Har biodynamisk odling blivit irrelevant?

♦ ♦ ♦ Har biodynamisk odling blivit omodern? Enligt Biodynamiska föreningens hemsida finns idag bara 15 biodynamiska odlingar i landet. Femton. Vi vet att biodynamiken länge varit på fallrepet och med anledning av en intervju med Saltå Kvarns VD Johan Ununger i Länstidningen nyligen blir problemet ånyo aktualiserat.

» Jag kan inte försvara […] biodynamisk odling för det är ingenting som Saltå kvarn jobbar med. Vi försöker bara göra bra mat. Vi jobbar sedan några år tillbaka med ekologiskt kretsloppsjordbruk, för att få ett uthålligt lantbruk i längden. Det är där vi försöker att ligga i framkant. Biodynamisk odling är inte något som vi driver framåt.«

Ett av de biodynamiska preparaten, gödselfyllda kohorn iordningställs.

Ett av de biodynamiska preparaten, gödselfyllda kohorn, iordningställs.

Vi vet att Saltå Kvarn för flera år sedan slutat marknadsföra biodynamiska produkter. Det finns för få odlare och vi kan gissa att orsaken är brist på lönsamhet. Men är inte det i sin tur orsakat av en bristande övertygelsekraft i metoden som sådan? Har metoden rentav misslyckats? Är teorierna fel? Ska vi som antroposofer betrakta begreppet biodynamisk odling som bara en vacker teori? Det är på tiden att medlemmarna i sällskapet får en lägesbeskrivning från ansvarigt håll.

För det låter onekligen som om loppet är kört. Gamla antroposof-kritikern Alicia Hamberg frågar sig var idealen tagit vägen med anledning av intervjun med Ununger.

»Bortsett från att ägaren är en antroposofisk stiftelse har man uppenbarligen inga som helst ideal kvar och inte heller någon särskild känsla för de biodynamiska jordbrukare, som till för bara några år sedan stod för allt spannmål Saltå Kvarn köpte in.«

Alicia ser detta som tecken på ”en djupgående och tilltagande likgiltighet inför ursprunget. Man har inte någon förbundenhet med kärnan, och ingen övertygelse kvar.”

»För den som oroar sig för antroposofiskt världsherravälde kan anmärkas att det står allt skralare till med andra incitament, såsom antroposofisk övertygelse. Det gäller generellt: allt från biodynamik till waldorfpedagogik. Den kärna som en gång fanns, blir allt mindre synlig, allt mindre existerande.«

Som utomstående har hon definitivt en poäng. Men även för antroposofer. För fem år sedan publicerades en analys i dåvarande Forum för antroposofi skriven av den framträdande konsulenten i biodynamisk odling, Hans von Essen. Det var en pessimistisk betraktelse över biodynamikens tillstånd i landet. Och nu är vi alltså i en situation då Saltå Kvarns vd menar att han inte kan ”försvara” biodynamisk odling.

Borde det inte vara dags att antroposofernas medlemstidning berättar för oss om huruvida biodynamisk odling är på väg att bli irrelevant? Vi har anledning att vara oroade.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • T Lundgren
  • september 15th, 2016

  Tyckte även här ett passande citat var på sin plats!
  ”…In this age we need an interpretation of life which leads us on to life’s true sources. And Anthroposophy can be such an interpretation of life. If everyone, before making up his mind as to the particular social reform that “the world wants”, would first go through a training in the life-lessons of Anthroposophy, we should get further. That anthroposophists today only “talk” and do not “act”, is a meaningless objection; for of course people cannot act, so long as the paths of action are closed to them. A man may be an expert in the knowledge of the soul, and ever so well acquainted with all that a father should do for the upbringing of his children; yet he is powerless to act, unless the father gives him the charge of their education. There is nothing to be done in this respect, save wait in patience, until the talking of the anthroposophists has opened the minds of those who have the power to act. And that will come…”

  • Johan Nilsson
  • december 16th, 2016

  Hej!
  Spännande att se sin egen bild, tagen under ett studiebesök i Indien 2007, dyka upp på en blogg (utan några referenser till varifrån den är tagen?) 🙂

  Välkommen att bli medlen i Biodynamiska Föreningen. Du kanske redan är medlem där.
  Det finns alltjämt en aktiv förening kring odlingsmetoden.
  Men det är sant som du skriver att vi har färre aktiva odlare. Det följer end el större trender i samhället.
  Just nu har dock föreningen ca 700 medlemmar. Och vi som sitter i styrelsen är till större delen aktiva odlare.
  Det skulle vara fantastiskt att få ha fler aktiva odlare i Sverige. Men det är både ett ekonomiskt och ett idealistiskt klimat som behöver öppnas upp.
  Det är ju fortfarande så att många i världen skrattar åt Sverige och svenskar när det kommer till det som är alternativ till normen, och då särskilt vissa naturvetenskapliga normer.
  Många svenskar verkar vara helt fast i ett tänkande som inte tillåter olika sätt att se på världen. Helst ska ju alla vara lika, tänka lika och inte sticka ut.
  Det är helt annorlunda i t.ex. Nordamerika eller Asien, där alternativ till den positivistiska naturvetenskapssynen faktiskt lever i samhället.
  Det finns nog behov för en större vikt av Mytiskt-Poetiskt seende här som alternativ till de Vetenskapliga och Politiska synsätten.

  Allt gott
  Johan

 1. @Johan Nilsson

  Johan, som gammal medhjälpare på Biodynamiskt tidskrift, senare Kultura där vi korpade bilder friskt från andra antroposofiska publikationer gjorde jag även så här, hoppas du ursäktar. Tack! Som ledamot(?) i Biodynamiska föreningen vet du naturligtvis en hel del om orsakerna bakom nedgången för denna odlingsform. Man kan naturligtvis önska sig ett mer idealistiskt klimat i landet, men det är naturligtvis en utopi. I många år trodde jag att bevisen för metodens överlägsenhet fanns. Men åren gick och det enda som kom var Bo Petterssons försök på 50-talet. Var fanns övriga bevis? Eftersom inga svar har kommit måste slutsatsen vara att skillnaden mellan biodynamisk odling och ”vanlig” ekologisk odling är obetydlig. Varför då vara med i Biodynamiska föreningen?

 2. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

 3. The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/ru/signup/XwNAU

 1. mars 18th, 2022
  Trackback from : buy dumps with pin
 2. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 3. mars 22nd, 2022
 4. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent a scooter in honolulu
 5. mars 28th, 2022
 6. mars 28th, 2022
 7. mars 28th, 2022
 8. mars 29th, 2022
  Trackback from : trade perpetuals
 9. april 4th, 2022
 10. april 14th, 2022
 11. april 25th, 2022
 12. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 링크모음
 13. maj 7th, 2022
 14. maj 27th, 2022
  Trackback from : Buy Guns Online
 15. maj 28th, 2022
  Trackback from : KWAVE
 16. maj 31st, 2022
 17. juni 6th, 2022
  Trackback from : sunshine lsd blotter
 18. juni 14th, 2022
  Trackback from : Asset Protection
 19. juni 25th, 2022
  Trackback from : Proviron Benefits
 20. juli 4th, 2022
 21. juli 18th, 2022
 22. juli 20th, 2022
  Trackback from : this site
 23. juli 23rd, 2022
  Trackback from : sbobet
 24. juli 28th, 2022
  Trackback from : Buy Henry Rifles Online
 25. augusti 2nd, 2022
 26. augusti 3rd, 2022