Hur ska man kunna respektera islam?

♦ ♦ ♦ Under många år har jag slitit med mitt förhållningssätt till islam. Speciellt det märkliga i att dess anhängare fortfarande stöder över tusenåriga regler och ideal som är orsak till alla avskyvärdheter som skett och fortfarande sker i islams namn. Detta är minst sagt förvånande. Och kanske lika förvånande är många svenskars accepterande av detta politiserade religionssystem som utan respekt för vår särart armbågat sig in i vår vardag. Politiker i alla läger låtsas som det regnar, och vad värre är – media spelar med makten och bannar alla som inte gör detsamma. Ett mönster vi minns från forna öststaterna.

Detta är ett svek som är häpnadsväckande. Ett svek vi dessutom tvingats hålla tyst om. Ur denna besvikelse bildas ett politiskt parti som makt och media hatar utan att inse att man är den direkta orsaken till dess existens eftersom man vägrat ta tag i problematiken. Ju mer man hatar och hånar partiet desto mer växer det. Och fortfarande verkar makten och media inte förstå detta samband.

Islam presenterade sig på allvar 1989 då en muslimsk överstepräst i Iran  utfärdade en dödsdom mot den brittiske författaren Salman Rushdie vilket paralyserade en hel värld. Att dödsdöma en skönlitterär författare i ett annat land, vem hade hört talas om det? Alla muslimer uppmanades att lyncha en fredlig författare, en häpnadsväckande fräckhet, man trodde inte att det var sant. Efter snart trettio år är jag fortfarande chockad. Ända sedan dess har jag jobbat med att få rätsida på mitt förhållande till islam. Hur ska man kunna respektera en sån religion?

Men det skulle bli värre.

Nine eleven 2001 dödade närmare tretusen människor i islams namn i ett spektakulärt dåd på Manhattan i USA. Västvärlden var förfärad. Att det var islamister som låg bakom attentatet var klart, ändå ville ledare i väst inte skuldbelägga religionen islam. Terroristerna hade ”missförstått” islam, sade man, ”islam is a religion of peace”. För majoriteten av muslimer är ju fredliga, en formulering som kom att upprepas många gånger de kommande åren. (Att  en fredlig majoritet skulle ursäkta islamsk terrorism är samma som att bortförklara Hitlers ogärningar för att en tysk majoritet var fredlig.).

Men islams fredliga majoritet är en myt eftersom nästan hälften (600 miljoner) av världens 1,6 miljarder muslimer stödjer strikta sharialagar, hedersmord och islamistisk terrorism, vilket gör att islam  knappast kan betraktas som en fredlig religion. Åtminstone inte om man definierar islam som summan av nu levande muslimer i världen. Det handlar i själva verket om ett demokratifientligt, grymt och förmedeltida religionssystem.  Detta You Tube-klipp visar hur många i världen som delar sharialagens extrema värderingar.

Efter World Trade Center-attacken fortsatte islamister skörda liv i tallösa terrorattentat som vid det här laget nästan kommit att bli vardag i Europa,  vilket gjort islam till ett problem i västerlandet, för att inte säga ett direkt hot mot vår modernitet, kultur och demokratiska värden. Det handlar inte om en religion jämförbar med andra religioner utan om en världsmakt med imperialistiska ambitioner som inte gör någon hemlighet av att man betraktar sig som en missionerande härskarkultur ointresserad av att integreras i någon annan kultur. Detta exemplifieras av denna flicka som kritiserar normala förhållningssätt i det land hon bor i. Hon anklagar Sverige för att inte vara muslimskt.

Vår modernitet och demokratiska värderingar är förkastliga, menar hon, islam har den sanna världsbilden. Västvärldens århundraden av utveckling mot en modern sekulär världsbild har de senaste decennierna kommit att konfronteras med islams förakt för modernitet och västerländska värderingar som man på fullt allvar menar bör bytas ut mot förmedeltida seder och bruk i islams namn.

Även i vårt land förväntas vi respektera en patriarkal religion med bisarra regler, klansystem och hederskultur samtidigt som islam saknar respekt för vår sekulära världsbild som ifrågasätts och fördöms av högröstade religiösa fanatiker som menar att vi svikit islam. Fräckheten är exempellös.

Sammanfattning på twitter av problematiska påbud.

I själva verket är det ju islam som svikit den västvärld som välkomnat dess anhängare. Vi kan respektera enskilda muslimer men knappast anspråken i denna politiska livsåskådning  som ständigt tilltvingar sig vår uppmärksamhet, vare sig det gäller extrema klädkoder, krav på separata badtider, märkliga hälsningsceremonier, hederskultur, böneutrop och kränkning av kvinnors likaberättigande med män. För att inte tala om synen på homosexualitet.

Helvedes homo – en muslim springer ud / mandag 22.00 / DR2

– Mener du, at jeg skal kastes ned fra en højde og stenes på vej ned? Efter Abdel Aziz Mahmoud er sprunget ud offentligt vælter det ind med reaktioner på de sociale medier -nogle mere grove end andre. Abdel har taget kontakt til manden bag én af de mest rabiate kommentarer – for mener han virkelig, hvad han siger?

Slået op af DR2 i Mandag den 16. april 2018

 

Vi får ständigt höra om muslimer som känner sig missförstådda för att vi inte respekterar deras religiösa diktat. Vi uppmanas att läsa Koranen för att bättre förstå. Och artiga svenskar böjer sig för de arroganta kraven och känner skuld. Man vill ju inte betraktas som islamofob. Man ser inte att det är tvärtom – att det är muslimer som missförstått vår sekulära västerländska kultur. De respekterar inte våra sekulära värderingar där religionen är en privatsak. Många muslimer förbryter sig mot vår kultur genom att ständigt torgföra sin tro offentligt. De har misstagit vår gästfrihet med en vilja att anamma deras religion.

Kanske skulle ett aggressivt och kulturföraktande islam kunnat hanteras om inte tongivande kretsar inom samhällstoppen och media vägrar se islam som ett problem. Detta har kommit att bli ett problem i problemet.

Samhällseliten uppfattar inte islam som den kulturella intervention det är, istället tillrättavisar och skambelägger man det egna folket. Man kallar berättigad kritik av islam för islamofobi och man tillsätter  utredningar om hur islamofobi ska bekämpas. Vi har hamnat i något av den uppochnedvända världen där vänsterfolk och feminister försvarar patriarkala strukturer och nedvärdering av kvinnor, så länge det handlar om islam. I sin värdeförvirring jämställer den svenska samhällseliten islams religiösa barbari med vår utvecklade kultur.

Alltsedan Aytolla Khomeini sände sin dödsdom mot författaren Salman Rushdie har islams anspråk på vår sekulära kultur varit orimliga. Det är svårt att ”göra” något åt detta eftersom den allmänna acceptansen har gått så långt. Så mycket viktigare att vi nu äntligen erkänner problemet. Och de krav vi ställer borde vara självklara,

 • att den svenska sekulära kulturen och särarten respekteras
 • att islams  extrema yttringar i offentligheten tillbakavisas
 • att den styrande eliten med media slutar skambelägga berättigad kritik av islam

Vi måste se islam som det problem det är. Det är ett första steg i att hjälpa landets moderna muslimer i den nödvändiga reformeringen av denna förmedeltida världsbild.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Share                        

 

  • Hermundur Eiðsson
  • april 24th, 2018

  Hej Johannes!
  Jag roade mig med att byta ut i din krönika ordet ”islam” mot ordet ”västvärlden”. Jag såg att det skulle gå lika bra. Här är ett exempel:

  Hur ska man kunna respektera västvärlden?

  ♦ ♦ ♦ Under många år har jag slitit med mitt förhållningssätt till västvärlden. Speciellt det märkliga i att dess anhängare fortfarande stöder över tusenåriga regler och ideal som är orsak till alla avskyvärdheter som skett och fortfarande sker i västvärldens namn.

  För varje uppräknat avskyvärd handling som begås i islams namn kan man räkna upp en eller flera avskyvärdheter och brott som har begåtts i frihetens och demokratins namn här i väst.

 1. @Hermundur Eiðsson

  Och vad har du vunnit med det? Vad är din poäng? Är det att jag är fel ute då jag kritiserar islam? På vad sätt då? Är det att du tycker att bara för att västvärlden har många problem ska man inte kritisera islam? Den hållning du här ger uttryck för är kanske den vanligaste orsaken till att all kritik av islam hålls nere, skuldbeläggs. Bakom ligger ett skuldkomplex vi svenskar och många andra europeiska befolkningar har över att vi har det så bra och tredje världen lider.

  Jag får det bestämda intrycket att ditt svar innebär att problemen (som även du måste se) inte bör talas om. Att min text inte borde ha skrivits. För den är främlingsfientlig. Eller vad menar du egentligen? Varför ifrågasätter du en diskussion om ett stort samhällsproblem?

  • Hermundur Eiðsson
  • april 25th, 2018

  Min kommentar handlade inte så mycket om huruvida du har rätt eller fel i din krönika (förresten så håller jag med dig i mångt och mycket) – utan min kommentar handlade mera om proportioner. När man ställer två problem bredvid varandra och frågar sig: vilket av dem skall jag lösa först – är det troligt att man börjar med det mest akuta. Jag ville liksom ge luft åt mina bekymmer. Undermedvetet fanns det säkert också den där känslan att man skall sopa framför egen dörr innan man kritiserar andra. Jag erkänner att jag gick lite utanför temat i din krönika och att de frågor den tar upp är helt berättigade – och visst, någon måste ju skriva om dem också.

 2. @Hermundur Eiðsson

  Ditt svar kan inte uppfattas som något annat än raljant och nedlåtande. En som håller med formulerar sig inte så. Ingen kan ”lösa” problemet islam, min text är ett försök till summering av vad problemkomplexet islam innebär. Skulle de styrande och media gjort detta för tio år sedan skulle vi haft ett helt annat förhållningssätt till detta idag. ”Sopa framför egen dörr”-föreställningen (som är en omskrivning för dåligt samvete) har fördröjt en nödvändig debatt och visar en liknöjd självgodhet som är tragisk.

  • Hermundur Eiðsson
  • april 26th, 2018

  Nej men, kom igen Johannes!
  Det är klart att jag varken är raljant eller nedlåtande. Det är helt sant att jag håller med om att de problem du pekar på existerar verkligen och att vi måste förhålla oss till dem på något sätt, t.ex. genom att skriva om dem (lösa dem kan vi förmodligen inte).
  Men jag ville också belysa frågan från en annan synvinkel. Jag ville se den i ljuset av västmakters brutala övergrepp i andra delar av världen.

 3. @Hermundur Eiðsson

  Om du inte är raljant och nedlåtande ska du inte skriva så att man får det intrycket. Din ”belysning av frågan från en annan synvinkel” har man använt otaliga gånger i jakten på ”islamofober” där man säger ”byt ut ordet muslimer mot ordet judar”. Och då man gör det känns det förfärligt – och de har vunnit debatten, för argumentet är så starkt att man glömmer att det inte är ett argument. Greppet är ohederlig, för judarna har objektivt sett aldrig varit ett problem, vilket många muslimer är. Likadant med ditt grepp att du byter ut ordet islam med västvärlden kan bara uppfattas som att du diskvalificerar min text. Ingen skulle kunna se det på ett annat sätt. Att du inte menat det hjälper inte.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : iluminati
 3. mars 19th, 2022
 4. mars 23rd, 2022
 5. mars 31st, 2022
  Trackback from : real estate loreto
 6. april 5th, 2022
  Trackback from : windham ar15
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : devops consulting
 8. april 5th, 2022
 9. april 9th, 2022
  Trackback from : departamentos baja
 10. april 11th, 2022
  Trackback from : binb365
 11. april 12th, 2022
 12. april 14th, 2022
 13. april 26th, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 14. april 30th, 2022
  Trackback from : shroom
 15. maj 9th, 2022
 16. maj 10th, 2022
  Trackback from : Predrag Timotić
 17. maj 11th, 2022
  Trackback from : expense management software
 18. maj 17th, 2022
  Trackback from : 웹툰사이트
 19. maj 24th, 2022
  Trackback from : 야플릭스
 20. maj 26th, 2022
  Trackback from : buy FIFA coins
 21. maj 31st, 2022
 22. juni 5th, 2022
 23. juni 11th, 2022
  Trackback from : Walther Firearms In Stock
 24. juni 14th, 2022
  Trackback from : best cvv
 25. juni 22nd, 2022
  Trackback from : general labor
 26. juni 25th, 2022
  Trackback from : nova88
 27. juni 25th, 2022
  Trackback from : real dumps shop online
 28. juli 1st, 2022
 29. juli 3rd, 2022
 30. juli 4th, 2022
 31. juli 7th, 2022
  Trackback from : cách tính bài baccarat
 32. juli 13th, 2022
  Trackback from : rifles
 33. juli 15th, 2022
  Trackback from : nova88
 34. juli 27th, 2022
  Trackback from : Pulse Power plans
 35. augusti 2nd, 2022
 36. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : swiss rolex replica watches
 37. augusti 3rd, 2022
 38. augusti 4th, 2022
  Trackback from : sbo
 39. september 13th, 2022
  Trackback from : yomesan
 40. september 13th, 2022
  Trackback from : Henry Guns Store
 41. september 13th, 2022
 42. september 14th, 2022
 43. september 17th, 2022
  Trackback from : car accident lawyer tarzana
 44. september 17th, 2022
  Trackback from : 이천눈썹