Dunkla budskap i antroposofisk rapport

♦ ♦ ♦ Vid Antroposofiska sällskapets (AS) årsmöte i Goetheanum träffas generalsekreterarna för de olika länderna och samråder. I medlemstidningens referat från årets möte får vi av den svenska generalsekreteraren veta att man där tagit fram tre ”målbilder” för arbetet i AS i världen under det kommande året. I den första bilden konstateras det alla redan vet att Fria högskolan (FH), AS och de praktiska verksamheterna ”har kommit till att bli åtskilda från varandra”. En situation som varit förhanden i närmare hundra år vid det här laget.

Generalsekreterare Mats-Ola Ohlsson tycker att vi skulle se dessa tre områden ”inte som åtskilda från varandra, utan som en differentierad enhet med många facetter.” En hårfin skillnad som mer känns som pep talk från en idrottsledare. Icke desto mindre kan där ”en grund läggas som kan ge möjlighet till innovativa och konstruktiva bidrag till tidens frågor, för människors existentiella behov och för jorden”.

Den bombastiska formuleringen saknar dessvärre konkretion. Vad anser man vara ”tidens frågor”? Mellanösternkrisen? Plastnedskräpningen av världshaven? Your guess is as good as mine. Förväntas det att antroposofer ska lösa detta med sina ”innovativa och konstruktiva bidrag”? I ”målbild 2” efterlyser man en samarbetskultur inom AS och FH, något som inte finns idag, vilket är känt sedan länge. En samarbetskultur är nödvändig

»för att kunna möta de utmaningar vi ställs inför idag. Nya kvaliteter behöver sökas i det sociala livet och en öppenhet odlas för tidens och den enskilda människans ödesfrågor.«

Det låter visserligen tjusigt men även här saknas konkretion. Vilka utmaningar menas? Och vilka ”kvaliteter” talar vi om i det sociala livet? Umgänget på fredagsmyset med familjen? Ska vi sträva efter ett mer vårdat språk i fikapausen på arbetsplatsen? Kanske till och med lansera andevetenskapliga sanningar i smyg?

Och hur ska man förstå ”den enskilda människans ödesfrågor”? Vad är en ödesfråga? Vilken ödesfråga har du? Att det blev si och inte så i ditt liv? Eller frågan hur du ska undvika att ständigt somna under meditationen? Är det en ödesfråga? Vad generalsekreteraren menar med begreppet är oklart. Man börjar befara att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Denna rapport från generalsekreterarnas möte i Schweiz vimlar av floskler, luddiga formuleringar och abstrakta generaliseringar som inte betyder någonting. Det bara ser snyggt ut. Djupsinnigt. Avsikten är att ge oss intrycket att det var ett betydelsefullt möte. Det är samma teknik som politikerna använder – ett politiskt språk som idag är allmänt förekommande i många av våra sammanhang. Sa inte Rudolf Steiner att AS inte skulle sysselsätta sig med politik?

Den tredje målbilden påvisar de ekonomiska bekymren för världssällskapet. Och här är man plötsligen föredömligt konkret. Att medlemsantalen i världen sjunker får naturligtvis ekonomiska konsekvenser och man uppmanar alla att stödja ”Goetheanum-impulsen”. Klart som korvspad.

Intill denna rapport fogas en annan från styrelse- och skattmästarträffen vid samma tillfälle. författad av nya styrelsemedlemmen Elisabeth Ehrlich. Hon funderar över världssällskapets dåliga ekonomi.

»Världen [har] explosionsartat utvecklats inom vissa områden de senaste åren så att vi inom Sällskapet nog knappt har hunnit med att utveckla sidor av vår verksamhet som inspirerar världen och som får respons bland unga människor (…). Konsekvensen är att AS blir äldre och äldre, både när vi ser på medlemmarnas genomsnittsålder, men även i sättet på hur Sällskapet engagerar sig i världen.«

En analys som känns överraskande sanningsenlig för att komma från en styrelse som annars döljer verkligheten bakom eufemismer och politiskt korrekta uttalanden. Formuleringen att AS ”knappt har hunnit med att utveckla sidor av vår verksamhet som inspirerar världen” är en lysande sammanfattning av Sällskapets problem. Den formuleringen får förlåta den traditionella och politiskt korrekta avslutningen:

»Vi kan samtidigt märka både en vilja till förändring och även en stämning bland många medlemmar inom Sällskapet som präglas av en helt ny och spännande anda som har en tydlig riktning mot framtiden.«

Aber natürlich, antroposofin är ju en framtidsimpuls. Det vet väl alla vid det här laget.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Share                        
  • Sara
  • december 23rd, 2017

  Det här är intressanta uttalanden. Och jag kommer åter och återigen till
  den största av dem, nämligen; Vad är antroposofi?
  Kan man kalla något AS som inte enligt min mening bedriver någon antroposofisk
  Verksamhet!
  Vishet. Om vad det vill säga att vara människa. Genom att leva i den visheten, kan vi bedriva
  Antroposofi. Lever vi inte i den kan vi det inte.
  Var Rudolf Steiner den enda som greppade tidens nödvändigheter? Nej, han var ju
  Inte det!
  Han gjorde det omfattande för att han hade en förmåga att
  Vara en ledande person i en stor verksamhet,
  Men alla runt honom var precis lika nödvändiga! Han var en
  Ledare och en tänkare, men han var inte fullkomlig.
  Det man tror idag är på något sätt att alla ska bli lite allt.
  Det är en stor missuppfattning och det är där Waldorf och det s k AS
  faller på sin egen orimlighet.
  T ex; man kommer till RSS som 22 åring.
  Om det hade varit rätt, skulle där finnas begåvade äldre generationer
  som kunde ta tillvara dessa unga förmågor och hjälpa
  att individuellt leda dem vidare och ge unik och specifik
  Vägledning för just den individen att komma framåt
  I sitt liv med hjälp av mer spirituella verktyg än gängse
  Utbildningar, men fortfarande på lika hög nivå
  Kvalitativt.
  Vad händer istället? Jo du kommer till seminariet
  Och tvingas ge upp allt som är du för att ta del
  Av någon slags halvantroposofi som ett gäng vuxna
  Har tolkat ur Steiners verk och blivit tilldelade att förmedla på
  Ett opersonligt sätt och utan Deras individuella
  Förmågor vilket är så långt ifrån rätt som man möjligt kan komma.
  Det är totalt vansinne och så bakåtsträvande att Gud fader själv gråter
  I sin himmel.
  Och så går ju även Sällskapet också tillväga och nånstans känner alla att essensen av
  Det riktiga helt fattas och ja, de får diverse problem och deras barn får
  diverse problem och tredje generationen hur blir det med dem
  Och man har glömt, ja alldeles glömt, vad man fötts till att utföra.
  Istället är man nu inbäddad i något som är värre än allt
  Och inte kommer leda någonstans !!!

  • Kristina
  • augusti 22nd, 2018

  Rekommenderar dig att läsa detta Johannes!

  ”Anthroposophy as a Substance of Life and Feeling” wn.rsarchive.org

 1. @Kristina

  Jag känner att jag läst tillräckligt med antroposofi nu. Jag har ändå hållit på i säkert trettio år och räknar mig som impregnerad med antroposofi, vilket jag är tacksam för. Resten av livet vill jag ägna åt självständigt iakttagande av livets stora mysterium och ta igen läsningen av allt jag missat under åren då man bara konsumerade Steiner.

  • Kristina
  • augusti 26th, 2018

  Ja, det låter som något vettigt också i mina öron.
  Det här var annorlunda bara. Men jag märker själv att
  jag tar inte till mig Steiner på samma sätt längre.
  Det är som om entusiasmen avtagit.

 2. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Extracts
 4. mars 23rd, 2022
  Trackback from : funkymedia
 5. mars 28th, 2022
 6. mars 30th, 2022
  Trackback from : prêt renovation
 7. april 8th, 2022
 8. april 11th, 2022
 9. april 14th, 2022
  Trackback from : Hot Tub Gazebo With Bar
 10. april 18th, 2022
  Trackback from : china cvv shop
 11. april 20th, 2022
 12. april 22nd, 2022
 13. april 23rd, 2022
  Trackback from : Mossberg Official Website
 14. april 27th, 2022
  Trackback from : arredamenti giardino
 15. april 30th, 2022
  Trackback from : microdose mushrooms online
 16. september 16th, 2022
  Trackback from : fodboldtrøjer
 17. maj 6th, 2023
  Trackback from : cutt.ly
 18. maj 30th, 2023
  Trackback from : https://is.gd/1dP0So