Vår tid är avförtrollad

På medeltiden kände sig människan förbunden med världen på ett annat sätt än idag. Dels genom Bibeln, dels genom naturen. Genom studium av dessa båda kunde man i begrundan och reflektion komma till insikt om världens beskaffenhet och tillvarons mening. Men när denna uppfattning ersattes av den vetenskapliga världsbilden tystnade naturen.

Den tidigare kunskapen erkändes inte längre som riktig, vilket mer och mer förde med sig en känsla av meningsförlust. ”Dessa oändliga rymders tystnad förfärar mig”, som matematikern Pascal uttryckte det. Det fanns inte längre någon skillnad mellan de himmelska rymderna och jorden – överallt rådde samma mekaniska och matematiska lagar. Himlens röster hade tystnat; människan var ensam i ett gränslöst universum. Den vetenskapliga världsbilden förvandlade gradvis frågan om livets mening till något rent subjektivt. Världen hade blivit avförtrollad.

Det var sociologen Max Weber som myntade begreppet avförtrollning då han talade om den västerländska kulturutvecklingen de senaste århundradena. Tillvarons gåtfullhet hade ersatts av en allmän uppfattning att bara man ville och gav sig tid skulle man kunna förklara allting på ett rationellt sätt.

Medan människor i förtrollningens tid levde i en övertygelse och beroende av andra världar än den jordiska, vänder nutidsmänniskan sig till denna världens bestyr, söker information om vad som händer just nu. Något evighetsperspektiv på vår tillvaro är det knappast tal om. I avförtrollningens livsform ligger tonvikten på det vetbara, på fakta eller information. På den ”yttre” verkligheten. Vetenskaplig kunskap har hög status och uppfattas som säker och objektiv. Den ”inre” världen tenderar att bli förstummad.

Vår tid kännetecknas av en strävan att kontrollera den yttre världen och av att den inre världen nästan helt och hållet glömts bort. Detta gör att religionernas skapelsemyter och poetiska symbolspråk ses som konkurrerande alternativ till de vetenskapliga förklaringsmodellerna.

Längtan efter att glömma sig själv och gå upp i något större har varit grunden för människors religiösa strävanden efter frälsning eller salighet. I ett samhälle där sådana strävanden inte tas på allvar utan ses som uttryck för verklighetsfrämmande svärmeri, riskerar sådana spontana inre impulser att inriktas mot artificiella medel för självförglömmelse; droger eller olika former av massextas i vilka individen kan känna sig som ett med gruppen eller kollektivet.

Medan de äkta religionerna alltid syftat till att leda människan till en vidare, djupare och rikare verklighet, leder dessa artificiella medel till motsatsen – illusioner och verklighetsflykt.

Men det finns de som menar att själva avförtrollningen håller på att avförtrollas. ”Det moderna projektets livsform” ifrågasätts alltmer. Man frågar sig: vilken är ”den rätta” livsformen? En grundläggande osäkerhet kring normer och värderingar märks alltmer. Ska man straffa olydiga barn? Hur hård ska man vara för att upprätthålla regler? Sådana frågor ställdes knappast i början av förra seklet. De vuxnas auktoritet och rätt att bestraffa var självklara, regler och normer likaså.

Och varför skulle just vår västerländska vetenskap vara mer förnuftig än andra folks och kulturers kunskap om världen och livet? Är det inte bara en föreställning tjänande som täckmantel för européernas erövring och kolonisering av andra folk?

Den tilltro till förnuft och vetenskap som inträdde i den västerländska kulturen på 1600- och 1700-talet saknar motstycke i andra kulturer. Den har medfört ökad frihet och autonomi inom det individuella, sociala och politiska livet som varit en förutsättning för demokratins framväxt. Men måste man ändå inte erkänna att de former som förnuftet tagit sig i vår kultur under de senaste två århundradena är alltför ensidiga?

Vår föreställning om vad förnuftet är, är i sig själv oförnuftig. Den utesluter former av förnuft som likväl är viktiga för människan: känslans förnuft, konstens förnuft, religionens förnuft. Vi behöver en ”utvidgad rationalitet”, d v s ett förnuft som i sig inbegriper de estetiska upplevelserna, känslorna, moralen och fantasin.

/Denna text är en sammanfattning av inledningen av boken Om undran inför livet av Bo Dahlin (Studentlitteratur 2004)/

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Ett ganska historielöst och schablonartat inlägg tycker jag. Om jag jämför de gamlas språkliga förmåga och vana att uttrycka sina känsloliv när jag var barn med vad som är vanligt idag så är det en himmelsvid skillnad. Man pratade om konkreta saker, att orda om vad man kände uppfattades i bästa fall som excentriskt. Deras inre impulser och kollektivistiska strävan tog sig uttryck i slagsmål och superi. Visst, det fanns mycket annat också, folkmusik, logdans, hantverk och diverse överlevnadsknep som vi idag kan tycka var underfundiga eller pittoreska. Men vilket rikt kulturutbud vi har idag att välja på! Och jämför fjortonhundratalets avlatshandel, sextonhundratalets häxbrännerier eller artonhundratalets förföljelser mot religiösa avvikare med den frihet och mångfald som finns idag. Det är knappt att de går att jämföra på samma dag.

  Och vetenskapens styrka ligger i att den utgår från människans förmåga att tänka och att dra logiska slutsatser. Jag ser inget fel i det. Tvärtom, all frigörelse från diktaturers hjärntvätt och inpräntande av tillvarons obegriplighet och förtryckets nödvändighet är av godo. Demokrati är i grunden det bästa styrelseskicket. Förhållningssättet, att vetenskaplig metod är det enda hållbara sättet att söka sanningen och att människan måste kunna rakryggat tänka själv och bilda sina egna slutsatser, är varken ny eller exklusivt europeisk. Jag läser just nu boken ”Kelkaj faktoj pri la budhismo” av Gunnar Gällmo och finner Buddhas mer än tvåtusenåriga lära mycket tilltalande och mycket modern, raka motsatsen till de abrahamitiska envåldsgudsreligionernas underkastelseläror.

 2. En märklig kommentar, Martin. Att inlägget inte var i din smak förstår jag. Men din argumentation är obegriplig. Vad har de gamlas språkliga förmåga och vana att uttrycka sina känsloliv med saken att göra? Och att de slogs och söp? Artikelns avsikt var att visa på skillnaden mellan en tidigare meningsfull världsbild och vår tids uppfattning av att en överpersonlig mening icke existerar i världen. Din kommentar indikerar att du inte ser denna poäng.

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : Servizio taxi Roma
 2. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent a scooter in honolulu
 3. mars 30th, 2022
  Trackback from : 娛樂城推薦
 4. april 8th, 2022
 5. april 20th, 2022
 6. april 23rd, 2022
  Trackback from : 토토사이트
 7. april 28th, 2022
 8. april 29th, 2022
  Trackback from : teach-english-mexico.com
 9. maj 5th, 2022
  Trackback from : ambbet
 10. maj 9th, 2022
  Trackback from : walther shop
 11. maj 10th, 2022
  Trackback from : Predrag Timotić
 12. maj 17th, 2022
 13. maj 18th, 2022
 14. juni 14th, 2022
  Trackback from : Animal Shelter in Phoenix
 15. juni 15th, 2022
  Trackback from : KIMBER
 16. juni 18th, 2022
  Trackback from : sbo
 17. juni 23rd, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 18. juni 29th, 2022
 19. juli 4th, 2022
 20. juli 15th, 2022
  Trackback from : floutinga salons
 21. juli 15th, 2022
  Trackback from : can you buy dmt online
 22. juli 17th, 2022
 23. juli 20th, 2022
 24. juli 24th, 2022
  Trackback from : anxiety therapy san diego
 25. juli 26th, 2022
  Trackback from : iptv
 26. augusti 1st, 2022
  Trackback from : sbo
 27. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : freight forwarders melbourne
 28. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : rolex yacht master replica
 29. augusti 3rd, 2022
 30. september 9th, 2022
  Trackback from : real estate near me
 31. september 15th, 2022
  Trackback from : bitcoin bahis siteleri
 32. september 16th, 2022
  Trackback from : fodboldtrøjer
 33. september 16th, 2022
 34. september 16th, 2022
  Trackback from : fotball drakt
 35. september 17th, 2022
  Trackback from : Power to Choose
 36. september 20th, 2022
  Trackback from : coinbase or metamask for nft
 37. september 20th, 2022
  Trackback from : Henry Rifles For Sale
 38. september 23rd, 2022
  Trackback from : fnx9
 39. september 25th, 2022
 40. september 27th, 2022
  Trackback from : 야동
 41. september 28th, 2022
  Trackback from : therapist website design
 42. september 29th, 2022
  Trackback from : bergara b14 wilderness
 43. september 29th, 2022
  Trackback from : sig sauer pistols
 44. oktober 1st, 2022
  Trackback from : access the metaverse
 45. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : mac games
 46. oktober 10th, 2022
 47. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income
 48. oktober 14th, 2022