Materialisten nöjer sig med att gå halva vägen

Jag lättade från marken. Utan någon ansträngning. Jag var förvånad att det var så enkelt. Att jag inte tänkt på det förr. Men hur var det möjligt? Snart förstod jag att det var min önskan som styrde. Om jag ville högre, steg jag högre upp i samma sekund. När jag befann mig en bit ovanför träden stannade jag och tittade. Bara för att jag ville det! Jag kunde flyga trots att det är omöjligt.

Jag glömmer aldrig denna dröm från min ungdom. Den kan säkert tolkas på flera sätt. Ett är att den visar en medvetandeakt fri från förutfattade meningar och föreställningar.

Vi har alla våra föreställningar om hur saker och ting ska vara. Något vi inte ruckar på i första taget. Margot Wallström fick en gång  frågan  vad hon upplevt som svårast som politiker. ”Att folks föreställningar är så svåra att ändra på”, svarade hon.

Detta är något vi andligt intresserade verkligen kan skriva under på. Kungsföreställningen i vår tid är att det inte finns några andliga orsakssammanhang för att det inte är möjligt. För att denna föreställningsdoktrin skall kunna ersättas av någon annan krävs bevis. Vilket naturligtvis är en absurditet. Man kan inte bevisa ett paradigm utifrån ett annat paradigms förutsättningar.

Oräkneliga är de situationer där dödförklarade människor oförklarligt återkommer till livet och berättar att de hört och sett allt som försiggått kring deras kropp trots att de varit både okontaktbara och dödförklarade. Detta är fenomen man inte kan förklara utifrån den etablerade världsbilden. De passar inte in i kända förklaringsmodeller. Och ändå uppträder de igen och igen. I brist på bättre försöker man pressa in dem i förklarliga scenarion. Vilket oftast känns krystat. Fenomenens giltighet blir därför hängande i luften. Att de skulle vara indikationer på kroppsfria erfarenheter kan man naturligtvis inte tänka sig. Den materialistiska föreställningsvärlden är benhård.

Fast sedan kvantfysikens egendomliga antinewton-lagar mer och mer etablerat sig som ett faktum måste ha gjort även den mest förhärdade materialist osäker. En partikel kan finnas samtidigt på två platser! Och även i makrokosmos finns lagbundenheter som trotsar ett vardagligt förnuftstänkande. I de svarta hålen upphör rumtiden. Rena ockultismen!

Den allmänt rådande föreställningen om verkligheten kan inte acceptera flera bottnar. Den är långt ifrån förutsättningslös. Den är ristad i sten.  Att flyga i drömmen skulle därför vara så absurd att en rättrogen materialist aldrig skulle kunna lätta från marken eftersom han inte tror han kan flyga. Eller – om han redan var i luften – skulle troligtvis ramla ned då han insåg sin belägenhet.

Att en andligt orienterade världsåskådning av hardcorematerialister för det mesta betecknas som en tro har alltid haft en bismak av nedlåtande avfärdande. Men kanske de har rätt! Är inte tron på något de flesta bara anande slutit sig till helt enkelt uttryck för en förutsättningslöshet, en fördomsfrihet? Ett försanthållande man efter moget övervägande inser faktiskt är möjligt – trots etablissemangets uppfattning?

Det är en gammal sanning inom esoteriken att man inte kan komma någonstans utan respekt och vördnad för kunskapsskatterna kring de stora livsfrågorna. Att i detta sammanhang ha en kritisk hållning omöjliggör vidare utveckling. Detta har naturligtvis av hardcorematerialisterna uppfattats som ett uttryck för en osjälvständighet som passiviserar och möjliggör manipulering. Att så kan vara fallet hos omogna som i brist på omdöme söker sig till mindre nogräknade sammanhang vet vi. Men seriöst sinnade vet vilka vägar som är relevanta. De vet också att tron på det de vill undersöka måste föregå kunskapandet.

Så tron är nödvändig för andligt fortskridande, vare sig det är ett religiöst engagemang eller ett djupare andligt sökande. Att avvisa tron är att stänga vägen. Så det är knappast tron det är fel på, snarare bristen på omdöme. En tro framkommen efter moget övervägande är förresten samma krav materialisten ställer i sitt sökande efter sanning.

Det är bara det att han nöjer sig med att gå halva vägen.W3Counter


Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. No comments yet.

 1. juli 6th, 2010
 2. mars 17th, 2022
  Trackback from : homevestors tulsa
 3. mars 19th, 2022
 4. mars 19th, 2022
 5. mars 19th, 2022
  Trackback from : Joining the illuminati
 6. mars 25th, 2022
 7. mars 25th, 2022
  Trackback from : Firearms For sale online
 8. april 1st, 2022
  Trackback from : beretta nano
 9. april 1st, 2022
  Trackback from : used ram 1500 winnipeg
 10. april 8th, 2022
 11. april 14th, 2022
 12. april 15th, 2022
  Trackback from : Official Gun Website
 13. april 20th, 2022
  Trackback from : automated testing tools
 14. april 21st, 2022
  Trackback from : good shop to buy valid cc
 15. april 26th, 2022
 16. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 17. maj 11th, 2022
  Trackback from : 툰코시즌2
 18. maj 13th, 2022
 19. maj 22nd, 2022
  Trackback from : good cvv shop 2022
 20. maj 25th, 2022
  Trackback from : sell my car
 21. maj 26th, 2022
  Trackback from : la ventana real estate
 22. maj 27th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 23. maj 30th, 2022
 24. maj 30th, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 25. juni 7th, 2022
  Trackback from : cvv dumps site
 26. juni 8th, 2022
  Trackback from : la paz mexico real estate
 27. juni 14th, 2022
  Trackback from : best cvv shop online
 28. juni 27th, 2022
 29. juli 4th, 2022
 30. juli 15th, 2022
  Trackback from : baja sur real estate
 31. juli 21st, 2022
  Trackback from : Amazon Parrots for sale
 32. juli 21st, 2022
  Trackback from : MOSSBERG 500 SHOTGUN
 33. juli 21st, 2022
  Trackback from : ketamine for sale pharmacy
 34. juli 23rd, 2022
  Trackback from : sbobet
 35. juli 24th, 2022
  Trackback from : dumps have cvv
 36. juli 28th, 2022
  Trackback from : Buy Hornady AMMO Online
 37. augusti 2nd, 2022
 38. augusti 5th, 2022
  Trackback from : https://brentlynn.com