Media skapade en falsk verklighetsbild av massinvandringen

”I dag ser ert samhälle dramatiskt annorlunda ut. Det är ett helt annat land. Den demografiska förändring som Sverige har genomgått de senaste åren är ganska otrolig. Att tro att den typ av förändringar skulle kunna ske utan problem är historielöst. Det är ett demografiskt experiment av historiska mått.”

Uttalandet kommer från den amerikanska statsvetaren Sheri Berman på ett besök i Sverige nyligen. Att det är från utlandet vi fått de reaktioner vi förgäves väntat oss av svensk media det senaste decenniet vet vi vid det här laget, Bermans kommentar är bara en i raden. Här i landet har vi inte förrän nu fått ta del av dylika sanningar, svensk media har under många år framstått som en mer eller mindre statskontrollerad instans som ogärna meddelar annat än politiskt korrekta nyheter.

Bildresultat för massinvandringen
En av många YouTubefilmer i ämnet

De politiska makthavarna bär naturligtvis det yttersta ansvaret för massinvandringen, men medierna är skyldiga till att ha lagt locket på och för att ha givit en överdrivet positiv bild av invandringen och dess konsekvenser. Hade medierna agerat konsekvensneutralt, det vill säga rapporterat utan hänsyn till det som var politiskt korrekt, hade mycket sett annorlunda ut. Vi hade då redan för tio år sedan fått den debatt som borde ha varit självklar i samband med en så genomgripande förändring av landet.

Istället har svensk media fungerat som maktens nyttiga idioter på ett sätt som för tanken till situationen i det tidigare kommunistblocket. Media har med några få undantag fungerat som maktens redskap.

Detta svek har sänkt deras trovärdighet hos stora grupper. Då de traditionella medierna fungerade som maktens megafoner kunde man inte längre lita på dem. Vi fick två verklighetsbilder, etablissemangets förljugna och den ”underjordiska” där alternativmedia fick en betydande roll. Då etablerad media kunde misstänkas försköna eller förtiga gick man till alternativa informationskällor.

Men det var inte bara vad mainstreammedia sade som väckte misstro, det var lika mycket vad de inte sade. Vi får idag till exempel inte veta nationalitet på brottslingar (för det riskerar att göda främlingsfientligheten). Bara då brottet är grovt och domslutet föreskriver utvisning förstår man att det är en icke-svensk, man kan ju inte utvisa svenskar. BRÅ och regeringen vill av samma skäl inte heller göra statistik på hur många brott som utförs av utlänningar. Istället för att vara upprörd över detta spelar media oförstående: det spelar ju ingen roll vilken nationalitet brottslingen har (för det skulle ju riskera att göda främlingsfientligheten). Brott är brott, oavsett nationalitet (är du rasist eller?).

Följden har blivit ett allmänt spekulerande och ryktesspridning, framför allt inför nya fenomen som att pojkar blivit gruppvåldtagna, och tonårsflickor som blivit tafsade på av grupper av unga män under rockkonserter. Där behöver man inte vara nån Einstein att klura ut vilka som är skyldiga trots medias mörkläggning.

Att till varje pris vara inkluderande har varit den rådande hållningen från etablissemangets sida. Att genomgående mörka brottslingars nationstillhörighet går före annars självklara krav på sann nyhetsrapportering. Man vill inte bli ett ”vi” som talar om migranterna som ”dom”, inte ”ställa grupp mot grupp”, tankefigurer som de politiskt korrekta ofta använt. Det är ju inte inkluderande. Samtidigt ställer vi dagligdags grupp mot grupp, till exempel i partipolitiken, där det är själva idén.

Då flyktingvågen kom såg man det som en självklarhet att man skulle hjälpa människor i nöd – oavsett konsekvenserna för landet. Vi har råd att dela med oss av vårt överflöd, var den officiella hållningen. Den av politiker lanserade inkluderingsprincipen gav oss en armé av kulturrelativister som menade att vår kultur inte var bättre än de nytillkomnas, bekräftad och förstärkt av media. Detta etablissemang ifrågasatte också den sakliga beteckningen massinvandring eftersom man mot allt förnuft menade att invandringen var normal.

Medias medlöperi var anmärkningsvärd då den tredje statsmaktens uppgift normalt varit att kritisera överheten. Man lade munkavle på kritiska yttringar mot landets invandringspolitik och senare, då man tvingades tillåta kritik, brunsmetade man de som hade en annan åsikt än den politiskt korrekta. De som inte var PK behandlades nedlåtande och blev var mans niding. Diskussionen om invandringspolitiken blev ett oförsonligt krig mellan de onda och de goda.

Flockbeteendet hos de politiskt korrekta stöter ut den som anmäler avvikande mening och omöjliggör därmed en saklig debatt. Istället för att ta invändningarna under övervägande demoniseras den som framför kritik eller hyser tvivel.

Denna process har delat landet. Från att ha varit en utpräglad konsensuskultur där strävan att förvalta välfärden var gemensam oavsett politisk färg, har vi fått ett oförsonligt samhällsklimat av för eller emot den förda invandringspolitiken och dess konsekvenser. En stor del av detta bär mainstreammedia skulden för.

Johannes Ljungquist

 1. No comments yet.

 1. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooters in honolulu
 2. mars 24th, 2022
  Trackback from : megabet333
 3. mars 24th, 2022
  Trackback from : เครดิตฟรี
 4. mars 26th, 2022
 5. mars 31st, 2022
  Trackback from : paypound
 6. mars 31st, 2022
  Trackback from : 늑대닷컴
 7. april 6th, 2022
  Trackback from : slot999
 8. april 9th, 2022
  Trackback from : Firearms For sale online
 9. april 12th, 2022
  Trackback from : Arnaque Messenger Cam Sexy
 10. april 13th, 2022
  Trackback from : Inferno Videochat Mobile
 11. april 14th, 2022
 12. april 18th, 2022
  Trackback from : cc fullz shop online
 13. april 23rd, 2022
  Trackback from : Mossberg Shotguns For Sale
 14. april 26th, 2022
  Trackback from : web design for therapists
 15. april 29th, 2022
  Trackback from : new unicvv
 16. maj 4th, 2022
  Trackback from : eureka carts
 17. maj 10th, 2022
 18. maj 16th, 2022
  Trackback from : los barriles real estate
 19. maj 24th, 2022
  Trackback from : perpetuals futures
 20. maj 24th, 2022
  Trackback from : 마루마루
 21. maj 27th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 22. juni 5th, 2022
 23. juni 6th, 2022
 24. juni 12th, 2022
  Trackback from : winchester ammo
 25. juli 1st, 2022
 26. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Kush Online
 27. juli 3rd, 2022
 28. juli 4th, 2022
  Trackback from : One Up Bars
 29. juli 4th, 2022
 30. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 31. juli 15th, 2022
  Trackback from : sbo
 32. juli 15th, 2022
 33. juli 19th, 2022
  Trackback from : bergen county mental health
 34. juli 25th, 2022
  Trackback from : Cost of Living
 35. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : swiss rolex replica watches
 36. augusti 6th, 2022
  Trackback from : anxiety therapy san diego
 37. september 16th, 2022
  Trackback from : barcelona drakt 2022
 38. september 16th, 2022
 39. september 17th, 2022
  Trackback from : haaland drakt
 40. september 18th, 2022
  Trackback from : juventus drakt
 41. september 25th, 2022
  Trackback from : inter milan tröja