Den antroposofiska rörelsen behöver en tankesmedja

Antroposofiska sällskapets förmåga till förnyelse är starkt begränsad – både här och internationellt. Förvaltningen av arvet tynger sen länge det inre arbetet. Och även arbetet utåt offentligheten lider av en tröghet och brist på modernitet som blir alltmer besvärande. Antroposofiska initiativ existerar inte längre i samhällsdebatten, åtminstone inte i Sverige.

Jag kan se två åtgärder som skulle kunna förändra den bilden. Att man å ena sidan skapar en tankesmedja för arbetet inåt sällskapet och rörelsen, och å den andra en omvärldsgrupp som arbetar utåt offentligheten. Denna krönika ägnas den första gruppen.

Det finns många skarpsinniga tänkare i den internationella rörelsen som skriver böcker och artiklar om antroposofin och sällskapet. Men trots goda idéer har de små möjligheter att få genklang i rörelsen. Från ledande håll leder en tydlig förändringsobenägenhet till business as usual – och den ”vanliga” medlemmen lever hela tiden i en avancerad idévärld där eventuellt nytänkandet har svårt att hävda sig mot redan etablerade idéer och eviga sanningar. Vem kan tävla med Steiner, Aristoteles och Platon?

Därför behövs en antroposofisk tankesmedja med uppdrag att presentera idéer om en vidareutveckling av antroposofin och dess verksamheter. Ett internationellt serviceorgan fristående från sällskapets styrelse och högskola med en finansiering som garanterar ett självständigt agerande. Genom en sådan skapelse uppnås flera saker, här bara några exempel.

 • Bearbeta frågan om antroposofins och Antroposofiska sällskapets otydliga identitet där de viktiga formuleringarna som klargör egenarten arbetas fram. Detta kan sedan kommuniceras inåt rörelsen via broschyrer och egna tidskrifter. Ett samarbete med omvärldsgruppen är troligtvis nödvändigt eftersom detta arbete i hög grad har relevans också utanför rörelsen.
 • Strukturella frågor måste bearbetas. Hur hitta tänkbara konstruktioner för den höga medlemsavgiften? En av flera förutsättningarna för att vända medlemstappet. Kan en sänkning  till kanske 300 kr om året finansieras? Intimt förknippad med denna punkt är finansieringen av Goetheanum och dess idé som världscentrum.
 • Går det att vidareutveckla högskolan? Hur skulle det i så fall se ut?
 • Behöver inte grupparbetet moderniseras och göras mer attraktivt? Kan man tänka sig också andra anslutningsformer? Hur kan den nya tidens nätverkande utnyttjas?
 • Analysera styrelsearbetet och ge strukturella förslag. Vad kan man förvänta sig av ett modernt styrelsearbete?
 • Många medlemmar skulle gärna arbeta för sällskapet. Hur hitta meningsfulla uppgifter? Mentorskap för nytillkomna medlemmar? Kanske ”provstudiegrupp” för alla nytillkomna medlemmar och andra former för involvering  i ”Sällskaps-livet”.
 • Analysera sektionernas alltmer navelskådande skråväsen. Kan man tänka sig mer relevanta former?
 • Waldorfpedagogikens uppgift idag – på vad sätt skiljer den sig från Steiners tid och vad får det för praktiska konsekvenser idag?
 • Formulera värdegrund

Tankesmedjans fristående från bindningar och politiska förhållningssätt i styrelser och högskolekollegier kan göra en granskande funktion fruktbar. Organet ger tyngd och legitimitet åt ett ansvarsfyllt förnyelsearbete samtidigt som rörelsen kan förhålla sig fritt till resultaten. Tankesmedjan kan och skall inte ”bestämma” något. Kanske kan man också se funktionen som något av en internrevision. Viktigt för förtroendet för tankesmedjan är de verksammas  omdöme, analysförmåga, oavhängighet gentemot institutioner och integritet. Gruppen behöver inte nödvändigtvis alltid ta egna initiativ. Den kan ju också ta rena beställningsuppdrag.

Kommentarer till detta och andra idéer välkomnas. Följande krönika kommer att skissera idén kring en omvärldsgrupp riktad mot offentligheten.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. augusti 4th, 2022
  Trackback from : hotel.kwtc.ac.th
 2. augusti 5th, 2022
  Trackback from : https://mayalynn.net/
 3. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누
 4. augusti 5th, 2022
  Trackback from : Slot online 2022
 5. augusti 6th, 2022
 6. augusti 6th, 2022
 7. augusti 6th, 2022
  Trackback from : https://Fdel.Dk/
 8. augusti 6th, 2022
 9. augusti 7th, 2022
 10. augusti 11th, 2022
 11. augusti 11th, 2022
 12. augusti 13th, 2022
 13. september 8th, 2022
  Trackback from : In Florescence
 14. september 12th, 2022
 15. september 13th, 2022
 16. september 13th, 2022
  Trackback from : www.vesomienbac.vn
 17. september 16th, 2022
  Trackback from : sportsbet
 18. september 18th, 2022
  Trackback from : juventus drakt
 19. september 19th, 2022
 20. september 20th, 2022
  Trackback from : coinbase wallet vs metamask
 21. september 20th, 2022
  Trackback from : Ammo Store USA
 22. september 21st, 2022
  Trackback from : smokeless fuel
 23. september 21st, 2022
  Trackback from : Đầu tư Baccarat
 24. september 23rd, 2022
  Trackback from : baby jeeter
 25. september 24th, 2022
  Trackback from : maglie hellas verona 2022
 26. september 25th, 2022
 27. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동공장
 28. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara b14 hunter
 29. september 30th, 2022
  Trackback from : Buy Bruce Banner Kush Online
 30. oktober 1st, 2022
 31. oktober 9th, 2022
  Trackback from : 贏家娛樂城
 32. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Best selling guns online
 33. oktober 12th, 2022
  Trackback from : how to make passive income
 34. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Buy morel mushrooms
 35. oktober 16th, 2022
  Trackback from : magicmushroomdispensary
 36. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen Uddevalla
 37. oktober 19th, 2022
 38. oktober 19th, 2022
 39. oktober 20th, 2022
  Trackback from : block screenshot
 40. oktober 25th, 2022
  Trackback from : Buy Speer Ammo For Sale
 41. oktober 25th, 2022
 42. oktober 28th, 2022
  Trackback from : Manga
 43. oktober 29th, 2022
  Trackback from : sbobet
 44. oktober 29th, 2022
  Trackback from : scalping terminal
 45. oktober 30th, 2022
 46. november 1st, 2022
 47. november 2nd, 2022
 48. november 2nd, 2022
 49. november 6th, 2022
 50. november 8th, 2022
  Trackback from : this content