Hur ser den svenska mentaliteten ut?

I dessa tider då det talas mycket om de nya svenskarna, d v s invandrarna och deras kultur, religion och mentalitet kanske det kan vara intressant att titta lite på hur den traditionella svensken kan uppfattas av utomstående. Hur ser man på svensken utomlands? Vad är den typiska svenska mentaliteteten?

I undersökningar som gjorts uppfattas svenskarna av andra nationaliteter som kyliga och avståndstagande och många säger sig ha direkt svårt att begripa sig på det svenska kynnet. Svenskarna uppfattas som ”socialt slutna” och ”andligt tomma”. Och för att de ofta är tystlåtna uppfattas de som självbelåtna.

I USA är det klart negativt att vara blyg. Blyga amerikaner försöker dölja eller komma över sin osäkerhet, eftersom blyghet tolkas som att man är mindre kompetent eller till och med mindre intelligent. I Sverige är det snarast tvärtom. Blyga personer tillskrivs utmärkta egenskaper som att vara reflekterande, anspråkslösa och villiga att lyssna på andra.

Dessa uppgifter är hämtade från Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms universitet. Hans bok Svensk mentalitet (1989) är en guldgruva om man vill få perspektiv i den här frågan. En annan förklaring till svenskens ”blyga” beteende menar han kommer från det särskilda värde som artighet ges i svensk kultur. Att vara artig innebär att rituellt underordna sig, att visa respekt genom att t ex låta andra prata och själv lyssna uppmärksamt. På så sätt placerar man andra före sig själv.

Svenskens verbala passivitet, eller ”talängslan” som Daun också kallar det tar sig även andra uttryck. Få svenskar är medvetna om att de vid samtal systematiskt eftersträvar samförstånd. Denna tendens att hålla med och gång på gång inflika ”just det” och ”precis” – i akt och mening att visa sympati och skapa gemenskap – kan av utomstående misstolkas som osjälvständighet. Den som aldrig invänder har ingen egen åsikt.

Alternativt kan det misstolkas som falsk inställsamhet. Att gång på gång ansluta sig till kollektivet är inte värdigt en person som gör anspråk på att tänka själv. I latinska länder menar man att kontroversen är livsluft. Att vara överens är inget självändamål, det är inte ens roligt.

I en undersökning 1996 av Socialstyrelsen tillfrågades en rad invandrare från Chile, Iran, Turkiet och Polen vad det hade varit för fördelar respektive nackdelar att komma till Sverige. De uttryckte berömmande ord om jämlikheten, solidariteten, friheten och fungerande samhällsapparat. Men nackdelen med att komma till Sverige var – tillspetsat uttryckt – svenskarna. ”Hjärta fattas”, ”trögt sinne”, ”fega, kalla, blyga människor”, ”brist på närkontakt”. Sverige kännetecknas av sin modernitet och sin enastående snabba samhällsomvandling. Samtidigt har ett traditionellt kynne dröjt sig kvar, så obegripligt avvikande från stora delar av världen.

Många svenskar tycks föredra att vara ”ifred”, även om inte lika många går så långt att de avsiktligen undviker att åka hiss med grannarna. I sällskap med obekanta känner sig få benägna att prata. Man känner en obehaglig press att säga något till en ytlig bekant i hissen. Ensamheten erbjuder däremot lättnad och befrielse, en avkoppling från den sociala samvarons förväntningar. Det är en frånvaro av social press att slippa tala och att anpassa sig till andra.

Även vrede och sorg i svensk kultur uttrycks indirekt och mindre omedelbart och öppet än i många andra länder. Antipati kommuniceras genom undvikande, snarare än genom öppet visad aggression ansikte mot ansikte. Det typiska är inte att ringa och gräla utan att helt enkelt låta bli att fortsättningsvis ringa till den person man blivit ovän med. Man låter bli att hälsa, låtsas inte se när man möts, ursäktar sig kanske att man inte hört av sig, men gör det sedan ändå aldrig. Det är alltså negerandet, undvikandet som är det typiskt svenska sättet att uttrycka antipati.

Menar alltså Åke Daun. Sen en egen fundering kring svenskarnas respekt för sina myndigheter. ”Samhället måste gripa in” säger vi då något missförhållande uppdagas. Och denna uppmaning efterföljs ofta. Speciellt hos danskarna lever bilden av ett Sverige som blint lyder sina herrar. De gör sig ofta lustiga över den osjälvständighet vi uttrycker inför överheten. Jag tror att de har fel, för är det inte så att vår respekt för myndigheterna inte kommer av auktoritetsbunden rädsla för någon som bestämmer ovanför våra huvuden utan en känsla grundad i en upplevelse att vi gjort en kollektiv överenskommelse med samhället? Är det inte helt enkelt en fråga om förtroende för något som faktiskt fungerar? Än så länge i alla fall. Det finns tecken som tyder på att förtroendet håller på att naggas i kanten.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Twingly BlogRank


  • Kalle
  • november 19th, 2009

  Välskrivet, insiktsfullt och tyvärr väldigt sant. Personligen kan jag inte relatera till vårt kyliga kynne och finner mig ofta i situationer där jag känner mig otroligt ”osvensk”. Samtidigt kan jag känna en viss stolthet över vår seriösa och allvarsamma läggning när man jämför med jänkarna som ofta känns plastiga.

  • Michaela
  • juli 27th, 2010

  Insiktsfullt. Tycker att det är intressant att få se en skymt av hur andra utomstående uppfattar det som vi själva inte ofta tänker på. Den svenska mentaliteten är ett bra exempel på hur samhället formar oss som människor, och vilka konsekvenser det får …

  • Emma
  • november 26th, 2010

  Hej, tycker det var bra skrivet men vilka slags källor har du använt dig av, eller är det antaganden?

 1. Källan finns uppgiven första gången i fjärde stycket. Andra gången i sista stycket.

  • Diana
  • januari 27th, 2012

  Tyvärr stämmer allt detta, tillsammans med Japanerna är svenskarna de mest avvikande personligheterna på denna runda värld.

  • Mendi
  • november 20th, 2012

  Skulle jag kunna få källan till undersökningen gjord av socialstyrelsen 1996?
  Jag har kollat runt lite men hittar inte.

  Behöver det till mitt examensarbete.

  Tack på förhand.

 2. @Mendi

  Tyvärr har jag nog skrivit fel årtal. Boken trycktes nämligen 1989. Har kollat på 1986, men ändå inte hittat. Men det står i Dauns bok. Ledsen för ditt besvär.
  Johannes Lj.

  • Carl
  • augusti 24th, 2013

  Till viss del sant, men ”fegheten” som finns hos Svenskar idag är helt enkelt p g a vårat samhälle, vi är ett mycket bra land och man känner inget behov av att vara ”modig”. Folk här har hög levnadsstandard och därmed blir man mer ”feg”.

  • Gunilla
  • oktober 28th, 2017

  Stämmer bra

  • Gunilla
  • oktober 28th, 2017

  Stämmer bra på svenskar

 1. juli 12th, 2011
 2. november 12th, 2011
 3. mars 18th, 2022
  Trackback from : cvv shop 2019
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : Raw Garden Carts
 5. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 6. mars 23rd, 2022
 7. mars 31st, 2022
  Trackback from : high risk merchant account
 8. april 5th, 2022
  Trackback from : devops consulting firm
 9. april 14th, 2022
  Trackback from : cc dumps tutorial
 10. april 14th, 2022
 11. april 18th, 2022
  Trackback from : dumps pin good balance
 12. april 20th, 2022
  Trackback from : next
 13. april 25th, 2022
 14. maj 7th, 2022
  Trackback from : ดูหนัง
 15. maj 10th, 2022
 16. maj 18th, 2022
  Trackback from : FLOODCRM
 17. maj 27th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 18. maj 30th, 2022
 19. juni 5th, 2022
 20. juni 22nd, 2022
  Trackback from : high paying jobs near me
 21. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Steroids Online
 22. juli 3rd, 2022
 23. juli 4th, 2022
 24. juli 11th, 2022
 25. juli 12th, 2022
  Trackback from : cvv sites
 26. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 27. juli 15th, 2022
  Trackback from : situs judi bola
 28. juli 15th, 2022
  Trackback from : youtube downloader
 29. juli 18th, 2022
 30. juli 18th, 2022
 31. juli 22nd, 2022
 32. juli 22nd, 2022
  Trackback from : smith model 19
 33. juli 27th, 2022
  Trackback from : bocoran rtp slot
 34. juli 31st, 2022
  Trackback from : sbobet
 35. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : TAURUS G3 FOR SALE
 36. september 14th, 2022
 37. september 17th, 2022
  Trackback from : baja mls
 38. september 21st, 2022
  Trackback from : sbobet
 39. september 23rd, 2022
  Trackback from : slot demo
 40. september 23rd, 2022
  Trackback from : trippy flip chocolate bar