Antroposoferna är för lama säger naturandarna

För närvarande finns det två tendenser i Antroposofiska sällskapet. Den ena är att skärma av sig. De människor som står för denna tendens vill utforma allting tankemässigt och förbereda allt mycket noggrant och vetenskapligt, men anser sig inte mogna att göra något i världen med hjälp av antroposofin. Därför vill de fortsätta att bygga på sitt vetande.

Detta säger Den Store som uppges vara ”medlem av hierarkierna”, i nyutkomna boken Mer samtal med naturandar (av Wolfgang Weirauch, Nova förlag). Han fortsätter:

Sedan finns det andra som vill åstadkomma något i världen med de många antroposofiska forskningsresultaten. Dessa människor vill nå ett genombrott, de vill göra något, de vill lägga av tvångströjan. De vill att antroposofin blir livspraxis på ett mer omfattande sätt och för ett bredare befolkningsskikt.

På intervjuarens fråga vilken väg som är den riktiga, svarar Den Store: ”Den sistnämnda vägen svarar mot den tid vi lever i.” På frågan till Vattenanden Echevit – Är naturandarna nöjda med dagens antroposofiska arbete? – blir svaret:

Nej, antroposoferna är för lama. Ni är duktiga på att tänka, men ofta saknas känslans och handlandets centrum. Livet och upplevandet kommer till korta. Antroposoferna träffas i sina grupper och talar med varandra om många djupa andliga teman, men sedan går de sin väg igen och stänger av antroposofin. Antroposoferna måste leva antroposofi. Men det gör alltför få. Ni borde hellre leva antroposofi på ett enkelt sätt än inte alls.

Läsningen av dessa intervjuer med naturandar (som kanaliserats via en klarseende kvinna) är fascinerande. Klentrogna misstänker att kvinnan hittar på allt själv. I så fall skulle hon vara ett märkvärdigt fenomen på det sätt hon levererar en lång rad klokheter i en rapp fråga-svar-form. Att merparten av materialet dessutom är politiskt inkorrekt, som här ovan, ger ytterligare trovärdighetspoäng.

Men naturväsendena har inte bara synpunkter på antroposofer. Större delen av boken handlar om helt andra saker.  Bland annat tillbakavisas bilden av naturandarna som någon slags sagoväsen ”eftersom ni människor inte låter oss vara det”.

Ni formar vår värld med er teknik, era tankar och era lustar. Vi lever i precis samma värld som ni. Vi finns också på tunnelbanan, i telefonen – det gäller då särskilt maskin- och elektronikväsen. Vi finns överallt runt omkring er, på er arbetsplats likaväl som hemma och i naturen.

Världen är besjälad. Från det minsta gruskorn till de stora oceanerna upprätthålls världen av väsen i alla enskildheter. Men vi påverkar ständigt denna värld.  Då människan till exempel anlägger en gräsmatta deformeras ängsanden på grund av gräsmattans ensidighet. På frågan om naturandarna känner till framtiden, svarar Vattenanden:

Ja. I den andliga världen ligger det förgångna, nutiden och framtiden öppna. De är inte beslöjade som för er människor på jorden. Ni måste glömma framtiden då ni föds. Annars kan ni inte arbeta på ett riktigt sätt på jorden.

Men det finns saker de inte kan veta. Vad skaparmakterna tänkt ut för framtiden vet de. Vad de enskilda människorna kommer att göra vet de inte, eftersom det hänger ihop med människans fria vilja. Den är nämligen oförutsägbar.

I antroposofiska kretsar har alkoholen alltid haft ett dåligt rykte eftersom den sägs negativt påverka den esoteriska skolningen. Detta korrigeras av Vinkällaranden som menar att jaget vid alkoholmissbruk visserligen alltmer avlägsnar sig från kroppen ”eftersom det upplever att dess närvaro där inte har någon funktion att fylla”. Men att alkohol skulle avskära människan från det andliga och förstöra meditationens verkningar avvisas:

Nej, det stämmer inte. Men här beror det på människan. Om man blir alkoholist av några droppar alkohol, vilket absolut skulle kunna ske hos en nykter alkoholist, förstör man naturligtvis mycket mer än enbart meditationens verkningar. Men dessa försvinner inte om man äter en chokladpralin med likörfyllning. Det är dumheter. Det har blivit uppblåst på samma sätt som när det gäller Steiners kommentarer om köttätande.

Ett annat kärt ämne för antroposofen är njutningen. Är den omoralisk? Bör man avstå för att vara ”ren”. Är inte den materialistiska sinnesnjutningen att betrakta som ett problem? Är inte andligt medvetna människor kallade till något högre? Till detta svarar Luftanden:

Jo förvisso, men först måste de ha passerat njutningsmänniskans stadium. Den förlorade sonen har bidragit mer till världens och medvetandets utveckling än den som stannade hemma. Man måste lära känna sinnena innan man kan behärska och upphöja dem. Som människa kan man inte förbättra något som man inte känner. Utan njutning kommer människan inte att vara i stånd att ge form åt skönhet på det andliga planet. Utan njutning vet hon inte vad skönhet är!

 

Boken Mer samtal med naturandar kan köpas på Robygge, Adlibris eller direkt från förlaget www.novaforlag.nuW3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. juli 28th, 2022
  Trackback from : therapist bergen county
 2. juli 29th, 2022
  Trackback from : Gasdank Cannabis Store
 3. augusti 2nd, 2022
 4. augusti 4th, 2022
  Trackback from : mayalynn
 5. augusti 13th, 2022
  Trackback from : Remington Arms For Sale
 6. september 14th, 2022
 7. september 18th, 2022
  Trackback from : frankrike drakt
 8. september 19th, 2022
  Trackback from : sbo
 9. september 20th, 2022
  Trackback from : Ammo Store USA
 10. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn sc 1
 11. september 25th, 2022
  Trackback from : Inmate app
 12. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동데이
 13. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara 300 win mag
 14. september 29th, 2022
  Trackback from : remington 700
 15. oktober 1st, 2022
  Trackback from : work music
 16. oktober 1st, 2022
  Trackback from : metaverse ps5
 17. oktober 9th, 2022
 18. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Firearms For Sale
 19. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 20. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Buy Weed Online with Paypal
 21. oktober 14th, 2022
 22. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Reloading Brass For Sale
 23. oktober 17th, 2022
 24. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen
 25. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Kennected Reviews
 26. oktober 25th, 2022
 27. oktober 28th, 2022
  Trackback from : Federal Ammunitions On sale
 28. november 1st, 2022
 29. november 2nd, 2022
  Trackback from : Buy flubromazolam online
 30. november 5th, 2022
 31. november 9th, 2022
  Trackback from : monero
 32. november 13th, 2022
 33. november 17th, 2022
  Trackback from : seo for therapist
 34. november 19th, 2022
  Trackback from : this site
 35. november 20th, 2022
  Trackback from : Bilskrot Stenungsund
 36. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen i Uddevalla
 37. november 25th, 2022
  Trackback from : springfield xd
 38. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Betting