Den antroposofiska kulturimpulsen måste träda fram ur anonymiteten

Det antroposofiska arbetet har i många år för det mesta riktats inåt rörelsen. Följden har blivit att den stolta benämningen kulturimpuls som är så självklar för antroposofer, förblivit ett okänt begrepp i samhällslivet. Detta innebär inte att begreppet saknar relevans – tvärtom, de insatser den antroposofiska rörelsen åstadkommit i samhällslivet är unika. Men man har aldrig från vår sida lagt ned kraft på att kommunicera detta, varför våra bidrag till utvecklingen bara kommit att uppfattas som lite originella uttryck för en världsåskådning. Antroposofins insatser inom vård, skola, omsorg och jordbruk uppfattas som enskilda delar – inte som ett samlat allmänmänskligt koncept som berikat vårt kultur- och samhällsliv.

Den gängse inställningen i våra sammanhang är en viss uppgivenhet över den brist på intresse samhället visar för denna kulturimpuls – där man ofta inte ens vet att delarna hänger ihop. Trots att allt är offentligt, som vi säger.  På senare år har därför våra verksamheter tvingats ta begreppet marknadsföring på allvar för att över huvudtaget överleva.

För att visa att vi är seriösa samhällsaktörer krävs därför ett mer medvetet arbete. Genom att bilda ett fristående organ – här kallat omvärldsgruppen – skulle ett viktigt steg i denna process kunna tas. Här skulle vi för första gången själva ta ansvar för bilden av antroposofin utåt – inte bara vara ett offer för omvärldens missförstånd och förtal. Det yttersta syftet är att träda fram ur anonymiteten så att vi kan synas för de som behöver antroposofin – och annars skulle gått förbi. De blivande medlemmarna.

Men syftet med en omvärldsgrupp är kanske framförallt att tydliggöra antroposofin som idé och kulturimpuls i samhället. Bland de uppgifter en fristående omvärldsgrupp måste bearbeta blir därför att:

 • Formulera antroposofins egenart och berättigande plattform i samhället. Detta är en verklig utmaning, eftersom den på ett övertygande sätt måste beskriva den andliga dimensionen som ett anständigt alternativ till den gängse världsbilden.
 • Sammanställa och kommunicera forskningsresultat inom biodynamisk odling, läkepedagogik, waldorfpedagogik, antroposofisk medicin och andra områden.
 • Initiera moraliskt/etiska frågeställningar i kulturdebatten. Vara närvarande i debatten på alla områden där antroposofin gör sig gällande.
 • Söka samarbetsformer med andra seriösa aktörer kring tanken om ett fritt kulturliv.
 • Hitta relevanta motiv för medlemskap i Antroposofiska sällskapet och/eller andra stödformer

Exemplen kan mångfaldigas, uppgifter saknas knappast. Uppfattningen att antroposofin har en speciell uppgift i samhället blir verklig först när vi förankrar den hos en bred allmänhet. Är antroposofin en kulturimpuls måste vi kunna formulera detta så att människor inser det.

Man kan tycka att ovanstående skulle vara självklarheter för en rörelse med så hög svansföring som den antroposofiska rörelsen. Att så inte är fallet visar hur svår krisen är.  Vilket i sin tur innebär att ledningen inte förstått detta.

 W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. I’m really very interested and I thank my country man from Rwanda who introduced Basil 🌿 to me and really getting interested

 1. september 29th, 2022
  Trackback from : remington 870 express
 2. oktober 1st, 2022
  Trackback from : metaverse how to enter
 3. oktober 4th, 2022
  Trackback from : amc springfield 11
 4. oktober 7th, 2022
 5. oktober 10th, 2022
  Trackback from : supertherm coal
 6. oktober 10th, 2022
  Trackback from : ZASTAVA ARMS FOR SALE
 7. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Best selling guns online
 8. oktober 11th, 2022
 9. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income
 10. oktober 12th, 2022
 11. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Dispensary online
 12. oktober 14th, 2022
  Trackback from : warehouse jobs
 13. oktober 15th, 2022
 14. oktober 17th, 2022
  Trackback from : ClearDAO ecosystem
 15. oktober 17th, 2022
 16. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Kennected Reviews
 17. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köp clomid
 18. november 1st, 2022
  Trackback from : bitcasino giriş
 19. november 1st, 2022
 20. november 2nd, 2022
 21. november 2nd, 2022
  Trackback from : Texas gun shop reviews
 22. november 3rd, 2022
  Trackback from : sturdy metal bed frame queen
 23. november 7th, 2022
 24. november 8th, 2022
  Trackback from : sbobet
 25. november 9th, 2022
  Trackback from : buy sig sauer pistols
 26. november 9th, 2022
  Trackback from : onion url
 27. november 11th, 2022
  Trackback from : a fantastic read
 28. november 13th, 2022
  Trackback from : köpa Steroider i Sverige
 29. november 14th, 2022
  Trackback from : therapist bergen county
 30. november 15th, 2022
  Trackback from : 누누
 31. november 15th, 2022
  Trackback from : Magic Mushrooms buy online
 32. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 33. november 30th, 2022
  Trackback from : okbet pba betting
 34. november 30th, 2022
  Trackback from : okbet mobile casino app
 35. december 8th, 2022
  Trackback from : Disney World photographer
 36. december 8th, 2022
  Trackback from : platonic twin flame
 37. december 14th, 2022
 38. december 19th, 2022
  Trackback from : Skrot Kungälv
 39. december 19th, 2022
  Trackback from : Residual income
 40. december 24th, 2022
  Trackback from : los barriles real estate
 41. december 27th, 2022
 42. december 28th, 2022
  Trackback from : togel slot
 43. januari 2nd, 2023
 44. januari 3rd, 2023
  Trackback from : mortgage broker essendon
 45. januari 4th, 2023
 46. januari 4th, 2023
  Trackback from : custom decals
 47. januari 9th, 2023
  Trackback from : cliquez pour plus
 48. januari 10th, 2023
  Trackback from : viagra generico mexico
 49. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems