Varför inte införa månggifte i Sverige?

Mycket ska man höra innan öronen ramlar av. Härom dagen i radioprogrammet Ring P1 fick Göran Hägglund svara på frågor från lyssnarna. Den första fråga han fick var varför han inte kunde införa månggifte i landet. Mannen menade allvar – och han pratade så bra svenska att han säkert bott här ett bra tag. Göran svarade artigt avvisande. Men ni tillåter ju samkönade äktenskap, vidhåller mannen, och han har inget emot det, men då borde det ju i konsekvensens namn också vara tillåtet att en man har fler fruar SÅ LÄNGE DET ÄR FRIVILLIGT.

Nja, menade Göran, det är inget som hindrar att en man lever med flera kvinnor – eller för den delen en kvinna med flera män – men jag som politiker måste ju se till att äktenskapet juridiskt sett är jämlikt. Och det är det ju inte om en man gifter sig med flera kvinnor. För du menar väl inte att en kvinna ska få gifta sig med flera män? Nej, det var ju inte avsikten, menade mannen.

Där befinner vi oss alltså i dagsläget 2010. En invandrad muslim debatterar med socialministern i landets regering om lämpligheten i att införa månggifte i Sverige. På fullt allvar. Trots flera år i landet har han inte förstått det absurda i frågeställningen. Eller insett att en sådan fråga är omöjlig att driva i Sverige. Historielöshet är bara förnamnet. Modernitet – vad är det?

Hans religion påbjuder månggifte, säger han ovetandes hur han spelar islamofoberna i händerna. Här är inte tal om reflektion och självständigt tänkande. Man lyder sin religion, punkt. Kristendomens tidiga texter består också av absurditeter som t ex stening (Gamla testamentet). Men den västerländska utvecklingen har förpassat detta till historiens skräphög för längesen. Man börjar ana vidden av problemet. Det här handlar inte om harmlösa religiösa idéer. Det handlar om en mentalitet som inte förstår själva begreppet utveckling.

Signaturen Pappan hade i sina kommentarer till Västerlandet erbjuder en moralisk kloak en intressant teori kring detta.

”En tribal kultur bygger på principen att det var bättre förr. Pappa är klokare än jag och farfar är klokare än pappa. Alla strukturella förändringar, allt nytänkande och allt ifrågasättande av det hävdvunna är principiellt av ondo. Målet är att upprätthålla status quo. Den är klanbaserad, kollektivistisk. En progressiv kultur bygger på principen att det var sämre förr. Att det bättre är det som skall komma. Att vi är klokare än våra fäder och att våra barn kommer att bli klokare än oss. En progressiv kultur räds därför inte förändringar. Den är karriärbaserad, individualistisk.”

Med tribala kulturer menas alltså de muslimska länder i exempelvis Mellanöstern där en svag statsbildning kräver starkt konservativa familje- och klanstyrda samhällen. Den progressiva kulturprincipen råder i västerländska demokratier.

” `Erövring’ är inte av ondo i ett tribalt tänkande. `Förändring av den andre’ är inte av ondo. Det är förändring av det egna som är av ondo. Klankultur och kollektivism skapar jagsvaghet men gruppstyrka — en mer solid och historiskt beprövad form för samhällsbygge än modernitetens potenta men labila konstruktioner med individualism, valfrihet, förändringsiver och framtidshopp. En del INDIVIDER kommer möjligen att kunna slå sig fria från tribalismen. Men GRUPPEN kan aldrig göra det. Marx har fel: Det FINNS ingen `befrielse’ för kollektiv! En grupp kan inte vara fri. Bara en individ, som bottnar i sitt jag, kan då och då vara fri.”

Det är detta vi måste ta med i beräkningen när vi förordar ett multikulturellt samhälle, menar signaturen. Han tror inte vi förstått vad vi gett oss in på. Fundamentalistiska kulturmönster assimileras inte då de överförs till ett annat land, tvärtom – de cementeras. Att hans fortsatta argumentation till slut hamnar i ett förordande av SD behöver ju inte diskvalificera analysen. Den är intressant – men om den omöjliggör multikulturalismen som eftersträvansvärd idé är jag inte säker på.

W3Counter

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Själv skrev Pappan följande reflektion över sagda samtal mellan muslimen och Hägglund: http://murslev.blogspot.com/2010/08/polygami.html

  Men utveckla gärna vidare på vilket sätt ett multukulturellt samhälle INTE skulle vara problematiskt eller rentav omöjligt med mindre än att ursprungsbefolkningen — i detta fall vi etniska svenskar — först skulle utrotas eller fördrivas. Det var ju så man gjorde i USA. Och det är, menar jag, det som håller på att ske i Sverige. Etniska svenskar förökar sig inte längre. Småjobbiga funderingar kring detta finns här och var på Pappans murslev, kanske tydligast här: http://murslev.blogspot.com/2010/08/hierarkiernas-magi.html — men som sagt, utveckla gärna din vision om det mångkulturella samhället och säg något klokt om hur lagar skall efterlevas när de olika populationerna inte ens delar värdegrund! Jag begriper det inte, och tror numera inte ens att det är meningen att det skall gå…

  Pappan

 2. @Pappan
  Att hävda att svenskarna står inför att utrotas på grund av att de tillåter ett multikulturellt samhälle är att ta till i överkant. Jämförelsen med utrotningen av Amerikas ursprungsbefolkning är dessutom fel i flera parametrar. Den teori du utvecklade och som jag citerade ifrån är tål att tänkas över. Överdrifter tror jag inte på.

 3. Nej nej, jag menar inte att svenskarna håller på att utrotas på grund av massinvandringen av MENA-kulturernas folk. Deras inflyttning döljer dock statistiken som kan visa att svenskarna faktiskt håller på att utrotas — eller rättare sagt utrota sig själva. Det föds sedan länge inte tillnärmelsevis lika många etniska svenskar som det dör. En population behöver ett genomsnitt på 2.11 barn per familj för att ö h t bibehålla status quo. Vi föder 1.9 barn per familj — och då är de muslimska jättefamiljerna med ett genomsnitt på fem barn inräknade! Detta är enkel demografi. Vad det beror på att vi inte förökar oss kan man kanske bara spekulera om. Jag tror jag har kommit på något (står i mitt inlägg om hierarki och magi på mursleven) men kan givetvis ha fel.

  Hursomhelst vill jag understryka att jag självklart INTE menar att MENA-invandringen är ORSAKEN till vårt borttynande som etnisk grupp — bara orsaken till att vi inte märker det och gör något åt saken. Det aborteras trettioåttatusen etniska svenskar per år. 38.000/år. Abort finns inte ens på kartan i den vitalare muslimska kulturen. Och nu lobbar politikerna för ett flerbarnstillägg till barnbidraget för familjer med över sex barn. Invasionen finansieras bokstavligen med dina och mina skattepengar. Man ersätter en population med en annan, som är mer vital. Men en som INTE är speciellt intresserad av mångkultur! Om saker utvecklas som hittills så är denna nya population i majoritet. Och kan besluta vad den vill. Själva Bodström påpekade det, för att understryka vikten av att vi behandlar dem väl, så att de behandlar oss väl när de är i majoritet. Citatet finns på Youtube!

 4. Eler som Rudolf Kjellén (han som myntade begreppet ”folkhemmet”) på sin tid (ca 1910) argumenterade:

  Flyttar man den svenska populationen till ett annat geografiskt område så är den inte längre en svensk population. Byter man ut den svenska populationen mot en annan population och placerar den i det svenska geografiska området, så är detta område inte längre Sverige. Sverige är en organisk enhet som utgörs av folk och land tillsammans. Utan varandra så är det inte Sverige.

  Jag ser logiken i detta resonemang. Gör du?

 5. Apropå kollisionen mellan tribala MENA-kulturer och vår egen:
  http://www.sverigedemokraterna.se/filer/sd_valdtaktsrapport.

  Sedan vill jag återigen påpeka att jag för min del INTE ser den progressiva kulturidén som bättre än den tribala. Den tribala saknar sinne för individens integritet men den progrerssiva saknar vitalitet — fertiliteten sjunker drastiskt. Jag tror på en tredje civilisationsform. Som omfattar de båda andra.

  Pappan

 6. Men ÄR en fråga om månggifte verkligen omöjlig att driva i vårt land idag, Johannes? Eller är det somliga av oss som lever kvar på nittonhundratalet? Ditt ”antroposofparti”, alltså Miljöpartiet, är inte alls främmande för att tillåta månggifte i Sverige. En debattartikel i Göteborgstidningen/Expressen lyder:

  I P1-morgon 23 augusti kl. 7.46 fick Peter Eriksson (MP) frågan om det kan få ingå mer än två människor i ett äktenskap. Peter Eriksson svarade att man kunde tänka sig det, och hänvisade till diskussionen i MP att det ska kunna ingå ytterligare någon person i ett äktenskap.
  Kan detta vara sant? Jo, på miljöpartiets kong-ress 2007 fick partistyrelsen i uppdrag att arbeta fram en både ”köns- och antalsneutral” samlevnadsbalk, och efter ett kongressbeslut 2008 arbetar partistyrelsen med ett lagförslag för mång- äktenskap som samhällsnorm.

  Ellinor Scheffer, som var språkrör för Grön Ungdom, hävdade: ”Samlevnadsbalkens syfte bör vara att ge personer som vill leva tillsammans juridiskt skydd. Hur många de är och av vilken anledning de lever tillsammans är enbart deras egen ensak. Därför är en samlevnadsbalk som är antals- och könsneutral en fullständig självklarhet för oss.”

  En röst på Miljöpartiet är en röst på polygami. Inte i Afghanistan eller Iran. Utan i Sverige.

  http://gt.expressen.se/ledare/1.2112408/debatt-en-rost-pa-mp-rost-pa-polygami

 1. mars 18th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : เกม AMB
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : illuminati head council
 4. mars 19th, 2022
 5. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Buy Beretta Guns Online
 6. april 4th, 2022
 7. april 6th, 2022
  Trackback from : slot999
 8. april 16th, 2022
 9. april 16th, 2022
  Trackback from : chaturbate token umrechnung
 10. april 18th, 2022
  Trackback from : valid cvv for ebay
 11. april 25th, 2022
 12. maj 4th, 2022
 13. maj 4th, 2022
  Trackback from : Qsymia buy online Canada
 14. maj 9th, 2022
 15. maj 9th, 2022
  Trackback from : Colt Competition SS
 16. maj 13th, 2022
 17. maj 30th, 2022
 18. juni 5th, 2022
 19. juni 12th, 2022
  Trackback from : psychotherapy san diego
 20. juni 23rd, 2022
  Trackback from : 娛樂城
 21. juli 2nd, 2022
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 5th, 2022
 24. juli 7th, 2022
  Trackback from : youtube live stream
 25. juli 8th, 2022
  Trackback from : sbo
 26. juli 11th, 2022
 27. juli 12th, 2022
  Trackback from : 201 dumps pin
 28. juli 15th, 2022
  Trackback from : Acquista Percocet in Linea
 29. juli 15th, 2022
  Trackback from : best cvv sites
 30. juli 15th, 2022
  Trackback from : Youtube downloader
 31. juli 16th, 2022
  Trackback from : weed delivery
 32. juli 18th, 2022
  Trackback from : youtube watch hours
 33. juli 19th, 2022
  Trackback from : ตัดกราม
 34. juli 19th, 2022
 35. juli 20th, 2022
  Trackback from : go to site
 36. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : get youtube comment likes
 37. augusti 2nd, 2022
 38. augusti 7th, 2022
  Trackback from : loreto real estate
 39. augusti 10th, 2022
  Trackback from : snus
 40. augusti 13th, 2022
  Trackback from : Remington Arms For Sale
 41. september 14th, 2022
 42. september 20th, 2022
  Trackback from : Ammo Store USA
 43. september 23rd, 2022
  Trackback from : baby jeeter pre rolls
 44. september 23rd, 2022