Antroposofer är formade efter samma mall

♦ ♦ ♦ Den som är ny i den antroposofiska rörelsen lär sig snabbt förhållningssätt och koder. Den självklara sympatin för världsåskådningen gör att tillvänjningsprocessen till största delen blir omedveten. Dessa kollektiva förhållningssätt blir snart en del av den individuella omdömesbildningen så att det snart upplevs som ett uttryck för den egna individen. Ett helt normsystem individualiseras. Detta bekräftas också av filosofen Jon Elsters forskning som visar att mänskligt beteende formas av sociala normer. Men få antroposofer håller med om detta.

»Vad trött jag är på alla generaliseringar! Som om antroposofer skulle vara formade efter samma mall.«

Orden kommer från en norsk eurytmist i en debatt på Facebook. Hon menade att man inte kan säga att antroposofer har kollektiva egenskaper, vilket är en vanlig tankekliché i våra sammanhang. Dessvärre stämmer den inte med verkligheten.

Typisk antroposofisk aktivitet: skoleurytmi

Typisk antroposofisk aktivitet: skoleurytmi

Att vi betraktar oss som unika individer innebär inte att vi samtidigt skulle sakna kollektiva särdrag. Tvärtom, vi är i högsta grad präglade av denna rörelse. Språkligt är det uppenbart. Tänk bara på de vanligaste antroposofiska språkmarkörerna något nytt kan uppstå, göra sig tankar om, groningskrafter, stå fri, fröartad, hjärtekrafter, impulsera, individualitet, befrukta, skapa nytt, jordmån, det nya som kan spira. Och detta är ändå bara några få exempel på den språkkod de flesta antroposofer använder, det finns flera. Det är så här vi uttrycker oss.

Vi har en gemensam konservativ idealbildning präglad av romantiken från förra århundradet med idéer från bland andra Goethe, Nietsche, Morgenstern, Fichte, Novalis och Schiller, för att inte nämna alla andra kulturpersoner Steiner uppmärksammar oss på. Och så har vi en ”egen” helg som är okänd utanför våra sammanhang – Mikaeli.

Vårt dagliga liv är påtagligt influerat av antroposofiska värderingar. En sociologisk undersökning av den antroposofiska kulturen i Järnaområdet från 2011 visar att antroposofiska familjer ”lever ett liv i antroposofins hägn”. Yrke, bostad, ekonomi, mathållning, uppfostran, religion, vissa seder, fritid och umgänge, estetiska ideal, kulturutövning, skola och sjukvård bestäms och är en direkt konsekvens av livsåskådningen.

Man kan undra om det finns andra kollektiva rörelser som så totalt präglar sina medlemmarnas liv.

För en utomstående är antroposofernas beundran för, och ständiga citerande av, rörelsens grundare ett kollektivt särdrag som signalerar en betydande ortodoxi och likriktning. En följd av detta är en utpräglad värdekonservatism och konformitet, här formulerad av en annan deltagare i Facebookdiskussionen.

»Mitt intryck av den antroposofiska rörelsen, då jag kom i kontakt med den i slutet av 1990-talet, var att det var en introvert och tillbakablickande rörelse. (…) Jag upplevde en ängslan för att vara annorlunda och en starkt utvecklad gruppmentalitet.«

Typisk antroposof

Typisk antroposof

En starkt utvecklad gruppmentalitet. Den indignerade eurytmisten ser inte att antroposofer är formade efter samma mall. Betydligt mer än ”vanliga” människor. Att kalla oss för antroposofer är därför ingen ”generalisering” utan en helt adekvat benämning. Antroposofer är namnet på en gruppering med tydliga kännetecken. Vilket inte hindrar att där också finns stora individualiteter. Det är ingen motsättning.

Att ta avstånd från det kollektiva begreppet antroposofer är dessutom inkonsekvent då man glömmer att man själv ofta generaliserar. ”Är han antroposof?” är en ofta förekommande fråga mellan antroposofer då man inbördes talar om en person. Då är det okej att undra om vederbörande tillhör det antroposofiska kollektivet. Då kan man ”generalisera”. Och varför är denna fråga så viktig för en antroposof?

Väldigt typiska antroposofer: generalsekreterarna i landssällskapen gör eurytmi i Goetheanum.

Väldigt typiska antroposofer: generalsekreterarna i landssällskapen gör eurytmi i Goetheanum.

Därför att man då får reda på om han är en av oss. För då vet man med en gång att han delar samma världsuppfattning och batteri av värderingar, hans inställning till friskolor, sjukvård, Goethe, att han gillar laserade väggar och att han läst antroposofi. Risken att han skulle vara rasist är minimal och skulle han till äventyrs visa sig vara medlem vet man med en gång att han ”ser något berättigat i en fri högskola för andevetenskap”. Då är han placerad i den egna uppfattningen. Vet man att han är antroposof vet man redan väldigt mycket om honom som man aldrig skulle veta om en annan människa.

Helt enkelt för att vi är formade efter samma mall.

Det finns tillfällen då antroposofer är stolta att tillhöra ett kollektiv och det är när det talas om den antroposofiska rörelsen i media. Då är antroposofen stolt över tillhörigheten, vilket ändå visar på en dold acceptans av begreppet. Men på frågan ”är du antroposof” koketterar man ändå med att förneka det uppenbara. Man är ju en individualitet, gubevars, inte en gruppvarelse. Denna inkonsekvens är vanlig.

Trots att mycket av det vi gör som antroposofer är ”annorlunda” konventionellt betraktat – och därför ger signaler utåt om yttringar av ett gruppspecifikt förhållningssätt – är många antroposofer förvånade att de inte betraktas som ”vem som helst”. En häpnadsväckande brist på självsyn.

Vi kommer aldrig ifrån att bli betraktade som grupp. Varje individuell yttring riskeras av omvärlden betraktas som en del av ett gruppbeteende. Även vår individualism. Eller för att sätta det på sin spets: Vårt starka individualitetssträvande är ett gruppkännemärke, ett etnologiskt särdrag. Individualism som kollektivt ideal.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : situs pay4d
 2. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : sarang188 slot
 3. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : Sell My House Fast
 4. oktober 24th, 2022
  Trackback from : pvp 777
 5. oktober 24th, 2022
 6. oktober 24th, 2022
  Trackback from : sbobet
 7. oktober 24th, 2022
  Trackback from : large rifle primers
 8. oktober 26th, 2022
  Trackback from : 5.7×28 ammo
 9. oktober 26th, 2022
 10. oktober 27th, 2022
 11. oktober 27th, 2022
 12. oktober 27th, 2022
  Trackback from : rocket league car hitboxes
 13. oktober 28th, 2022
  Trackback from : osg777
 14. oktober 29th, 2022
  Trackback from : Kumpulan situs pay4d
 15. oktober 29th, 2022
  Trackback from : gsa777
 16. oktober 30th, 2022
  Trackback from : .223 62 ammo
 17. oktober 30th, 2022
  Trackback from : best 556 ammo
 18. oktober 30th, 2022
  Trackback from : federal 10mm ammo
 19. oktober 31st, 2022
  Trackback from : idn poker 88
 20. oktober 31st, 2022
 21. oktober 31st, 2022
  Trackback from : 308 winchester ammo
 22. oktober 31st, 2022
  Trackback from : 380 ammo for sale
 23. oktober 31st, 2022
  Trackback from : 458 socom ammo hornady
 24. oktober 31st, 2022
  Trackback from : romantic shayari
 25. november 1st, 2022
  Trackback from : 375 H AND H
 26. november 1st, 2022
  Trackback from : 35 caliber ammo
 27. november 1st, 2022
  Trackback from : 357 sig ammo for sale
 28. november 2nd, 2022
  Trackback from : ewm 逸萬門
 29. november 2nd, 2022
  Trackback from : thc acronym
 30. november 3rd, 2022
  Trackback from : Sladana Milojev Model
 31. november 6th, 2022
  Trackback from : What are survey weights?
 32. november 7th, 2022
  Trackback from : pvp77
 33. november 7th, 2022
  Trackback from : leci123
 34. november 8th, 2022
  Trackback from : big chief
 35. november 8th, 2022
 36. november 10th, 2022
  Trackback from : jokerslot
 37. november 13th, 2022
  Trackback from : 40191870
 38. november 13th, 2022
  Trackback from : Voj8 Jogos de Cassino online
 39. november 16th, 2022
  Trackback from : slot olympus
 40. november 17th, 2022
 41. november 17th, 2022
  Trackback from : among us mod menu
 42. november 18th, 2022
  Trackback from : cmd 368
 43. november 18th, 2022
  Trackback from : parlay188
 44. november 18th, 2022
  Trackback from : sga508
 45. november 19th, 2022
  Trackback from : gsa777.xyz
 46. november 20th, 2022
  Trackback from : codybktb96408.bloggazzo.com
 47. november 20th, 2022
 48. november 21st, 2022
 49. november 24th, 2022
  Trackback from : Desentupidora Hidrotex
 50. november 24th, 2022
  Trackback from : pvp777