Varför har den biodynamiska rörelsen stagnerat?

Den biodynamiska odlaren Marjorie Spock stämde i början på 1960-talet New York City för att de sprutat hormoslyr in i hennes trädgård. Vid den påföljande rättegången inkallades expertvittnet Rachel Carson som i samband med detta kunde gräva fram underlaget till boken Tyst vår som kom att bli startskottet för miljörörelsen. På den tiden var den biodynamiska odlingsmetoden – grundad av Rudolf Steiner redan på 20-talet – det dominerande alternativet till kemikaliejordbruket.

Idag har en urvattnad variant – den ekologiska odlingsmetoden – i stort sett tagit över. Den biodynamiska särarten marginaliseras alltmer. Varför? I två nummer av Forum för antroposofi juni och oktober 2000 analyserar Hans von Essen detta under rubriken ”Varför har den biodynamiska rörelsen i Sverige stagnerat?”.

Till skillnad från ”vanlig” ekologisk odling – som förutom att den är giftfri ofta tillämpar samma stordriftstänkande som kemikaliejordbruket – eftersträvar man i den biodynamiska odlingen att vara så självförsörjande som möjligt med allt det som gården behöver.

SVENSK ANTROPOSOFI I BACKSPEGELN 13

Man har djur – så många som gården kan försörja med eget foder. Detta kräver en balanserad växtföljd som samtidigt ger marken den kvävefixering som den behöver. För att tillvarata gårdens resurser på bästa sätt behövs flera djurslag, egna avelsdjur, eget gödsel, eget utsäde. Allt detta kräver sitt speciella kunnande. För den biodynamiska bonden blir därför umgänget med gården en kunskapsväg som leder till en förståelse för naturens intimaste sammanhang. I en sorts helhetsupplevelse utvecklas ett samarbete med naturen som blir en hel livsstil.

Men det rådande stordriftstänkandet premierar inte denna existensform. Att som biodynamiker ta ett hundraprocentigt ansvar för jorden och gården ger inte samma lönsamhet som den konventionella odlingens industrikoncept där miljökostnader lastas över på skattebetalarna – eller skjuts på framtiden. Den biodynamiska gården är ett individuellt forskningsprojekt grundat i ett moraliskt-etiskt förhållningssätt.

Naturligtvis är ett sådant förhållningssätt krävande på alla sätt. Lägger man därtill existensen av de i odlingsprocessen nödvändiga biodynamiska preparaten är det lätt att inse att denna odlingsform kan väcka skepsis hos intresserade odlare. Bättre då att bara odla giftfritt rakt av, kan man tycka.

Nu råder inget motsatsförhållande mellan ekologisk odling och den biodynamiska metoden, vilket är viktigt att understryka. Ekologisk odling är ett samlande begrepp för flera odlarrörelser som förutom den biodynamiska odlingsmetoden även innefattar organisk-biologisk odling, naturenlig odling och permakultur. Dessa odlingsmetoder har kunnat behålla sina respektive särarter, eftersom de är ”strängare”. Den ekologiska odlingen har vidare ramar.

Det finns studier som visar att biodynamisk odling på många sätt är överlägsen inte bara den konventionella utan även den ekologiska odlingen. Om odlingsresultaten är bättre  – spelar det då någon roll om preparatframställningen kan verka egendomlig?

Men dessa studier kommuniceras dåligt från biodynamiskt håll. Smart marknadsföring har aldrig varit framträdande inom detta område. Med ett undantag – Saltå Kvarn, som betalar biodynamiska odlare mer för deras spannmål än någon annan kvarn. Under Saltås vingar håller därför biodynamisk odling ställningarna i folks medvetande. Än så länge.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Gert
  • februari 4th, 2011

  Det mærkelige er at det er suspekt at sige at planterne ligesom mennesket er udsatte for rytmerne i universet.
  Alle har læst et ugehoroskop, og mange tror at planeterne spiller en rolle i livet, men hvis man siger det samme om afgrøderne, så er man ”mystiker”.
  Folk har simpelthen mistet orienteringen i den meget simple og konkrete oplevelse af maden som et levende element.

 1. Nu tror ju i och för sig jag att de som är skeptiska till de mer ’mystiska’ inslagen i det biodynamiska jordbruket — och nu menar jag somliga av de delar som inte är gemensamma för biodynamiskt och ekologiskt jordbruk, t ex det astrologiska — de ställer sig nog i allmänhet avvisande till astrologi och horoskop också. Jag har aldrig råkat på någon som dissat planeternas och kosmos inverkan på odling av grödor och samtidigt trott på horoskop. Det vore ju befängt!

  Apropå Saltå Kvarn så är ju inte alla deras varor biodynamiska längre, varför de har kunnat utöka sortimentet kraftigt. Det har väl också en del i framgångarna på senare år. Kunderna vet i allmänhet inte mycket om skillnaden, men de efterfrågar produkterna. Sedan ska man ju inte underskatta den faktorn att Salå länge varit det *enda* företag som bakat ätbart börd till försäljning i vanliga livsmedelsbutiker 😉

 1. mars 17th, 2022
  Trackback from : la paz real estate
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Raw Garden Carts
 3. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Sig Sauer Guns Shop
 4. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooter in honolulu
 5. april 8th, 2022
 6. april 10th, 2022
  Trackback from : 娛樂城體驗金
 7. april 13th, 2022
  Trackback from : Chaturbate Swettddianna
 8. april 13th, 2022
  Trackback from : ui ux design
 9. april 14th, 2022
 10. april 14th, 2022
  Trackback from : dumps clubs
 11. april 21st, 2022
  Trackback from : shawn mendes pillows
 12. april 25th, 2022
 13. april 27th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 14. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 웹툰무료보기
 15. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 홀덤 사이트
 16. maj 6th, 2022
 17. maj 7th, 2022
 18. maj 13th, 2022
 19. maj 25th, 2022
  Trackback from : good dumps online
 20. maj 26th, 2022
  Trackback from : FN 503® MAGAZINE
 21. maj 31st, 2022
 22. juni 1st, 2022
  Trackback from : Buy guns online
 23. juni 1st, 2022
  Trackback from : best dumps site
 24. juni 5th, 2022
 25. juni 6th, 2022
 26. juni 17th, 2022
  Trackback from : WordPress Hosting
 27. juni 26th, 2022
  Trackback from : nova88
 28. juni 27th, 2022
  Trackback from : 미녀들의 테니스
 29. juni 29th, 2022
  Trackback from : homes for sale