Är våra vardagliga inställningar värdelösa för att de är ovetenskapliga?

♦ ♦ ♦ »Du, dina glädjeämnen och dina sorger, dina minnen och dina ambitioner, din känsla av personlig identitet och din fria vilja, är faktiskt ingenting annat än beteendet hos en väldig mängd nervceller och deras medföljande molekyler.«

Francis Crick

Francis Crick

Orden kommer från Francis Crick, känd som den förste som upptäckt DNA-strukturen. Formuleringen av vårt inre själv som en illusion är hans egen (eller hans nervcellers), men synsättet har länge varit förhärskande i den vetenskapliga världen, som tenderar att reducera verkligheten och människan som ett sammansatt väsen.

»Det är en viss människofientlig attityd som verkar förknippas med vetenskap: ett anspråk på att vetenskapen har vederlagt trosföreställningar som vi behöver för ett vanligt liv; att den visar att våra vardagliga inställningar är värdelösa på grund av att de är ovetenskapliga.«

Mary Midgley

Mary Midgley

Konsekvensen av detta påstående är att vårt inre själv så som vi upplever det, egentligen inte alls existerar. Frågan är inte längre ”tror du på Gud?”, utan ”tror du på dig själv?”. Dessa tankar uttalas i en bok av en av Englands mest välkända och respekterade filosofer, professor emerita Mary Midgley i boken med den talande titeln Är du en illusion? utgiven på Balder förlag.

En tänkare hävdar i New Scientist 2013 att ”mänsklig erfarenhet är ingenting annat än en utstuderad illusion.” En annan skriver ”ni har blivit lurade att tro att ni lever i nuet”, ytterligare en menar att ”ditt själv kan till och med luras att sväva i tomma luften utanför kroppen”. Medvetandet är uppenbarligen tillräckligt verkligt för att bli lurat, är inte det besynnerligt, frågar sig Mary Midgley. Självets existens bortförklaras samtidigt som det förutsätts. Medvetandet framställs som både bedragaren och den bedragna. Forskaren J. Westerhoff skriver i New Scientist 2013:

»Detta ställer vår vardagliga syn på oss själva inför en enorm utmaning, eftersom den tyder på att vi i en fundamental mening inte är verkliga. Istället kan vårt själv jämföras med en illusion – men utan att det finns någon som upplever illusionen.«

Men subjektiviteten är inte något ovidkommande, menar författaren, inte en skamlig hemlighet; det är erfarenhetens grundmaterial. Erfarenheten är det vi utgår ifrån, och det som varje krav på verifikation måste återvända till. Det är ett objektivt faktum i världen att våra egna erfarenheter – tänkandets subjektiva källor – i alla avseenden är lika nödvändiga som de objektiva, till exempel hjärnceller. Ditt medvetande är inte en valfri reservdel; det är DU, i egenskap av en tänkare, kännare och väljare snarare än enbart som ett fysiskt objekt.

»Tänkandet är faktiskt inte en isolerad verksamhet som utförs av några neuroner isolerade i en ensam hjärna. Det är en del av ett omfattande nätverk som sammanhänger med den värld som är dess ämnesområde. Tankens rötter och klängen finns överallt. Den tenderar att prägla allting eftersom den inte, som dualisterna har antagit, är en övernaturlig främmande substans som vår fysiska existens blivit påtvingad, utan ett organiskt element i livet, en aktivitet lika naturlig som att se eller äta.«

Att se medvetandet som en illusion kallas scientism, en doktrin som framställer naturvetenskapen som ett slags sol i intellektets kosmos som ser medvetandet bara som en förarglig planet, som med tur kanske slutligen helt och hållet kan uteslutas ur systemet. Företrädare för detta synsätt i Sverige är skeptikerföreningarna Vetenskap och folkbildning och Humanisterna.

»Scientismens misstag består inte i att överdrivet lovorda en form av kunskap utan i att skära loss den vetenskapliga kunskapsformen från allt övrigt tänkande, att behandla den som en segerherre som har gjort alla andra former av kunskap överflödiga.«

Richard Dawkins

Richard Dawkins

Medvetandet påverkas av hjärnan, men också tvärtom. Hjärnans hippocampus hos en taxichaufför i London visade sig ha blivit större som ett resultat av memoreringen av stadskartan. Självaste Darwin trodde ”att liv och medvetande är djupt inetsade i kosmos uppbyggnad, kanske genom en skugglik, halvt anad livsprincip.”

Att den rabiata ateisten Richard Dawkins uttalande att universum innehåller ”i grunden ingen design, inget ändamål, inget ont och inget gott, ingenting utom en blind skoningslös likgiltighet”, sammanfattar scientismens grundhållning. Det är en teori som reducerar synen på en tillvaro som känns oändligt mycket större.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 21st, 2022
 3. mars 24th, 2022
  Trackback from : nova88
 4. mars 25th, 2022
  Trackback from : Ammunition for sale online
 5. april 14th, 2022
  Trackback from : milad cc store
 6. april 14th, 2022
 7. april 22nd, 2022
  Trackback from : Sccy Pistols For Sale
 8. april 23rd, 2022
  Trackback from : 카지노바카라
 9. april 25th, 2022
  Trackback from : pescadero real estate
 10. april 26th, 2022
  Trackback from : 토토플래너
 11. april 28th, 2022
 12. april 29th, 2022
  Trackback from : real estate los barriles
 13. maj 2nd, 2022
 14. maj 2nd, 2022
  Trackback from : nova88
 15. maj 4th, 2022
  Trackback from : darknet markets
 16. maj 16th, 2022
  Trackback from : analytical laboratory setup
 17. maj 18th, 2022
 18. maj 26th, 2022
  Trackback from : glow sticks
 19. maj 27th, 2022
  Trackback from : Remington Arms For Sale
 20. maj 31st, 2022
 21. juni 2nd, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 22. juni 19th, 2022
  Trackback from : sbo
 23. juni 24th, 2022
  Trackback from : real estate east cape
 24. juni 26th, 2022
  Trackback from : tiktok likes kaufen
 25. juli 2nd, 2022
 26. juli 4th, 2022
  Trackback from : nandrolone
 27. juli 4th, 2022
 28. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 29. juli 12th, 2022
  Trackback from : expense management software
 30. juli 12th, 2022
  Trackback from : used truck dealers winnipeg
 31. juli 13th, 2022
  Trackback from : penex carts
 32. juli 20th, 2022
  Trackback from : shipping china to usa
 33. juli 21st, 2022
  Trackback from : Canik Guns For Sale
 34. juli 23rd, 2022
 35. augusti 2nd, 2022
 36. augusti 4th, 2022
  Trackback from : Brent Lynn
 37. september 16th, 2022
  Trackback from : maglie lazio 2022
 38. september 16th, 2022
  Trackback from : fotball drakt
 39. september 17th, 2022
  Trackback from : real madrid drakt
 40. september 25th, 2022
  Trackback from : marseille tröja