Den antroposofiska rörelsen behöver en tankesmedja

Antroposofiska sällskapets förmåga till förnyelse är starkt begränsad – både här och internationellt. Förvaltningen av arvet tynger sen länge det inre arbetet. Och även arbetet utåt offentligheten lider av en tröghet och brist på modernitet som blir alltmer besvärande. Antroposofiska initiativ existerar inte längre i samhällsdebatten, åtminstone inte i Sverige.

Jag kan se två åtgärder som skulle kunna förändra den bilden. Att man å ena sidan skapar en tankesmedja för arbetet inåt sällskapet och rörelsen, och å den andra en omvärldsgrupp som arbetar utåt offentligheten. Denna krönika ägnas den första gruppen.

Det finns många skarpsinniga tänkare i den internationella rörelsen som skriver böcker och artiklar om antroposofin och sällskapet. Men trots goda idéer har de små möjligheter att få genklang i rörelsen. Från ledande håll leder en tydlig förändringsobenägenhet till business as usual – och den ”vanliga” medlemmen lever hela tiden i en avancerad idévärld där eventuellt nytänkandet har svårt att hävda sig mot redan etablerade idéer och eviga sanningar. Vem kan tävla med Steiner, Aristoteles och Platon?

Därför behövs en antroposofisk tankesmedja med uppdrag att presentera idéer om en vidareutveckling av antroposofin och dess verksamheter. Ett internationellt serviceorgan fristående från sällskapets styrelse och högskola med en finansiering som garanterar ett självständigt agerande. Genom en sådan skapelse uppnås flera saker, här bara några exempel.

 • Bearbeta frågan om antroposofins och Antroposofiska sällskapets otydliga identitet där de viktiga formuleringarna som klargör egenarten arbetas fram. Detta kan sedan kommuniceras inåt rörelsen via broschyrer och egna tidskrifter. Ett samarbete med omvärldsgruppen är troligtvis nödvändigt eftersom detta arbete i hög grad har relevans också utanför rörelsen.
 • Strukturella frågor måste bearbetas. Hur hitta tänkbara konstruktioner för den höga medlemsavgiften? En av flera förutsättningarna för att vända medlemstappet. Kan en sänkning  till kanske 300 kr om året finansieras? Intimt förknippad med denna punkt är finansieringen av Goetheanum och dess idé som världscentrum.
 • Går det att vidareutveckla högskolan? Hur skulle det i så fall se ut?
 • Behöver inte grupparbetet moderniseras och göras mer attraktivt? Kan man tänka sig också andra anslutningsformer? Hur kan den nya tidens nätverkande utnyttjas?
 • Analysera styrelsearbetet och ge strukturella förslag. Vad kan man förvänta sig av ett modernt styrelsearbete?
 • Många medlemmar skulle gärna arbeta för sällskapet. Hur hitta meningsfulla uppgifter? Mentorskap för nytillkomna medlemmar? Kanske ”provstudiegrupp” för alla nytillkomna medlemmar och andra former för involvering  i ”Sällskaps-livet”.
 • Analysera sektionernas alltmer navelskådande skråväsen. Kan man tänka sig mer relevanta former?
 • Waldorfpedagogikens uppgift idag – på vad sätt skiljer den sig från Steiners tid och vad får det för praktiska konsekvenser idag?
 • Formulera värdegrund

Tankesmedjans fristående från bindningar och politiska förhållningssätt i styrelser och högskolekollegier kan göra en granskande funktion fruktbar. Organet ger tyngd och legitimitet åt ett ansvarsfyllt förnyelsearbete samtidigt som rörelsen kan förhålla sig fritt till resultaten. Tankesmedjan kan och skall inte ”bestämma” något. Kanske kan man också se funktionen som något av en internrevision. Viktigt för förtroendet för tankesmedjan är de verksammas  omdöme, analysförmåga, oavhängighet gentemot institutioner och integritet. Gruppen behöver inte nödvändigtvis alltid ta egna initiativ. Den kan ju också ta rena beställningsuppdrag.

Kommentarer till detta och andra idéer välkomnas. Följande krönika kommer att skissera idén kring en omvärldsgrupp riktad mot offentligheten.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. @Anders

  Roligt höra från dig Anders! Ja medlemskapet har alltid känts knepigt för mig – för jag vet inte varför jag är med. Så länge jag var redaktör för Forum var jag ju det ”automatiskt” så att säga. Men då detta ansvar tagits från mig kvarstår ju inte denna automatik och då aktualiseras denna fråga med förnyad kraft. Då jag i denna omdömesbildning tittar på AS ser jag så mycket slentrian, obearbetade förhållningssätt, brist på modernitet och rena osakligheter.

  Det är hur AS företräds det handlar om. För mej är det tydligt att ledningen både här och i Dornach är inkompetent eftersom de inte sysslar med de stora frågor som skisserats här på Mummel i kön i ett otal krönikor (och kommentarer). Och hur ska då vi som medlemmar förhålla oss? Ibland känns det som om vi alla borde gå ut på Frihetstorget i Kairo och stanna kvar där tills ledningen avgår så att vi kan utse en tidsenlig representation. Och sektionerna – förlegade är bara förnamnet.

  • Miss Mysjkin
  • mars 31st, 2011

  Hej Anders.
  Eftersom jag intresserar mig för kommunikation via nätet. (det verkar vara det enda som står mig till buds än så länge) tytcker jag det skulle vara intressant att se vart en sån där G-mailgrupp skulle kunna föra oss.
  Faktum är att det är tekniken som intresserar mig mest. Som eurytmiutbildad kan jag tillägga att det är ett ideal ”att vara i tekniken!” inte bredvid. Lite lurigt blir det då med ord och gester, men jag tycker att jag redan fått lite insikter om mig själv via den här sidan. Håhåjaja någon initiativtagare är jag väl ändå inte riktigt. Men om någon startar en sådan grupp, så anmäler jag mitt intresse.
  Jag står också inne i ett helt oantroposofiskt sammanhan, men jag tycker definitivt att det finns värden som jag vill dra på mig rustningen för att försvara.
  Johannes. Vad tråkigt att höra att Du slutat som redaktör för Forum. Jag har uppskattat det du skrivit.Och ja det är skillnad på att stå inne i en verksamhet och att stå bredvid. Verkligen något jag funderat mycket på! Är det bara de som har en yrkesverksamhet inom antroposofin som är med i rörelsen, liksom? Eller kan man fritt skapa sitt eget verksamhetsfält ut ur en individualistiskt känd äntroposofi? Jag hoppas i alla fall att det ska vara möjligt.
  Elisabet. Efter några turer i nattlig vånda där jag ställde frågan om esoteriken framför mig blev jag lite pinsamt medveten om vad du talade om. (Och var inte orolig, jag tog det inte som kritik utom i positiv bemärkelse.) Jag gillar när ”alla kort” kommer fram på bordet. Det främjar min privata lilla omdömesbildning!
  Kanske har jag redan sagt det, men jag har kommit fram till att det område jag känt behov av att komma till rätta med är det som vi kallar ”den antroposofiska värdegrunden” Det är där jag menar att vi skulle finna begrepp som både sträcker sig in i esoterikern men också kan stå som en vitalisernde impuls i det fullt ut moderna samhället.
  Det påminner lite om Naturvetenskapens gränser. Man söker fortfarande en matematisk formel som gäller både i den inre världen och den yttre.
  Representativ antroposofi bör vara lika öppen utåt som inåt!(Naiv realism?)
  Jag undrar om någon kan tala om för mig var jag kan läsa om det antroposofiska värdegrundsarbetet?

  • Mio
  • mars 31st, 2011

  Hej Johannes!

  Här har vi kommit till den frågeställning jag uttalade för en tid sedan.Mitt varför.Jag blev intresserad av antroposofin för exakt 20 år sedan.Det var Steiner och bara Steiner jag var intresserad av.Jag läste hans böcker om evangelisterna och mysteriet på Golgata.Jag fortsatte på den vägen.
  Mitt intresse var helt esoteriskt.Jag ville höra mer för jag hade äntligen hittat en som tänkte som jag(högmod javisst,men så KÄNDES det i alla fall)
  Jag kom till Järna och gick på seminariet och det fanns inte en enda som var där ens i närheten av samma anledning som jag.Deras anledningar var många men alla var ”yttre”.En mamma på Vidarkliniken,intresse för fina byggnader,waldorflärare som behövde lite ny näring etc.Jag kände mig mer ensam än någonsin och lärarna var ju inte intresserade av eleverna på det sätt jag hade hoppats(förväntningar,ja,jag vet).Jag var uppvuxen i en akademisk miljö där jag var van vid tänkande människor och här kom jag till ett gäng folk som ville allt annat än det(ingen kritik,ett faktum).Jag kände mig mer ensam än innan men var ju trots allt intresserad av antroposofin.Jag kan inte göra om mitt liv,nej.Men jag kan ändå säga,att det fanns många andra ställen i världen där jag hade blivit mycket mer mottagen och där studierna givit just mig så otroligt mycket mer näring och entusiasm.För här tog all min slut.Och än idag kan jag inte riktigt förstå det hela eller vad sjutton jag hade där att göra.Men jag borde ha letat vidare,helt klart.Varför säger jag nu detta?Jo,därför att ÄVEN I ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET finns mängder med människor som aldrig någonsin har frågat sig varför de är där,deras motiv är helt enkelt inte tillräckliga för att vara där.Och ett sällskap är ändå summan av individerna som företräder det.Men kan vi göra något åt det?Det håller helt klart folk borta som skulle kunnat bidra till antroposofin på ett mer esoteriskt sätt.Så jag vet inte hur den nya tråden kan börja.Men vi måste ta med i detta,att det inte finns något inträdeskrav till AS.Alla som finner något berättigat i något av antroposofin kan där vara med.

 2. @Miss Mysjkin

  Hej MM! För några år skrev jag en artikel i Forum där jag samlat in synpunkter från läsekretsen under rubriken Den antroposofiska värdegrunden. På den tiden var begreppet värdegrund nytt – och det fanns inget formulerat då. Skriv in den rubriken i Search-fältet till höger längst upp om du vill läsa den. Något mer i ämnet har jag inte sett någon annanstans.

  Är du intresserad att ta del av hela antroposofi-debatten finns den på rubriken Om antroposofi under Kategorier till höger om bloggtexten. Då kan du scrolla igenom alla krönikorna. Vill du ha kommentarerna på varje krönika, klickar du på vänstersidan i det svarta fältet där det står antal kommentarer under den gröna rubriken (antal) comments. För att sen gå till nästa krönika klickar du på gå-bakåt-en-sida-knappen längst upp till vänster på skärmen.

  • RB
  • april 11th, 2011

  Hej Anders,

  Lite komiskt att både du och Göran dök in direkt så fort jag nämnde ordet ”Antis”. Vet inte om det var kausalt orsakat i båda fallen, men i alla fall…På den tiden hade jag inte tid eller ork att delta i nån debatt, men jag läste alla mail, och gör fortfarande i mitt arkiv.

  Behöver vi ett svenskt diskussionsforum? Tja, säg det. Jag önskar att svaret vore ja, men historien visar kanske snarare att svaret är ”kanske”. Ariadnes tråd, Lutz forum, drevs ju runt av ett fåtal ”eldsjälar” och var beroende av att dessa höll igång det hela. Samma med Antis, som till slut i praktiken dog då två av aktörerna ej längre drog jämnt, varvid det hela ebbade ut…Jag har sett det förut, t.ex naturvetenskapslistan ”anthropos science” som i praktiken dog då två ledande kommentatorer rök ihop…Så vi får väl se om nån startar något.

  // RB

  • Mio
  • april 13th, 2011

  Johannes, du har banat vägen för den nya eran, bestämmer jag nu.Den där tanken och framtidstron och idéalen inkluderas,där medvetenheten och moralen diskuteras, där man inte går i gamla hjulspår utan skapar nya.Johannes är också rätta namnet.Jag utnämner härmed den Johannesiska kvalitén att få mer plats i den antroposofiska begreppsbildningen i fortsättningen-tankens ljus och skärpa,skådandet och imaginationen.Skål!

  • Anders
  • april 13th, 2011

  @RB

  Lustigt nog nämndes ”Antis”-mailinglistan helt kort efter att jag bestämt mig för att följa Johannes blogg inklusive kommentarerna! Roligt att nån nämnde den, så jag mejlade så klart Göran och berättade 🙂 Vilka som inte drog jämnt minns jag inte ens längre … jag minns bara att aktiviteten avtog och att det inte kändes meningsfullt att hålla igång listan längre. Bättre att lägga ned och därmed skapa större utrymme för nya initiativ!

  Jag gillar ditt resonemang kring om ett svenskt diskussionsforum behövs. Det krävs en bredd och uthållighet som jag är tveksam till om den finns. Men jag skulle bli glad för att bli motbevisad på den punkten!

  • Maria
  • november 22nd, 2012

  En fågel viskade nyligen om en tankesmedja som ligger i startgroparna. Månne denna blogg vara inspirationskällan? Tyvärr, berättade fågeln, bestämde de däruppe vilka människor som skulle ingå däri. Om detta är sant tror jag inte att den kommer med något nytt, det blir samma gamla rundgång som vanligt.
  Personer i toppen behöver ställa sina platser till förfogande (om det befintliga sällskapet ska överleva), det är min övertygelse.

  ———–

  ”Bearbeta frågan om antroposofins och Antroposofiska sällskapets otydliga identitet där de viktiga formuleringarna som klargör egenarten arbetas fram. ——– Ett samarbete med omvärldsgruppen är troligtvis nödvändigt eftersom detta arbete i hög grad har relevans också utanför rörelsen.”

  Omvärldsgruppen? Det låter spännande. Vad gör dom konkret?

  Vad gäller antroposofins egenart i det yttre skulle det kunna vara att agera för att hjälpa jorden med de mest akuta miljöproblemen tillsammans med andra aktörer.
  Jag upplever att det finns en längtan hos många människor att på något sätt bidra och få ett synligt resultat (i ett större perspektiv), men att det saknas kanaler för det. Därför tror jag på idén. Det ska absolut inte ha betydelse endast för antroposofiska verksamheter och sällskapets roll i det hela skulle vara att ansvara för och organisera upp det hela.

  Ett lovvärt projekt att börja med är att städa undan plastmassorna som ligger och driver i haven. Tänk vilken underbar känsla att göra det konkret! Tänk plastpåsar som rensas bort. Tänk att utveckla teknik som filtrerar mikroplast utan att skada de övriga livet. Tänk konstruktiva metoder att ta hand om plasten och att öka medvetenheten om att inte vårdslöst slänga nytt avfall.

  Men..det är väl inte antroposofi kanske någon säger. En stilla undran då, är vi inte här på jorden för att agera? Inte i egen sak, utan för helheten?

 3. @Maria

  Min förmodan är densamma som din. Ja, jag är egentligen övertygad att denna krönika gav idén till sällskapets tankesmedja. Ordföranden meddelade mej att de funderade på att göra detta då vi talades vid en tid innan det blev officiellt. Han hade inte sagt det annars. Men även om de nu satt en erfaren person som ordförande (Pär Granstedt) har jag ändå svårt att tro att något viktigt kan komma ut av detta. Det är så mycket annat som krävs för att sällskapet ska bli trovärdigt.

  En skiss till uppgifterna för en omvärldsgrupp tog jag upp här: http://blogg.ljungquist.org/archives/3108. Men i en senare krönika (http://blogg.ljungquist.org/archives/3206) inser jag det meningslösa i dessa förslag eftersom sällskapet helt uppenbart sedan länge är inne i en dödsprocess. Då blir det bara patetiskt att komma med goda råd.

  Ditt förslag till ett aktivt ingripande i vår tids miljöproblem skulle naturligtvis vara på bordet för ett modernt sällskap. Håller helt med. Liksom andra angelägna världsproblem. Uppgifter saknas verkligen inte. Vilken fond för sällskapets andliga budskap detta skulle vara!

 1. augusti 29th, 2012
 2. september 8th, 2014
 3. februari 18th, 2022
 4. februari 18th, 2022
  Trackback from : www.Dushiol.com
 5. februari 18th, 2022
 6. februari 18th, 2022
 7. februari 19th, 2022
 8. februari 20th, 2022
 9. februari 22nd, 2022
  Trackback from : Http://New.Etadbir.Com/
 10. februari 25th, 2022
 11. februari 25th, 2022
 12. februari 26th, 2022
 13. februari 27th, 2022
 14. februari 27th, 2022
  Trackback from : Stockmanage.win blog entry
 15. februari 27th, 2022
  Trackback from : Mcpkrb.Ru
 16. februari 27th, 2022
 17. februari 28th, 2022
 18. mars 1st, 2022
 19. mars 1st, 2022
 20. mars 2nd, 2022
 21. mars 2nd, 2022
 22. mars 2nd, 2022
 23. mars 3rd, 2022
  Trackback from : Panahjoooyan.com
 24. mars 3rd, 2022
 25. mars 3rd, 2022
 26. mars 3rd, 2022
 27. mars 3rd, 2022
 28. mars 4th, 2022
 29. mars 4th, 2022
 30. mars 4th, 2022
 31. mars 4th, 2022
 32. mars 4th, 2022
 33. mars 4th, 2022
 34. mars 4th, 2022
 35. mars 4th, 2022
 36. mars 5th, 2022
 37. mars 5th, 2022
 38. mars 5th, 2022
 39. mars 5th, 2022
 40. mars 5th, 2022
 41. mars 5th, 2022