Varför har den biodynamiska rörelsen stagnerat?

Den biodynamiska odlaren Marjorie Spock stämde i början på 1960-talet New York City för att de sprutat hormoslyr in i hennes trädgård. Vid den påföljande rättegången inkallades expertvittnet Rachel Carson som i samband med detta kunde gräva fram underlaget till boken Tyst vår som kom att bli startskottet för miljörörelsen. På den tiden var den biodynamiska odlingsmetoden – grundad av Rudolf Steiner redan på 20-talet – det dominerande alternativet till kemikaliejordbruket.

Idag har en urvattnad variant – den ekologiska odlingsmetoden – i stort sett tagit över. Den biodynamiska särarten marginaliseras alltmer. Varför? I två nummer av Forum för antroposofi juni och oktober 2000 analyserar Hans von Essen detta under rubriken ”Varför har den biodynamiska rörelsen i Sverige stagnerat?”.

Till skillnad från ”vanlig” ekologisk odling – som förutom att den är giftfri ofta tillämpar samma stordriftstänkande som kemikaliejordbruket – eftersträvar man i den biodynamiska odlingen att vara så självförsörjande som möjligt med allt det som gården behöver.

SVENSK ANTROPOSOFI I BACKSPEGELN 13

Man har djur – så många som gården kan försörja med eget foder. Detta kräver en balanserad växtföljd som samtidigt ger marken den kvävefixering som den behöver. För att tillvarata gårdens resurser på bästa sätt behövs flera djurslag, egna avelsdjur, eget gödsel, eget utsäde. Allt detta kräver sitt speciella kunnande. För den biodynamiska bonden blir därför umgänget med gården en kunskapsväg som leder till en förståelse för naturens intimaste sammanhang. I en sorts helhetsupplevelse utvecklas ett samarbete med naturen som blir en hel livsstil.

Men det rådande stordriftstänkandet premierar inte denna existensform. Att som biodynamiker ta ett hundraprocentigt ansvar för jorden och gården ger inte samma lönsamhet som den konventionella odlingens industrikoncept där miljökostnader lastas över på skattebetalarna – eller skjuts på framtiden. Den biodynamiska gården är ett individuellt forskningsprojekt grundat i ett moraliskt-etiskt förhållningssätt.

Naturligtvis är ett sådant förhållningssätt krävande på alla sätt. Lägger man därtill existensen av de i odlingsprocessen nödvändiga biodynamiska preparaten är det lätt att inse att denna odlingsform kan väcka skepsis hos intresserade odlare. Bättre då att bara odla giftfritt rakt av, kan man tycka.

Nu råder inget motsatsförhållande mellan ekologisk odling och den biodynamiska metoden, vilket är viktigt att understryka. Ekologisk odling är ett samlande begrepp för flera odlarrörelser som förutom den biodynamiska odlingsmetoden även innefattar organisk-biologisk odling, naturenlig odling och permakultur. Dessa odlingsmetoder har kunnat behålla sina respektive särarter, eftersom de är ”strängare”. Den ekologiska odlingen har vidare ramar.

Det finns studier som visar att biodynamisk odling på många sätt är överlägsen inte bara den konventionella utan även den ekologiska odlingen. Om odlingsresultaten är bättre  – spelar det då någon roll om preparatframställningen kan verka egendomlig?

Men dessa studier kommuniceras dåligt från biodynamiskt håll. Smart marknadsföring har aldrig varit framträdande inom detta område. Med ett undantag – Saltå Kvarn, som betalar biodynamiska odlare mer för deras spannmål än någon annan kvarn. Under Saltås vingar håller därför biodynamisk odling ställningarna i folks medvetande. Än så länge.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. september 29th, 2022
 2. oktober 1st, 2022
 3. oktober 8th, 2022
  Trackback from : los barriles real estate
 4. oktober 10th, 2022
  Trackback from : 4Change Energy plans
 5. oktober 11th, 2022
  Trackback from : how to make passive income
 6. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Where the buy a weed plant
 7. oktober 16th, 2022
  Trackback from : smith & wesson model 500
 8. oktober 16th, 2022
 9. oktober 17th, 2022
 10. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen
 11. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Temporärbüro Zürich
 12. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : features of test strategy
 13. oktober 24th, 2022
  Trackback from : buy watch hours on youtube
 14. november 1st, 2022
 15. november 9th, 2022
  Trackback from : dark net link
 16. november 9th, 2022
  Trackback from : dark net
 17. november 11th, 2022
  Trackback from : https://plagly.com
 18. november 12th, 2022
  Trackback from : psychotherapy san diego
 19. november 13th, 2022
 20. november 13th, 2022
  Trackback from : Cheap NFL Jerseys
 21. november 20th, 2022
  Trackback from : Skroten Stenungsund
 22. november 25th, 2022
 23. november 26th, 2022
 24. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET Baseball
 25. december 1st, 2022
  Trackback from : Ammunitions in stock
 26. december 5th, 2022
  Trackback from : Bitcoin Tumber
 27. december 6th, 2022
  Trackback from : SCCY 9mm Pistol
 28. december 7th, 2022
  Trackback from : read what he said