Är antroposofin världens bästa världsåskådning?

♦ ♦ ♦ Tänker på döden varje dag. Har gjort så i flera decennier. I ungdomen förträngde jag som alla andra att döden existerade, dödsskräcken var outhärdlig. Men med inträngandet i antroposofin blev döden del av en meningsfull helhet som faktiskt kändes intressant. Steiners utsagor är visserligen ofta kryptiska men de utgick alltid från en meningsfull tillvaro som i mina ögon var trovärdig. Det var det viktiga. Därmed blev döden ett fenomen angeläget att kunskapa i.

Samtidens många uttalanden om tillvarons meningslöshet kändes ytliga och oseriösa. Som om man inte såg tillvarons komplexitet i en märklig brist på ödmjukhet. Hur kunde man vara så säker på en så osäker teori? Ser man inte längre än sin egen nästipp? Varför tro på meningslöshet när meningsfullhet har större trovärdighet? Tillvaron är värd mer än de generande enkla förklaringar som i allmänhet råder. Det är en brist på respekt för det oerhörda i existensen.

Så kunde jag tänka. Och angående antroposofin har jag med åren haft tid att slipa av kanterna på en världsåskådning som – även om den på papperet säger sig vara tolerant mot andra världsåskådningar – i praktiken genom sina anhängare uppvisar klara sekteristiska drag och självtillräcklighet. Gemensamt för alla antroposofer är visserligen en önskan att tränga in i existensens fördolda aspekter, men bara en minoritet intresserar sig även för andra källor eftersom det är underförstått att antroposofins förklaringsmodell är världens bästa.

Visst är många i våra kretsar erkännsamma mot närstående rörelser som teosofi, Martinus, frimurarna, rosencreuzarna och att de respekterar en och annan klarseende människas utsagor, men alltid utifrån en djup misstänksamhet. Har h*n prövat sina upplevelser eller är h*n vilseförd? Är detta verkligen objektiva iakttagelser eller handlar det om ett atavistiskt (det vill säga ”gammaldags”) klarseende? Det är inte bra, för Steiner har sagt att det inte längre ligger i vår tids uppgifter att förlita sig på det. Här är fokus på de nya mysterierna

Astrologi är också belastat inom antroposofiska kretsar för att vara för deterministiskt (förutbestämt). Att livet förklaras av födelseögonblickets stjärnkonstellation ger inte plats för att den mänskliga friheten kan förändra ett fastlagt öde. Trots denna steinerska skepsis kvarstår hos många antroposofer en betydande fascination för astrologin.

Men ett nytt fenomen uppträder i början på 70-talet, nära femtio år efter att Steiner avlidit, nämligen nära-döden-upplevelserna. De motsäger på intet sätt den antroposofiska världsåskådningen. Tvärtom. De för upp en existentiell problematik på dagordningen för en hel värld. Att miljontals har haft dessa upplevelser har gjort fenomenet till allmängods.

Och materialisternas bortförklaringar blir alltmer ansträngda. De lär inte få det lättare efter hjärnfysiologen Eben Alexanders sensationella uppvaknande från det som normalt skulle ha varit en säker död och hans redogörelse av sina NDU-upplevelser under en vecka i koma. Mängden av NDU i världen är oavvisliga och kommer med tiden att underminerar den vetenskapliga världsåskådningens hegemoni.

Your Soul´s PlanMen antroposofer verkar inte göra några större ansträngningar att kunskapa i fenomenet. Kanske man tycker att det talar för sig själv. Och som vanligt slår man dövörat till även för andra existentiella hot news som till exempel Robert Schwartz detaljerade beskrivning i boken Your Soul´s Plan (som vi skrivit om här) hur vi före födelsen planlägger vår inkarnation. Det är som om antroposofins integritet skulle hotas om man skulle intressera sig för sådana utsagor.

För antroposofin är ju världens bästa världsåskådning.

Men Schwartz bok är på inget sätt ett hot mot ett antroposofiskt synsätt i frågan, mer en fördjupning av det Steiner sagt i ämnet. En central passage i boken ger ett fundamentalt perspektiv på frågan varför vi inkarnerar.

»Föreställ dig en värld där det bara finns ljus. Om du aldrig upplevt mörker, hur kan du då förstå och uppskatta ljuset? Det är kontrasten mellan ljus och mörker som ger en rikare förståelse. Det fysiska livet ger oss denna kontrast i dualiteterna upp och ner, hett och kallt, gott och ont. Sorgen i dualiteten gör att vi bättre kan förstå glädje. Kaoset på jorden förbättrar vår uppskattning av fred. Det hat vi kanske möter fördjupar vår förståelse av kärlek. Om vi aldrig upplevt dessa aspekter av mänskligheten, hur skulle vi då kunna känna vår gudomlighet?«

Vårt liv kan på ett sätt jämföras med en roll en skådespelare gestaltar, menar Schwartz. Oavsett om rollen visar stor inlevelse i ondska, lidande och svekfullhet – när föreställningen är över, lämnar skådespelaren rollen och återtar sitt privata jag. På samma sätt lämnar vi det ibland dramatiska och kanske smärtfulla livet när vi dör och återgår till vår andliga tillvaro, berikad av de erfarenheter vi sökt – och planerat.

Dessa tankar borde vara av stor angelägenhet för antroposofer att samtala kring kan man tycka. Men den antroposofiska världsåskådningen är så bra att insikter utifrån inte intresserar. Man har fullt sjå med det steinerska arvet. Genom detta ointresse visar hans efterföljare att läran antroposofi är viktigare än ett mer generellt andligt framåtskridande.

För man hejar naturligtvis på sitt eget lag.
                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. I learned a lot from your blog and most of all thank you for explaining in such a beautiful way.Well structured and organized. This article is very helpful.Thanks to the Authors. Best wishes.AFA from Benue Nigeeria.

 1. november 28th, 2022
  Trackback from : same day flower delivery
 2. november 30th, 2022
  Trackback from : passive income
 3. november 30th, 2022
  Trackback from : 먹튀사이트
 4. december 2nd, 2022
  Trackback from : 바니토이
 5. december 3rd, 2022
  Trackback from : osg-777.co.com
 6. december 3rd, 2022
 7. december 4th, 2022
  Trackback from : GreenHouse CBD Gummies
 8. december 6th, 2022
 9. december 8th, 2022
  Trackback from : kbc lottery number check
 10. december 8th, 2022
  Trackback from : GreenHouse Pure CBD Gummies
 11. december 8th, 2022
  Trackback from : Bitcoin Ethereum USDT Tumber
 12. december 10th, 2022
  Trackback from : CLOUDIER
 13. december 11th, 2022
  Trackback from : la paz real estate
 14. december 12th, 2022
  Trackback from : psychologist bergen county
 15. december 12th, 2022
  Trackback from : limanbetgiris.net
 16. december 13th, 2022
  Trackback from : fix computer
 17. december 13th, 2022
  Trackback from : published here
 18. december 14th, 2022
  Trackback from : best University of Jordan
 19. december 15th, 2022
 20. december 16th, 2022
  Trackback from : Personel Computers
 21. december 16th, 2022
 22. december 17th, 2022
  Trackback from : OTL
 23. december 19th, 2022
  Trackback from : Bildemontering Kungälv
 24. december 19th, 2022
  Trackback from : Leverage
 25. december 20th, 2022
  Trackback from : Nursing License Preparation
 26. december 21st, 2022
  Trackback from : PTE Test Preparation
 27. december 27th, 2022
  Trackback from : idnpoker
 28. december 27th, 2022
  Trackback from : slot gacor
 29. december 28th, 2022
  Trackback from : Wonder Leaf CBD
 30. december 30th, 2022
  Trackback from : Tourist Visa Online
 31. december 30th, 2022
  Trackback from : sbo bet
 32. januari 1st, 2023
 33. januari 1st, 2023
 34. januari 2nd, 2023
  Trackback from : idn poker 88
 35. januari 4th, 2023
  Trackback from : gacor slot
 36. januari 6th, 2023
  Trackback from : joker-123.com.co
 37. januari 10th, 2023
  Trackback from : svv388
 38. januari 10th, 2023
  Trackback from : kbc lottery winner 2023
 39. januari 11th, 2023
  Trackback from : https://conroetxhomes.com/
 40. januari 11th, 2023
  Trackback from : vivoslot.co.com
 41. januari 12th, 2023
  Trackback from : best drug dealer in texas
 42. januari 12th, 2023
  Trackback from : https://absolutechems.co/
 43. januari 14th, 2023
  Trackback from : ytmp3.bz
 44. januari 17th, 2023
  Trackback from : BE Entrance Preparation
 45. januari 18th, 2023
  Trackback from : Buy Benelli Rifles R1
 46. januari 19th, 2023
 47. januari 19th, 2023
  Trackback from : Van công nghiệp
 48. januari 21st, 2023
  Trackback from : topics
 49. januari 21st, 2023
  Trackback from : Buy Avastin online