Walter Ljungquist om sitt förhållande till antroposofin

♦ ♦ ♦ Att författaren Walter Ljungquist (1900-1974) var antroposof är allmänt känt i antroposofiska kretsar. Också bland samtidens litteraturkritiker, som trots stor respekt och erkänsla för hans författarskap ”såg antroposofi i varje buske”, som Walter en gång uppgivet sa. Att vara antroposof är knappast en fördel för en som vill tas på allvar som konstnär. Snarare tvärtom. Det var mer ”trots” än ”tack vare” antroposofin han betraktades som ”författarnas författare”, som en kritiker en gång uttryckte det.

Walter vid tiden för genombrottet med romanen Ombyte av tåg 1933.

Walter Ljungquist deltog aldrig i det officiella antroposofiska umgängeslivet, han levde ett stilla liv på landet med sin fru Gerda Antti där han fick arbetsro. Han deltog sällan med texter om sitt antroposofiska engagemang. Men det fanns undantag. Då Bonniers 1963 gav ut antologin Antroposofin i teori och praktik, ett urval av Rudolf Steiners uppsatser, fick han i uppdrag av sitt förlag att skriva ett introducerande förord.

»Ställd inför uppgiften att i ett kort förord ge en bild av Rudolf Steiner och antroposofin inser jag genast det hopplösa i detta – på grund av materialets rikedom och min egen inkompetens.«

Trots det ödmjuka anslaget kom förordet att bli ett intressant vittnesmål om hur han i sitt liv närmat sig antroposofin.

»Jag var i trettioårsåldern och hade efter många metamorfoser hamnat i ett slags defaitistiskt, ödsligt undergångssvärmeri, en kulturpessimistisk nederlagskult, som jag trodde var definitiv. Detta skede var dolt för yttervärlden och fick aldrig något litterärt uttryck, men i Oswald Spenglers filosofi sökte jag min ”näring” och i Bertil Malmbergs Dikter vid gränsen såg jag mitt – skulle man kunna säga – ”evangelium”.

Jag började läsa Rudolf Steiners skrifter inte i något behov av ”tröst” och ledning, utan i den halvmedvetna avsikten att försöka ”avslöja” honom och ”frigöra” mig från antroposofin: eftersom jag i viss mån var uppvuxen med den, enär min far och ett par av mina bröder var antroposofer, ”måste” jag revoltera mot den.

Men när jag under loppet av omkring tre-fyra år genom läsning, diskussioner med en av mina bröder, åhörandet av en mängd föredrag av (…) och umgänge med antroposofer satt mig in i något mer än vad man kan anse vara de första grunderna till kännedom om antroposofin fann jag att allt jag ”trott” om den var fel, och jag insåg nästan förfärad att jag – alltjämt under motstånd – bara allt oftare måste böja mig för dess obönhörliga konsekvens mitt i den svåröverskådliga mångsidigheten, dess logiska sammanhang ”ovanför” alla skenbara motsägelser, dess stränga krav på en rent andlig aktivitet och den outtömliga, skiftningsrika livs- och världskännedom man mötte där, kort sagt: dess sanningsprägel.

Jag erfor den motvilja och olustkänsla man känner när ens önsketänkande avslöjas. Slutet blev – kan man säga – att det inte var jag som avslöjade Rudolf Steiner, utan han som avslöjade mig. (…)

Jag hade alltjämt min fria vilja att protestera, förneka och ge upp, men jag kunde inte komma ifrån att jag inte längre var densamme som när jag började. Jag hade mött något som gjorde att det var mig omöjligt att återvända till min utgångspunkt. Där fanns inte längre något att hämta. Jag hade ”vuxit ifrån” den. Jag hade börjat ”tänka om” – från grunden. Och med detta nya tänkande kunde jag bara gå vidare. Och än idag är jag ”på väg”. (…)

Men det var nu som jag erfor den djupa förvåning, som förr eller senare alltid griper den som trängt tillräckligt djupt in i Rudolf Steiners tankevärld: en förvåning att någonting sådant har kunnat existera så länge – nu, idag, över ett halvsekel – och funnits tillgängligt för alla utan att uppmärksammas mer av en hopplös förtvivlad och sökande värld. Har den västerländska kulturen råd att undvara Rudolf Steiner? (…) Tekniskt-materiellt har mänskan nått därhän där vi andligt borde befinna oss nu: i världsrymden.«

Att Walter Ljungquist trots sin antroposofiska hemvist ändå togs på allvar av det litterära etablissemanget visar att antroposofin bidragit till en fördjupning av personskildringar och sammanhang i hans böcker på ett sätt som kanske inte varit möjligt utan den. Ett bevis så gott som något på dess giltighet.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Share                        

 

  • Sara
  • december 23rd, 2017

  Mycket läsvärt!!

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : Illuminati officiall website
 4. mars 21st, 2022
 5. mars 22nd, 2022
 6. mars 22nd, 2022
 7. april 12th, 2022
  Trackback from : Chiappa Rhino 60ds
 8. april 17th, 2022
  Trackback from : forex merchant account
 9. april 19th, 2022
 10. april 21st, 2022
  Trackback from : fullz cc shop
 11. maj 3rd, 2022
  Trackback from : sbo
 12. maj 4th, 2022
  Trackback from : darknet live
 13. maj 5th, 2022
  Trackback from : her explanation
 14. maj 16th, 2022
 15. maj 18th, 2022
  Trackback from : FLOODCRM
 16. maj 23rd, 2022
 17. maj 24th, 2022
  Trackback from : 검증사이트
 18. maj 28th, 2022
 19. maj 31st, 2022
  Trackback from : nova88
 20. juni 1st, 2022
  Trackback from : Buy Percocet online
 21. juni 14th, 2022
  Trackback from : Athletic Doctor
 22. juni 15th, 2022
  Trackback from : Janitorial Service
 23. juni 24th, 2022
  Trackback from : cheap cvv shop
 24. juli 2nd, 2022
 25. juli 4th, 2022
 26. juli 12th, 2022
  Trackback from : cvv non vbv
 27. juli 15th, 2022
  Trackback from : bandar bola terpercaya
 28. juli 19th, 2022
  Trackback from : Discount Power Energy Rates
 29. juli 25th, 2022
 30. juli 26th, 2022
  Trackback from : iptv
 31. augusti 1st, 2022
  Trackback from : sbo
 32. september 18th, 2022
  Trackback from : messi drakt
 33. september 23rd, 2022
  Trackback from : real madrid trøjer
 34. september 26th, 2022
  Trackback from : maglia italia chiesa
 35. september 26th, 2022
  Trackback from : fotball drakter