Bristen på debattkultur i antroposofiska sammanhang

Texter om antroposofi på nätet är antingen för eller emot. Å ena sidan okritiska presentationer skrivna av antroposofer – eller kritik formulerad av motståndare.

Motståndarna vädrar sina fördomar och antipatier mot antroposofin och antroposofer. Sällan diskuteras antroposofin utifrån existentiella, religiösa, filosofiska eller kunskapsteoretiska perspektiv. Man är bara emot, tycker illa om – utan några djupare synpunkter. Den egna materialistiska världsbilden ses som självklar, vilket omöjliggör ett meningsfullt utbyte.

Mycket av kritiken är speciell. Kanske den mest förekommande kritiken rör waldorfskolorna. En av de mest centrala waldorfkritiska sajterna är amerikanska http://sites.google.com/site/waldorfwatch/. Här försöker man i oceaner av text göra troligt att antroposofi är en religion och att skolorna utbildar antroposofer.

Man kan undra varför så mycken möda läggs ned på att diskreditera waldorf. Men troligtvis ligger dåliga upplevelser bakom, något som även waldorf får ta på sig skulden för, vare sig det är en före detta elev (som på den här sajten) eller besvikna föräldrar som inte vetat att det låg en ”gömd” världsåskådning bakom skolan med den trevliga pedagogiken.

Säkert finns en stor osäkerhet på skolorna hur man bäst skall hantera den för många föräldrar besvärliga frågan om den bakomliggande antroposofin. Vår ärliga mening – att antroposofin är en inspiration för lärarna, inte ett ämne i skolan – har uppenbarligen inte den trovärdighet vi utgått ifrån. Den antroposofiska tankebyggnaden är för märklig och svårförståelig för att ignoreras av vissa. Det är tydligen svårt för dessa att respektera det man inte förstår.

Det är en avgörande skillnad på de människor som kommer till antroposofin utifrån ett intresse och de som konfronteras med den utan att ha bett om det. Den problematiken måste vi ta på allvar och tala om oftare. Vi har ett odiskutabelt ansvar här.

Så över till våra egna texter. Då antroposofer skriver om antroposofi är det så gott som alltid presentationer av läran – det vill säga de antroposofiska idealen. Mycket sällan socio-kulturella analyser av utfallet, det vill säga hur idealen ser ut i praktisk verklighet med problem och ofullständigheter. Hur antroposofin levs i praktiken.

Antroposofin problematiseras mycket sällan inom rörelsen – i alla fall inte i Sverige. Men i Norge gjorde författaren Jens Björneboe på sin tid upp med  antroposofiska förhållningssätt – liksom Kaj Skagen, en annan norsk författare. För några år sedan granskade den norske waldorfläraren Arve Mathiesen vårt sätt att läsa Steiner i sin essä Art makes sense II. Den var ett lysande undantag i den sedvanliga antroposofiska panegyriken.

Det ligger något paradoxalt i att en rörelse som talar så mycket om tankefrihet, frihet i kulturlivet och om individualisering inte har en levande idédebatt. Bristen på debattkultur i svenska antroposofiska sammanhang gör att Mummel i köns bloggar av en del inom rörelsen upplevs som stötande. Som en fientlig handling, en illojalitet.

Inte så att antroposofer alltid är rörande överens. Tvärtom. Många hårda ord fälls i kollegier, på föreningsmöten och sammankomster. Det grälas friskt i många arbetssammanhang. Men på ett mer övergripande idéplan sluter man leden och förenas i en överenskommen officiell retorik som är helt underställd uppgiften att representera antroposofin.

Vi har länge nog (re)presenterat antroposofin – hur länge skall det dröja innan vi också kan börja diskutera antroposofiska förhållningssätt?

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 2. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

 1. februari 19th, 2023
  Trackback from : buy dumps usa 101
 2. februari 20th, 2023
  Trackback from : 홀덤사이트
 3. februari 20th, 2023
  Trackback from : 포인트홀덤
 4. februari 25th, 2023
  Trackback from : los cabos real estate
 5. februari 25th, 2023
  Trackback from : stiiizy pods
 6. februari 26th, 2023
  Trackback from : navigate to this site
 7. februari 26th, 2023
  Trackback from : cancer colon
 8. februari 26th, 2023
  Trackback from : 바카라검증
 9. februari 28th, 2023
  Trackback from : psychotherapy website design
 10. februari 28th, 2023
  Trackback from : 스포츠토토
 11. mars 5th, 2023
  Trackback from : therapist chicago
 12. mars 5th, 2023
 13. mars 7th, 2023
 14. mars 9th, 2023
 15. mars 9th, 2023
 16. mars 15th, 2023
  Trackback from : visit the up coming webpage
 17. mars 15th, 2023
  Trackback from : 비트겟코리아
 18. mars 20th, 2023
  Trackback from : Cách chơi Xổ Số 3D
 19. mars 23rd, 2023
  Trackback from : 카지노
 20. mars 23rd, 2023
  Trackback from : visit site
 21. mars 24th, 2023
 22. mars 28th, 2023
  Trackback from : pg slot
 23. mars 29th, 2023
  Trackback from : 먹튀다자바
 24. mars 30th, 2023
  Trackback from : Excitation light source
 25. april 4th, 2023
  Trackback from : motorsport
 26. april 13th, 2023
  Trackback from : Recommended Reading
 27. april 16th, 2023
  Trackback from : 안전놀이터
 28. april 18th, 2023
 29. april 19th, 2023
  Trackback from : visit their website
 30. april 20th, 2023
  Trackback from : relevant internet site
 31. april 22nd, 2023
 32. maj 19th, 2023
  Trackback from : mejaqq alternatif
 33. maj 22nd, 2023
  Trackback from : 소액결제현금화
 34. maj 22nd, 2023
  Trackback from : 4-aco-dmt kaufen,
 35. maj 31st, 2023