Att vara inkarnerad är att vara ”innesluten i en person”

♦ ♦ ♦ Det är intressant att googla antroposofiska begrepp och uttryck. Men uttrycket att göra sig tankar om, som används flitigt i våra sammanhang, förvirrar sökmotorn. Den hoppas att ”självskadebeteende”, ”tvångssyndrom” och ”hur ändrar jag på mina självkritiska tankar” skulle duga som förklaring. Och knappar man in begreppen ahrimansk och luciferisk kommer bara antroposoftexter upp. Ordet kulturimpuls verkar inte ens existera på svenska. Det är bara antroposofer som använder det. Det är inget fel på i och för sig, det är visserligen pretentiöst, men självförklarande.

Steiner myntade begreppet i ett skede då han förutsatte att mångfalden av antroposofiska verksamheter skulle göra ordentliga avtryck i samhället. Med facit i hand är det väl bara waldorfpedagogiken som gjort det. För waldorf är utan tvivel en kulturimpuls.

Antisar som rockar.

Antisar som rockar.

Antis är en respektlös slangförkortning avsett att neutralisera det något högtravande i begreppet antroposof. En närmare undersökning visar att ordet även har andra betydelser. Antis är också lettiska för ”anka” liksom namnet på ett lettiskt rockband. Det är också namnet på ett hotell i Istambul och ett antikvariat i Malmö.

Favorituttrycket metamorfosera ger faktiskt några förklaringar på google, nämligen ”förändras”, ”changera”(!), ”byta om roll”, ”ta annan ton”, ”ta annan vändning”. Så det torde vara begripligt för en och annan även om bara antroposofer använder det. Uttrycket framtidsimpuls verkar dock bara antroposofer använda sig av.

Ordet spirituell används flitigt i antroposofland i betydelsen andlig. Begreppet finns i svenskan men då i betydelsen ”kvick”, ”fyndig”, ”rolig”, ”underhållande”, ”vitsig” och ”gallisk”(!). På andra plats kommer betydelsen ”andlig” med hänsyftning till att det är en anglicism. Betydelsen andlig har antroposofer anammat till den grad att många glömt hur begreppet normalt används. Men i ordet spiritualitet har betydelsen märkligt nog förskjutits något. Där är huvudbetydelsen ”andlighet” med ”kvickhet, snillrikhet” på andra plats.

Ett huvudspår inom antroposofin är Kristusprincipen, ett begrepp man kunde tro vi är ensamma om. Men det visar sig att tidningen Samlaren har publicerat  essän ”Kristusprincipen. Om litteraturtolkning och trons retorik” av Magnus Ullén. Det är en fullängdstext som går på i den här stilen:

»…den fyrdelade tolkningsmodellen, som ofta benämns quadriga, samt kristusprincipens plats i denna, eftersom denna modell, som jag ser det, gör det möjligt för oss att kartlägga hur vi tror.«

Ordet initiation finns på google, men initiationsprincip (efter Steiners ”initiationsprincip måste bli civilisationsprincip”) ger bara en lista på antroposofiska texter. Om att vara inkarnerad säger google ”förkroppsligad, personifierad, innesluten i en person”. Jaget innesluten i en person! Vi antroposofer hade inte kunnat uttrycka det bättre.

Varuhuset Mikaelit.

Varuhuset Mikaelit.

Det i våra sammanhang flitigt använda begreppet mänsklighetsutvecklingen är ett gammalt uttryck som uppenbarligen inte används i normalsvenska idag. Och mikaelit (andligt inriktad framtidsmänniska) existerar inte i svenskan, men däremot i Finland som ”varuhuset Mikaelit” (Kauppahuone Mikaelit). Men väsensartad är uppenbarligen ett svenskt ord som betyder ”inneboende egenskap”. Rimlig definition även om ”väsen” inom antroposofisk begreppsvärld avser en mer immateriell företeelse.

Fröartad är det däremot tvärnobben på. Vid en sökning kommer bara antroposoftexter upp. Men är det ens i antroposofiska sammanhang ett adekvat uttryck? Betydelsen är väl ungefär ”en början till”, eller ”i början”, eller kanske ännu mera vagt – ”en möjlig början”. Fröet är den kanske mest använda metaforen i våra sammanhang. Man sår ett frö till en kommande verksamhet, ett frö inför framtiden etcetera.

Kända antroposofiska begrepp som luftelementet, vattenelementet och värmeelementet(!) är det inte ens någon idé att göra en sökning på. Och andevetenskap ska vi inte tala om, det begreppet har vi copyright på och ingen lär vara intresserad att ta över det. För en längre diskussion kring begreppet, se kommentarsdelen i en tidigare krönika.

Något för andeforskare?

Något för andeforskare?

Men begreppet andeforskare – ett mer pretentiöst uttryck för en som går skolningsvägen – används överraskande nog även av andra. Skådespelaren Lotti Törnros kallas ”andeforskare” i en pjäs som spelades på Teater Scenario för 13 år sedan. I hastigheten listas också begreppet ”andforskare” på en norsk sajt, alltså en som forskar på änder. Men vem kan begära att google skall kunna hålla isär begreppen, det här är komplicerade grejer!

                                                                                                                                              Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • curt jansson
  • november 23rd, 2015

  Fröartad blir ju grodaktig på danska, Samenhaft på tyska är väl urbilden som ingen riktigt fattar i dag…

  Annars vore en undersökning av värmelementets andliga status inte ur vägen hos mig, då mina kämpar förgäves mot den ahrimanska kylan här utanför.

  Norska andeforskare är trevligt folk, fast de kan bli lite enkelspåriga även de…

 1. mars 19th, 2022
  Trackback from : Servizio taxi Roma
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : Raw Garden Carts
 3. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent a scooter in honolulu
 4. mars 25th, 2022
 5. mars 31st, 2022
  Trackback from : paypound
 6. april 5th, 2022
 7. april 5th, 2022
  Trackback from : Barrett mrad for sale
 8. april 14th, 2022
 9. april 14th, 2022
  Trackback from : best dumps cc website
 10. april 14th, 2022
  Trackback from : Hot Tub Gazebo With Bar
 11. april 18th, 2022
  Trackback from : best dumps + pin website
 12. maj 1st, 2022
  Trackback from : buy dilaudid online
 13. maj 3rd, 2022
 14. maj 4th, 2022
  Trackback from : darknet stats
 15. maj 11th, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 16. maj 24th, 2022
  Trackback from : 홀덤사이트
 17. maj 26th, 2022
  Trackback from : Scott Schulte
 18. maj 27th, 2022
  Trackback from : fake discount omega
 19. juni 2nd, 2022
  Trackback from : sell my car york
 20. juni 23rd, 2022
  Trackback from : 娛樂城
 21. juli 1st, 2022
  Trackback from : construction surveillance
 22. juli 4th, 2022
 23. juli 15th, 2022
  Trackback from : real estate east cape
 24. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : buy youtube likes
 25. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : fake rolex datejust for sale
 26. september 16th, 2022
  Trackback from : billige fodboldtrøjer
 27. september 16th, 2022
  Trackback from : maglie hellas verona 2022
 28. september 17th, 2022
  Trackback from : norge drakt
 29. september 25th, 2022
  Trackback from : manchester city tröjor