Hur ser den svenska mentaliteten ut?

I dessa tider då det talas mycket om de nya svenskarna, d v s invandrarna och deras kultur, religion och mentalitet kanske det kan vara intressant att titta lite på hur den traditionella svensken kan uppfattas av utomstående. Hur ser man på svensken utomlands? Vad är den typiska svenska mentaliteteten?

I undersökningar som gjorts uppfattas svenskarna av andra nationaliteter som kyliga och avståndstagande och många säger sig ha direkt svårt att begripa sig på det svenska kynnet. Svenskarna uppfattas som ”socialt slutna” och ”andligt tomma”. Och för att de ofta är tystlåtna uppfattas de som självbelåtna.

I USA är det klart negativt att vara blyg. Blyga amerikaner försöker dölja eller komma över sin osäkerhet, eftersom blyghet tolkas som att man är mindre kompetent eller till och med mindre intelligent. I Sverige är det snarast tvärtom. Blyga personer tillskrivs utmärkta egenskaper som att vara reflekterande, anspråkslösa och villiga att lyssna på andra.

Dessa uppgifter är hämtade från Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms universitet. Hans bok Svensk mentalitet (1989) är en guldgruva om man vill få perspektiv i den här frågan. En annan förklaring till svenskens ”blyga” beteende menar han kommer från det särskilda värde som artighet ges i svensk kultur. Att vara artig innebär att rituellt underordna sig, att visa respekt genom att t ex låta andra prata och själv lyssna uppmärksamt. På så sätt placerar man andra före sig själv.

Svenskens verbala passivitet, eller ”talängslan” som Daun också kallar det tar sig även andra uttryck. Få svenskar är medvetna om att de vid samtal systematiskt eftersträvar samförstånd. Denna tendens att hålla med och gång på gång inflika ”just det” och ”precis” – i akt och mening att visa sympati och skapa gemenskap – kan av utomstående misstolkas som osjälvständighet. Den som aldrig invänder har ingen egen åsikt.

Alternativt kan det misstolkas som falsk inställsamhet. Att gång på gång ansluta sig till kollektivet är inte värdigt en person som gör anspråk på att tänka själv. I latinska länder menar man att kontroversen är livsluft. Att vara överens är inget självändamål, det är inte ens roligt.

I en undersökning 1996 av Socialstyrelsen tillfrågades en rad invandrare från Chile, Iran, Turkiet och Polen vad det hade varit för fördelar respektive nackdelar att komma till Sverige. De uttryckte berömmande ord om jämlikheten, solidariteten, friheten och fungerande samhällsapparat. Men nackdelen med att komma till Sverige var – tillspetsat uttryckt – svenskarna. ”Hjärta fattas”, ”trögt sinne”, ”fega, kalla, blyga människor”, ”brist på närkontakt”. Sverige kännetecknas av sin modernitet och sin enastående snabba samhällsomvandling. Samtidigt har ett traditionellt kynne dröjt sig kvar, så obegripligt avvikande från stora delar av världen.

Många svenskar tycks föredra att vara ”ifred”, även om inte lika många går så långt att de avsiktligen undviker att åka hiss med grannarna. I sällskap med obekanta känner sig få benägna att prata. Man känner en obehaglig press att säga något till en ytlig bekant i hissen. Ensamheten erbjuder däremot lättnad och befrielse, en avkoppling från den sociala samvarons förväntningar. Det är en frånvaro av social press att slippa tala och att anpassa sig till andra.

Även vrede och sorg i svensk kultur uttrycks indirekt och mindre omedelbart och öppet än i många andra länder. Antipati kommuniceras genom undvikande, snarare än genom öppet visad aggression ansikte mot ansikte. Det typiska är inte att ringa och gräla utan att helt enkelt låta bli att fortsättningsvis ringa till den person man blivit ovän med. Man låter bli att hälsa, låtsas inte se när man möts, ursäktar sig kanske att man inte hört av sig, men gör det sedan ändå aldrig. Det är alltså negerandet, undvikandet som är det typiskt svenska sättet att uttrycka antipati.

Menar alltså Åke Daun. Sen en egen fundering kring svenskarnas respekt för sina myndigheter. ”Samhället måste gripa in” säger vi då något missförhållande uppdagas. Och denna uppmaning efterföljs ofta. Speciellt hos danskarna lever bilden av ett Sverige som blint lyder sina herrar. De gör sig ofta lustiga över den osjälvständighet vi uttrycker inför överheten. Jag tror att de har fel, för är det inte så att vår respekt för myndigheterna inte kommer av auktoritetsbunden rädsla för någon som bestämmer ovanför våra huvuden utan en känsla grundad i en upplevelse att vi gjort en kollektiv överenskommelse med samhället? Är det inte helt enkelt en fråga om förtroende för något som faktiskt fungerar? Än så länge i alla fall. Det finns tecken som tyder på att förtroendet håller på att naggas i kanten.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Twingly BlogRank


 1. No comments yet.

 1. september 23rd, 2022
  Trackback from : baby jeeter pre rolls
 2. september 24th, 2022
  Trackback from : USA inmate
 3. september 26th, 2022
  Trackback from : sell dumps online
 4. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동공장
 5. september 29th, 2022
  Trackback from : stoeger gun
 6. oktober 1st, 2022
 7. oktober 4th, 2022
  Trackback from : high paying jobs near me
 8. oktober 4th, 2022
  Trackback from : rv garage
 9. oktober 5th, 2022
  Trackback from : lire la suite
 10. oktober 5th, 2022
 11. oktober 7th, 2022
  Trackback from : Inspirational Enlightenment
 12. oktober 8th, 2022
  Trackback from : Cheap Jordans
 13. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 14. oktober 12th, 2022
  Trackback from : how to make passive income
 15. oktober 12th, 2022
 16. oktober 17th, 2022
 17. oktober 20th, 2022
  Trackback from : stiiizy For Sale
 18. oktober 21st, 2022
  Trackback from : sbo
 19. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köpa ketamin
 20. november 1st, 2022
  Trackback from : Electricity plans in Houston
 21. november 1st, 2022
 22. november 6th, 2022
  Trackback from : Explore
 23. november 6th, 2022
  Trackback from : beachcoast.com
 24. november 8th, 2022
  Trackback from : hoperealtyva.com
 25. november 9th, 2022
  Trackback from : freedom
 26. november 11th, 2022
  Trackback from : read more
 27. november 13th, 2022
 28. november 14th, 2022
 29. november 16th, 2022
  Trackback from : holosun 507c for sale
 30. november 19th, 2022
  Trackback from : kaletra pharmacy
 31. november 23rd, 2022
 32. november 23rd, 2022
  Trackback from : link
 33. november 25th, 2022
  Trackback from : 539研究院
 34. november 30th, 2022
  Trackback from : OKBET GOLF
 35. december 4th, 2022
 36. december 4th, 2022
  Trackback from : toyota hiroshima tan cang
 37. december 8th, 2022
  Trackback from : soulmate forever
 38. december 13th, 2022
 39. december 17th, 2022
  Trackback from : Buy magic mushrooms
 40. december 19th, 2022
  Trackback from : Skrot Kungälv
 41. december 28th, 2022
  Trackback from : empresa informatica
 42. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 43. januari 17th, 2023
 44. januari 19th, 2023
 45. januari 21st, 2023
  Trackback from : Panzer Arms BP-12 Bullpup 12
 46. januari 22nd, 2023
 47. januari 23rd, 2023
  Trackback from : Drogen kaufen online
 48. januari 27th, 2023
 49. februari 19th, 2023
  Trackback from : Barrett m82 for sale
 50. februari 19th, 2023
  Trackback from : good dumps 101 website