Är antroposofin världens bästa världsåskådning?

♦ ♦ ♦ Tänker på döden varje dag. Har gjort så i flera decennier. I ungdomen förträngde jag som alla andra att döden existerade, dödsskräcken var outhärdlig. Men med inträngandet i antroposofin blev döden del av en meningsfull helhet som faktiskt kändes intressant. Steiners utsagor är visserligen ofta kryptiska men de utgick alltid från en meningsfull tillvaro som i mina ögon var trovärdig. Det var det viktiga. Därmed blev döden ett fenomen angeläget att kunskapa i.

Samtidens många uttalanden om tillvarons meningslöshet kändes ytliga och oseriösa. Som om man inte såg tillvarons komplexitet i en märklig brist på ödmjukhet. Hur kunde man vara så säker på en så osäker teori? Ser man inte längre än sin egen nästipp? Varför tro på meningslöshet när meningsfullhet har större trovärdighet? Tillvaron är värd mer än de generande enkla förklaringar som i allmänhet råder. Det är en brist på respekt för det oerhörda i existensen.

Så kunde jag tänka. Och angående antroposofin har jag med åren haft tid att slipa av kanterna på en världsåskådning som – även om den på papperet säger sig vara tolerant mot andra världsåskådningar – i praktiken genom sina anhängare uppvisar klara sekteristiska drag och självtillräcklighet. Gemensamt för alla antroposofer är visserligen en önskan att tränga in i existensens fördolda aspekter, men bara en minoritet intresserar sig även för andra källor eftersom det är underförstått att antroposofins förklaringsmodell är världens bästa.

Visst är många i våra kretsar erkännsamma mot närstående rörelser som teosofi, Martinus, frimurarna, rosencreuzarna och att de respekterar en och annan klarseende människas utsagor, men alltid utifrån en djup misstänksamhet. Har h*n prövat sina upplevelser eller är h*n vilseförd? Är detta verkligen objektiva iakttagelser eller handlar det om ett atavistiskt (det vill säga ”gammaldags”) klarseende? Det är inte bra, för Steiner har sagt att det inte längre ligger i vår tids uppgifter att förlita sig på det. Här är fokus på de nya mysterierna

Astrologi är också belastat inom antroposofiska kretsar för att vara för deterministiskt (förutbestämt). Att livet förklaras av födelseögonblickets stjärnkonstellation ger inte plats för att den mänskliga friheten kan förändra ett fastlagt öde. Trots denna steinerska skepsis kvarstår hos många antroposofer en betydande fascination för astrologin.

Men ett nytt fenomen uppträder i början på 70-talet, nära femtio år efter att Steiner avlidit, nämligen nära-döden-upplevelserna. De motsäger på intet sätt den antroposofiska världsåskådningen. Tvärtom. De för upp en existentiell problematik på dagordningen för en hel värld. Att miljontals har haft dessa upplevelser har gjort fenomenet till allmängods.

Och materialisternas bortförklaringar blir alltmer ansträngda. De lär inte få det lättare efter hjärnfysiologen Eben Alexanders sensationella uppvaknande från det som normalt skulle ha varit en säker död och hans redogörelse av sina NDU-upplevelser under en vecka i koma. Mängden av NDU i världen är oavvisliga och kommer med tiden att underminerar den vetenskapliga världsåskådningens hegemoni.

Your Soul´s PlanMen antroposofer verkar inte göra några större ansträngningar att kunskapa i fenomenet. Kanske man tycker att det talar för sig själv. Och som vanligt slår man dövörat till även för andra existentiella hot news som till exempel Robert Schwartz detaljerade beskrivning i boken Your Soul´s Plan (som vi skrivit om här) hur vi före födelsen planlägger vår inkarnation. Det är som om antroposofins integritet skulle hotas om man skulle intressera sig för sådana utsagor.

För antroposofin är ju världens bästa världsåskådning.

Men Schwartz bok är på inget sätt ett hot mot ett antroposofiskt synsätt i frågan, mer en fördjupning av det Steiner sagt i ämnet. En central passage i boken ger ett fundamentalt perspektiv på frågan varför vi inkarnerar.

»Föreställ dig en värld där det bara finns ljus. Om du aldrig upplevt mörker, hur kan du då förstå och uppskatta ljuset? Det är kontrasten mellan ljus och mörker som ger en rikare förståelse. Det fysiska livet ger oss denna kontrast i dualiteterna upp och ner, hett och kallt, gott och ont. Sorgen i dualiteten gör att vi bättre kan förstå glädje. Kaoset på jorden förbättrar vår uppskattning av fred. Det hat vi kanske möter fördjupar vår förståelse av kärlek. Om vi aldrig upplevt dessa aspekter av mänskligheten, hur skulle vi då kunna känna vår gudomlighet?«

Vårt liv kan på ett sätt jämföras med en roll en skådespelare gestaltar, menar Schwartz. Oavsett om rollen visar stor inlevelse i ondska, lidande och svekfullhet – när föreställningen är över, lämnar skådespelaren rollen och återtar sitt privata jag. På samma sätt lämnar vi det ibland dramatiska och kanske smärtfulla livet när vi dör och återgår till vår andliga tillvaro, berikad av de erfarenheter vi sökt – och planerat.

Dessa tankar borde vara av stor angelägenhet för antroposofer att samtala kring kan man tycka. Men den antroposofiska världsåskådningen är så bra att insikter utifrån inte intresserar. Man har fullt sjå med det steinerska arvet. Genom detta ointresse visar hans efterföljare att läran antroposofi är viktigare än ett mer generellt andligt framåtskridande.

För man hejar naturligtvis på sitt eget lag.
                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. augusti 13th, 2022
  Trackback from : ogłoszenia giżycko
 2. september 8th, 2022
 3. september 8th, 2022
  Trackback from : free fov tool warzone
 4. september 8th, 2022
 5. september 8th, 2022
  Trackback from : nft monkey
 6. september 9th, 2022
  Trackback from : market report
 7. september 9th, 2022
 8. september 9th, 2022
  Trackback from : leci123 slot
 9. september 9th, 2022
  Trackback from : online casino
 10. september 9th, 2022
  Trackback from : wedding planning tips
 11. september 10th, 2022
  Trackback from : joker388
 12. september 10th, 2022
  Trackback from : situs judi slot online
 13. september 10th, 2022
  Trackback from : manutenção informática
 14. september 10th, 2022
 15. september 11th, 2022
  Trackback from : online
 16. september 11th, 2022
  Trackback from : Super Slim Zone Gummies
 17. september 11th, 2022
 18. september 11th, 2022
  Trackback from : sức khỏe
 19. september 12th, 2022
 20. september 12th, 2022
  Trackback from : fafa slot
 21. september 12th, 2022
  Trackback from : Simpli Fit Keto Gummies
 22. september 12th, 2022
  Trackback from : Articles
 23. september 12th, 2022
  Trackback from : Earn money online sign up
 24. september 13th, 2022
  Trackback from : Male enhancement pills
 25. september 14th, 2022
 26. september 14th, 2022
  Trackback from : look at this site
 27. september 14th, 2022
 28. september 14th, 2022
 29. september 15th, 2022
  Trackback from : click here
 30. september 15th, 2022
 31. september 15th, 2022
  Trackback from : bitcoin bahis siteleri
 32. september 15th, 2022
  Trackback from : Online Visa Application
 33. september 15th, 2022
  Trackback from : go
 34. september 16th, 2022
  Trackback from : pragmatic play
 35. september 16th, 2022
 36. september 17th, 2022
  Trackback from : game
 37. september 19th, 2022
  Trackback from : 170987
 38. september 20th, 2022
  Trackback from : ikariya lean belly juice
 39. september 20th, 2022
  Trackback from : homepage
 40. september 20th, 2022
  Trackback from : leci 123
 41. september 21st, 2022
  Trackback from : leci123
 42. september 22nd, 2022
 43. september 22nd, 2022
 44. september 22nd, 2022
 45. september 22nd, 2022
  Trackback from : pragmaticplay
 46. september 23rd, 2022
  Trackback from : olympus slot
 47. september 23rd, 2022
  Trackback from : fafaslot
 48. september 23rd, 2022
  Trackback from : fnx9
 49. september 24th, 2022
  Trackback from : about
 50. september 24th, 2022