Den antroposofiska kulturimpulsen måste träda fram ur anonymiteten

Det antroposofiska arbetet har i många år för det mesta riktats inåt rörelsen. Följden har blivit att den stolta benämningen kulturimpuls som är så självklar för antroposofer, förblivit ett okänt begrepp i samhällslivet. Detta innebär inte att begreppet saknar relevans – tvärtom, de insatser den antroposofiska rörelsen åstadkommit i samhällslivet är unika. Men man har aldrig från vår sida lagt ned kraft på att kommunicera detta, varför våra bidrag till utvecklingen bara kommit att uppfattas som lite originella uttryck för en världsåskådning. Antroposofins insatser inom vård, skola, omsorg och jordbruk uppfattas som enskilda delar – inte som ett samlat allmänmänskligt koncept som berikat vårt kultur- och samhällsliv.

Den gängse inställningen i våra sammanhang är en viss uppgivenhet över den brist på intresse samhället visar för denna kulturimpuls – där man ofta inte ens vet att delarna hänger ihop. Trots att allt är offentligt, som vi säger.  På senare år har därför våra verksamheter tvingats ta begreppet marknadsföring på allvar för att över huvudtaget överleva.

För att visa att vi är seriösa samhällsaktörer krävs därför ett mer medvetet arbete. Genom att bilda ett fristående organ – här kallat omvärldsgruppen – skulle ett viktigt steg i denna process kunna tas. Här skulle vi för första gången själva ta ansvar för bilden av antroposofin utåt – inte bara vara ett offer för omvärldens missförstånd och förtal. Det yttersta syftet är att träda fram ur anonymiteten så att vi kan synas för de som behöver antroposofin – och annars skulle gått förbi. De blivande medlemmarna.

Men syftet med en omvärldsgrupp är kanske framförallt att tydliggöra antroposofin som idé och kulturimpuls i samhället. Bland de uppgifter en fristående omvärldsgrupp måste bearbeta blir därför att:

 • Formulera antroposofins egenart och berättigande plattform i samhället. Detta är en verklig utmaning, eftersom den på ett övertygande sätt måste beskriva den andliga dimensionen som ett anständigt alternativ till den gängse världsbilden.
 • Sammanställa och kommunicera forskningsresultat inom biodynamisk odling, läkepedagogik, waldorfpedagogik, antroposofisk medicin och andra områden.
 • Initiera moraliskt/etiska frågeställningar i kulturdebatten. Vara närvarande i debatten på alla områden där antroposofin gör sig gällande.
 • Söka samarbetsformer med andra seriösa aktörer kring tanken om ett fritt kulturliv.
 • Hitta relevanta motiv för medlemskap i Antroposofiska sällskapet och/eller andra stödformer

Exemplen kan mångfaldigas, uppgifter saknas knappast. Uppfattningen att antroposofin har en speciell uppgift i samhället blir verklig först när vi förankrar den hos en bred allmänhet. Är antroposofin en kulturimpuls måste vi kunna formulera detta så att människor inser det.

Man kan tycka att ovanstående skulle vara självklarheter för en rörelse med så hög svansföring som den antroposofiska rörelsen. Att så inte är fallet visar hur svår krisen är.  Vilket i sin tur innebär att ledningen inte förstått detta.

 W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Mio
  • mars 24th, 2011

  Hur kan en rörelse vara mer viktig än den är?Det är här våra tankar går isär.Inte finns det någon som behöver antroposofin och inte vet det själv.Nej,så fungerar helt enkelt inte mänskligheten,anser jag.Sedan är de andra tankarna naturligtvis inget jag vill kritisera,de är berättigade och behövs.Men människor fungerar så att de kommer till det de ska ha av livet.Det är en universiell lag man inte kan ändra på.I dagens läge tror jag verkligen att antroposofin besitts av de som VERKLIGEN behöver den för att över huvudtaget komma framåt…därför har de ”hamnat” där.De som på ödets väg funnit sanna budskap från den andliga världen finner sig i detta då deras övertygelse är tillräckligt stark inifrån.Min enormt fasta övertygelse är den att det som VERKLIGEN skulle behövas av antroposofiska impulsen idag är det andliga och tankefrieheten.Och de som hittar det kan bara hitta det själva.Men jag säger inte att jag menar att det du gör inte är berättigat.Det är kanske bara på en plats som denna riktiga tänkare kan få komma fram.På alla dessa struntmöten och kollegier som hålls pratar ju bara de som har mest energi att räcka upp handen eller tror att de måste prata…

  • Miss Mysjkin
  • mars 27th, 2011

  ”Formulera antroposofins egenart och berättigande plattform i samhället. Detta är en verklig utmaning, eftersom den på ett övertygande sätt måste beskriva den andliga dimensionen som ett anständigt alternativ till den gängse världsbilden”.
  Häri ligger den nödvändiga och möjliga uppgift som intensivt sysselsatt mig under mina universitetsstudier i politisk filosofi och idéhistoria.Anmäler mitt intresse!
  Mvh ”Miss Mysjkin”.

  • Mio
  • mars 29th, 2011

  Låter hoppfullt.Sätt i gång!

  • Miss Mysjkin
  • mars 31st, 2011

  Själv kämpar jag på med den teknik som står mig till buds! Social, moralisk och digital. Begreppskonstnärer i alla länder, förenen eder…:-)

  • M
  • april 21st, 2011

  Du har nog alldeles rätt Johannes.Antroposofiska sällskapet har inte rätta andan-och moderniteten.Det är helt enkelt inte en fruktbar organisation i vår moderna värld.

 1. mars 25th, 2011
 2. mars 17th, 2022
  Trackback from : real estate todos santos
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : Migliori tariffe Taxi Roma
 4. april 12th, 2022
  Trackback from : Power to Choose Houston
 5. april 14th, 2022
  Trackback from : best dumps shop
 6. april 14th, 2022
 7. april 19th, 2022
 8. april 23rd, 2022
  Trackback from : Colt 1911 For Sale
 9. maj 1st, 2022
  Trackback from : pic5678
 10. maj 3rd, 2022
 11. maj 4th, 2022
  Trackback from : deepdotweb
 12. maj 6th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 13. maj 9th, 2022
 14. maj 9th, 2022
  Trackback from : Best DevOps companies
 15. maj 13th, 2022
 16. maj 18th, 2022
  Trackback from : FLOODCRM
 17. maj 23rd, 2022
  Trackback from : dumps with track 1 and 2
 18. maj 31st, 2022
 19. juni 5th, 2022
 20. juni 19th, 2022
 21. juni 26th, 2022
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 13th, 2022
  Trackback from : smith and wesson revolvers
 24. juli 15th, 2022
  Trackback from : situs judi bola
 25. juli 15th, 2022
  Trackback from : Youtube downloader
 26. juli 18th, 2022
  Trackback from : youtubemarket
 27. juli 28th, 2022
  Trackback from : Henry Firearms For Sale
 28. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : youtube live stream viewers
 29. augusti 2nd, 2022
 30. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 22 shotgun
 31. augusti 12th, 2022
  Trackback from : Marlin Rifles For Sale
 32. september 8th, 2022
  Trackback from : chiappa rhino 50ds
 33. september 13th, 2022
  Trackback from : Henry Firearms For Sale
 34. september 16th, 2022
  Trackback from : Cách soi cầu Baccarat
 35. september 16th, 2022
  Trackback from : napoli trøje
 36. september 20th, 2022
  Trackback from : Ammo For Sale
 37. september 22nd, 2022
 38. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn sc 1
 39. september 23rd, 2022
  Trackback from : penis envy mushrooms dried
 40. september 23rd, 2022
  Trackback from : china black hand shower head
 41. september 25th, 2022
  Trackback from : Text inmate
 42. september 26th, 2022
  Trackback from : vbv ccv
 43. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동데이
 44. september 26th, 2022
  Trackback from : more info
 45. september 27th, 2022
  Trackback from : used ford f-250 winnipeg