Myndigheternas beviskrav stänger ute alternativ medicin

Det måste gå snabbare att föra in fungerande och beprövade metoder än vad det gör idag, skriver landstingsrådet Jessica Rydell (MP) i ett inlägg 11 januari i Oskarshamns-Tidningen. Vi har en sjukvård som har väldigt svårt att ge bot och även lindring inom ett antal sjukdomsgrupper som t ex smärta och fibromyalgi. Det finns vetenskapligt dokumenterat att   t ex antroposofisk medicin fungerar för dessa grupper, skriver hon. Varför då inte använda dessa metoder?

Men vetenskapsfundisarna på Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) håller i ett genmäle inte med landstingsrådet utan riktar istället som vanligt in sig på att räkna upp en lista på egendomligheter i den antroposofiska läran. Att folk inte känner till alla enskildheter i den antroposofiska världsbilden är själva poängen. Genom detta vill man misstänkliggöra bevekelsegrunderna. Eftersom antroposofin är ”konstig”, måste medicinen vara dålig:

Det vore förödande för framförallt patienter, men även sjukvårdspersonal, om pseudovetenskapen fick in foten i ett sådant viktigt rum som sjukrummet, där respekt, värdighet och tillit är centrala begrepp.

VoF vill att antroposofisk medicin skall utvärderas på samma sätt som alla mediciner. Nu är deras synpunkter inte tungt vägande på något sätt, men de representerar en övertro på det skolmedicinska monopolet som fortfarande är allmän i landet.

Mina norska vänner  är förundrade över den myndighetsstyrda medicinen i Sverige.  Är preparatet inte testat till skyhöga kostnader blir det inte godkänt. Även om utbildade läkare vill skriva ut dem – och de har en omvittnat bättre effekt. I Norge kan en läkare skriva ut vad han vill eftersom man litar på att en utbildad yrkesman vet vad han gör. Man har helt enkelt förtroende för läkarens kompetens. Om patienten inte tycker läkaren är bra går han till en annan läkare. Sånt reglerar sig självt.

VoF tror att ”respekt, värdighet och tillit” bara finns för mediciner producerade av de stora läkemedelsbolagen. Men så ser det ju inte ut. I själva verket börjar förtroendet för skolmedicinen alltmer naggas i kanten. Och det av goda  skäl: I USA är läkemedelsbiverkningar den fjärde vanligaste dödsorsaken – efter hjärtsjukdom, cancer och stroke. Inte undra på att patienter söker alternativa behandlingar. Att de förvägras detta är en rättsskandal.

Att låta läkare ordinera fritt enligt den norska modellen skulle vara en självklarhet om det inte vore för den i Sverige seglivade föreställningen att verkan måste bevisas enligt vetenskapliga kriterier. Läkaretik och lång beprövad erfarenhet räcker inte. Vidarkliniken har länge överlevt på en dispens, eftersom det skulle vara politiskt omöjligt att förbjuda den antroposofiska medicinen. Men varför kan man då inte genomgå de tester som krävs och få saken överstökad?

Därför att kostnaderna är astronomiska. I en kompromiss förra året har läkemedelstillverkaren Weleda på politikernas anmodan testat fem läkemedel till priset av en miljon kronor per läkemedel. Så mycket kostar det att registrera ett läkemedel i Sverige. Problemet är att företaget tillverkar över tusen mediciner. Det skulle bli en ansenlig summa även för ett multinationellt läkemedelsföretag. Och det lilla läkemedelsföretaget Weleda har inte dom pengarna. Ska Weleda tvingas registrera sina mediciner enligt gängse regelmall får de lägga ned verksamheten. Och Vidarkliniken får stänga.

Skulle det inträffa hamnar vi i den absurda situationen att en biverkningsfri medicin – som legitimerade läkare vill ordinera sina patienter – konkurreras ut av en medicinsk skola vars biverkningar förorsakar hög dödlighet. Till skillnad från antroposofisk medicin – som inte har några kända biverkningar – har snart sagt varje ”vanligt” läkemedel mer eller mindre allvarliga biverkningar. Det är för dessa biverkningar den rigida läkemedelstestningen skapats. Den är meningslös som testmetod för antroposofisk medicin.

Ingen av de inblandade parterna önskar denna situation. Varken antroposofiska läkare och läkemedelsföretag, Vidarkliniken med sina patienter – eller politikerna. Problemet gäller i hela EU.

I dagsläget är frågan ännu inte avgjord. Men det enda rimliga på sikt måste vara någon form av särlagstiftning för den integrativa medicin* antroposofisk medicin är en del av. På förpackningen skulle då lämpligen redovisas att preparatet inte är testat på gängse sätt, bara att det är ofarligt. Och att det bara kan fås mot läkarrecept.

Svårare behöver det faktiskt inte vara.

*Integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen.


W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Jonas
  • februari 11th, 2011

  ”Och det lilla läkemedelsföretaget Weleda har inte dom pengarna.” Tillåt mig skratta, Weleda omsatte 2007 218 miljoner euro och gjorde en vinst efter skatt på 2,4 miljoner euro. Skulle de vilja testa preparaten så har de pengarna, men de avstår antagligen för att de vet att de aldrig skulle bli godkända. Det räcker inte med att preparat är ofarligt för att bli godkänt, det måste ha effekt också.

  • Gert
  • februari 11th, 2011

  Hvor har du de tal fra med at den fjerde mest normale årsag til døden er bivirkninger?
  Det er ret så interessant, men det lyder stadig lidt overdrevet, så derfor ku jeg godt bruge et link.

 1. @Jonas
  Skrattar du lika hejdlöst över de höga dödssiffrorna som den etablerade medicinen uppvisar? Och åt de rättmätiga kraven på att själv få välja bort de risker kemikaliemedicinen innebär? Kan du förklara det moraliskt berättigade i att förvägra människor rätten att själva välja alternativ medicinsk behandling?

  Att internationella Weleda har en årsomsättning på drygt 2 miljarder visar hur litet det är jämfört med de stora läkemedelstillverkarna där 2 miljarder är inkomst från bara en av deras mediciner. Dessa läkemedelstillverkare är alla börsnoterade. Har du sett Weleda på börsen? Man måste se proportionerna. Att antyda att Weledas hela årsomsättning i världen ska gå till registrering saknar realism.

  Och tycker du också att det är jättekul att utbildade läkare skall toppstyras av en övermyndighet där deras bedömningar underkänns? För att inte tala om alla deras patienter. Jag skulle inte vara förvånad om detta var fallet i gamla Sovjet – men i Sverige? Med ofarliga mediciner!

  Att det det skapats ett testsystem för mer eller mindre giftiga mediciner är naturligtvis nödvändigt. Men att applicera samma kostsamma prov för ofarliga mediciner är knappast sakenligt – men det kanske också är roligt?

  • Jonas
  • februari 12th, 2011

  ”Skrattar du lika hejdlöst över de höga dödssiffrorna som den etablerade medicinen uppvisar? ”

  Nej, varför skulle jag göra det?

  ”Och åt de rättmätiga kraven på att själv få välja bort de risker kemikaliemedicinen innebär?”

  Ja läkemedel har i många fall biverkningar. Därför används de bara när nyttan överstiger skadan. Att tappa håret tycker i alla fall jag är en acceptabel biverkning om man kan bli av med sin cancer. Kemikaliemedicin? Typiskt ord som används för att ge en negativ bild, men vet du vad? Allt är kemi!

  ”Kan du förklara det moraliskt berättigade i att förvägra människor rätten att själva välja alternativ medicinsk behandling?”

  Det är inget fel i att människor väljer alternativ ”medicin”, men det ska inte på något sätt subventioneras av skattemedel. Skattemedel ska användas till det som fungerar.

  ”Att internationella Weleda har en årsomsättning på drygt 2 miljarder visar hur litet det är jämfört med de stora läkemedelstillverkarna där 2 miljarder är inkomst från bara en av deras mediciner. Dessa läkemedelstillverkare är alla börsnoterade. Har du sett Weleda på börsen? Man måste se proportionerna. Att antyda att Weledas hela årsomsättning i världen ska gå till registrering saknar realism.”

  Jag har inte antytt att Weledas årsomsättnin ska gå till registrering. Med med 2,4 miljoner euro i vinst borde man kunna lagt en del pengar på att testa sina preparat för att se om de fungerar. Men Weleda är ett vinstdrivande företag, precis som Pfizer, Astrazeneca och andra läkemedelsföretag. Deras mål är att generera vinst till aktieägarna, inte att hjälpa människor bli friska. Hade det senare varit målet hade de bedrivit medicinsk forskning.

  ”Och tycker du också att det är jättekul att utbildade läkare skall toppstyras av en övermyndighet där deras bedömningar underkänns? För att inte tala om alla deras patienter. Jag skulle inte vara förvånad om detta var fallet i gamla Sovjet – men i Sverige? Med ofarliga mediciner!”

  Oh, en sovjetliknelse (Godwins lag?), guilt by association. Utbildade läkare kan förhoppningsvis tillräckligt mycket för att inte rekommendera homeopatika och annat kvacksalveri. Även om jag tyvärr sett exempel på motsatsen. För att vända på frågan, tycker du det är kul att läkare ska kunna pracka på patienter vad som helst utan att det finns någon kontrollmyndighet (jag kan också komma med halmgubbar…).

  ”Att det det skapats ett testsystem för mer eller mindre giftiga mediciner är naturligtvis nödvändigt. Men att applicera samma kostsamma prov för ofarliga mediciner är knappast sakenligt – men det kanske också är roligt?”

  Vet du överhuvudtaget något om hur läkemedel testas? Jag har i alla fall inte sett något som tyder på det. Det man vill ha svar på är ifall det har någon effekt. Har det effekt kallas det medicin och används för att bota sjuka människor. Har det ingen effekt kan det på sin höjd bli alternativ”medicin” och användas av samvetslösa människor för att lura pengar av sjuka medmänniskor.

 2. @Jonas
  De höga dödstalen för skolmedicinen är skrämmande, men debatteras inte. Istället jagar man de som söker andra vägar. Det är obegripligt. Situationen påminner om kärnkraftsdebatten där experter stod mot folket. Det är inget fel i att medicinetablissemanget definierar medicin som något som måste ha biverkningar. Men det finns andra medicinska skolor, problemet är att inga andra synsätt tillåts, d v s subventioneras av skattemedel. Dessa patienter betalar också skatt. Detta är en rättvisefråga. Samma princip som gav oss friskolor. Man måste bli myndigförklarad och själv få välja.

  Vilken läkare ”prackar på” sina patienter fel läkemedel? Det är ju inte så det ser ut. Man går till en läkare man har förtroende för – och det finns många åkommor skolmedicinen inte rår på som andra riktningar klarar mycket bättre. Vi talar trots allt om utbildade läkare.

  Att ”samvetslösa människor lurar pengar av sjuka medmänniskor” har alltid varit standardargumentet mot integrativ medicin. Det är ett annat sätt att säga att integrativ medicin är humbug.

  Att 1000 människor årligen dör i Sverige av läkemedelsbiverkningar (enligt läkemedelsverket)skulle med samma logik betyda att de var lurade till detta av skolmedicinens företrädare.

  Skolmedicinen har tydliga risker. Och jag anser det därför vara ett rättvisekrav att få välja vilken behandling jag vill ha istället. Var och en blir salig på sin fason.

 3. När det gäller sådant som finansieras gemensamt, måste det ställas krav på effektivitet, annars blir kostnaderna skyhöga. Det är inte bara antroposoferna som har sina egna ’behandlingsmetoder’. Ska samhället betala varje ineffektivt infall som medborgarna får, då är det helt enkelt inte möjligt att ha en gemensamt finansierad vårdsektor (om vi nu begränsar diskussionen till vården). Naturligtvis är ett alternativ ett radikalt annorlunda samhälle än det vi har; ett betydligt lägre skattetryck och ett överförande av ansvar för att betala vården på den enskilde. Då uppstår helt enkelt inte problemet: den som vill ha alternativa metoder, söker sig till dem, betalar dem själv och tar själv ansvaret för sina val. Den som litar till den konventionella medicinen söker sig till den.

  Själv tycker jag nog inte att vare sig staten eller EU ska lägga sig i. Låt Weleda sälja sina medikamenter. Men att staten inte ska lägga sig i, innebär också att den inte ska stå för fiolerna. (Jag vet att staten, och EU, vill lägga sig i vilket fall som helst. Det tycker jag inte är så lyckat egentligen, inte så länge dessa preparat används på egen bekostnad av vuxna, beslutsförmögna människor.)

  Ang konventionella mediciner: ja, visst katten har de biverkningar. Det beror ju på att de har verkningar. Biverkningar är ett nödvändigt ont när det gäller mediciner som har effekt. Det betyder inte att biverkningarna inte bör diskuteras eller att producenter och förskrivande läkare inte bör försöka minimera dem. Naturligtvis har alla interventioner risker. Att inte söka effektiv behandling för en åkomma har givetvis också sina risker. Det är dock risker som individen har rätt att ta.

 4. @alicia h (zooey)
  Ställas krav på effektivitet? Räknas inte utbildade läkares sakkunskap och medicinska etik? Ställas krav på effektivitet? Är läkarens omdöme helt ute ur den bild du tecknar? En läkare förutsätts väl vara orienterad, någon man litar på? Skriver han ut en medicin – oavsett vilken – är jag som patient nöjd. Jag fattar inte problemet – varför måste en myndighet censurera bort mediciner som inte passar en specifik medicinsk disciplin?

  I Norge är läkarna myndighetsförklarade. Där behövs ingen inkvisitorisk övermyndighet som säger vad de får ordinera och inte ordinera. Jag förstår inte varför det inte skulle kunna vara så även här.

 5. @Johannes
  Om staten ska betala det läkarna ordinerar, kan naturligvis staten bestämma vad de får och inte får ordinera på dess bekostnad (så är det säkert även i Norge). Det sker ju även nu, och även vad gäller konventionella mediciner. Man har inte oinskränkt rätt att välja den dyraste metoden eller det dyraste preparatet, t ex. Detta handlar inte om omyndighetsförklarande utan om finansiering. Det handlar inte om att censurera bort mediciner, utan om att samhället inte har medel att betala för annat än det som, på grundval av (förhoppningsvis) vetenskapligt sunda utvärderingar, har bedömts vara det bästa. Dit hör inte antroposofiska mediciner (åtminstone finns det inte nu något som talar för att antroposofiska preparat hör dit). Samhället ska inte ’censurera’ de antroposofiska preparaten, men det får vara upp till varje enskild konsument att betala för dessa preparat av sina egna pengar. Det är inte något konstigt i det.

  Vad läkarna beträffar är väl tanken läkarlegitimationen vara ett slags garant för läkarkompetens. Det är den inte alltid. Likväl: det är inte enskilda läkares preferenser för ett visst preparat eller en viss metod som är avgörande för om detta har vetenskapligt bevisad effekt och därtill är samhällsekonomiskt effektivt att använda. Vad gäller det första så är det en fråga som löses genom vetenskapliga studier. Vad gäller det andra är det naturligtvis också en politisk fråga. Så svaret på din fråga — ’Räknas inte utbildade läkares sakkunskap och medicinska etik?’ — är i alla fall delvis nej. Det är inte tillräckligt. En medicin kan ha visat sig helt ineffektiv i studier, och då spelar det ingen roll att en enskild läkare tror på den — den är fortfarande ineffektiv! I en ideal värld så är läkarna bättre informerade än att de tror på det som inte fungerar (de efterlever i en ideal värld också alla etiska regler förstås!). Men vi lever ju inte i en sådan värld. Och så länge sjukvården är gemensamt finansierad, har staten rätt att ställa krav på de verksamheter de gemensamma medlen går till. Annars tar de slut. Staten har alltså rätt att styra vad de offentligt finansierade läkarna gör. Staten rentav måste göra detta, något annat vore komplett oansvarigt.

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  ”Att 1000 människor årligen dör i Sverige av läkemedelsbiverkningar (enligt läkemedelsverket)skulle med samma logik betyda att de var lurade till detta av skolmedicinens företrädare. ”

  Innan du börjar hänvisa till logik kanske du ska fundera över hur många som skulle dö om det inte fanns några läkemedel…

  Problemet idag är knappast att det inte finns några alternativ till skolmedicin. Alla är fria att välja alternativa behandlingar om de känner för det och det finns en uppsjö. Men förhoppningsvis gör folk inte det när de är sjuka på riktigt utan mer som något slags social hobby.

  Jag hyser inga tvivel om att om Weleda bara hade ETT enda preparat som de verkligen trodde skulle prestera bättre än något på marknaden förekommande läkemedel så skulle de lägga pengar på att få det godkänt som läkemedel och själva dra in (många fler) miljarder på det.

 6. @alicia h (zooey)
  Lydigt upprepar du, Jonas och nanowire de regimtrognas klassiska argument. Jag känner dem alltför väl efter drygt 30 års motståndskamp. Men att ni har den politiskt korrekta ståndpunkten innebär inte att ni därför har rätt i en mer moralisk och övergripande mening. Folkets rätt segrade över Mubaraks lagstiftning eftersom den var rättfärdig. På samma sätt är jag övertygad att det svenska medicinska etablissemanget till slut får ge sig.

  1975 stormade socialstyrelsen med hundpolis in i Nordiska Laboratoriers lokaler i Järna och beslagtog – torkade blåbär! Bland annat. Stort hallå i media. I den efterföljande rättegången blev de tillsagda att lämna tillbaka blåbären. Det hela var pinsamt för socialstyrelsen samtidigt som det stärkte den antroposofiska medicinens sak. Det blev nämligen då väldigt tydligt att experternas önskan inte alltid är folkets.

  Vilket också visade sig i socialstyrelsens inkvisition mot folkligt förankrade terapier som homeopati, naprapati, kiropraktik och akupunktur, det sistnämnda en behandlingsmetod med tusenåriga traditioner inom folkmedicinen. Svansföringen var hög och självgodheten var det inget fel på. Socialstyrelsen visste folkets bästa.

  Detta ledde snart till byggandet av Vidarkliniken. Och positionerna började bli tydliga: å ena sidan läkarexpertisen företrädd av socialstyrelsen, å den andra socialdepartementet som företrädde folkviljan. De båda socialministrarna Gertrud Sigurdsen och Sten Andersson stödde båda kampen för den antroposofiska medicinen. Och även Margot Wallström medverkade till de dispenser som var nödvändiga för Vidarklinikens existens.

  Under denna hårda kamp för rättvisa har den integrativa medicinen växt sig allt starkare. ”Man vill överbrygga gapet mellan grundforskning och patientnära forskning”, skriver Karolinska Institutets Osher centrum för integrativ medicin. ”Sedan länge vet vi också att allmänheten har ett stort intresse för komplementärmedicinen och efterlyser en helhetssyn på människan, säger Mats Lekander, tillförordnad föreståndare för centret.”

  Det visar att att den förda politiken i denna fråga är förlegad. Enligt uppgift har en av tre patienter någon gång använt sig av alternativa medicinska metoder. Så oavsett Zooey, Jonas och nanowires synpunkter, är det bara en tidsfråga tills en rimlig lösning av detta segdragna problem presenteras.

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  Ah, du har det som födkrok. Det skulle kunna förklara din inställning. Men jag ser fortfarande inget problem; vill folk äta blåbär torkade av en antroposof så får de väl göra det. Varför nödvändigtvis blanda in skattemedel?

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  ”Rättvisa”
  Visserligen satsar vi skattepengar på kultur för att det är efterfrågat av allmänheten men de flesta hobbys, ”spirituella” eller ej, får man bekosta själv.

  Så länge man inte börjar påstå att det man sysslar med är aktivt mot svåra medicinska problem (för det är olagligt) är det bara att köra på. Man får dock finna sig i att få kritik och bli ifrågasatt när man inte kan ge hållbara belägg för det man påstår eftersom vi, tack och lov, inte lever i en diktatur.

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  Tack för historiken över Vidarklinikens politiska historia förresten. Mycket intressant.

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  Det vore intressant att förstå vad du egentligen förespråkar; var och hur vill du sätta gränsen för vad vi ska finansiera med skattemedel egentligen? <— Fråga

 7. @nanowire
  Vad skulle vara min födkrok? Och på vilket sätt skulle det ”förklara min inställning”? Du tycker alltså att min inställning är ovanlig. Inte så ovanlig som du tror.

  ”Får finna sig i att få kritik”. Du – det har företrädare för antroposofisk medicin haft rätt många tillfällen att öva sig i. Och det har knappast varit det största problemet.

 8. @nanowire
  Antroposofisk medicin naturligtvis, den har en särställning, det är den som har blivit politiskt känslig – annan medicin känner jag för lite för att uttala mig om. Bara ditt uttryck ”sätta gränsen för” visar hur ditt tänk är präglat av den medicinska inkvisitionen. Det är myndigheter som bestämmer, inte folket – och inte läkarna. Uppvärdera läkarkåren, ner med självtillräckliga påvediktat.

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  Johannes :
  @nanowire
  Vad skulle vara min födkrok? Och på vilket sätt skulle det ”förklara min inställning”? Du tycker alltså att min inställning är ovanlig. Inte så ovanlig som du tror.
  ”Får finna sig i att få kritik”. Du – det har företrädare för antroposofisk medicin haft rätt många tillfällen att öva sig i. Och det har knappast varit det största problemet.
  VN:F [1.9.7_1111]please wait…Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VN:F [1.9.7_1111]Rating: 0 (from 0 votes)

  Det var spekulation från min sida; om antroposofi är din födkrok förstår jag hur du resonerar.

  ””Får finna sig i att få kritik”. Du – det har företrädare för antroposofisk medicin haft rätt många tillfällen att öva sig i. Och det har knappast varit det största problemet.”

  OK, vad är då problemet. Du får pyssla med din ”tro”, till och med predika den.

  Det vore intressant att förstå vad du egentligen förespråkar; var och hur vill du sätta gränsen för vad vi ska finansiera med skattemedel egentligen? <— Fråga

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  Varför skulle ”antroposofisk medicin” ha en särställning jämfört med annan ”tro”? För att du tror på den? Jag ser inte logiken bakom dina resonemang.

  • nanowire
  • februari 17th, 2011

  Med sätta gränser åsyftar jag att våra offentliga medel är begränsade och att vi därför måste vara återhållsamma med dem.
  Varför menar du att läkare bör få skriva ut overksamma preparat? Resursslöseri och potentiellt farligt tycker jag.
  Du verkar lida av auktoritetstro med avseende på läkare, men bara de som läkare som tycker som dig, för övriga tillhör ”inkvisitionen”.

 9. @nanowire
  Det är inte ett personligt tyckande eller tro att antroposofisk medicin har en särställning – det är ett objektivt politiskt konstaterande. Du är dåligt påläst. Annan medicin kan jag inte uttala mig om annat än jag sagt angående integrativ medicin.

  • RB
  • februari 17th, 2011

  Intressant. Är själv rätt dåligt insatt i denna fråga, men här är kanske läget att lära sig lite mer, och komma fram till en åsikt.

  Kan kanske någon redogöra för hur det ser ut med utprovandet av den antroposofiska medicinen och vilket sätt att utprova som är relevant, om det nu inte är det av den etablerade vetenskapen använda sättet. Jag är av den åsikten att både den etablerade vetenskapen och den alternativa vetenskapen behövs (kan förklara varför nån gång), så översikten får gärna innefatta båda dessa områden, bara själva den utförda forskningen kan anses som seriös.

  Vore också intressant att veta hur skattefinansieringen ser ut i sådana här sammanhang. Vilken alternativ medicin är det som skattefinansieras, och hur väljer man ut vad som ska finansieras, och hur mycket?

  // RB (antroposof ,men inte med i sällskapet)

 10. @RB
  Jag är osäker på vad du menar med ”utprovande av den antroposofiska medicinen”. Den provas inte – den framställs. Men den svenska lagstiftningen säger att den skall testas på samma sätt som den medicin som är framställd av de stora läkemedelsbolagen. Vilket är en absurditet eftersom den kommer ur ett annat paradigm. Du kan inte påvisa saker i ett system utifrån premisser från ett annat system. Resultatet kommer i varje enskilt fall visa 1. det är overksamt, 2. det är ofarligt, d v s det saknar biverkningar. Detta vet man från början.

  Den antroposofiska medicinens egenart kan du läsa om här: http://www.vidarkliniken.se/sjukhus/medicin/. Den är en del i ett helt terapeutiskt program och är inte bara en fråga om substans som den konventionella medicinen.

  Ja, det är självklart att den integrativa medicinen har ett existensberättigande, men den svenska mentaliteten har alltid svårt för flera sanningar på en gång. Och svensken vill kunna luta sig mot en myndighets auktoritet – i det här fallet innebär det att man inte litar på de yrkesverksamma läkarna och patienterna.

  Detaljfrågor kring skattefinansieringen intresserar mig inte, därför vet jag inget. För mig kokar allt ned till rätten att få den behandling man själv har förtroende för. Jag betackar mig för det medicinska etablissemangets oro för att jag skall bli lurad. Jag är vuxen, jag kräver att få välja själv och få ta eget ansvar.

  • nanowire
  • februari 18th, 2011

  ”Detaljfrågor kring skattefinansieringen intresserar mig inte, därför vet jag inget. För mig kokar allt ned till rätten att få den behandling man själv har förtroende för. Jag betackar mig för det medicinska etablissemangets oro för att jag skall bli lurad. Jag är vuxen, jag kräver att få välja själv och få ta eget ansvar.”

  Mycket väsen för ingen ting i så fall. Du får ta antroposofisk medicin om du är snuvig eller har cancer. Däremot får du bekosta det själv och absolut inte lura det på andra.

  ”Det är inte ett personligt tyckande eller tro att antroposofisk medicin har en särställning – det är ett objektivt politiskt konstaterande.”

  Hur menar du att den har en särställning?

 11. @nanowire
  I dagsläget får (bara) antroposofiska läkare ordinera antroposofisk medicin. Tack vare dispensen från läkemedelslagen innebär det att kostnaderna för patienter är jämställda med övriga medicineringar. Ännu så länge. Om dispensen upphör får inte medicinerna tillhandahållas i landet längre.

  ”Lura det på andra” är den sortens formuleringar som avslöjar det förakt antroposofisk medicin är utsatt för av oinsatta maktkramare. Man underblåser bilden av skojare som tjänar pengar på naiva människors goda tro. Men till skillnad från de stora läkemedelsbolagens höga profiter har antroposofisk läkemedelstillverkning dålig lönsamhet. Lönsamheten för Weleda (och Wala) ligger i kroppsvård och kosmetik.

  Särställningen för antroposofisk medicin i Sverige ligger i den unika dispensen från läkemedelslagstiftningen som vad jag vet inte beviljats någon annan medicinsk disciplin.

  • nanowire
  • februari 18th, 2011

  ”Särställningen för antroposofisk medicin i Sverige ligger i den unika dispensen från läkemedelslagstiftningen som vad jag vet inte beviljats någon annan medicinsk disciplin.”

  Precis, vilket är helt förkastligt med hänsyn till att inga andra behandlingsformer utan påvisbar effekt är statligt subventionerade. Dispensen innehåller, vad jag minns, även krav på att det ska verifieras att behandlingen är verksam. Vilket inte skett och du skrev själv varför: ”Resultatet kommer i varje enskilt fall visa 1. det är overksamt, 2. det är ofarligt, d v s det saknar biverkningar. Detta vet man från början.”

  Om det är ofarligt, overksamt och saknar biverkningar är det inte en medicin, ingen läkare behöver bli inblandad och tillverkningskostnaden för preparatet kan hållas på en låg nivå då den inte behöver bära upp någon kostnad för forskning och testning. Vinn-vinn-situation; du kan käka torkade blåbär, mistel m.m. billigt och jag slipper betala för dem.

  • nanowire
  • februari 18th, 2011

  ”Lura det på andra” syftar på att t.ex. påstå för någon att man kan bota deras cancer med hjälp av mistelextrakt. Hoppas verkligen inte du ägnar dig åt sådant…

 12. @nanowire
  Det spelar ingen roll att du tycker det är förkastligt. Folk vill ha antroposofisk medicin – och politiker har böjt sig för detta. Det är helt i sin ordning i en demokrati – inte sant? Men nu vill politikerna påbörja en process mot någon sorts normalisering och bad om att 5 medel underställdes den sedvanliga läkemedelstestningen. Detta gjordes förra året och de medicinerna är godkända om jag har förstått rätt.

  ”Om det är ofarligt, overksamt och saknar biverkningar är det inte en medicin”.
  Om medlet är overksamt är det ingen medicin, right. Men att en medicin också måste ha både biverkningar och vara farlig för att ingå i dina kriterier för en ”riktig” medicin visar hur illa det är ställt. Någon har sagt att begreppet läkemedel i praktiken inte längre existerar – de borde heta SJUKMEDEL.

  ”Lura det på andra” syftar på att t.ex. påstå för någon att man kan bota deras cancer med hjälp av mistelextrakt. Hoppas verkligen inte du ägnar dig åt sådant…”

  Du har höga tankar om din egen omdömesförmåga och du antyder dig vara så välinformerad att du kan skriva att mistelextrakt inte kan bota cancer. Jag tror inte någon antroposofisk läkare säger att det kan BOTA cancer rakt av. Mistelpreparatet sätts ofta in parallellt med cellgiftsbehandlingen, men kanske mest i rekonvalecensen, då det visat sig att medlet förbättrar allmäntillståndet efter det nedbrytande cellgiftet. För många obotliga fall är mistelextraktet nödvändigt för att höja livskvaliteten. Så är det bara erfarenhetsmässigt.

  • RB
  • februari 18th, 2011

  Johannes,

  Med ”utprovande av den antroposofiska medicinen” menar jag helt enkelt att man på lämpligt vetenskapligt sätt utprovar vilken effekt den har. Att den härrör från ett annat paradigm förstår jag givetvis eftersom jag är antroposof, men jag blev lite övverraskad av svaret att denna utprovning inte görs eftersom resultatet alltid skulle bli att den saknar effekt och är ofarlig. Jag trodde mig t.o.m. ha hört motsatsen, i det jag har läst, samt t.ex program jag sett på TV. Däremot hade jag räknat med svar av typen ”det görs, men resultaten är varierande, det verkar inte vara reproducerbart.”.

  Själv tror jag att den mesta forskning som utförs (och då menar jag experimenten, inte teoribildningen) – både etablerad och alternativ – faktiskt är korrekt, dvs inte fusk, och icke-reproducerbarheten beror på att någon faktor är olika vid de olika tillfällena. Denna faktor kan naturligtvis vara forskarens inställning (”mind over matter”), det kan man vetenskapligt sett inte utesluta innan motsatsen bevisats.

  Jag håller helt med dig om att man som vuxen bör få välja vilken behandling man vill ha. Däremot tycker jag Nanowire och Zooey har vissa poänger när det gäller skattefinansieringen. Den allmänna inställningen från staten måste ju vara att det finns 1. Den etablerade skolmedicinen, och 2. alternativ medicin, och då kommer givetvis frågan om man ska fördela pengar till den alternativa medicinen, och i så fall hur, när den eventuellt inte har testats på ett sätt som staten och det allmänna förstår. För egen del tycker jag att man ska göra detta, men då med argumentet att vi ännu vet allt för lite om världen för att anta att skolmedicinen har 100% rätt, och att andra vägar borde provas samtidigt. Givetvis finns då risken att en del av dessa pengar kastas i sjön till oseriösa lurendrejare. Men det kanske är värt det? På samma sätt skulle jag personligen gärna se en ”pseudovetensklig” fakultet vid varje universitet. På en sådan skulle man använda en överenskommen metodik (kan vara en utvidgning av den gängse), men de brukliga moment22 argumenten att ”detta behöver inte utforskas eftersom inga bevis någonsin funnits för det…” skulle inte få styra.

  Kollade in Vidarklinikens hemsida ganska ordentligt för ett par år sedan. Kanske tar en titt igen.

  // RB

  • nanowire
  • februari 18th, 2011

  ”Om det är ofarligt, overksamt och saknar biverkningar är det inte en medicin”.

  Med det menar jag att det inte behöver regleras om det FÖRUTOM att vara overksamt är ofarligt.
  Dock är det mycket som inte är läkemedel men som är farligt och därför regleras. Läkemedel behöver inte ha biverkningar.

  Jag är så välinformerad att jag vet att det saknas belägg för att mistel har effekt i cancerbehandling och att det gjorts _många_ studier.

  Om t.ex. ett enda av dessa, av dig så kallade ”sjukmedel”, insulin, skulle tas bort från apoteken skulle ca. 10 000 svenskar vara döda inom en vecka.

  • nanowire
  • februari 18th, 2011

  RB,

  Det forskas hela tiden kring nya läkemedel och behandlingsformer och de som visas ha vara effektiva införlivas i skolmedicinen.
  Det som är viktigt är att man använder den vetenskapliga metoden (sök gärna upp definitionen på t.ex. Wikipedia). Att hänvisa till att använda sig av pseudovetenskap visar bara att man inte förstår vad som menas med vetenskaplig metod.

 13. @RB
  Som du vet har inte antroposofisk medicin testats fram. Det är helt andra orsaker bakom. Steiners förmågor och idégivning. Medicinen är dessutom bara en del i en helhetsbehandling där olika terapier och dieter ingår. Utgångspunkten är helt enkelt en bestämd människobild som är mycket komplex. Utifrån denna stammar medicinen.

  Skolmedicinen är lönsamhets- och symptombaserad. Enbart. Och eftersom den materialistiska världsbilden är ytlig och inte har något förhållande till människan som andligt-själsligt väsen, blir medicinen därefter – en vetenskapsprodukt. Konsekvensen av bristen på insikt i människans väsen innebär med nödvändighet att man måste pröva medicinen genom en komplicerad process. Ändå är den giftig i de flesta fall. Ibland till och med dödlig.

  Det är två helt olika traditioner med diametralt olika utgångspunkter. De existerande medikamenterna i den antroposofiska medicinen är såvitt jag vet till största delen sedan länge existerande. Det kommer med andra ord inte ut ”nya” medel.

  Antroposofisk medicin är alltså erfarenhetsbaserad och saknar biverkningar. Detta har tills nu respekterats av politikerna, eftersom det är så många som vill ha den. Men nu vill man i EU komma till en slutgiltig lösning. Och i den lösningen kommer naturligtvis också den ekonomiska biten.

 14. @nanowire
  ”Om t.ex. ett enda av dessa, av dig så kallade ”sjukmedel”, insulin, skulle tas bort från apoteken skulle ca. 10 000 svenskar vara döda inom en vecka.”

  Denna kommentar antyder att du tror att jag önskar skolmedicinen bort från jordens yta. Då har du missförstått totalt. Jag har aldrig förespråkat något sådant – bara påpekat de problematiska sidorna av den. I klappjakten på alternativa metoder kastar kritikerna ofta sten i glashus. De skärskådar grandet i den andres öga men ser inte bjälken i sitt eget.

  • nanowire
  • februari 18th, 2011

  ”Denna kommentar antyder att du tror att jag önskar skolmedicinen bort från jordens yta. Då har du missförstått totalt. Jag har aldrig förespråkat något sådant – bara påpekat de problematiska sidorna av den. I klappjakten på alternativa metoder kastar kritikerna ofta sten i glashus. De skärskådar grandet i den andres öga men ser inte bjälken i sitt eget.”

  ?
  De kallar det för sjukmedel; hur ska man annars tolka det?

  Att vi lever i ett demokratiskt samhälle betyder inte att vi kan rösta om hur verkligheten ser ut. Den kommer inte förändra sig i enlighet med vad du tror och tycker (bortsett från politisk påverkan så klart). Att du vill och tror att antro fungerar innebär inte att den gör det. Det kan hända att det fungerar men då måste det också visas att så är fallet och det har inte skett.

  Om var och ens subjektiva tro på allt från antro, reinkarnation, helning till tomtar ska få styra inriktningen på offentligt finansierad utbildning, forskning och sjukvård blir nog betydligt mindre medel kvar till verkligheten är jag rädd. Inte lär det bli speciellt mycket av den gemensamma kakan som tillfaller antro heller för det råder ingen brist på konkurrerande trosföreställningar…

  Varför har du så aggressiv framtoning förresten?

  • RB
  • februari 18th, 2011

  Bäste Nanowire,

  ”Det forskas hela tiden kring nya läkemedel och behandlingsformer och de som visas ha vara effektiva införlivas i skolmedicinen.”

  Ha, ha, inget i samhället går alltid av sig själv. Behöver vi verkligen vara oense om detta? Vår vän Johannes har i sina bloggar öppenhjärtigt redovisat vilka problem som finns i den antroposofiska rörelsen, och sådana problem finns i alla sociala sammahang, även den etablerade vetenskapen. Det är säkert ofta som du säger, men givetvis spelar forskarens världsåskådning ibland in på var han väljer att söka sina sanningar, och ibland så blir det sociala trycket för stort för att man ska våga sig ut i okonventionella områden (om man nu vill).

  ”Det som är viktigt är att man använder den vetenskapliga metoden (sök gärna upp definitionen på t.ex. Wikipedia). Att hänvisa till att använda sig av pseudovetenskap visar bara att man inte förstår vad som menas med vetenskaplig metod.”

  Jag skojade till det lite genom att kalla det pseudovetenskap. Förstod du inte detta? Det är ju denna stämpel det mesta får som för tillfället inte passar in i det etablerade paradigmet. Det är alltså dessa okonventionella områden som skall utforskas, och exakt vilken metod som ska användas får avgöras av professorerna på fakulteten. Det kan vara den gängse metoden eller en utvidgning, bara man kommer överens om vad som gäller.

  Vetenskaplig metod = den metod som verkligheten kräver för att på ett tillfredsställande sätt bli utforskad. Definitioner på Wikipedia och liknande kan vara relevanta som ”sociala konventioner” (”så här gör vi för tillfället”), men det finns inget som a´ priori säger att dessa sätt måste vara den slutgiltiga versionen, liksom kunskapen om världen knappast är den slutgiltiga versionen…

  // RB

  • RB
  • februari 18th, 2011

  Johannes,

  ”Som du vet har inte antroposofisk medicin testats fram. Det är helt andra orsaker bakom. Steiners förmågor och idégivning.”

  Ja, så var det väl med i stort sett allt som Steiner offentliggjorde. Det var baserat på hans andevetenskapliga forskningar, kombinerat med sådant som han hade läst sig till. Det enda stället jag kan påminna mig om att han nämner att han gjort egna naturvetenskapliga experiment som påverkat hans slutsatser, är i självbiografin, där han nämner sina experiment med ljus och ljud i Reitlingers fysiklaboratorium. Så nej, det var inte ursprunget jag tänkte på utan om andra människor sedan har testat det, både inom den antroposofiska rörelsen och utanför. Experiment med homepati förekommer ju t.ex ibland, med varierande resultat, även om det givetvis är många fler än antroposferna som använder homeopati. Ett klassiskt exempel är ju den franske skol-vetenskaparen Benveniste som i slutet på 80-t dristade sig till att försöka sig på homeopatiska expriment, fick fram positiva resultat, men sedan fick etablissemanget emot sig, med Nature i spetsen…

  ”Medicinen är dessutom bara en del i en helhetsbehandling där olika terapier och dieter ingår. Utgångspunkten är helt enkelt en bestämd människobild som är mycket komplex. Utifrån denna stammar medicinen.”

  Visst, det är klart. Men jag tänkte på preparaten som sådana. Annars blir det för komplicerat, der erkännes.

  // RB

 15. Bästa nanowire

  Jag ber om ursäkt om min ton stundtals blivit något bitsk. Detta är ibland svårt att undvika inför den många gånger arroganta hållning maktens ombud har i sina ständiga ifrågasättanden av det som borde vara en självklarhet – rätten att själv få bestämma behandlingsformer. Försök en gång sätta dig in i denna situation så kanske du förstår.

  Det verkar som du inte är uppmärksam på din nedlåtande ton i förhållande till antroposofisk medicin. Din brist på respekt och intresse för de idealister som burit den antroposofiska medicinen i detta land är påtaglig. Alla de som på 60 och 70-talen smugglade medicinen över gränsen till Sverige då medlen var förbjudna. Den vrede man kände mot ett förstockat system.

  Detta förstår du inte. ”Om var och ens subjektiva tro på allt från antro, reinkarnation, helning till tomtar ska få styra inriktningen på offentligt finansierad utbildning, forskning och sjukvård…” skriver du och ser inte din egen nedlåtande arrogans.

  Det är svårt att samtala om respekt saknas.

  • JS
  • februari 20th, 2011

  ”Som du vet har inte antroposofisk medicin testats fram. Det är helt andra orsaker bakom. Steiners förmågor och idégivning.”

  Nja. De 20 ursubstanserna som ligger till grund för produktionen i det som senare kom att kallas Weleda AG var en gåva till Steiner från spagyrikern mm Alexander von Bernus. Googla på honom! Steiner var ingen hejare på källhänvisningar och att ära den som äras bör.

  JS

 16. Intressant. Men jag hittar inte någon uppgift om att hans egna förmågor saknades i utvecklandet av den antroposofiska medicinen. von Bernus inspirationer i alkemi och mystik var ju även Steiners. Att Steiner hämtade ALLA medicinska insikter från von Bernus är väl därför inte självklart. Eller?

 17. BELAGD EVIDENS SOM GRUND FÖR SKATTEFINANSIERING?

  Det kan kanske tyckas ligga någon sorts logik i uppfattningen att det allmänna bara ska finansiera sådan läkemedelsbehandling som baseras på välbelagd evidens för läkemedlen ifråga och att människor visserligen ska få, men då själva betala för alla sådana läkemedel som för vilka det inte finns sådan välbelagd evidens som exempelvis kritiker inom VoFf kräver för homeopatiska medel och använder i en enveten kampanj mot Vidarkliniken och antroposofisk medicin.

  Som medveten människa bör man bara göra sådant som man vet är bra och inte göra sådant man inte vet är bra. Strävan ligger lite i tidsandan och är helt berättigad.

  Men verkligheten är som nästan alltid betydligt mer komplicerad.

  Vi har oftast förtroende till sjukvården. Den står inne i en vetenskaplig upplysningssträvan sen särskilt 1700-talet. Den säger: att veta något kan man egentligen bara om man sätter vetenskapliga experiment i centrum med utgångspunkt i hypoteser som man inte vet om de stämmer, men som man medvetet prövar

  De syftar till att utreda möjliga orsakssammanhang på ett sätt som bl a har sina rötter i Mills metoder (http://bit.ly/gI6SbK) för att komma åt faktiskt verkande ”orsaker” i olika sammanhang och vad som inte är faktiskt verksamma ”orsaker” till att saker händer.

  För ”konventionella” mediciner, såna som används i vanlig sjukvård, finns det evidens. Den är välbelagd i studier och de har en verkan som de tillskrivs. Det är därför de används i sjukvården och finansieras av offentliga medel. För ”okonventionella” mediciner saknas i stort sett evidens som finns för de medicinerl som.används i den vanliga sjukvården och därför finansieras av offentliga medel. De bör därför inte finansieras av offentliga medel.

  En källa med stor trovärdighet som dokumenterar hur det egentligen ligger till för den ”evidensbaserade” offentligt finansierade sjukvården är British Medical Journal.

  Men den är ett problem för argumentationen att bara evidensbelagd medicinsk behandling ska finansieras offentligt.

  Med http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp sammanfattar den läget.

  Den visar att bara det finns evidens i välgjorda randomiserade studier (sådana som VoFfare kräver för antroposofiska mediciner) för 11% av de mediciner som används i vanlig västerländsk sjukvård.

  För ytterligare 23 % är det sannolikt att de har en god effekt som överstiger biverkningar.

  Men för 66%, två tredjedelar av de medicinska behandlingar som används i vanlig sjukvård saknas sådan evidens som de människor i VoFf som menar sig företräda en vetenskapligt baserad medicin kräver att den medicinska behandlingen på Vidarkliniken ska uppvisa för att få fortsatt offentligt stöd.

  Vad är det då som gör att två tredjedelar av konventionella medicinska behandlingar finansieras offentligt trots bristen på välbelagd evidens?

  Förhållandet talar för att det något annat än just att den skulle baseras på god vetenskaplig evidens och att det är något helt annat och att detta andra är – inte faktiskt existerande välbelagd evidens – men ett allmänt omdöme om rimligheteh i att en behandling skulle ha en bra verkan som är det avgörande för om den godkänns och finansieras offentligt.

  Rimlighetsbedömningen har sina rötter inte i faktiskt existerande vetenskapligt välbelagd evidens, men i en verklighetskänsla för vad som är verkligt och stämmer överens med vad man kan tänka sig utifrån hur vi idag uppfattar och lär oss uppfatta verkligheten.

  Den säger att det man kan ta på och som man kan mäta, räkna och väga är det som är det som är det mest verkliga och som man därför bör ha som och göra till utgångspunkt för all annan bedömning av vad som är verkligt och verksamt och vad som inte är, eller KAN vara verkligt och verksamt.

  Det är det vi lär oss i skolan för att det är en återspegling av den kultur vi alltmer lever i.sen medeltiden, med sin tilltagande vändning av intresset från ideer, andliga upplevelser och omfattande verklighetsförståelse baserad på det, mot den yttre världen med sin skönhet och fascinerande myller av händelser och företeelser.

  Varje tid utvecklar sin kultur baserad på en djupt grundad känsla för vad som är ”verkligt” och intressant och vad som inte är ”verkligt” och därför mindre intressant. Men den är inte primärt baserad på ”evidens”, men just på en verklighetskänsla som är den referensbas som ligger till grund för våra omdömen om vad som är ”rimligt” eller ”inte rimligt” och som i varje tid förtätas som en ”ideologi” som uttryck för sin kultur.

  Diskussionen om ”vetenskapligheten” i olika medicinska behandlingar är inte primärt en diskussion om faktisk, genomtänkt vetenskaplighet som är betydligt mer komplicerad att utveckla än kraven på ”evidens” belagd i randomiserade kliniska prövningar som grund för offentlig finansiering av olika former av sjukvård.

  Den är i grunden primärt en kamp mellan olika verklighetskänslor förtätade som ideologier, inte en kamp mellan och för ”vetenskaplighet” och mot ”ovetenskaplighet” som det kan framstå på ytan, och som företrädare för ”vetenskaplighet” i en snäv nutidsideologisk betydelse nog gärna vill göra gällande i olika kampanjer, som den VoF driver mot antroposofisk medicin.

 18. @Sune
  Tack Sune – skönt med uppbackning av en expert!

  • nanowire
  • mars 8th, 2011

  Sune,
  För att konkretisera det du skriver, relevant för sammanhanget; var och en bör få definiera vad som är ”bra” behandlingar (och därmed bör offentligfinnansieras)? Ett slags ”kunden har alltid rätt” fast för vårdsituationen alltså. Men även tillämpbart på den vetenskapliga metoden. Var och en definierar sina egna sanningar.

  Du länkar till BMJ http://clinicalevidence.bmj.com/images/prelimf2.jpg och tar det som stöd för att _öka_ tårtbitarna ”Likely to be ineffective or harmful” och ”Unknown effectiveness”.

  Fantastiskt.

  • RB
  • mars 8th, 2011

  Sune,

  Jag blir lite konfunderad över vad du egentligenb tycker. Du skriver ”De bör därför inte finansieras av offentliga medel.”, men är oklar om du citerar nån annan eller om det är vad du tycker.

  // RB