Den radikalfeministiska normkritiken har besvärande utopiska drag

♦ ♦ Jag och min kompis startade ett rockband i början på sextiotalet med två andra killar. Att någon tjej skulle vara med var inte ens påtänkt, det sågs som en absurditet på den tiden, inte minst för att det inte fanns någon kvinnlig rockmusiker vi kände till. Begreppet ”band” var en sammanslutning av män, något annat var okänt. Det var killarna som lirade – kvinnor var fans, inte utövande musiker. Varför? Troligtvis för att rockmusik hade en utpräglad machostämpel, den uppfattades som en ”manlig” sak där killarna hade hjältestatus. Och tjejerna visade inget intresse att spela.

Honey Lantree, en av de första kvinnliga rocktrummisarna, med sina medmusiker i The Honeycombs.

Det var först några år senare som ett engelskt band väckte sensation med att ha en kvinnlig trummis (Honey Lantree i The Honeycombs). Det var väldigt exotiskt. Även om rockbranschen fortfarande domineras av män består branschen idag av många kvinnliga musiker. Men fortfarande är det ovanligt med rockband som enbart består av kvinnor och kallas då följaktligen för tjejband, en saklig benämning på en kuriositet.

Men benämningen tjejband irriterar Lena Lind Palicki i SvD 20/1 som ser normkritiskt på begreppet. Vänsterfeminister vill ju omvärdera mycket som anses självklart. Hennes argusögon ser nyanser vi andra missat i det att hon upplever en förminskning i begreppet tjejband jämfört med ”vanliga” band:

»Tjejband används om band med tjejer, medan ett band består av killar, fotboll spelas av män, damfotboll av kvinnor, särskilda pappadagar och pappamånader används om pappors föräldraledighet medan ordet mammalmånader knappast används. Så har mönstret sett ut. Det har bidragit till att ett kön ses som norm och andra som avvikare.«

Plötsligen ser jag hela normhysterin i ett förklarat sken. Det ligger ingen värdering i begrepp som tjejband eller damfotboll. Begreppen har uppstått spontant för att benämna fenomen som är förhållandevis nya, ovanliga. En neutral upplysning om en ovanlighet som är intressant, ja till och med glädjande. Va kul att tjejer också lirar ungefär.

Normer uppstår efter mångårig praxis. Att vara ”normkritisk” blir därför en poänglös kvasiintellektuell lek med ord, en beskäftig önskan att saker vore annorlunda i enlighet med radikalfeministiska flumteorier. Autentiska normskiften uppstår ur ny praxis. Det är verkligheten. När förekomsten av kvinnor inom rockmusiken blivit vanlig kommer begreppet tjejband försvinna eftersom det blir irrelevant. Likaså begreppet tjejfotboll då kvinnor ingår som en naturlig del i manliga fotbollslag.

Den radikalfeministiska normkritiken har besvärande utopiska drag. Dess karaktär av intellektuell feberdröm som saknar förankring hos en bred allmänhet framstår kanske tydligast i frågan om könsidentiteter. Att en minoritet av befolkningen har oklar könsidentitet har resulterat i att radikalfeministerna har förkastat ”tvåkönsnormen” och menar nu att det finns 70 könsidentiteter! I USA har man kommit fram till ”bara” 58. Ivar Arpi skriver i ledaren 20/1 i SvD.

»Innan man började ifrågasätta könsroller skulle beteendet följa med den kropp man hade, nu ska i stället kroppen anpassas till det beteende man har. Om den andra vågens feminism menade att det sociala könet är konstruerat, går dagens queerfeminism längre och säger att även det biologiska könet är helt föränderligt. All könsidentitet är ett slags dragshow. Inget är naturligt, allt är inlärt.«

I offentliga utredningar och rapporter får man lära sig om ”tvåkönsnormen” som något ”begränsande och uteslutande”. Och detta sagt om en uppfattning som 99 procent av befolkningen har.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Share                        

 

  • curt jansson
  • januari 21st, 2018

  Bristen på rasande gensvar låter skönja att detta intellektuella haveri från väster om stora pölen nu är stadd på reträtt i folkets medvetande. Gott så, bara vi ser upp med normgeriljan i förskola och skola, samt akademia.

  • Inga
  • januari 31st, 2018

  Flertalet extrema idéer florerar säkert för att ta fokus från annat som är i görningen: ”de stora frågorna”. Oroande är vad som händer med vår frihet: yttrandefriheten, friheten inom kulturlivet… Globalisterna lär äga 90 procent av medierna (MSM). Konstutövare måste vara politiskt korrekta, o s v. Den globala maktelitens sanslösa strävan efter rikedom, kontroll och herravälde bådar verkligen inte gott för framtiden.

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : raw garden sells only
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 3. april 4th, 2022
 4. april 5th, 2022
  Trackback from : devops consulting firm
 5. april 11th, 2022
 6. april 19th, 2022
  Trackback from : check this
 7. april 23rd, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 8. april 29th, 2022
  Trackback from : 201 dumps pin
 9. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 여우코믹스
 10. maj 4th, 2022
  Trackback from : Belviq can you buy online
 11. maj 27th, 2022
 12. maj 30th, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 13. maj 31st, 2022
 14. juni 12th, 2022
 15. juni 15th, 2022
  Trackback from : KIMBER STAINLESS TARGET II
 16. juni 23rd, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 17. juli 2nd, 2022
 18. juli 3rd, 2022
  Trackback from : drying psilocybe cubensis,
 19. juli 3rd, 2022
  Trackback from : nova88
 20. juli 4th, 2022