Den förvirrade slöjdebatten

Debatten kring burka och niqab bara växer. ”Europa är på god väg att `avslöjas´”, som en skribent uttryckte det. Förbud mot denna maskering har införts i Belgien, Frankrike, Tunisien, Italien, Singapore och Turkiet. I Spanien har man nyss röstat emot ett förbud, men frågan där är fortfarande varm, liksom i Tyskland, Schweiz (där man numer har förbud mot minareter), Holland, Österrike, Syrien, Danmark och Norge. Och Sverige – även om statsminister Reinfeldt ännu menar att ”det inte är rätt väg att gå”.

Troligtvis uttrycker han en allmän mening i landet idag. Kanske har han en majoritet bakom sig där. Men säkert är det inte, frågan verkar växa i angelägenhet och hans försiktiga formulering öppnar för ett förändrat förhållningssätt framgent.

Slöjdebatten är vildvuxen. Många kolumnister och tidningsskribenter har inte förstått laddningen i den heltäckande slöjan. De ser den bara som ett exotiskt sätt att klä sig och ondgör sig därför över att debatten alls existerar. Vem som helst ska väl för sjutton få klä sig hur dom vill!  Varför ska man förbjuda ett klädesplagg?

En besläktad ståndpunkt är de som säger ”idag är det heltäckande slöja som förbjuds, i morgon sikhernas turbaner och sedan är det kanske kortkorta kjolar”. Det är en ologisk argumentation. Varken turbaner eller kortkort har varit föremål för allmän debatt. Det västerländska modet är idag så extremt att ingen bryr sig. Det provocerande och hotfulla i att täcka ansiktet är anledningen till debatten – inte den fotsida dräkten som sådan.

En docent i civilrätt menar att man inte kan förbjuda burkan för att kvinnan förtrycks (SvD 22/7). Man borde istället göra något åt förtrycket. Visst, men den heltäckande slöjan är både en symbol för förtrycket och ett förtryck i sig, så det borde rimligtvis börja där.

Kulturrelativisterna och de politiskt korrekta förstår inte heller upprördheten över den heltäckande slöjan. De menar att den är en del av muslimernas kulturtradition. Vilka är vi att ifrågasätta den? frågar de. Med vilken rätt sätter vi oss till doms över dem? Är vår kultur på något sätt bättre än deras? Nej de har samma rätt att klä sig på sitt sätt som vi har på vårt sätt, säger företrädare för detta synsätt.

Sen har vi alla de som diskvalificerar slöjförbuden i Europa för att bärarna är så få (!): ”Burkan är en skenfråga och helt betydelselös”, säger islamologen Jan Hjärpe med anledning av Belgiens nyss införda slöjförbud. ”Landet har bara 200 burkabärare.” Men just detta visar ju laddningen! Lagen är inte mindre berättigad för att det nu bara finns ett par hundra som drabbas av den. Med tiden kommer  fler.

De starkaste argumenten för förbudet mot heltäckande slöja – som också åberopats då förbudslagarna tagits – är att den försvårar identifiering. Man vet inte vem personen är, kan inte se den man har framför sig. Detta är problematiskt i normalt arbets- och vardagsliv. Vissa anför att den heltäckande klädseln kan utnyttjas av manliga terrorister som kan röra sig fritt tungt beväpnade utan att det märks.

Här några argument som anförts i förbudslagstiftningen i några länder:

 • Frankrike: ”Staten har en skyldighet att skydda kvinnor då de utsätts för tvång eller övertalas att bära heltäckande slöja. Detta kan göras genom att motarbeta stereotypa könsroller och diskriminering”.
 • Holland: ”Lagen är ett förbud mot kläder eller huvuddukar som gör att den som bär dem inte helt kan identifieras”.
 • En kanton i Schweiz: ”Heltäckande slöja symboliserar mäns makt över kvinnor, samt hindrar beslöjade kvinnor från att integreras i det schweiziska samhället. Burka och niqab är inte förenligt med våra lokala traditioner och en kvinna med heltäckande slöja `lever i ett fängelse´”.
 • Singapore: Förbjudet att bära slöja i skolan, även om många kvinnor bär den utomhus.
 • Turkiet: Här finns en rädsla att sharialagar skall införas och slöjan är där en symbol för detta. Den förknippas starkt med förbud och tvång. Slöjförbudet har därför en bred folklig förankring.
 • Belgien: ”Alla människor på allmänna platser ska visa sitt ansikte”, sägs i lagtexten. Böter eller i värsta fall fängelse kan bli straffet för de som väljer att bära heltäckande slöja på allmän plats.

Amnesty säger att slöjförbudet är ett brott  mot rätten till yttrande-och religionsfrihet, det kan försvåra integrationen och få en stigmatiserande effekt för muslimer. Yttrandefriheten? Vad har slöjan med rätten att tala fritt? Och bruket att bära slöja finns inte stipulerat i Koranen säger de som vet. Att det skulle försvåra integrationen är också ett märkligt påstående – om något är stigmatiserande är det slöjan.

Även bland europeiska muslimer finns ett motstånd mot heltäckande slöja. Shaaz Mahboob från organisationen Brittiska muslimer för en sekulär demokrati säger att burka och niqab ”varken har en plats i islam eller i västliga samhällen”.

– Den gör personen helt anonym under samtal med andra och förolämpar män som inte tros kunna se en kvinna utan att bli attraherad. Heltäckande slöja har heller ingen religiös grund.

Ett svenskt slöjförbud är en politisk fråga som bara kan bli aktuell om det finns en stark opinion. Det skulle inte förvåna om en sådan finns. Valet kan bli en fingervisning.

W3Counter

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. Jag har just bördat förstå innebörden och vidden av begreppet kulturmarxism. Det förklarar en hel del fenomen i ffa det svenska samhället som annars ter sig synnerligen gåtfulla. Här är vad Wikipedia har att säga om begreppet (på engelska: svenska Wikipedia har talande nog inte någon sådan rubrik): http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism

  Och här är vad en analys av det svenska läget i ljuset av detta begrepp kan visa oss. Det är inte direkt upplyftande läsning: http://www.brusselsjournal.com/node/3582

  Men det förklarar den gåtfulla debattartikeln i DN igår, med den demagogiska rubriken ”Är vi beredda att älska juden och muslimen”, signerad av vårt lands officiella autoriteter i moral- och etikfrågor.

  Jag har för övrigt skrivit lite om detta här:
  http://murslev.blogspot.com/2010/07/fobierna-och-retoriken.html

  Pappan

  • Christer Owe
  • juli 24th, 2010

  Intressant sammanfattning av ländernas argument. Gemensamt för alla är att de argumenterar ur samhällets perspektiv mot individen. I dagens samhälle är individualismen starkare än någonsin och många (unga) profilerar sig och sin identitet med pearcing, kläder, frisyrer osv. Markerar i det yttre det som egentligen handlar om inre kvaliteter.
  Och när motsatsen visar sig – ett totalt anonymiserat yttre – vet vi inte hur vi ska förhålla oss.
  Istället för att förbjuda slöjan – som ju lätt kan bytas mot en heltäckande dykardräkt med mörka solglasögon – borde lagen säkra upp att alla kan fungera i sin yrkesroll (ansiktet är viktigt i många yrken) och att alla kan identifieras på allmän plats (för att stävja extremisters våldsbenägenhet exempelvis).
  Frågan kommer inte att bli stor i valrörelsen om inte Sverigedemokraterna får stort fokus, förstås.
  Det är inte slöjan som ska förbjudas. Det är kravet på att fungera i sociala situationer som kan behöva preciseras.Så att extremister och fotbollshuliganer inte kan skydda sig bakom otydliga lagar.

 2. Hej Christer!
  Ditt förslag synes mig komplicerat att genomföra och kanske inte realistiskt i överkant. Det är ju inte bara ett praktiskt problem.
  Jag tror mycket handlar om att många västerlänningar upplever en omedveten chock vid anblicken av en gestalt med heltäckande slöja. Det är något groteskt över det. Skrämmande. Detta blandat med indignation att kvinnor fortfarande tvingas bära detta leder till upplevelsen att jävlar – inte i det här landet i alla fall.Den visuella kraften är stor.Det är som om slöjbäraren förkroppsligar medeltida skräck och lidande.Slöjan är en skräcklogotype.

  • curt jansson
  • juli 25th, 2010

  Johannes, det där om att riva den västerländska kulturen var något som Jens Björneboe (en jude) påpekade redan 1956 i romanen ”Under en hårdere himmel”. Han lät en kulturmarxist yttra sig om vad de skulle göra med Bibeln: ”..först ta bort magien i den..”. Idén är annars identisk.

  Läser man kommentarerna upptäcker man en blandning av foliehattar och modern antisemitism, ivrigt varnande för det förestående införandet av NWO. Synd på så rara ärter, att de växer i en jordmån som ingen vettig människa vill orena sina händer med!

 3. Intressant om Björneboe!

  Tråkigare med den nedlåtande tonen i sista stycket av din kommentar: Sådant brfrämjar knappast ett fruktbart samtalsklimat. Men det var kanske inte meningen heller?

  Pappan

  • heart
  • september 18th, 2010

  Om vi i Sverige t ex ska acceptera slöjan i samhället rakt av, måste det finnas ett motiv till det.Vad är motivet?Vi bygger vår kultur på jämnställdhet och förmåga till omdöme.Slöjan bygger på ägande och oförmåga att styra sina drifter.Vi äger inte våra fruar.Varför ska jag acceptera slöjan, om jag inte accepterar aga,månggifte,mördande av homosexuella och annat som islam står för?Är det för att slöjan är lättast att genomföra?Men motivet?Ska DET motivet accepteras, att flickor växer upp i Sverige och går i svensk skola bland pojkar OCH flickor men tar på sig en slöja för att visa att deras man kommer att äga dem och ingen annan man får känna begär till dem än den deras föräldrar bestämmer att de ska gifta sig med?Jag har absolut inget svar men jag håller helt med curt om att inte förbjuda den utan istället sätta upp riktlinjer för vilka värderingar vi står för i Sverige med jämlikhet mellan könen, t ex.Som om vi plötsligt inte skulle ha rätt att ha de riktlinjerna i vårt land utan ska ge vika för tusenåriga traditioner som bygger på en syn på kvinnan vi aldrig någonsin haft i skandinavien.Om vi uppfostrar dem till svenskar i våra skolor, ska vi då inte också tillåta deras fäder att slå dem,deras blivande män att äga dem och ska de öh taget GÅ I SKOLA,de kanske ska gå i husmorsskola och lära sig sköta ett hem bara???
  Ja, detta låter ur en viss aspekt dumt, men slöjan är ju en del av en helhet som vi inte debatterar för att den inte syns på samma sätt.
  Jag tycker inte det finns någon anledning att tillåta slöja som täcker ansiktet på arbetsplatser i Sverige.Slöjan är t.o.m tänkt för kvinnor som INTE arbetar.Åtminstone från början.
  Men ja, Johannes, islam skakar om våra grundvalar och gör att vi MÅSTE ta ställning i frågor som varit självklara för oss många år.På ett mkt absurt sätt anser jag.För den här frågan borde EGENTLIGEN inte existera i Sverige.Vi har ju redan svarat på den på tusen andra sätt genom att leva det liv vi lever.Och nu ska den ändå debatteras.

 1. mars 26th, 2022
  Trackback from : maxbet
 2. mars 26th, 2022
  Trackback from : iv nad therapy
 3. mars 30th, 2022
  Trackback from : 娛樂城推薦
 4. april 4th, 2022
 5. april 5th, 2022
  Trackback from : Windham Weaponry For Sale
 6. april 12th, 2022
  Trackback from : DWX For Sale Online
 7. april 14th, 2022
 8. april 21st, 2022
  Trackback from : cvv dumps shop
 9. april 27th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 10. april 29th, 2022
  Trackback from : new unicvv cc 2022
 11. april 30th, 2022
  Trackback from : kimber website
 12. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 모바일홀덤
 13. maj 4th, 2022
  Trackback from : Where to buy qsymia online
 14. maj 4th, 2022
  Trackback from : the dark net
 15. maj 6th, 2022
  Trackback from : adhd testing fairfax va
 16. maj 10th, 2022
 17. maj 11th, 2022
  Trackback from : Pgslot
 18. maj 11th, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 19. maj 12th, 2022
  Trackback from : amb999
 20. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰 순위
 21. maj 22nd, 2022
  Trackback from : shedandshift
 22. maj 22nd, 2022
  Trackback from : primary source
 23. maj 31st, 2022
 24. juni 6th, 2022
 25. juni 12th, 2022
 26. juni 17th, 2022
  Trackback from : 누누 주소
 27. juni 23rd, 2022
  Trackback from : 娛樂城
 28. juni 24th, 2022
  Trackback from : TVS Jardin
 29. juni 26th, 2022
  Trackback from : 무료 영화 다시보기