Den svenska antroposofin marginaliseras mer och mer

♦ ♦ ♦ I en krönika nyligen ställdes frågan om den biodynamiska odlingen blivit omodern – Sverige har bara 15 registrerade biodynamiska jordbruk kvar och Saltå Kvarn har sedan länge slutat marknadsföra biodynamiska produkter. I alla andra sammanhang hade detta påkallat kraftfulla åtgärder från ansvarigt  håll. Men i antroposofiska sammanhang är det annorlunda. Här är det ingen som bryr sig.

Bio-odlingInga bekymrade betraktelser över sakernas tillstånd från ledande företrädare. Inga krav på resoluta tag från antroposofer i allmänhet. De få som vet om det tar det med ro. Man ser läget bara som en betydelselös fluktuation i mänsklighetsutvecklingen. I ett större tidsperspektiv, tusen år eller så, har saker och ting ordnat sig till det bästa menar man. Detta exponeras i den Facebook-diskussion som följde på krönikan. Att den biodynamiska jordbruksmetoden är på fallrepet kan till och med uppfattas som något positivt, som en uttryckte det.

»Metoden är för avancerad och kan därför inte verkliggöras i vår tidsålder. Det är bara en sak som kan göras – var och en skapar nätverk som arbetar vidare med idén. Det är en process som har en homeopatisk verkan! Tidsanden har sin egen dynamik och tempot är så högt att folk inte hänger med!«

Det är alltså kommentaren till varför biodynamisk odling håller på att dö sotdöden. Evighetsperspektivet gör att den aktuella situationen känns futtig, ja nästan betydelselös. En icke-antroposof undrar då sarkastiskt vilka ”tragikomiska ting som kommer att uttalas såsom förklaringar när hela det antroposofiska `projektet´ väl har havererat”. Och får svaret av en annan mer trosviss som opponerar sig mot begreppet antroposofiskt projekt. ”Jag kallar det för en beskrivning av det levande livet vars upprinnelse är ljuset”, i det han undrar var hon bygger sin ”svartsynta, halvt ironiska pessimism på”.

»Jag menar att tiden arbetar för antroposofin. För varje decennium som går mognar mottagligheten för en mer spirituell verklighetsförståelse.«

Den kritiska kvinnan svarar att det är ”tämligen världsfrånvänt” att ha uppfattningen att tiden arbetar för antroposofin.

»För även om det vore sant (vilket jag inte alls är övertygad om) innebär det inte nödvändigtvis en chans för antroposofin – i all synnerhet inte en antroposofi som är på borttynande.«

Men detta håller inte antroposofen med om. Bara ytligt sett kan man betrakta antroposofin som något på nedåtgående, menar han.

»Begrepp och föreställningar från antroposofi (…) vinner gehör hos alltfler människor. Det avgörande är att Rudolf Steiner och andra skapat ett ”rum” som med tiden kommer att påverka tankeklimatet.«

Skapandet av detta ”rum” kan liknas vid en jordmån med de rätta växtbetingelserna för grödor, menar debattören. ”Här är det utvecklingen i ett långt perspektiv man har för ögonen.” Den tråkiga verkligheten ersätts alltså med en utopi, en antroposofisk feberdröm. Realism byts mot trosvisshet. Den av debattörerna som tidigare talat om ”homeopatisk verkan” kommer nu till undsättning.

»Jag ser den biodynamiska principen som en homeopatisk medicin som lindrar jordens dödsprocess. Den egentliga utvecklingen ligger i människans etiska utveckling – och denna testas nu i upptakten till det stora kriget alla mot alla.«

”Allas krig mot alla” är en förutsägelse av Steiner som alla antroposofer känner till. Många menar att detta krig redan inletts med terrorismen. Skeptikern svarar:

»Det fina med det här perspektivet är att man inte behöver ta den blekaste hänsyn till verkligheten men kan ändå skapa illusionen av att stå mitt inne i ett gigantiskt och spännande, ja världsomvandlande, drama.«

Detta håller de båda antroposoferna med om, för de ser evighetsperspektivet som en mer ”objektiv” verklighet. De menar att kritikern har ”ett mycket kort tidsperspektiv”, och att det samtidigt är uttryck för ”en mycket modern människa”.

»Men Gud är ingen politiker. Han är mer som bonden som tänker på släktena som skall följa. Jag ser det som att antroposofin bara ytligt sett kan betraktas som på nedåtgående. Här är det de långa historiska förloppen som är betydelsefulla.«

Kritikern insisterar, ”ett långt tidsperspektiv är ju sällan en god anledning att ignorera verkligheten här och nu”. Och får svaret att det är ”korttänkt och mycket ytligt att inte vilja se impulserna i en större kontext”.

Att många antroposofer resonerar så här måste för de flesta utanför rörelsen uppfattas som fanatisk sekterism. Verkligheten behöver man inte bry sig om, det är bara en futilitet i evighetens belysning. Då jag skrivit en krönika om den svenska biodynamikens kris får man en klapp på axeln och en mästrande kommentar om att det är betydelselöst för man ”vet” att i det långa perspektivet är det andra saker som gäller. Så kommer det att vara även när den sista biodynamiska odlingen lagt ned. Så går det när man inte tar ansvar utan bara filosoferar.

Med att ta ansvar menar jag att som antroposof bry sig om en kris i en av dotterrörelserna. Vad beror den på? Kan vi som antroposofiskt kollektiv agera? Varför informeras inte medlemmarna? Det är som om man från ansvarigt håll inte bryr sig. Denna likgiltighet delas uppenbarligen också av den antroposofiska populasen. Jag menar att detta är ett märkligt beteende. Det är precis som om det inte spelar någon roll att den biodynamiska odlingen nått vägs ände. Det möts bara av en gäspning och snusförnuftiga kommentarer om att allt är i sin ordning.

Arne KDet hela speglar en ledarskapskris och brist på ansvar inom ledande kretsar som är kännetecknande för antroposofiska sammanhang. Arne Klingborg agerade samlande, dådkraftigt och inspirerande. Detta existerar inte längre. I vår tid ska vi inte ha någon ledare är det vanliga synsättet i våra kretsar. Var och en tar ansvar, menar man. Resultatet är ju då att ingen tar ansvar. Vi har ett naivt förhållningssätt i ledarskapsfrågor.

Om Arne Klingborg inte utövat sitt inspirerande ledarskap hade Järna-antroposofin aldrig blivit något annat än några läkepedagogiska verksamheter och biodynamiska odlingar. Utan hans storartade visioner och sällsynta initiativrikedom hade Järna aldrig spelat den roll för antroposofin som denna lilla ort gjort. Nu när ett sådant ledarskap saknas marginaliseras den svenska antroposofin mer och mer. 

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. november 26th, 2022
  Trackback from : gái gọi tân bình
 2. december 1st, 2022
  Trackback from : 안전놀이터 추천
 3. december 8th, 2022
  Trackback from : read more
 4. december 14th, 2022
  Trackback from : 먹튀
 5. december 15th, 2022
  Trackback from : WINTERS
 6. december 16th, 2022
  Trackback from : you can look here
 7. december 18th, 2022
  Trackback from : click here
 8. december 20th, 2022
  Trackback from : click the next website
 9. december 21st, 2022
  Trackback from : Laptops
 10. december 23rd, 2022
  Trackback from : IELTS Test Preparation
 11. december 24th, 2022
  Trackback from : Online Visa Application Form
 12. december 24th, 2022
  Trackback from : PTE Test Preparation
 13. december 27th, 2022
  Trackback from : Nursing License Preparation
 14. december 30th, 2022
  Trackback from : BE Entrance Preparation
 15. december 30th, 2022
  Trackback from : Ordering two tom
 16. december 30th, 2022
  Trackback from : 부산 출장 안마
 17. januari 2nd, 2023
  Trackback from : 메이저놀이터
 18. januari 2nd, 2023
  Trackback from : 모바일바둑이
 19. januari 4th, 2023
  Trackback from : gái gọi bình dương
 20. januari 4th, 2023
  Trackback from : Visa Application
 21. januari 4th, 2023
  Trackback from : Bespoke dress shirts
 22. januari 5th, 2023
  Trackback from : WAGERS
 23. januari 11th, 2023
  Trackback from : wondering
 24. januari 11th, 2023
  Trackback from : 5try
 25. januari 11th, 2023
  Trackback from : online survey
 26. januari 14th, 2023
  Trackback from : extra resources
 27. januari 15th, 2023
  Trackback from : Kampus Profetik
 28. januari 19th, 2023
  Trackback from : izolasyon
 29. januari 22nd, 2023
  Trackback from : auto verkopen
 30. januari 24th, 2023
  Trackback from : DRUMS
 31. januari 28th, 2023
  Trackback from : best copyright free music
 32. februari 2nd, 2023
  Trackback from : 토토검증업체
 33. februari 2nd, 2023
  Trackback from : adani
 34. februari 3rd, 2023
  Trackback from : 토토커뮤니티
 35. februari 3rd, 2023
 36. februari 3rd, 2023
  Trackback from : grawerowane,
 37. februari 4th, 2023
  Trackback from : 온라인홀덤
 38. februari 10th, 2023
  Trackback from : 온라인카지노
 39. februari 10th, 2023
  Trackback from : blocker
 40. februari 23rd, 2023
  Trackback from : nails
 41. februari 25th, 2023
  Trackback from : Read More Listed here
 42. mars 3rd, 2023
  Trackback from : 토토검증
 43. mars 5th, 2023
  Trackback from : BALTISH
 44. mars 16th, 2023
  Trackback from : bhada
 45. mars 16th, 2023
  Trackback from : Continued
 46. mars 21st, 2023
  Trackback from : lau-20
 47. mars 22nd, 2023
 48. mars 27th, 2023
  Trackback from : ONLINE
 49. mars 28th, 2023
  Trackback from : 먹튀다자바
 50. mars 31st, 2023
  Trackback from : ONLINE 313231