis kan man då anta att färdriktningen kan vara övervägande politiskt blå, röd, grön eller annan politisk färg vid en given tidpunkt och i ett givet land. Och rimligtvis kan man också anta att andens intresse alltid är hela samhället. Det är ”leva och låta leva” som gäller så långt som möjligt, utan klasshat upp -> ner eller ner -> upp.

  Hälsningar
  RB

  • Miss Mysjkin
  • april 12th, 2011

  Hej RB.

  Det finns mycket att ”lufta”. Själv är jag lätt utmattad efter att ha läst Maciej Zarembas artikelserie om den svenska skolan.Det fullkomligt kokar inombords av all frustration.

  Waldorfskolan är min absoluta hjärteangelägenhet. Får vi bara fason på skolan och därmed ”bildningen till frihet” så ordnar sig nog det andra på ett eller annat vis.

  (Inte ens begreppet ”frihet” har vi på ett nöjsamt vis kunnat formulera, fast vi haft hundra år på oss. Alla möjliga avarter av begreppet seglar runt i den offentliga debatten.mm mm mm )

  Om anden tänker jag att den förmedlar en helhetssyn och att helhetssynen är grunden för vår frihetsyn och därmed vår människosyn. Vi kan inte acceptera en socialism utan ande, ett miljötänkande utan skönhetsvärde(moral),en liberalism(marknad) utan ett bildningsideal(dygd, samvete).

  Däremot MED ande kan vi tänka oss allt, allt det nya.

  Inom parentes sagt,vänsterideologier har format det pedagogiska tänkandet under hela vår uppväxt, mycket gott och lovvärt säkert, men ideologiskt kan inte waldorfskolan hålla stånd mot ex ”genuspedagogiken” som tvingas dra slutsatser i rak motsättning till WP. Ett STORT problem…
  (likhetsfeminismen innefattar inte begreppet ”relation” i sin filosofi, tvärtom(medvetet eller ej)strategin går ut på att göra oss alla oberoende av varandra. Spännande!

  Men enligt FF är vi ju moraliska andliga varelser, hemmahörande i en moralis värld. Min uppfattning är att den moraliska världen är en värld av relationer, ingenstans är banden brutna…

  Jag tror på det tregrenade samhället fortfarande. Vi skulle bara behöva bena ut var det ena börjar och det andra slutar. Tack för ditt svar och hoppas Johannes ursäktar…
  Vänligen MM

  • Mio
  • april 12th, 2011

  Var kommer waldorfskolan in i bilden i förhållande till ”det utdöende antroposofiska sällskapet”?Är den en fostran till frihet eller har den också konserverat gamla idéer?(Naturligtvis inte möjligt då barn är inblandade,men var står den idag?)Jag tänker mig att lärarkåren ju också är en del av den antroposofiska klanen?

  • Miss Mysjkin
  • april 13th, 2011

  Ja, den där fostran till frihet. Vari består den egentligen? Det är ju knappast frågan om att ta över de gamla recepten.
  Jag föreställer mig att andemeningen ur FF kan reproduceras, och företrädas i världen, i ett öppet offentligt samtal.
  En sak jag märkt ur tidigare arbete med förnyelse av AS är att de som inte står inne i någon verksamhet har en annan åsikt om sällskapets funktion än de som arbetar inne i rörelsen. Symptomatiskt att det är så som Johannes säger att de som arbetar inte har tid att representera på annat sätt än genom sin funktion, sin verksamhet. När vi står inne i verksamheten ser det annorlunda ut. Karmas verkningar blir mer uppenbara där. För oss andra (jag) kanske enbart själva dödsprocessen kvarstår, det som uppstår då står skrivet i stjärnorna.

  • Mio
  • april 13th, 2011

  Jaa,förvisso.De gör ju mycket,arbetarna i verksamheterna, oerhört mycket.När de inte slösar bort sin tid på missförstånd,vill säga…och – stjärntydarna behövs också.De som filosoferar,skapar framtida idéer och regisserar…håller innehållsrika föredrag och agerar prästerskap.Annars får vi inte med den delen av spektrat!Man underskattar gärna De vise i de här sammanhangen.Kanske där skon klämmer litegrann?I vår IT-värld är det väl mest uppskattat att uppdatera sig ideligen,att synas.Men utan idéalen och framtidsvisionen stannar världen fort…eller blir en enda röra åtminstone.Fram för ljuset och filosoferna.Var gömmer ni er månntro?

  • Heidegger
  • april 14th, 2011

  som Martin Buber sa en gång jag vill se Trädet inte nån Dryad ( NATURANDE)
  Jag trodde vi hade lämnat ”kindergarten”
  det har varit förintelse och atombomber och ändå kör vissa på som dom värsta facisterna jagar efter ”sanningen”

  • Pandora
  • april 18th, 2011

  Eh,kan du utveckla det där lite min bäste Heidigger.Aha,Buber,då är du inte av den vanliga Asmussenklanen.Vem var det som jagade efter ”sanningen”?Vänta nu.Vad exakt är det du bildligt vill säga med dessa förintelser och atombomber?Och varför återkommer du till dem?Skulle gärna höra hela storyn om det är OK.För mig är det rena grekiskan…

 1. april 8th, 2011
 2. mars 17th, 2014
 3. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 4. april 2nd, 2022
  Trackback from : automegabet
 5. april 8th, 2022
  Trackback from : roi loan giac ngu nguoi tre
 6. april 10th, 2022
 7. april 14th, 2022
 8. april 16th, 2022
  Trackback from : Going Here
 9. april 16th, 2022
 10. april 18th, 2022
  Trackback from : dumps 101 store
 11. april 22nd, 2022
 12. april 23rd, 2022
  Trackback from : kripto707
 13. april 29th, 2022
  Trackback from : uniccv cc
 14. maj 3rd, 2022
 15. maj 13th, 2022
 16. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰추천
 17. maj 18th, 2022
  Trackback from : ทางเข้า sbobet
 18. maj 26th, 2022
  Trackback from : glow stick
 19. maj 27th, 2022
 20. maj 29th, 2022
  Trackback from : Walther PPS For Sale
 21. maj 31st, 2022
 22. juni 22nd, 2022
  Trackback from : high paying jobs near me
 23. juli 1st, 2022
  Trackback from : buy watch hours on youtube
 24. juli 2nd, 2022
 25. juli 4th, 2022
 26. juli 12th, 2022
 27. juli 13th, 2022
  Trackback from : pistol brands
 28. juli 26th, 2022
  Trackback from : iptv kaufen