Den naiva multikulturalismen

Det multikulturella samhället är ett begrepp jag tror de flesta uppfattar som något positivt, grundat i en generös och tillåtande hållning. Man respekterar varandras kulturella och etniska särart. Vi är inte bättre än dom. Men enligt en bok som recenseras i SvD 23/9 kan begreppet också uppfattas som problematiskt. Författarna, Per Brauhn och Dilsa Demirbag-Sten menar till och med att multikulturalismen som ideal måste bekämpas, eftersom det innebär att grupper tillmäts rättigheter på den enskilda människans bekostnad. Och – inte minst viktigt –  att inhemsk kultur skjuts tillbaka och förnekas till uthemsk kulturs fördel.

Redan för två år sedan skrev Nathan Shachar i DN en starkt kritisk krönika över multikulturalismens  skadeverkningar i England under rubriken Multikulturalism leder till elände. För trettio år sedan efter svåra kravaller i invandrartäta områden i Birmingham och Bradford övertalades ett par kommuner  av sociologer och kriminologer att anamma en ny ideologi, den så kallade multikulturalismen, för att lösa problemen. I stället för individens värdighet och rättigheter lärde multikulturalismen att det var de olika kulturerna som var det centrala. Det var de, inte du och jag, som skulle jämställas.

”Inga invandrare eller invandrarorganisationer hade framfört några krav på multikulturella reformer. De applicerades ovanifrån, av vita intellektuella. Förr hade sikher, hinduer, muslimer och karibier bott vägg i vägg och agerat i samma politiska organisationer i frågor som angick dem alla. Men när bidrag och stöd plötsligt fördelades enligt kulturella principer föll de gemensamma organen sönder. Under åttiotalet segregerades skolsystemen. Detta skedde av sig självt när det hela tiden var särarten, inte gemenskapen, som utgjorde underlaget för resursfördelningen. Under 90-talet splittrades också bostadsområdena upp och i dag är förstörelseverket komplett: till och med affärsområdena har fragmenterats, så att varje ”kultur” har sitt shoppingkvarter.”

I det nya systemet krossades den sekulära islamiska kulturen, som spelat en central roll i de äldre, politiska organisationerna. Multikulturalismen blev den fanatiska islamismens hävstång. De mest ”muslimska” muslimerna tog hand om gruppens skolbudget. De som skulle begå terrordåd mot sina egna landsmän hade inte lärt sig det i Pakistan, de hade uppfostrats till det tack vare en blåögd och artificiell ­modeideologi som inte hade något med islam att göra.

Rasismen och multikulturalismen har olika avsikter, men de utgår från samma grundantagande: Att du, och dina eventuella rättigheter är en funktion av din grupptillhörighet. De bägge ideologierna har samma rötter och de leder mot samma elände: segregation, extremism och slöseri med mänskliga resurser, menar alltså Nathan Shachar, utrikeskorre på DN. Mauricios Rojas, riksdagsledamot 2002-08, skriver i en artikel på Newsmill före valet:

”Under decennier har det talats vitt och brett om mångfald, men mycket lite om det som ska hålla mångfalden ihop. Det berikande i den mångfald som invandringen för med sig har betonats, men det har sällan nämnts att det är utifrån svenska förutsättningar denna mångfald ska utvecklas. Det har lett till förvirring och försvårat invandrarnas integration. Därför behöver vi en integrationspolitik, som tydligt bejakar mångfalden men som lika bestämt utgår från det arv av erfarenheter, kultur och språk som svensk historia gett oss.”

I Sverige har dessa svårigheter existerat i decennier i våra invandrartäta områden där svenska språket är ett undantag. Vi upplever att vår toleranta hållning möts av intoleranta strukturer med klantänkande, kvinnoförtryck och önskan om särlagstiftning. Detta är multikulti så det stänker om det. Men inte var det detta vi ville? Vi ville ju bara visa vår generösa och världsberömda jämlikhet. Vår tolerans och respekt för andras särart. Vår antirasism. Men det visar sig som så ofta förr att vi varit naiva.

Det är klart att det är smärtsamt. Och att SD skulle skriva oss detta på näsan gör inte saken bättre.

W3Counter

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Den intellektuella resa som leder till de insikter du steg för steg presenterar här ÄR SMÄRTSAM. Och ensam! Man kommer osökt att tänka på den där dikten av Christian Morgenstern, eller hur, som börjar:

  Ensam skall du vandra
  mot sanningen.
  Ingen gör med andra
  den vandringen.

  Det kan vara för sent att hindra islamiseringen av Sverige, eller rättare sagt via Sverige till resten av Norden. Eftersom vi är en inkörsport med vidöppna dörrar. Det finns någon typ av magisk gräns vid 20%. Den är snart nådd. SD kan MÖJLIGEN bromsa det hela, tack vare vågmästarpositionen, men då måste andra än brölande kepsgrabbar från typ Sjöbo våga profilera partiet. De törs, för de har ingen fallhöjd.

  Känn utmaningen, o örn…

  Pappan

 2. SAMTLIGA partier är för multikulturalismen, som dessutom lagfästes 1974, utom, tja du vet… di där skåningarna.

  Här: http://murslev.blogspot.com/2010/09/fran-julia-caesar.html

  Pappan

 3. …di där skåningarna du vet, som vill hjälpa många gånger fler flyktingar än de andra partierna. I stället för att betala för att en bråkdel av dem skall komma och bo i världens näst dyraste, ock kallaste, land. Med en kultur de varken förstår sig på eller är intresserade av, överlag. Vilket inte verkar vara speciellt smart. Det dövar inte ens samvetet när man väl har fått perspektiv på det hela.

  Pappan

 1. september 29th, 2010
 2. juli 7th, 2016
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : NCC con conducente su Roma
 4. mars 19th, 2022
 5. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Buy Winchester Guns Online
 6. mars 22nd, 2022
 7. mars 26th, 2022
  Trackback from : Best selling guns online
 8. april 4th, 2022
 9. april 14th, 2022
  Trackback from : Camera Oculta Sexo Gay
 10. maj 1st, 2022
  Trackback from : beer777
 11. maj 5th, 2022
  Trackback from : ambbet 99
 12. maj 9th, 2022
 13. maj 10th, 2022
 14. maj 13th, 2022
  Trackback from : Microdose mushrooms Reddit
 15. maj 17th, 2022
  Trackback from : 링크타고
 16. maj 20th, 2022
  Trackback from : seo company melbourne
 17. maj 26th, 2022
  Trackback from : cheap FIFA 22 coins
 18. maj 30th, 2022
  Trackback from : CZ USA Firearms For Sale
 19. juni 5th, 2022
 20. juni 13th, 2022
  Trackback from : buy dumps online
 21. juni 21st, 2022
  Trackback from : Stephen Twomey
 22. juni 24th, 2022
  Trackback from : Mature Parrots For Sale
 23. juni 27th, 2022
  Trackback from : WINCASINO
 24. juli 2nd, 2022
 25. juli 4th, 2022
 26. juli 21st, 2022
  Trackback from : Springfield Hellcat for sale
 27. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : CZ FIREARMS FOR SALE ONLINE
 28. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : real estate la ventana
 29. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 30. augusti 7th, 2022
  Trackback from : real estate la ventana
 31. augusti 8th, 2022
  Trackback from : maxbet
 32. augusti 9th, 2022
  Trackback from : HWID spoofer