”Europas civilisation håller på att begå självmord”

♦ ♦ ♦ Det problematiska med massinvandringen i Sverige påtalades tidigt av en växande opinion som  ville diskutera vad detta skulle innebära för nationen och vilka konsekvenserna skulle bli. Men det var en problematisering som avfärdades av politiker och media  som ”främlingsfientlig” och ”rasistisk”. Detta trots stora svårigheter att ordna förläggningar och att man inte kunde redovisa en plan för integrationen.

En som intresserat sig för massinvandringens fenomenologi är den engelske författaren och chefredaktören Douglas Murray som i sin bok The Strange Death of Europe visar på mer övergripande perspektiv som aldrig förekommit i den svenska debatten.

Och han skräder inte orden. Som bokens titel antyder menar han att den civilisation vi känner som Europa håller på att begå självmord och att vi länge bevittnat ett märkligt fenomen som med få undantag gäller alla länder inom denna gemenskap: den styrande eliten agerar mot folkets vilja. Det är eliten som genomdrivit massimmigrationen trots kraftfulla protester, för som Fredrik Reinfeldt sa – bara barbari kommer från det egna folket medan de goda inflytandena kommer utifrån.

Olyckligtvis har denna miljoninvasion skett samtidigt som Europa förlorat självförtroende, traditioner och själva identiteten, menar Murray. Möjligen hade någon sorts lösning kunnat uppnås vid en bred offentlig diskussion men detta har begränsats till ett minimum. Den politiska eliten och media har nämligen trott att vem som helst i världen kan flytta till Europa och bli europé, bara sådär, utan märkbara konsekvenser. Fast alla vet att det är svårt att tänka sig det omvända – att vi själva snabbt skulle kunna bli kineser, somalier eller syrier bara vi flyttade dit.

Man har inte förstått att den egna identiteten och avhängigheten till  ursprung, kultur och traditioner präglar oss för resten av livet. Normal invandring påverkar knappast ett land, medan de mängder vi bevittnat de senaste åren kommer att förändra Europa radikalt, helt enkelt för att människor med utomeuropeiska värderingar kommer att prägla samhällsklimatet. Som Douglas Murray formulerar det:

»Världen har kommit till Europa precis då Europa har tappat förmågan att uppfatta sin egenart. Och då inflödet av miljoner människor från andra kulturer till ett kulturområde med stark identitet kanske skulle ha gått, fungerar det inte med detta miljoninflöde till en skuldmedveten, utsliten och döende kultur.«

Oron inför det växande invandringsflödet till Sverige bemöttes i början med beskäftiga pekpinnar, exempelvis då Ingrid Lomfors från Levande historia sa att immigration till Sverige är inget nytt, vi är alla  egentligen invandrare, och i alla händelser finns det inget man kan kalla ”svensk kultur”. Även om denna massinvandring skedde inför ögonen på allmänheten menade de styrande att detta inte var ett nytt fenomen och att det inte var ett problem utan en ”möjlighet för landet”.

Man kan fundera över myndigheters och medias envetetna ignorerande av det folkliga motståndet mot massinvandringen. I rädslan för främlingsfientlighet och islamofobi har man betonat det positiva i multikulturalism och mångfald. För att förstärka detta har man talat illa om Sverige. Vi har ingen kultur som Mona Sahlin sa, det är bara andra länder som har det.

Detta häpnadsväckande uttalande visar på en svensk självbild som är brutal: vi skäms för vårt land och ser därför multikulturalismen som en räddning. Detta bottnar i en bristande självsyn eftersom vi inte kan uppfatta den svenska särarten, ett ointresse som fött mindervärdeskomplex som i sin tur söker kompensation i inflytande från andra länder med en tydligare identitet.

Jag tror detta är förklaringen till det svenska självhatet som vi ser så många exempel på i media. ”Svenskhet” och ”svenska värderingar” betraktas som verklighetsfrämmande illusioner, medan utomeuropeiska kulturer respekteras oavsett problematiska sidor uppenbara för vem som helst.

»Så européer är skyldiga för vad som händer med dem, nekas legitima möjligheter att göra invändningar, flertalet synpunkter anses inte bara farliga utan marginella. Av alla länder i Europa som deltar i detta experiment är Sverige ett av de mest intressanta, inte minst för att ha den mest strikt tillämpade politiska och mediala konsensusen i något av de europeiska länderna.«

I vårt land uppfattas begreppet multikulturalism som ett samhälle där inga grundläggande konflikter kan uppstå mellan olika värdesystem och kulturer. I ett sådant perspektiv uppfattas alla kulturella yttringar som både likvärdiga och berikande. Det har inte reflekterats över den uppenbara konflikt som kan uppstå mellan kulturella traditioner förankrade i förmoderna samhällssystem och det sekulariserade, jämställda och demokratiska samhällets värdegemenskap (Rojas SvD 13/1-16).

För konflikter har det ju blivit. Redan 2010 sa Angela Merkel ”att bygga ett multikulturellt samhälle och leva sida vid sida och uppskatta varandra har misslyckats, fullständigt misslyckats”. Englands premiärminister David Cameron yttrade snart samma mening, liksom Australiens och Spaniens premiärministrar. Frankrikes Nicolas Sarkozy sa:

»Sanningen är att i våra demokratier har vi blivit alltför upptagna av identiteten hos dem som anlände och inte tillräckligt intresserade av identiteten hos det land som välkomnade dem.«

Fortfarande uppfattar svenskar mångkulturalism som synonymt med pluralism, etnisk mångfald, och att man inte har något emot att människor med olika bakgrund flyttar till vårt land. Man har ännu inte förstått konsekvensen: parallella samhällen och kolliderande värdesystem som i dag tydligt manifesteras i oroligheterna i många av våra förorter. Redan den politiska filosofen Samuel Huntington sa ”multikulturalism är i grunden en anti-europeisk civilisation. Det är en anti-västlig ideologi”.

I en följande krönika ska vi vidareutveckla några av de frågeställningar Douglas Murray tar upp i sin bok.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Share                        

 

  • Inga
  • februari 13th, 2018

  Massinvandringen och Europas självmord är mycket medvetet. De styrande lyder rika herrar och inte folket. Merkel har svängt från det hon sa 2010 och inordnat sig som marionett, av allt att döma: ”Islam tillhör Tyskland”.
  Alla kan köpas för pengar, om summorna är tillräckligt stora. Oligarkernas förmögenheter är ofattbara och ökar hela tiden. De köper makt.
  Skeendena i Europa, omvandlingen av våra länder till dysfunktionella mångkulturer, ingår i NWO. Kvalitetsbloggar presenterar väl dokumenterad fakta i mängd; sanningar som förskräcker, skakar om, chockar. Pluto för upp i ljuset som sällan förr, det flödar fram vad vi inte ska veta, utan luras tro är ”konspirationsteorier”, ett uttryck som sägs vara myntat av CIA!
  Globalisternas agenda för jorden är en världsregring, en ekonomi, en militärmakt (NATO), en religion o s v. Total kontroll över allt. Mänskligheten ska delas i en stor tjänande massa och en bestämmande liten minoritet med en superrik ”toppelit” högst upp. Man vill minska jordens befolkning drastiskt: depopulation genom starkare och starkare strålning, vaccinationer, kemisk besprutning av lufthavet…
  Folk börjar äntligen vakna inför vad den globalstiska ideologin verkligen är bakom förförande nyspråk som betyder tvärt om: ”global godhet”= global ondska, ”allas lika värde” = herrar och slavar…
  Men Sveriges öde ser mörkt ut. Alla partier, utom ett par pyttesmå, ansluter till NWO och därmed dess sataniska grymhet, vad jag vet. Hoppet för mänskligheten ser ut att finnas i öst: det mäktiga Kina och Ryssland med sina väldiga naturresurser. Putin är den världsledare som tydligast motsätter sig de angloamerikanska oligarkernas strävan, men vi får hoppas att Trump lyckas i sina försök att få bukt med The Deep State och kan föra in USA på ett annat spår som leder till fredlig utveckling på denna vår planet, med alla människors värdighet och rätt till ett liv i frihet – på riktigt, och inte bara tomma ord.
  STORA FRÅGOR.

 1. @Inga

  Du ser det hela som en världsomspännande konspiration. Det synsättet är inte mitt, jag tror inte skeendena är så medvetet styrda. Douglas Murray talar om västs skuldkomplex som den drivande orsaken till massinvandringen. Vi har det så bra så vi borde kunna ta emot, är den bakomliggande idén. Och att de styrande vill visa godhet och fördomsfrihet. Den kritiska opinionen uppfattas av dem som konservativa yttringar de inte kan godkänna av många skäl.

  • Inga
  • februari 16th, 2018

  Ja visst du har rätt, det är min uppfattning. Polariseringen är betydande, vi delar inte samma verklighetsbild. Man kan egentligen bara förmedla vad man själv nått fram till och sedan lyssna på andra. Nätet erbjuder mängder av information; svårigheten är att sovra och skilja ut vad som är falskt och sant: att känna igen sanningen när man möter den.

  Här kommer en liten utvikning till min förra text, som utgår från den oro jag upplever över skeendena och vart det ska ta vägen.

  Lätt att konstatera, tycker jag, är att en kamp äger rum mellan s k globalister och antiglobalister, för eller emot fenomenet NWO eller Agenda 2030 med målet världsregering, oligarki – på sikt för hela jorden! Denna ideologi låter helt galen för mina öron. Hur kan så intelligenta människor som dessa superrika oligarker verkligen tro det ska fungera –

  Mina tankar går till forna Sydafrika med en ond ordning utan hållbarhet, därför att den gick tvärt emot vad som lever i tiden. När en lite minoritet tar sig rätten härska över flertalet alstras hat och negativ karma, som det sedan tar lång tid att befria sig från (en del av Sydafrikas nuvarande problem?)

  Globalismen, som jag lärt känna den, stämmer illa med en högre ordning och avsikt på liknande sätt. Den moderna människa ska vara fri; varenda en av oss, är min övertygelse. Att så många tror på NWO skrämmer mig. Har man ingenting lärt från nazismen och kommunismen?

  • Inga
  • februari 16th, 2018

  Tudelningen kring NWO / Globalismen / Agenda 2030… har ersatt tudelningen Vänster och Höger, Socialism och Konservatism. Att kalla antiglobalism för höger är ju bara ett trix. De gamla tänkesätten är föråldrade. Vad som står på spel är allas vår frihet. En auktoritär överstatlig ordning hotar att ta våra friheter ifrån oss, enligt min syn.
  Ofriheten inom kultursfären berör mig särskilt illa. Kraven på konsten att anpassa sig till ”Värdegrunden” t ex, skadar mer än vi nog förstår. Litteraturen blir alltmer undervisande på bekostnad av det estetiska.
  Om konstnärer vingklipps genom politiska påbud, vad får vi då för konst; när friheten att flyga högt är nödvändig för den riktigt stora upplevelsen…
  ”Den nya människan” globalisterna talar om är ingen kreativ och självständig individ, utan liknar mer en lydig tjänare åt överheten. Förkrympt och kuvad, försvagad bl a genom strålning från master mitt inne i samhällena.
  Redan nu är strålningen hälsofarligt hög. Träd vissnar och står halvdöda, bin och humlor försvinner och människan påverkas naturligtvis också. Med 5G blir det ännu värre.
  Man vet väl och ändå tillåts det fortgå. Är det inte skrämmande?

  • Inga
  • februari 17th, 2018

  Johannes Ljungquist, om du ingenting har emot att bli uppskrämd inför vad som är på gång, läs den i dag publicerade krönikan av bloggaren Peter Krabbe!
  ”Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3”

  • Inga
  • februari 18th, 2018

  En avslutande kommentar.
  Krönikan handlar om den storskaliga invandringen till Sverige, som jag anser ingår i en överordnad plan att omdana landet, som i sin tur är en del av en större plan att förändra världen och införa en global regering.
  Nationellt självbestämmande avskaffas och makten förs över till EU. Alla EU:s länder uppmannas öppna sin gränser för invandring. Nationernas folk ska känna sig som världsmedborgare och lämna nationalistiska känslor bakom sig.
  Motsättningen mellan de som är för eller emot globaliseringen ligger i om denna ideologiskt styrda förvandling av världen är god eller ond. Motsättningen i Sverige handlar mycket om ifall invandringen är bra eller dålig, räddar pensioner och välfärd, eller tvärt om skadar landet. Vad gäller flyktingar finns ingen oenighet, alla vill så klart hjälpa människor i nöd, utan det är den invandring som sker av politiska skäl striden utspelas kring.
  Ena sidan välkomnar NWO som jordens räddning, andra sidan fasar för utvecklingen. Den starkaste vinner. Och det vore en enkel match för de s k globalisterna om inte storspelarna Ryssland och Kina hade egna planer, som inte underordnar sig angloamerikanska NWO.
  Lite för spännande att närmare gå in på.
  Tack för ordet. Jag är en sedan flera år trogen läsare av din blogg som jag kommit att uppskatta mycket. Tilltalet är trevligt och språket vackert.

 2. @Inga

  Det var vänligt sagt. Att ens övertygelse uppskattas känns alltid bra, tack.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 25th, 2022
  Trackback from : desert eagle 50 ae
 4. mars 30th, 2022
  Trackback from : 娛樂城推薦
 5. april 5th, 2022
  Trackback from : devops solutions company
 6. april 14th, 2022
  Trackback from : plastic card dumps
 7. april 21st, 2022
  Trackback from : valid cc dumps
 8. april 22nd, 2022
  Trackback from : 線上百家樂
 9. april 23rd, 2022
 10. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 홀덤사이트 추천
 11. maj 4th, 2022
  Trackback from : usa dumps shop
 12. maj 4th, 2022
 13. maj 11th, 2022
  Trackback from : used ram 1500 winnipeg
 14. maj 13th, 2022
  Trackback from : bergen county therapy
 15. maj 17th, 2022
 16. maj 21st, 2022
  Trackback from : ufabet
 17. maj 30th, 2022
  Trackback from : crm review
 18. juni 4th, 2022
  Trackback from : albino penis envy shrooms
 19. juni 6th, 2022
 20. juni 19th, 2022
 21. juni 26th, 2022
  Trackback from : livescore
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 6th, 2022
 24. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 25. juli 21st, 2022
  Trackback from : Macaw Parrots for sale
 26. augusti 2nd, 2022
 27. augusti 3rd, 2022
 28. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : buy benelli rifles