Den antroposofiska rörelsen behöver en tankesmedja

Antroposofiska sällskapets förmåga till förnyelse är starkt begränsad – både här och internationellt. Förvaltningen av arvet tynger sen länge det inre arbetet. Och även arbetet utåt offentligheten lider av en tröghet och brist på modernitet som blir alltmer besvärande. Antroposofiska initiativ existerar inte längre i samhällsdebatten, åtminstone inte i Sverige.

Jag kan se två åtgärder som skulle kunna förändra den bilden. Att man å ena sidan skapar en tankesmedja för arbetet inåt sällskapet och rörelsen, och å den andra en omvärldsgrupp som arbetar utåt offentligheten. Denna krönika ägnas den första gruppen.

Det finns många skarpsinniga tänkare i den internationella rörelsen som skriver böcker och artiklar om antroposofin och sällskapet. Men trots goda idéer har de små möjligheter att få genklang i rörelsen. Från ledande håll leder en tydlig förändringsobenägenhet till business as usual – och den ”vanliga” medlemmen lever hela tiden i en avancerad idévärld där eventuellt nytänkandet har svårt att hävda sig mot redan etablerade idéer och eviga sanningar. Vem kan tävla med Steiner, Aristoteles och Platon?

Därför behövs en antroposofisk tankesmedja med uppdrag att presentera idéer om en vidareutveckling av antroposofin och dess verksamheter. Ett internationellt serviceorgan fristående från sällskapets styrelse och högskola med en finansiering som garanterar ett självständigt agerande. Genom en sådan skapelse uppnås flera saker, här bara några exempel.

 • Bearbeta frågan om antroposofins och Antroposofiska sällskapets otydliga identitet där de viktiga formuleringarna som klargör egenarten arbetas fram. Detta kan sedan kommuniceras inåt rörelsen via broschyrer och egna tidskrifter. Ett samarbete med omvärldsgruppen är troligtvis nödvändigt eftersom detta arbete i hög grad har relevans också utanför rörelsen.
 • Strukturella frågor måste bearbetas. Hur hitta tänkbara konstruktioner för den höga medlemsavgiften? En av flera förutsättningarna för att vända medlemstappet. Kan en sänkning  till kanske 300 kr om året finansieras? Intimt förknippad med denna punkt är finansieringen av Goetheanum och dess idé som världscentrum.
 • Går det att vidareutveckla högskolan? Hur skulle det i så fall se ut?
 • Behöver inte grupparbetet moderniseras och göras mer attraktivt? Kan man tänka sig också andra anslutningsformer? Hur kan den nya tidens nätverkande utnyttjas?
 • Analysera styrelsearbetet och ge strukturella förslag. Vad kan man förvänta sig av ett modernt styrelsearbete?
 • Många medlemmar skulle gärna arbeta för sällskapet. Hur hitta meningsfulla uppgifter? Mentorskap för nytillkomna medlemmar? Kanske ”provstudiegrupp” för alla nytillkomna medlemmar och andra former för involvering  i ”Sällskaps-livet”.
 • Analysera sektionernas alltmer navelskådande skråväsen. Kan man tänka sig mer relevanta former?
 • Waldorfpedagogikens uppgift idag – på vad sätt skiljer den sig från Steiners tid och vad får det för praktiska konsekvenser idag?
 • Formulera värdegrund

Tankesmedjans fristående från bindningar och politiska förhållningssätt i styrelser och högskolekollegier kan göra en granskande funktion fruktbar. Organet ger tyngd och legitimitet åt ett ansvarsfyllt förnyelsearbete samtidigt som rörelsen kan förhålla sig fritt till resultaten. Tankesmedjan kan och skall inte ”bestämma” något. Kanske kan man också se funktionen som något av en internrevision. Viktigt för förtroendet för tankesmedjan är de verksammas  omdöme, analysförmåga, oavhängighet gentemot institutioner och integritet. Gruppen behöver inte nödvändigtvis alltid ta egna initiativ. Den kan ju också ta rena beställningsuppdrag.

Kommentarer till detta och andra idéer välkomnas. Följande krönika kommer att skissera idén kring en omvärldsgrupp riktad mot offentligheten.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

 1. november 9th, 2022
  Trackback from : benelli arms for sale
 2. november 10th, 2022
  Trackback from : Magic Boom Bars
 3. november 14th, 2022
  Trackback from : 홀덤
 4. november 14th, 2022
  Trackback from : average price
 5. november 19th, 2022
  Trackback from : counseling chicago
 6. november 21st, 2022
  Trackback from : Energy Texas
 7. november 24th, 2022
  Trackback from : garmin venu 2
 8. november 29th, 2022
  Trackback from : Sun city gran Homes for sale
 9. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Online Gambling
 10. december 4th, 2022
  Trackback from : dd m4a1
 11. december 4th, 2022
  Trackback from : toyota tan cang
 12. december 6th, 2022
  Trackback from : Bersa Pistols For Sale
 13. december 9th, 2022
  Trackback from : earning passive income
 14. december 12th, 2022
 15. december 13th, 2022
  Trackback from : Selling Guide
 16. december 13th, 2022
  Trackback from : Maltipoo puppies for sale
 17. december 14th, 2022
  Trackback from : dumps in
 18. december 15th, 2022
 19. december 15th, 2022
 20. december 15th, 2022
 21. december 22nd, 2022
  Trackback from : 토토휴게소
 22. december 27th, 2022
 23. januari 2nd, 2023
 24. januari 4th, 2023
 25. januari 5th, 2023
  Trackback from : pg slot
 26. januari 5th, 2023
  Trackback from : Rechthoekige parasol
 27. januari 9th, 2023
  Trackback from : explorer
 28. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 29. januari 13th, 2023
  Trackback from : important site
 30. januari 17th, 2023
 31. januari 19th, 2023
  Trackback from : cornhole
 32. januari 21st, 2023
  Trackback from : YABO.CLUB
 33. januari 24th, 2023
  Trackback from : best car shipping
 34. januari 26th, 2023
  Trackback from : Hair Transplant Melbourne
 35. januari 27th, 2023
  Trackback from : Shrooms Ottawa
 36. januari 29th, 2023
 37. januari 29th, 2023
 38. januari 29th, 2023
 39. februari 2nd, 2023
  Trackback from : ramshot magnum
 40. februari 7th, 2023
 41. februari 8th, 2023
 42. februari 8th, 2023
  Trackback from : Fabarm SXS Shotguns
 43. februari 9th, 2023
  Trackback from : Specialized Kids Bikes In UK
 44. februari 11th, 2023
  Trackback from : ww.mp3juices.io
 45. februari 18th, 2023
  Trackback from : cannabis delivery
 46. februari 19th, 2023
  Trackback from : cvvshop lv
 47. februari 20th, 2023
  Trackback from : 포인트홀덤
 48. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤
 49. maj 5th, 2023
  Trackback from : cutt.ly