Är antroposofin världens bästa världsåskådning?

♦ ♦ ♦ Tänker på döden varje dag. Har gjort så i flera decennier. I ungdomen förträngde jag som alla andra att döden existerade, dödsskräcken var outhärdlig. Men med inträngandet i antroposofin blev döden del av en meningsfull helhet som faktiskt kändes intressant. Steiners utsagor är visserligen ofta kryptiska men de utgick alltid från en meningsfull tillvaro som i mina ögon var trovärdig. Det var det viktiga. Därmed blev döden ett fenomen angeläget att kunskapa i.

Samtidens många uttalanden om tillvarons meningslöshet kändes ytliga och oseriösa. Som om man inte såg tillvarons komplexitet i en märklig brist på ödmjukhet. Hur kunde man vara så säker på en så osäker teori? Ser man inte längre än sin egen nästipp? Varför tro på meningslöshet när meningsfullhet har större trovärdighet? Tillvaron är värd mer än de generande enkla förklaringar som i allmänhet råder. Det är en brist på respekt för det oerhörda i existensen.

Så kunde jag tänka. Och angående antroposofin har jag med åren haft tid att slipa av kanterna på en världsåskådning som – även om den på papperet säger sig vara tolerant mot andra världsåskådningar – i praktiken genom sina anhängare uppvisar klara sekteristiska drag och självtillräcklighet. Gemensamt för alla antroposofer är visserligen en önskan att tränga in i existensens fördolda aspekter, men bara en minoritet intresserar sig även för andra källor eftersom det är underförstått att antroposofins förklaringsmodell är världens bästa.

Visst är många i våra kretsar erkännsamma mot närstående rörelser som teosofi, Martinus, frimurarna, rosencreuzarna och att de respekterar en och annan klarseende människas utsagor, men alltid utifrån en djup misstänksamhet. Har h*n prövat sina upplevelser eller är h*n vilseförd? Är detta verkligen objektiva iakttagelser eller handlar det om ett atavistiskt (det vill säga ”gammaldags”) klarseende? Det är inte bra, för Steiner har sagt att det inte längre ligger i vår tids uppgifter att förlita sig på det. Här är fokus på de nya mysterierna

Astrologi är också belastat inom antroposofiska kretsar för att vara för deterministiskt (förutbestämt). Att livet förklaras av födelseögonblickets stjärnkonstellation ger inte plats för att den mänskliga friheten kan förändra ett fastlagt öde. Trots denna steinerska skepsis kvarstår hos många antroposofer en betydande fascination för astrologin.

Men ett nytt fenomen uppträder i början på 70-talet, nära femtio år efter att Steiner avlidit, nämligen nära-döden-upplevelserna. De motsäger på intet sätt den antroposofiska världsåskådningen. Tvärtom. De för upp en existentiell problematik på dagordningen för en hel värld. Att miljontals har haft dessa upplevelser har gjort fenomenet till allmängods.

Och materialisternas bortförklaringar blir alltmer ansträngda. De lär inte få det lättare efter hjärnfysiologen Eben Alexanders sensationella uppvaknande från det som normalt skulle ha varit en säker död och hans redogörelse av sina NDU-upplevelser under en vecka i koma. Mängden av NDU i världen är oavvisliga och kommer med tiden att underminerar den vetenskapliga världsåskådningens hegemoni.

Your Soul´s PlanMen antroposofer verkar inte göra några större ansträngningar att kunskapa i fenomenet. Kanske man tycker att det talar för sig själv. Och som vanligt slår man dövörat till även för andra existentiella hot news som till exempel Robert Schwartz detaljerade beskrivning i boken Your Soul´s Plan (som vi skrivit om här) hur vi före födelsen planlägger vår inkarnation. Det är som om antroposofins integritet skulle hotas om man skulle intressera sig för sådana utsagor.

För antroposofin är ju världens bästa världsåskådning.

Men Schwartz bok är på inget sätt ett hot mot ett antroposofiskt synsätt i frågan, mer en fördjupning av det Steiner sagt i ämnet. En central passage i boken ger ett fundamentalt perspektiv på frågan varför vi inkarnerar.

»Föreställ dig en värld där det bara finns ljus. Om du aldrig upplevt mörker, hur kan du då förstå och uppskatta ljuset? Det är kontrasten mellan ljus och mörker som ger en rikare förståelse. Det fysiska livet ger oss denna kontrast i dualiteterna upp och ner, hett och kallt, gott och ont. Sorgen i dualiteten gör att vi bättre kan förstå glädje. Kaoset på jorden förbättrar vår uppskattning av fred. Det hat vi kanske möter fördjupar vår förståelse av kärlek. Om vi aldrig upplevt dessa aspekter av mänskligheten, hur skulle vi då kunna känna vår gudomlighet?«

Vårt liv kan på ett sätt jämföras med en roll en skådespelare gestaltar, menar Schwartz. Oavsett om rollen visar stor inlevelse i ondska, lidande och svekfullhet – när föreställningen är över, lämnar skådespelaren rollen och återtar sitt privata jag. På samma sätt lämnar vi det ibland dramatiska och kanske smärtfulla livet när vi dör och återgår till vår andliga tillvaro, berikad av de erfarenheter vi sökt – och planerat.

Dessa tankar borde vara av stor angelägenhet för antroposofer att samtala kring kan man tycka. Men den antroposofiska världsåskådningen är så bra att insikter utifrån inte intresserar. Man har fullt sjå med det steinerska arvet. Genom detta ointresse visar hans efterföljare att läran antroposofi är viktigare än ett mer generellt andligt framåtskridande.

För man hejar naturligtvis på sitt eget lag.
                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. oktober 17th, 2022
  Trackback from : jobs
 2. oktober 17th, 2022
 3. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Fashion
 4. oktober 17th, 2022
 5. oktober 17th, 2022
 6. oktober 17th, 2022
  Trackback from : how to set up vpn
 7. oktober 18th, 2022
 8. oktober 18th, 2022
  Trackback from : RTP Live
 9. oktober 18th, 2022
  Trackback from : 花蓮租車
 10. oktober 18th, 2022
  Trackback from : Get the facts
 11. oktober 19th, 2022
  Trackback from : Alquiler de trasteros
 12. oktober 21st, 2022
  Trackback from : post492557891
 13. oktober 21st, 2022
  Trackback from : vivo slot
 14. oktober 22nd, 2022
  Trackback from : IELTS
 15. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : Translate to English
 16. oktober 24th, 2022
  Trackback from : Prediksi parlay
 17. oktober 24th, 2022
  Trackback from : Holiganbet
 18. oktober 24th, 2022
 19. oktober 25th, 2022
  Trackback from : idn poker88
 20. oktober 25th, 2022
  Trackback from : 메이저온라인카지노
 21. oktober 26th, 2022
  Trackback from : buy cotton fabric online
 22. oktober 26th, 2022
 23. oktober 28th, 2022
 24. oktober 30th, 2022
  Trackback from : 바카라사이트 추천
 25. oktober 30th, 2022
  Trackback from : köp sobril
 26. oktober 31st, 2022
 27. november 1st, 2022
 28. november 1st, 2022
  Trackback from : check my blog
 29. november 4th, 2022
 30. november 5th, 2022
  Trackback from : Pelican CBD Gummies
 31. november 7th, 2022
  Trackback from : Meaningful Youth Skin Serum
 32. november 7th, 2022
 33. november 9th, 2022
  Trackback from : baja real estate
 34. november 11th, 2022
 35. november 13th, 2022
  Trackback from : köpa CLENBUTEROL online
 36. november 13th, 2022
 37. november 13th, 2022
  Trackback from : hobimain88.blogspot.com
 38. november 13th, 2022
  Trackback from : mintunar
 39. november 14th, 2022
  Trackback from : 사설 파워볼사이트
 40. november 14th, 2022
  Trackback from : learn the facts here now
 41. november 14th, 2022
  Trackback from : Can you buy Adderall at cvs
 42. november 15th, 2022
  Trackback from : 토토사이트 순위
 43. november 17th, 2022
  Trackback from : 당진 스크린골프
 44. november 17th, 2022
  Trackback from : Chater Spectrum lawsuit
 45. november 18th, 2022
 46. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrot Stenungsund
 47. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrota bilen i Uddevalla
 48. november 23rd, 2022
  Trackback from : 안전놀이터
 49. november 26th, 2022
  Trackback from : los barriles real estate
 50. november 26th, 2022