Är antroposofin världens bästa världsåskådning?

♦ ♦ ♦ Tänker på döden varje dag. Har gjort så i flera decennier. I ungdomen förträngde jag som alla andra att döden existerade, dödsskräcken var outhärdlig. Men med inträngandet i antroposofin blev döden del av en meningsfull helhet som faktiskt kändes intressant. Steiners utsagor är visserligen ofta kryptiska men de utgick alltid från en meningsfull tillvaro som i mina ögon var trovärdig. Det var det viktiga. Därmed blev döden ett fenomen angeläget att kunskapa i.

Samtidens många uttalanden om tillvarons meningslöshet kändes ytliga och oseriösa. Som om man inte såg tillvarons komplexitet i en märklig brist på ödmjukhet. Hur kunde man vara så säker på en så osäker teori? Ser man inte längre än sin egen nästipp? Varför tro på meningslöshet när meningsfullhet har större trovärdighet? Tillvaron är värd mer än de generande enkla förklaringar som i allmänhet råder. Det är en brist på respekt för det oerhörda i existensen.

Så kunde jag tänka. Och angående antroposofin har jag med åren haft tid att slipa av kanterna på en världsåskådning som – även om den på papperet säger sig vara tolerant mot andra världsåskådningar – i praktiken genom sina anhängare uppvisar klara sekteristiska drag och självtillräcklighet. Gemensamt för alla antroposofer är visserligen en önskan att tränga in i existensens fördolda aspekter, men bara en minoritet intresserar sig även för andra källor eftersom det är underförstått att antroposofins förklaringsmodell är världens bästa.

Visst är många i våra kretsar erkännsamma mot närstående rörelser som teosofi, Martinus, frimurarna, rosencreuzarna och att de respekterar en och annan klarseende människas utsagor, men alltid utifrån en djup misstänksamhet. Har h*n prövat sina upplevelser eller är h*n vilseförd? Är detta verkligen objektiva iakttagelser eller handlar det om ett atavistiskt (det vill säga ”gammaldags”) klarseende? Det är inte bra, för Steiner har sagt att det inte längre ligger i vår tids uppgifter att förlita sig på det. Här är fokus på de nya mysterierna

Astrologi är också belastat inom antroposofiska kretsar för att vara för deterministiskt (förutbestämt). Att livet förklaras av födelseögonblickets stjärnkonstellation ger inte plats för att den mänskliga friheten kan förändra ett fastlagt öde. Trots denna steinerska skepsis kvarstår hos många antroposofer en betydande fascination för astrologin.

Men ett nytt fenomen uppträder i början på 70-talet, nära femtio år efter att Steiner avlidit, nämligen nära-döden-upplevelserna. De motsäger på intet sätt den antroposofiska världsåskådningen. Tvärtom. De för upp en existentiell problematik på dagordningen för en hel värld. Att miljontals har haft dessa upplevelser har gjort fenomenet till allmängods.

Och materialisternas bortförklaringar blir alltmer ansträngda. De lär inte få det lättare efter hjärnfysiologen Eben Alexanders sensationella uppvaknande från det som normalt skulle ha varit en säker död och hans redogörelse av sina NDU-upplevelser under en vecka i koma. Mängden av NDU i världen är oavvisliga och kommer med tiden att underminerar den vetenskapliga världsåskådningens hegemoni.

Your Soul´s PlanMen antroposofer verkar inte göra några större ansträngningar att kunskapa i fenomenet. Kanske man tycker att det talar för sig själv. Och som vanligt slår man dövörat till även för andra existentiella hot news som till exempel Robert Schwartz detaljerade beskrivning i boken Your Soul´s Plan (som vi skrivit om här) hur vi före födelsen planlägger vår inkarnation. Det är som om antroposofins integritet skulle hotas om man skulle intressera sig för sådana utsagor.

För antroposofin är ju världens bästa världsåskådning.

Men Schwartz bok är på inget sätt ett hot mot ett antroposofiskt synsätt i frågan, mer en fördjupning av det Steiner sagt i ämnet. En central passage i boken ger ett fundamentalt perspektiv på frågan varför vi inkarnerar.

»Föreställ dig en värld där det bara finns ljus. Om du aldrig upplevt mörker, hur kan du då förstå och uppskatta ljuset? Det är kontrasten mellan ljus och mörker som ger en rikare förståelse. Det fysiska livet ger oss denna kontrast i dualiteterna upp och ner, hett och kallt, gott och ont. Sorgen i dualiteten gör att vi bättre kan förstå glädje. Kaoset på jorden förbättrar vår uppskattning av fred. Det hat vi kanske möter fördjupar vår förståelse av kärlek. Om vi aldrig upplevt dessa aspekter av mänskligheten, hur skulle vi då kunna känna vår gudomlighet?«

Vårt liv kan på ett sätt jämföras med en roll en skådespelare gestaltar, menar Schwartz. Oavsett om rollen visar stor inlevelse i ondska, lidande och svekfullhet – när föreställningen är över, lämnar skådespelaren rollen och återtar sitt privata jag. På samma sätt lämnar vi det ibland dramatiska och kanske smärtfulla livet när vi dör och återgår till vår andliga tillvaro, berikad av de erfarenheter vi sökt – och planerat.

Dessa tankar borde vara av stor angelägenhet för antroposofer att samtala kring kan man tycka. Men den antroposofiska världsåskådningen är så bra att insikter utifrån inte intresserar. Man har fullt sjå med det steinerska arvet. Genom detta ointresse visar hans efterföljare att läran antroposofi är viktigare än ett mer generellt andligt framåtskridande.

För man hejar naturligtvis på sitt eget lag.
                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. september 24th, 2022
 2. september 24th, 2022
  Trackback from : read more
 3. september 24th, 2022
 4. september 24th, 2022
  Trackback from : osg777
 5. september 24th, 2022
  Trackback from : sbobet88
 6. september 25th, 2022
  Trackback from : Inmate app
 7. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동데이
 8. september 27th, 2022
  Trackback from : ClearIndex
 9. september 27th, 2022
 10. september 28th, 2022
  Trackback from : high paying jobs near me
 11. september 28th, 2022
  Trackback from : joker 123
 12. september 28th, 2022
  Trackback from : vivoslot
 13. september 28th, 2022
  Trackback from : Apply for Visa Application
 14. september 29th, 2022
 15. september 30th, 2022
  Trackback from : Buy Bruce Banner Kush Online
 16. oktober 1st, 2022
 17. oktober 1st, 2022
  Trackback from : Urgent Visa Online
 18. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : metaverse ps5
 19. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : free mac games
 20. oktober 3rd, 2022
  Trackback from : czesci samochodowe
 21. oktober 3rd, 2022
  Trackback from : magic pla filament
 22. oktober 3rd, 2022
  Trackback from : 2102022
 23. oktober 3rd, 2022
  Trackback from : DeitPlan
 24. oktober 3rd, 2022
  Trackback from : Furnace Repair Companies
 25. oktober 5th, 2022
  Trackback from : 102099
 26. oktober 5th, 2022
  Trackback from : gm24h
 27. oktober 5th, 2022
  Trackback from : auto parts,
 28. oktober 6th, 2022
  Trackback from : 먹튀검증사이트
 29. oktober 6th, 2022
  Trackback from : 老猫のお手入れ
 30. oktober 6th, 2022
  Trackback from : best iso merchant program
 31. oktober 7th, 2022
  Trackback from : Todays Blessings
 32. oktober 10th, 2022
  Trackback from : cheap sex cams
 33. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Properties to buy in Bayelsa
 34. oktober 10th, 2022
  Trackback from : AMMO FOR SALE IN BULK
 35. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Firearms For Sale
 36. oktober 11th, 2022
  Trackback from : essay writing help online
 37. oktober 11th, 2022
 38. oktober 11th, 2022
 39. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income
 40. oktober 12th, 2022
 41. oktober 12th, 2022
 42. oktober 12th, 2022
  Trackback from : sv 388
 43. oktober 12th, 2022
  Trackback from : click here
 44. oktober 12th, 2022
  Trackback from : 파워볼 사이트
 45. oktober 13th, 2022
  Trackback from : joker 388
 46. oktober 15th, 2022
  Trackback from : gas furnace repairs
 47. oktober 15th, 2022
  Trackback from : Core Release
 48. oktober 16th, 2022
  Trackback from : live sex cams
 49. oktober 16th, 2022
  Trackback from : YouTube to MP4 Converter
 50. oktober 16th, 2022