Meningsförlusten i det välordnade samhället en orsak till radikaliseringen?

♦ ♦ ♦ Vad är meningen med livet? Framgång är naturligtvis centralt. Det ska vara bekvämt, och man ska vara lycklig. Så ska det ju vara, livets mening. De som upplever detta som ett torftigt meningsbegrepp får veta att de kan ”skapa sin egen mening”. En uppmaning som i sin naivitet visar på meningsförlusten i det moderna livet. En meningslös mening.

»Den särskilda känslan av att allt är slumpmässigt ligger som en grå filt över den sekulära moderniteten. I ett fragmentiserat avförtrollat samhälle längtar många efter något som får allt att hänga ihop, ett allomfattande system, något som binder samman jaget med världen.«

Detta skriver Anna Sundberg i boken Älskade terrorist. 16 år med militanta islamister. Hon konverterade till islam och kom att gifta sig med en radikal islamist, läser jag i en recension av boken. Hon kom sedermera tillbaka till moderniteten i Sverige.

»När hon återvände till Halmstad för att föda barn betraktade hon villorna med deras kala trädgårdar och tomma gator. Allt det rena och välordnade svenska kändes smutsigt. I Afghanistan och Tjetjenien stred människor för sin tro, här var golfsäsongen över.«

Jag har ännu inte läst boken och försvarar verkligen inte hennes livsval men tycker att hennes upplevelse av det välordnade men tomma sekulariserade Sverige är intressant. En upplevelse hon uppenbarligen delar med många av dem som radikaliseras. I ett land där meningsförlusten är inbyggd i systemet återger radikaliseringen självrespekt och mening. Saker och ting är förutbestämda, det finns en mening med allt. Eller som hon upplevde det efter konverteringen: ”Hennes värld framstod nu som ödesmättad, genomsyrad av myter och magi.”

Orsakerna till att ungdomar dras till den destruktiva sekten IS är många. Småkriminella, arbetslösa, äventyrslystna, uttråkade får plötsligen en alternativ livsföring där deras medverkan efterfrågas. Där de respekteras, där de kan leva ut sin hedonism och där de dessutom utlovas ett paradis efter döden. Vad kan en gudlös, tom och meningslös välfärd sätta upp mot det?

Jag är verkligen ingen expert men tror att meningsförlustens roll i det sekulariserade samhället borde undersökas närmare då det gäller förklaringar på radikaliseringen.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. Kommer du ihåg Anton Kimpflers besök i Järna? Jag vet inte om han ännu reser omkring och håller seminarier. I alla fall förmedlade Kimpfler djupa insikter om vad som skapar mening i livet.

  ”Wer nur für das Brot lebt, kann nicht wissen, wofür er lebt. Er wird daran kein Genügen finden, und das ist menschlich. Unsere Existenz bleibt undenkbar ohne die Einbeziehung der geistigen Welt. In Berührung mit ihr gelangen wir zu klaren Erkenntnissen und sinnvollen Werten. Fehlen diese, mag sich der größte Fleiß als vergebens erweisen.” (Första raderna i Das Ereignis der Gemeinschaft)

  Under samma tidsperiod sa någon föredragshållare vid Seminariet i en paus, att vad som egentligen är antroposofi kanske i framtiden inte kommer att leva vidare inom de antroposofiska sammanhangen, utan på andra håll.
  Han var bekymrad över bristen på allvar.

  Fundamentalism, men också politiserande, sänker och drar i sär, medan esoteriken höjer och förenar.
  Vad jag förstår hänger antroposofins svårigheter såsom andlig rörelse ihop med politiserande, i Sverige kopplingarna till Centerpartiet och Miljöpartiet, som i sin tur är kopplade till NWO – ”Antikrist”! MP:s partiprogram är hämtad från Agenda 2030!
  NWO strävar efter världsherravälde, upplösande av nationerna för elitistisk toppstyrning. Målet är global diktatur där individerna krymper till kryp.
  Kyrkorna har svikit Kristus i denna väldiga kraftmätning. Bakom ”Antikrist” står de angloamerikanska oligarkerna med den superrike George Soros i spetsen, en av världens mest fruktade män, av motståndarna kallad manipulativ och farlig psykopat. Ryssland, Kina och Indien bildar motmakt, det inger hopp.

  Bloggare som Peter Krabbe och Lars Bern gör viktiga insatser för att upplysa.

  peterkrabbe.wordpress.com
  anthropocene.live

 2. @Ann

  Jo jag kommer ihåg Kimpflers besök. Det var en intressant kille. Ärlig och sann kändes det som, med speciella insikter.

  Sen förstår jag nog inte ditt avståndstagande till USA till förmån för Ryssland och Kina. Överraskande kategoriska ställningstaganden för min smak.

 3. Under 80-talet, då jag gärna deltog i Anton Kimpflers föreläsningar, vände han sig emot USA, om än inte framträdande. Hans hållning här förvånade, för mig stod USA för kreativitet och frihet. Efter att nu nyligen läst Peter Krabbes och Lars Berns bloggar om NWO och de angloamerikanska oligarkernas strävan efter världsherravälde genom penningens makt, är det för mig uppenbart att Kimpfler hade rätt redan då, och jag fel. Har inte även Steiner lyft fram Ryssland och Öst som områden varifrån ”framtidskrafterna” kommer?
  I en kommentar finns inte utrymme att vara särskilt nyanserad. Krabbe och Bern däremot skriver bra och avslöjar vad som behöver komma fram.

 4. @Ann

  Jo men naturligtvis finns en avsevärd problematik i USA. Men också i Ryssland, det är ju minst lika uppenbart, speciellt här i Sverige som utsätts för provokationer av Putin. Det Steiner sagt om Ryssland som ett framtidsland måste man se som något i en avlägsen framtid i en ny kulturperiod.

 5. Det pågår förtalskampanjer och desinformation från båda håll. Man måste läsa på om NWO för att förstå vilka som agerar bakom kulisserna. Jag ser Ryssland som en mer positiv aktör än Västs globalister, ett frö till vad det kan bli i en avlägsen framtid. Tillsammans med Kina, Indien, Brasilen och Sydafrika bildar Ryssland välbehövlig motvikt till de angloamerikanska oligarkerna med sina världsomspännande banker och gigantiska företag. Läs gärna Lars Berns senaste inlägg på bloggen Anthropocene! Han är mycket kunnig och bloggen drar till sig kunniga kommentatorer.
  Det skulle vara oerhört spännande att få dagens dramatiska globala spel belyst av antroposofer. Vad är det egentligen som händer ur ett ”högre” perspektiv?

 6. ”Det skulle vara oerhört spännande att få dagens dramatiska globala spel belyst av antroposofer. Vad är det egentligen som händer ur ett ”högre” perspektiv?”

  Det borde du kunna hitta utan större problem om du läser engelska eller tyska. Det råder (tyvärr) inte någon brist på konspirationsteoretiskt överentusiastiska antroposofer.

 7. @Ann

  Som ung var jag väldigt attraherad av konspirationsteorier. Men nu har jag svårare att bli övertygad. Lars Berns utsagor saknar trovärdighet enligt mitt förmenande.

 1. No trackbacks yet.