Waldorfskolornas kamp ledde till friskolesystemet

De kommunala bidragen till waldorfskolan per barn och år inskränkte sig till 1 350 kronor, jämfört med grundskolans 21 000. Statliga bidrag var 7 000 per waldorfelev mot grundskoleeleven som fick 18 000. Detta var situationen 1989 innan friskolereformen genomfördes – och det åstadkom ett förfärligt oväsen i Norrköping. Om detta berättar Medlemsbladets decembernummer 1989.

SVENSK ANTROPOSOFI I BACKSPEGELN 4

Det socialdemokratiskt styrda Sverige hade vid den här tiden länge varit avvisande mot fria skolor – som det då ännu hette, fast man helst kallade dem ”privatskolor” – och ingenstans var det politiska motståndet större än i Norrköpings kommun. Skolkommunalrådet Kjell Norberg (S) ville i det längsta sätta käppar i hjulet för kommunens enda waldorfskola. Men det började bli problematiskt på höstkanten.  Waldorfskolan mopsade sig och skriverierna blev allt fler.

En skribent talade om hur ”befrielsevindarna blåser genom öststaterna. Inte ens de benhårda kommunistregimerna kan stå emot människornas krav på självbestämmanderätt och valfrihet. Men här hemma får vi bara uppleva att idel gammalkommunistiska föreställningar lever kvar orubbade; deras företrädare har tydligen ingenting lärt, ingenting begripit. Här ska inte föräldrar och lärare komma och inbilla sig att de har någonting att säga till om. Här är det vi som bestämmer. Om inte kollegiet i Norrköpings waldorfskola dansar efter den socialistiska pipan, så ska vi se till att skolan läggs ner. Barnen hämtar vi sedan med polis, om inte föräldrarna underkastar sig”.

Hotet om nedläggning var ett faktum. Om inte skolan klarade sig ekonomiskt – förorsakat av kommunens ideologiskt färgade snålhet – tänkte man inte hjälpa till: ”Rudolf Steinerskolan har ju valt att vara en fri skola och då går inte vi in och täcker upp det statsbidrag man förlorar med kommunala pengar”, uttalade sig kommunalrådet Norberg. Och kritikstormen fortsatte.

”I Norrköping finns (mot alla odds!) en väl fungerande waldorfskola. Det är en skola som uppfyller alla av skolöverstyrelsens uppställda kriterier. Det är en skola där skoltrötthet är ett närmast okänt begrepp. Vandalism av skollokaler förekommer inte. Det är en skola där föräldrar, lärare och elever fungerar som en nära sammanhållen enhet. Det är bara ett fel. Waldorfskolan är en fri skola. Dess värderingar har inte påverkats av kommunens politiker. De förstår ännu inte att waldorfskolans framgångsrecept är just att den är en fri skola.”

En pressad kommun kom med ett kompromissförslag att tillförsäkra waldorfskolan fullt bidrag – mot att den upphörde som fri skola. Skolstyrelsens ordförande (S) ville att skolan skulle vara en ”försöksverksamhet” inom det etablerade grundskolesystemet och rätta sig efter de regler och förordningar som fanns där.

Naturligtvis gick skolan inte med på detta. Istället hankade man sig fram så gott det gick, kommunen sköt till någon sorts nödpengar tills skolan helt enkelt inte hade råd längre och stängde verksamheten – en vecka. Vid det laget var situationen så uppmärksammad att samtliga partier i riksdagen enades om ett överlevnadsbidrag på 5 miljoner till de 5 mest utsatta waldorfskolorna i landet. Samtidigt tog utbildningsutskottet ett enhälligt beslut om att de fristående skolorna – som det nu hette – från och med den 1 juli 1992 skulle uppbära samma statsbidrag som de kommunala skolorna.

Så gick det till då waldorfskolorna ändrade skollagstiftningen. Förutom ett mindretal traditionella privatskolor för överklassbarn fanns då förutom waldorfskolorna bara Montessoriskolor under begreppet friskolor. Föga anade man då vilken lavin man hade satt igång.

W3Counter

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. oktober 11th, 2022
  Trackback from : browse around here
 2. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income ideas
 3. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Morel mushrooms Michigan
 4. oktober 16th, 2022
  Trackback from : resource augmentation
 5. oktober 16th, 2022
  Trackback from : fn 509 compact mrd
 6. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 7. oktober 17th, 2022
 8. oktober 17th, 2022
  Trackback from : go to this web-site
 9. oktober 20th, 2022
  Trackback from : screenshot block
 10. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Temporärbüro Zürich
 11. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : Resultado Rorai cap hoje
 12. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : nova88
 13. oktober 25th, 2022
  Trackback from : Buy Federal Primers Online
 14. oktober 28th, 2022
 15. oktober 30th, 2022
 16. november 1st, 2022
  Trackback from : milk frother and steamer
 17. november 1st, 2022
 18. november 2nd, 2022
  Trackback from : North Texas gun trader
 19. november 9th, 2022
  Trackback from : this article here
 20. november 14th, 2022
  Trackback from : Can I buy Adderall
 21. november 15th, 2022
  Trackback from : 다시보기 사이트
 22. november 15th, 2022
  Trackback from : sbobet
 23. november 15th, 2022
  Trackback from : Where to buy shrooms online
 24. november 22nd, 2022
  Trackback from : 免費百家樂
 25. november 23rd, 2022
  Trackback from : Cocaine Hydrochloride
 26. november 25th, 2022
  Trackback from : gb whats
 27. november 30th, 2022
  Trackback from : okbet odds
 28. december 4th, 2022
  Trackback from : toyota tan cang
 29. december 10th, 2022
 30. december 14th, 2022
  Trackback from : Sun city Grand Homes
 31. december 17th, 2022
  Trackback from : Rossi Firearms For Sale
 32. december 17th, 2022
  Trackback from : starzbet
 33. december 17th, 2022
  Trackback from : Buy shrooms DC
 34. december 19th, 2022
 35. december 24th, 2022
 36. december 31st, 2022
  Trackback from : Nembutal Pillen kaufen
 37. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Winchester Brass for sale
 38. januari 2nd, 2023
  Trackback from : Federal Primers For Sale
 39. januari 3rd, 2023
  Trackback from : mortgage broker essendon
 40. januari 6th, 2023
  Trackback from : Real Estate
 41. januari 9th, 2023
  Trackback from : Chèque
 42. januari 12th, 2023
  Trackback from : website link
 43. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 44. januari 14th, 2023
  Trackback from : YABO
 45. januari 17th, 2023
  Trackback from : Dallas Web Design
 46. januari 18th, 2023
  Trackback from : LWRC M6 for sale
 47. januari 27th, 2023
 48. februari 1st, 2023
  Trackback from : Buy Guns Online
 49. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트
 50. februari 20th, 2023
  Trackback from : 포인트홀덤