Det finns ortodoxa judar som är anti-sionister

”En man som dag efter dag delar kontor med några kvinnor är under konstant attack – också om dessa bär anständiga kläder, och ännu mer om de inte gör det. Ibland kommer han att tappa kontrollen. Detta händer lättare en icke-jude eller en inte så religiös jude, men det kan också hända en from eller chassidisk jude.” (Från den ultraortodoxa judiska handboken ”för religiösa män”, Lift Up Your Eyes.)

Ultraortodoxin hos de judiska chassiderna har en ambivalent syn på kvinnan. Hennes väsen anses stå närmare Gud. Samtidigt betonas hennes starka erotiska attraktionskraft som förleder och lockar. Mannen måste ständigt kämpa för att kuva sin sexualdrift, så att den inte tar sig otillåtna uttryck. Och kvinnan måste hjälpa honom i detta genom att inte fresta. Därav de kyska kläderna.

Det är en historisk ironi att chassiderna idag är en ärkekonservativ grupp. Chassidismen uppstod nämligen som en nydanande andlig strömning; en reaktion mot en judendom som var torr, formaliserad och styrd av ett rabbinskt etablissemang. Den chassidiska rörelse som fortlevt fram till idag föddes i nuvarande Ukraina år 1700 i dåvarande Polen. Den blev en massrörelse i Östeuropa på 1800-talet. Vid början av 1900-talet var en tredjedel av Polens judar chassider, vilket torde motsvara närmare en miljon själar.

Merparten av de chassidiska samfund som existerar idag – i Nordamerika, Europa och Israel – reste sig bokstavligen ur Förintelsens aska. Åldringarna man ser på gatorna i Williamsburg med sina höga hattar och skruvlockar är överlevande, ungdomarna ättlingar till överlevande.

Förintelsen ses inte som en unik händelse, utan en i raden av ”förstörelser” som drabbat judarna genom historien, i regel som straff för att ha övergivit religionen. Förintelsen ses som Guds vedergällning för detta. Andra chassider menar att Förintelsen var straffet för att staten Israel skapades utan att man först inväntat Messisas ankomst. Detta utlöste Guds vrede. Denna judiska tankeriktning är alltså, paradoxalt nog – anti-sionistisk.

I Förintelsen dödades majoriteten av de europeiska chassiderna. Många av ledarna hade avrått anhängarna att fly till så ogudaktiga länder som USA, eftersom de flesta judar som emigrerade dit förfördes av den amerikanska drömmen och övergav sin fromma livsföring. Men mitt i New York, i stadsdelen Williamsburg, har de ändå skapat sig ett reservat med sin strikta religiösa ortodoxi, sin jiddisch och sin strävan att konservera en tvåhundrafemtio år gammal östeuropeisk kultur i klädsel och sedvänjor.

Parallellen med ortodox islam är tydlig i chassidernas avståndstagande till den sekulära kulturen, berättar Nina Solomin, författare till boken OK, amen. För Isaac är religionen förutsättningen för ett civiliserat samhälle.

– Se dig omkring. Folk har ju i princip sex på gatorna. Allt är fritt. Människor blandar sig med varandra för bara en natt, de byter pojk- och flickvänner, inget är seriöst. Det är ett allvarligt problem. Till och med presidenten har affärer vid sidan av äktenskapet! Den sekulära världen är kaputt.

Akademiker saknas bland chassiderna i New York. Universitetsmiljön skulle innebära för mycket påverkan av sekulära idéer. För en chassidisk man som mot alla odds är nyfiken på den sekulära världen två kvarter bort blir steget över till att leva i den nästan oöverstigligt. Han saknar relevant utbildning och socialt nätverk, och skulle i princip tvingas att börja om från början. För de chassidiska kvinnorna, som vid unga år binds vid hem och barn, blir ett sådant steg ännu mer otänkbart.

När det blev stort rabalder i medierna i slutet av 1990-talet över att en konservativ kristen stat i Amerika beslutat att ta bort evolutionsläran från skolschemat, hade chassiderna redan sysslat med samma sak under de senaste femtio åren.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Elisabeth G
  • mars 30th, 2011

  Vi har goda vänner som är/är mycket nära besläktade med strikt troende judar i Paris.Där finns det, som i Amerika, hela judiska kvarter där var och varannan har hårlockar runt öronen med kapslar med böner i.
  På sabbaten kan man ibland se dessa människor stå och vänta utanför portarna på gatan. De får inte göra något arbete på sabbaten och definitivt inte handha elektricitet.Portarna öppnas oftast med att trycka på en knapp och det är alltså inte tillåtet. De står och väntar på att en ”goy”(icke jude) kan öppna.De har också gjort i ordning all mat dagen innan.
  Vår gode vän (som själv är mycket kritisk) berättar att om man som goy kommer och äter middag hos dem och råkar röra vid vinflaskan, så reser sig alla, tackar för sig och går därifrån, för vinet har blivit besudlat.
  Även inom ortodox judendom måste kvinnor täcka sina huvuden. Men de gör det oftast genom att bära peruk.
  När kvinnan har mens får hon inte dela säng med sin man utan sover i ett rum bredvid.
  Men fanatiker finns i alla läger!Och många, många judar är anti-sionister!
  Vi har också fått en hel del information inifrån Israel, som inte går att läsa i media.Men det tar jag inte upp här.

 1. Ja fundamentalismens väsen är ett fenomen. Tryggheten i den av lagar styrda interaktionen mellan människor (och logiken!) är ju nån sorts fördel. Det är Orwell rakt av. Problemet med detta finns hos folket utanför. De som menar att friheten är viktig. Frihet att göra allt det dåliga säger fundamentalisten. Ja men om man inte gifter sig av kärlek, frågar intervjuaren klentroget den chassidiska kvinnan. Kärlek? Bah! Man gifter sig för att skaffa familj. Jag är gift – alltså älskar jag min man!

 2. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 3. Thanks for shening. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 1. mars 21st, 2022
  Trackback from : card games
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 3. mars 22nd, 2022
 4. mars 26th, 2022
 5. mars 31st, 2022
  Trackback from : los cabos real estate
 6. april 4th, 2022
 7. september 16th, 2022
 8. september 16th, 2022
  Trackback from : liverpool drakt
 9. september 16th, 2022
  Trackback from : maglie lazio 2022
 10. september 17th, 2022
  Trackback from : psg bortedrakt
 11. september 18th, 2022
  Trackback from : arsenal drakt 2022