Den antroposofiska rörelsen behöver en tankesmedja

Antroposofiska sällskapets förmåga till förnyelse är starkt begränsad – både här och internationellt. Förvaltningen av arvet tynger sen länge det inre arbetet. Och även arbetet utåt offentligheten lider av en tröghet och brist på modernitet som blir alltmer besvärande. Antroposofiska initiativ existerar inte längre i samhällsdebatten, åtminstone inte i Sverige.

Jag kan se två åtgärder som skulle kunna förändra den bilden. Att man å ena sidan skapar en tankesmedja för arbetet inåt sällskapet och rörelsen, och å den andra en omvärldsgrupp som arbetar utåt offentligheten. Denna krönika ägnas den första gruppen.

Det finns många skarpsinniga tänkare i den internationella rörelsen som skriver böcker och artiklar om antroposofin och sällskapet. Men trots goda idéer har de små möjligheter att få genklang i rörelsen. Från ledande håll leder en tydlig förändringsobenägenhet till business as usual – och den ”vanliga” medlemmen lever hela tiden i en avancerad idévärld där eventuellt nytänkandet har svårt att hävda sig mot redan etablerade idéer och eviga sanningar. Vem kan tävla med Steiner, Aristoteles och Platon?

Därför behövs en antroposofisk tankesmedja med uppdrag att presentera idéer om en vidareutveckling av antroposofin och dess verksamheter. Ett internationellt serviceorgan fristående från sällskapets styrelse och högskola med en finansiering som garanterar ett självständigt agerande. Genom en sådan skapelse uppnås flera saker, här bara några exempel.

 • Bearbeta frågan om antroposofins och Antroposofiska sällskapets otydliga identitet där de viktiga formuleringarna som klargör egenarten arbetas fram. Detta kan sedan kommuniceras inåt rörelsen via broschyrer och egna tidskrifter. Ett samarbete med omvärldsgruppen är troligtvis nödvändigt eftersom detta arbete i hög grad har relevans också utanför rörelsen.
 • Strukturella frågor måste bearbetas. Hur hitta tänkbara konstruktioner för den höga medlemsavgiften? En av flera förutsättningarna för att vända medlemstappet. Kan en sänkning  till kanske 300 kr om året finansieras? Intimt förknippad med denna punkt är finansieringen av Goetheanum och dess idé som världscentrum.
 • Går det att vidareutveckla högskolan? Hur skulle det i så fall se ut?
 • Behöver inte grupparbetet moderniseras och göras mer attraktivt? Kan man tänka sig också andra anslutningsformer? Hur kan den nya tidens nätverkande utnyttjas?
 • Analysera styrelsearbetet och ge strukturella förslag. Vad kan man förvänta sig av ett modernt styrelsearbete?
 • Många medlemmar skulle gärna arbeta för sällskapet. Hur hitta meningsfulla uppgifter? Mentorskap för nytillkomna medlemmar? Kanske ”provstudiegrupp” för alla nytillkomna medlemmar och andra former för involvering  i ”Sällskaps-livet”.
 • Analysera sektionernas alltmer navelskådande skråväsen. Kan man tänka sig mer relevanta former?
 • Waldorfpedagogikens uppgift idag – på vad sätt skiljer den sig från Steiners tid och vad får det för praktiska konsekvenser idag?
 • Formulera värdegrund

Tankesmedjans fristående från bindningar och politiska förhållningssätt i styrelser och högskolekollegier kan göra en granskande funktion fruktbar. Organet ger tyngd och legitimitet åt ett ansvarsfyllt förnyelsearbete samtidigt som rörelsen kan förhålla sig fritt till resultaten. Tankesmedjan kan och skall inte ”bestämma” något. Kanske kan man också se funktionen som något av en internrevision. Viktigt för förtroendet för tankesmedjan är de verksammas  omdöme, analysförmåga, oavhängighet gentemot institutioner och integritet. Gruppen behöver inte nödvändigtvis alltid ta egna initiativ. Den kan ju också ta rena beställningsuppdrag.

Kommentarer till detta och andra idéer välkomnas. Följande krönika kommer att skissera idén kring en omvärldsgrupp riktad mot offentligheten.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. maj 15th, 2022
 2. maj 16th, 2022
  Trackback from : #
 3. maj 17th, 2022
 4. maj 17th, 2022
 5. maj 17th, 2022
  Trackback from : 무료웹툰사이트
 6. maj 18th, 2022
  Trackback from : bolton escort girls
 7. maj 19th, 2022
 8. maj 20th, 2022
 9. juni 1st, 2022
 10. juni 2nd, 2022
 11. juni 3rd, 2022
 12. juni 4th, 2022
 13. juni 4th, 2022
 14. juni 4th, 2022
 15. juni 4th, 2022
  Trackback from : 113.160.154.45
 16. juni 4th, 2022
 17. juni 7th, 2022
  Trackback from : Http://Www.Ubiqueict.com/
 18. juni 9th, 2022
 19. juni 9th, 2022
 20. juni 11th, 2022
  Trackback from : sbo
 21. juni 12th, 2022
 22. juni 12th, 2022
 23. juni 12th, 2022
 24. juni 12th, 2022
 25. juni 12th, 2022
 26. juni 13th, 2022
  Trackback from : Https://Trendenews.Com/
 27. juni 19th, 2022
 28. juni 19th, 2022
 29. juni 19th, 2022
 30. juni 19th, 2022
 31. juni 20th, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 32. juni 24th, 2022
 33. juni 24th, 2022
 34. juni 25th, 2022
 35. juni 26th, 2022
 36. juni 26th, 2022
 37. juni 26th, 2022
 38. juni 30th, 2022
 39. juni 30th, 2022
 40. juni 30th, 2022
 41. juli 2nd, 2022
 42. juli 3rd, 2022
 43. juli 4th, 2022
 44. juli 4th, 2022
 45. juli 4th, 2022
 46. juli 4th, 2022
  Trackback from : Dongfamily.Name
 47. juli 4th, 2022
 48. juli 5th, 2022
 49. juli 5th, 2022
 50. juli 5th, 2022