”Varför i hela fridens namn ägnar man sig åt antroposofi?”

♦ ♦ ♦ Antroposofin har kritiserats många gånger under årens lopp. Nästan uteslutande av okunniga som inte förstått komplexiteten och djupet i denna särartade världsåskådning. Jag vet bara en i det här landet som trots en materialistisk utgångspunkt ändå haft en del poänger i sin kritik, nämligen Alicia Hamberg. Hon har tagit sin granskning av antroposofin på fullt allvar och läser ständigt texter av Steiner som hon kommit att hysa en viss respekt för. Vilket inte innebär att hon därför tror på antroposofin – eller ens förstår den.

I en av hennes senare krönikor undrar undrar hon till exempel varför antroposofin är så ”tråkig”.

Alicia Hamberg

Alicia Hamberg

»Steiner säger (i ett av de verkligt grundläggande styckena) att begäret efter antroposofi ska vara som hungern och törsten, en livsnödvändighet att stilla. Och från den utgångspunkten är det svårt att se hur det har blivit som det har blivit: ett ändlöst grått fält, uppbrutet här och där av fadda populariseringsförsök i samma gråskala men en annan ton. Jag läser just nu – läser, eller tuggar mig igenom – ett betydande verk av en berömd antroposofisk författare. Förutom att Steiner framställs som vore han en Jesus sedd genom ögonen hos den överspänt nyfrälste, är den monotona boken en närmast autistisk-mekanisk detaljexercis, en generalrepetition i likstelhet. Pedanteri i den högre skolan.«

Boken i fråga är Sergev Prokofjevs Rudolf Steiner och grundandet av de nya mysterierna. I sin kritik av antroposofin formulerar Alicia själva grundbulten i skillnaden mellan scientismen* och en spirituell världssyn. Fast kritik är knappast ett adekvat uttryck. Vad hon exponerar i sin blogg är snarare sin brist på förståelse för antroposofins bevekelsegrunder. Hennes försök att förstå handlar i själva verket om en illa dold hånfullhet, för hur kan man ha förståelse för något man inte tror finns? Hur kan man förstå en övertygelsekraft så mäktig att den förändrar människors liv och syn på tillvaron – om man inte godkänner bevekelsegrunderna? Hur kan man bedöma något man inte förstår?

Alicia kan visserligen inse att komplexiteten är knepig att göra begriplig. Men grunden till antroposofernas engagemang är fortfarande obegriplig för henne. Den jublande upplevelsen av att se övergripande sammanhang där tillvaron blir meningsfull har hon ju aldrig känt.

»Å andra sidan ska man inte underskatta svårigheten att förmedla dessa saker. Jag tycker att jag med tiden blivit ganska hyfsad på att förklara en del grundläggande antroposofiska tankegångar. Jag är i alla fall inte sämre än åtskilliga antroposofer, vilket i och för sig inte säger någonting. Men att förklara är en sak – när det kommer till begeistringen för ämnet, att förmedla den, då går jag egentligen bet. För varför i hela fridens namn ägnar man sig åt det här? Det är ju den frågan jag vill ha svar på från andra: varför? Eller snarare: jag vill förstå varför, vilket man ibland förstår utan en explicit förklaring. Men ofta tycks det som om de egentliga svaren förblir gömda under högtravande skenanledningar.«

Svårigheten att förklara sig i ämnet för en scientist uppfattas med nödvändighet som ”högtravande skenanledningar”, hur skulle det kunna vara på ett annat sätt? Och så kommer spiken i kistan – diskvalificeringen av läran på grund av bristen på mål, rationalism och förnuft. Dessa ”argument” vi redan hört till leda. Man kunde vänta sig en större förståelse från en människa som studerat antroposofin längre än många antroposofer. Men icke, Alicia förstår ingenting, för henne är antroposofin fortfarande ”rena vansinnet”.

»Samtidigt framstår det ju som solklart att man inte kan (eller bör) ägna sig med en sådan fanatisk frenesi åt något, som därtill för det normala ögat är rena vansinnet, utan att man har ett mål. Man bör vilja något med det, att uppnå ett resultat. Men varför Steiner? Man kan ju byta det mot en fascination som finner genklang och ger gemenskap – en nyttigare begeistring? (…) Så vad är det med Steiner, som motiverar att stanna kvar där, om andra alternativ är mer rationella – människan kan ju ändå bli fanatiker över nästan vad som helst, varför inte göra ett förnuftigt val? Något man kan tala med människor om och som säger dem något.«

Jag tror inte absurditeten i resonemanget uppfattas av Alicia. Hon erkänner visserligen att Steiner ”är som en bisarr hyperintelligens, som sådan oändligt fascinerande. Ett inre kaos som organiserar sig till ett allomfattande och ordnat tankekosmos”. Och ”även om det är så att den ”officiella” antroposofin möter en som en ocean av menlöshet, av intetsägande tråkighet, var det ju knappast tanken. Eller ens sanningen?”

Nej Alicia, det var nog inte meningen. Kanske antroposoferna helt enkelt har fel, att de borde veta bättre och istället hitta ”en nyttigare begeistring” än Steiner.

Johannes Ljungquist

*Med scientism brukar man mena en övertro på vetenskapens förmåga att svara på frågor och lösa problem som annars brukar betraktas som filosofiska och teologiska. Grundläggande är också tanken att endast naturvetenskaplig kunskap är rationell kunskap.

 Twingly BlogRank

Share                        

 

 1. Under en eurytmivecka i Dornach början av 80-talet kom jag att samspråka med några andra gäster och vi talade bland annat om ”den nya stjärnan” Anton Kimpfler. Till min förvåning avfärdade de honom som alltför intellektuell.
  ”Han är bara i huvudet. Antroposofin måste man förstå med hjärtat, inte bara huvudet”.
  Också många antroposofer i Järna vände ryggen åt Anton Kimpfler. Mitt under ett föredrag i Vita Huset reste människor sig upp och lämnade demonstrativt salen. Men vi blev en krets personer som med stort intresse deltog i hans seminarier år efter år. För oss var dessa möten spännande och givande, sammankomster man såg fram emot.
  Jag tror det har med karma att göra var man får sina AHA-upplevelser, erfar ett igenkännande, finner en hemkänsla. Ibland är vad någon förmedlar som något man vetat förut och blir lycklig över att få kunskaperna tillbaka.

 2. @Ann

  Honom hade jag respekt för. Hörde honom också i vita huset och blev imponerad. Jag upplevde hos Kimpfler en sorts inkännande ömsinthet som var ovanligt för antroposofiska föredragshållare. Han var också något av en husgud i Solvikskolans kollegium där jag ofta umgicks. Begreppet intellektuell ges en lite annan nyans i antroposofiska sammanhang,snarare abstrakt och bokhållaraktigt filiströs än den gängse betydelsen som ”självständigt tänkande”.

 3. Alicia Hamberg ifrågasatte krönikan i en diskussion på Facebook.

  Alicia Hamberg: För att återgå till vad detta faktiskt handlade om, nu när jag sent om sider haft möjlighet att läsa Johannes text. Sådana arrroganta fånigheter behöver man lyckligtvis inte läsa varje dag; det hade varit synnerligen nedslående. Om jag hade kunnat ana ett ärligt uppsåt att läsa och försöka förstå min text, hade det åtminstone varit något. I stället är det en karneval av vantolkningar av min text, fördomsfullheter, hittepå om min person och mitt (beklagansvärda, bristfälliga) inre liv, och spekulation om min andliga underlägsenhet. Förvisso antroposofiska paradgrenar, för att nu vara ”hånfull” igen. Jag vet inte om jag kan eller vill besvara sådant. Framför allt kan jag inte göra det med den ödmjukhet antroposofer kräver av oss andra, utan att se bjälken i sitt eget öga.

  Johannes Ljungquist: Du hånar antroposofin, gör dig lustig över den, raljerar som bara en materialist kan göra över ett andligt synsätt. När detta påpekas i min krönika uppfattar du det som arrogant och att det inte ligger något ärligt uppsåt bakom! Långa direkta citat av din egen text kallar du för ”vantolkningar”. Du framhåller själv att du inte förstår antroposofin och kallar det för hånfullhet när jag påpekar det. Ditt ”svar” är ett intellektuellt sammanbrott. Min diskussion på din nedlåtande kritik förkastar du helt. Det finns inget du godkänner i resonemanget. Det är inte trovärdigt, bara omoget och ynkligt.

  Alicia Hamberg: Moget nej, inte för fem öre. Däremot ynkligt. Ynkryggat. Att du läst min text i nattmössan och dragit slutsatserna ur röven, Johannes, lindras verkligen inte av de frikostiga citaten. Om jag var lika klarskådande som du tror dig vara om mina brister och vad min text handlar om skulle jag påstå att du är illvillig och full av förakt. Men en sympatiskare tolkning är kanske att du inte kan läsa.

  Johannes Ljungquist: Bara svepande anklagelser och vulgariteter. Ingen argumentation som ger någon fingervisning om vad din upprördhet grundar sig på. Du har i åratal byggt upp ett rykte som antroposofikritiker. Pinsamt att kritikern inte själv kan bemöta kritik.

  Johannes Ljungquist: Min kritik av Alicias text är noggrann med generösa citat. Hur ska jag förstå att Alicia inte bemöter den? ”Arroganta fånigheter”, säger hon. ”Försöka förstå”? Betyder det att jag kritiklöst borde ha godtagit allt? ”Fördomsfullheter”, anklagar hon vars text är en enda fördom om antroposofin. ”Illvillig och full av förakt” – look who´s talking! Alicia är en skicklig textmakare. Att hon inte kan komma med något annat än simpla tillvitelser kan bara tolkas som att jag träffat rätt. Och hon är förbannad för det. En kritiker som inte tål kritik.

 4. Den var längre än så, vill jag minnas, den diskussionen.* Inte för att det hjälpte (och det gjorde säkert inte mina andra texter heller!). Du bygger upp en halmgubbe och sedan boxar du mot den allt vad du kan — jag vet inte vad jag ska göra av det faktiskt! Om jag åtminstone vore ”karmaforskare” eller något…

  *https://www.facebook.com/groups/1396305590603268/permalink/1778286475738509/

  • Mio
  • juni 15th, 2016

  @alicia hamberg
  Heja. En dag kommer halmgubbarna ( det enda som återstår av den skrikande livfulla bebis som en gång föddes av en moder i smärtor)inse hur djävulskt (bokstavligt) pinsamma de är varpå de obemärkt försvinner från det enda ljus som återstår; datorns och möjligen tangentknapparnas. Kör vidare Alicia. Du som orkar! Och har modet! Ty kejsaren är naken!

  • Erika
  • juli 5th, 2016

  Det är ju tämligen intressanta tankegångar!
  Jag menar när inte antroposofin leder en till ett mer
  kreativt liv, varför stannar man då? Det var mycket länge varit min
  FRåga och till och med kan ju folk må riktigt riktigt dåligt och ändå
  bli kvar i årtionden. Hade driften varit liksom hunger och törst hade
  det varit annorlunda! Och från andra sidan sett; är den inte det, varför då inte syssla med annat? Där kommer dessvärre sektproblematiken in;
  man passar inte på andra platser och jag svårt att komma loss. Plus vem börjar en ny karriär i sen ålder? Till detta krävs drivkraft och den är ju borta.
  Så kallat vanligt folk kan ju drivas av de mångfaldigaste ting. Men detta
  är osunt. Det är inte ett leverne i hälsans tecken. Drivkraften kan vara
  Som Alicias. Bara den finns där! Drivkraft är aldrig materialistisk i sig
  Johannes. Utan den är sund och leder oss framåt i livet som sådan. Men de ni kallar antroposofer kan helt sakna den och upplevs därför som svåra att
  Förstå sig på. Skaffa åtminstone något so fyller vardagen med Good eller verksamhet, inte driv, yttre fart, kreativitet eller något man brinner för

  Liksom hunger och törst. Är det antroposofiska böcker så ja, kör på bara!
  Är det något annat så ja, kör på bara!

 5. @Erika

  Du har läst min argumentation gentemot Alicia och ändå köper du hennes verklighetsbeskrivning rakt av. Inget försök att förstå. Som om antroposofer vore aliens. Hur kan man bedöma något man inte förstår?

 6. Ett annat alternativ, som jag har pekat på, är att du läser mig uppåt väggarna tossigt, Johannes.

  • Sara
  • juli 24th, 2016

  @Johannes
  Problemet är att jag förstår precis!

  ”Again and again one can listen: this is my opinion, I think this or that… As if it matters, what one or the other thinks! The point is much more to what the truth is!”(Rudolf Steiner)

  • Mio
  • juli 24th, 2016

  @Johannes
  Men antroposofer beter sig ofta som Aliens! Inte för att jag bryr mig ett dugg. Problemet för mig är att de utger sig för att ha den optimala tolkningen av något en mycket dyrbar och insiktsfull man en gång gav som gåva till oss i världen, varpå de då hindrar andra att komma fram som på
  ett mycket brilliantare vis skulle ha fört antroposofin framåt vilket är
  tragiskt. Och ja förstå sammanhang genom antroposofi är fint och vara lycklig över detta är rörande och patetiskt gulligt av er men det är tamejtusan inte en ursäkt för att vara de som representerar denne utmärkte tänkares genialiska verk. För utan mål och mening, utan vision om vad ens liv med antroposofi ska leda till, utan begär efter den starkt som hunger och törst har man sjutton heller rätt att springa runt och kalla sig någonting mer än sitt för och efternamn! Här tror jag Alicia har förnummit något för hon saknar nog den där gnistan som vi som var tvungna att ge vika också saknade hos dem som utgav sig för att representera det som vi också ville representera men inte hade möjlighet till eftersom vi inte fick plats bland er fyrtio femtiotalister som tjatade om eran förbaskade insikt ni fick genom Steiners böcker och inte såg det som försiggick i verkliga livet!!! För vem bryr sig om insikter i era hjärnor? När ni socialt ibland och oftare var så inkompetenta att man nästan trillade av Pinn.

  • Mio
  • juli 24th, 2016

  Anthroposophists must feel part of the whole and, to some extent, responsible for all that happens. […] No one should imagine himself to be good or even much better than other people. We must be permeated by the thought that we can’t be much better than others. What is the advantage of making a few happy when our lifestyle reduces many to unhappiness? Ignorance is the root of suffering. Ignorant as we often are, we help sharpen the knife for those who use it for evil.

  Source (German): Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Berlin, 15 February 1904 (page 34-35)

  • Mio
  • juli 25th, 2016

  @alicia hamberg
  Du kan ju fortfarande ta ditt förnuft till fånga och använda det till
  något konstruktivt. Det finns andra intressanta filosofer som kanske klingar bättre med dig. Att lära sig tänka rätt utan Steiner går också. Och man kan skapa en solid värdegrund och mål och mening utan andevetenskap. Varför förminska sig själv, som man ju gör genom att ägna sig åt saker som inte ger kognitiv genklang? Vi är här för att växa och uppnå nya mål, för att leva i vardande och kreativt. Att stå för något tror jag ger mer utveckling i längden. Men valet är vårt eget.

 7. @Mio

  Men, Mio, det är konstruktivt! Jag läser inte Steiner och inte någon annan enskild person för att lära mig ”tänka rätt”. Jag läser en massa olika saker för att jag tycker om det och det är givande — och möjligen i förhoppningen att lära mig tänka bättre. Detta gäller även Steiner.

  Jag vet inte hur du menar att Steiner inte ”ger kognitiv genklang” för mig. Det har jag inte tyckt! Då skulle jag definitivt sluta, omedelbart.

  Men jag inser att mina, vad ska man kalla dem, retoriska självsvingar gick förlorade i fråga om betydelse för en del läsare, varför de (ni) tror att jag faktiskt kommit till något slags slutsats att det är oförnuftigt och meningslöst att engagera sig i Steiner. Det är en bokstavlig tolkning som jag har lite svårt för att förstå, eftersom det finns så mycket i min text som talar emot den. Men det är som det är.

  • Mio
  • juli 25th, 2016

  @alicia hamberg
  Det låter bra! Tydliga och klara svar är det huvudsaken att man har. Jag vill vara av och är av den åsikten att detta måste leda en framåt på flera plan. Hela tiden. Det menade jag. Lägg annars av innan katastrofer och sjukdom tar över. Ett liv är menat att vara levande, framåtsträvande, förnuftigt och ge sund glädje. Om det man gör i ett antroposofiskt sammanhang inte skapar detta bör man ge sig av och söka något för sig som ger det. Men det gäller inte dig. Uppenbarligen.

  • Mio
  • juli 26th, 2016

  Bara en fråga till? Vad exakt innebär ” Att ägna sig åt antroposofi”?
  Kan det vara passivt och aktivt, ytligt och mera innerligt. Vad gör man då man ägnar sig åt antroposofi?

 8. @Mio

  Några klara och tydliga svar vet jag egentligen inte om jag har — i alla fall inga slutgiltiga! Men jag tycker att det är okej så.

  Jag tror, rent allmänt, att det blir en viss skillnad när man ägnar sig åt antroposofi utan att vara ute efter en världsåskådning eller en världsbild.

  Men din fråga är jättebra — vad innebär det — jag antar att det finns flera sätt att besvara den?

  • Mio
  • juli 27th, 2016

  Där sa du något väldigt tänkvärt.
  Nej klara svar är inte för mg något statiskt. De utvecklas hela tiden.
  Men det tänkvärda är kanske upphov till min egentliga fråga: Hur förhåller vi oss till Steiners ord på ett fruktbart sätt. Och jag pratar inte om att rädda mänskligheten här. Men det du sa är nog det bästa sättet:
  Man förhåller sig smakfullt. Utan förväntningar eller aha. Utan ödesmättnad och sektliknande Jag har funnit sanningen attityd. Utan Steiner var nya Jesus attityd. Och utan Plötsligt ser jag sammanhang jag tidigare aldrig sett attityd ( ursäkta J). Man intar det med sin finaste silversked som man ingår en god måltid. Och smälter det lika fint. Kanske är det då man också kan börja smälta antroposofin så den blir en del av en själv? Individen. Jag.

 9. Ja, och det är sådana saker som jag tycker vore spännande att få höra mer om. Det menar jag på allvar. Vad det innebär i människors liv. Inte som något opersonligt idépaket som fallit ned från himlen. Eller ännu värre, ett ”reklampaket” som inte ens innehåller några idéer, bara plattityder som ska sälja typ waldorfpedagogik.

  Jag har egentligen ingen åsikt om hur man borde gå tillväga (om med silversked eller hundlikt glufseri!) men jag är intresserad av hur människor faktiskt har gått till väga och hur det har påverkat dem — och alla stora varför! Det är ju lite den typen av grej jag fiskar efter i mitt blogginlägg. (Fast Johannes tolkade ju det som att jag anser det fullkomligt orimligt, obegripligt och vanvettigt att man ägnar sig åt antroposofi — i stället för att jag är brinnande intresserad av människors anledningar, deras hur och deras varför. Men tja.)

  • Mio
  • juli 28th, 2016

  Ja!! Nu börjar det närma sig något förnuftigt! Och framförallt
  intressant. Anledningar och tillvägagångssätt. Och konkreta tips. Kan ju inte låta bli att tillägga: Finns det några som har några fruktbara?

  • Mio
  • juli 28th, 2016

  Och det tror jag är väldigt få eftersom jag träffat så många i antropos verksamheter under så lång tid och vet att de inte ” ägnar sig åt antroposofi”

  • Mio
  • juli 29th, 2016

  Man skulle faktiskt kunna uttrycka sig så här: Det Steiner erbjuder oss med denna antroposofi är en möjlighet att fortsätta vår utveckling som människor här på jorden på det sätt som krävs för att vi verkligen ska fortsätta som just människor och inte något vimsigt halvmänskligt.
  Till det krävs alltid tänkande, alltid förnuft; allt annat är otänkbart som krav på fortsatt mänsklig frihet. Om man då ifrågasätter antroposofin som rätt verktyg så finns det filosofer som kommit upp med filosofiska riktlinjer för mänskligheten men utan andevetenskap. Frågan måste då bli;
  Kan vi ö h taget ignorera Steiner om vi vill det ultimata mänskliga?
  Stämmer hans ord att andevetenskap är nödvändig att välja för fortsatt utveckling för oss människor?

 10. Vad är ”det ultimat mänskliga”? Låter som om begreppet mänsklighet går att värdera kvantitativt. Som om den människan är mer mänsklig än grannen. Eller också menar du med ultimat mänsklighet en högt invigd vars uppgift är att tjäna mänskligheten. Tja. Så kanske man kan se det. Att andevetenskap är nödvändig för en fortsatt utveckling för oss människor tror jag inte av den enkla anledning att då en överväldigande majoritet redan missat tåget.

  Antroposofi är en höjdare för en liten grupp människor. För mig har den varit livsavgörande. Men naturligtvis inte för andra. Vi har olika vägar, hur förkastliga de för vissa än kan te sig. Allt har en mening, Alicias ateism inkluderad. Och inga tankesystem, världsåskådningar eller invigningsvägar är viktigare än att leva sitt liv. Det är den mest uppenbara uppgiften för VARJE människa. Det är därför vi kom hit. Att utröna livets många gåtfullheter är naturligt, men att fullfölja sin livsväg är allt överskuggande. Där är både sekulära som spiritualister eniga.

  • Mio
  • juli 30th, 2016

  @alicia hamberg
  Stackars dig Alicia. Du har ju bara haft sunda mänskliga fina tankar.
  Kram!

  • Curt
  • augusti 3rd, 2016

  Diskussionen blir allt märkligare på detta forum. Det verkar vara
  en enmansshow. Vågar man skriva sin mening?

 11. @Curt
  Ja jag var tvungen ta bort ett nättroll som var oförskämd, men du skriver alltid vettiga saker så du är alltid välkommen.

 12. @Mio

  Ursäkta att jag inte har återkommit tidigare. Jag vet tyvärr inte varför det är synd om mig — jag har tydligen missat vad som pågått här — men jag tackar för sympatin!

  • Annelie Johansson
  • september 11th, 2016

  Ja, det verkar vara någon slags enmansshow här. Få bloggar som har så
  lite kommentarer med tanke på omfattningen av text.
  Är det någon som läser och varför skriver de inga kommentarer?
  Finns det fler liknande bloggar?

 13. @Annelie Johansson

  Enmansshow, tja. Började blogga 2009 för att reda ut saker för mig själv inom några ämnesområden, främst antroposofi där stor tystnad rådde. I början kommenterades en hel del. Sen dess har jag haft över 2000 kommentarer. Dock lite tunnsått på senare år. Men jag skriver inte för att få kommentarer utan som sagt för att reda ut saker för mig själv i första hand. Men jag är läst, snittet är väl ett par tre hundra träffar en vecka efter publicering. Över tid blir det minst en eller ett par tusen uppemot 60 000 som mest. Uppmärksamhet saknas knappast. Jag klagar inte.

  Men visst, ibland undrar jag varför så få har synpunkter på det skrivna, det finns nämligen ingen blogg som diskuterar antroposofi. Jag har letat. Jag länkar varje gång till Facebook och där utbryter ibland debatter. Delar av dem kan jag då i vissa fall upprepa här.

 1. maj 29th, 2016
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Texasgun trader
 4. april 6th, 2022
  Trackback from : slot999
 5. april 21st, 2022
  Trackback from : kennected
 6. april 25th, 2022
 7. maj 3rd, 2022
 8. maj 3rd, 2022
 9. maj 4th, 2022
  Trackback from : dark net links
 10. maj 5th, 2022
  Trackback from : therapist new jersey
 11. maj 11th, 2022
  Trackback from : 애니24
 12. maj 16th, 2022
  Trackback from : what is ui/ux design
 13. maj 17th, 2022
 14. maj 22nd, 2022
  Trackback from : nova88
 15. maj 24th, 2022
  Trackback from : 펀비
 16. juni 1st, 2022
  Trackback from : Guns for sale online
 17. juni 2nd, 2022
 18. juni 2nd, 2022
  Trackback from : 娛樂城註冊送
 19. juni 5th, 2022
  Trackback from : cc dump sites
 20. juni 6th, 2022
 21. juni 9th, 2022
  Trackback from : jobs near me
 22. juni 13th, 2022
  Trackback from : sell dumps track 2