Är antroposofer viktiga för mänsklighetens framåtskridande?

♦ ♦ ♦ Vad var nazismens inre kärna? Andligt sett alltså. Denna frågeställning drog fullt hus på ABF-huset i Stockholm på 70-talet där Manfred Schmidt-Brabant, på den tiden ordföranden i världssällskapet i Dornach, höll ett föredrag för antroposofer i ämnet. Nazismens inre kärna var varken ahrimansk eller luciferisk, fick vi veta, dessa ensidigheter står ändå i mänsklighetens tjänst. Nej det som verkade i SS var något mycket värre. Det var en kraft som är totalt likgiltig för mänskligheten, nämligen Sorat, en destruktiv världskraft, berättade Schmidt-Brabant.

Manfred Schmidt-Brabant

Manfred Schmidt-Brabant

Publiken rös inför detta avslöjande. På den tiden dröjde sig ännu kvar en uppfattning att sällskapets ordförande var mer upplyst än medlemmar i allmänhet. Manfred Schmidt-Brabant var dessutom något av en expert på hemliga sällskap. Att han besatt en avsevärd andlig skolning betraktades som självklart. Därför uppfattades föredraget som synnerligt auktoritativt. Samma med Jörgen Smit, en enastående personlighet på många sätt vars föredrag oavsett ämne var rena kunskapsfester. Då denne legendar höll en tvåveckors morgonkurs i astronomi för allmänna linjen på seminariet stängde många verksamheter, inklusive Robygge, för att medarbetarna ville lyssna. Ingen ville missa denna händelse.

Jörgen Smit

Jörgen Smit

Den allmänna uppfattningen var att personligheter som Jörgen och Manfred kommit långt i sin andliga utveckling. Må så vara. Uppenbart var i alla fall att de var mycket belästa och att de var skickliga pedagoger som kunde trollbinda med det som i väsentlig grad ändå måste ha varit läsefrukter. Även Arne Klingborg hade en omfattande allmänbildning. Realisten Arne ville avdramatisera synen på ordföranden i Goetheanum som en andlig ledare och etablera ett förhållningssätt där styrelsen i Dornach hade en mer kollegial framtoning gentemot de övriga styrelserna i landssällskapen i världen.

Är antroposofer att betrakta som viktiga för mänsklighetens framåtskridande? Det beror på vem man frågar. Antroposofer skulle svara ett tveklöst ja, en uppfattning som grundar sig på uttalanden av Steiner om att antroposoferna som grupp förberett sig i den andliga världen innan de inkarnerat. Vilket i jordelivet givit dem en böjelse för antroposofi.

Att den antroposofiska rörelsen åstadkommit mycket positivt är odiskutabelt. Och frågan om ledarna är andligt skolade eller ej förlorar något av sin laddning då de – liksom vi andra – ändå arbetar utifrån de antroposofiska ideal som syftar till mänskligt framåtskridande.

Därmed inte sagt att antroposofer är märkvärdigare än andra. Alla människor är i färd med att förverkliga sina förfödsliga intentioner att söka jordiska erfarenheter. Livsuppgifterna är olika – men lika värdefulla. Om man är antroposof eller Hells Angels-medlem är en läggningsfråga.

Vad är då en läggning? Bra fråga. Men att svaret innefattar både DNA och uppväxt är knappast hela sanningen.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. I am often to running a blog and i actually admire your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for brand spanking new information.

 1. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Tikka Rifles For Sale
 2. oktober 10th, 2022
  Trackback from : REMINGTON AMMUNITION SHOP
 3. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 4. oktober 12th, 2022
  Trackback from : passive income
 5. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Buy morel mushrooms
 6. oktober 12th, 2022
 7. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Firearms For Sale
 8. oktober 18th, 2022
 9. oktober 19th, 2022
 10. oktober 22nd, 2022
 11. oktober 25th, 2022
  Trackback from : Norma Ammunitions For Sale
 12. oktober 28th, 2022
 13. november 2nd, 2022
  Trackback from : loreto real estate
 14. november 8th, 2022
  Trackback from : https://teamtapper.com/
 15. november 9th, 2022
  Trackback from : cabo san lucas real estate
 16. november 9th, 2022
  Trackback from : liberty
 17. november 14th, 2022
 18. november 15th, 2022
  Trackback from : Shrooms for sale online
 19. november 17th, 2022
  Trackback from : Vaabook
 20. november 17th, 2022
  Trackback from : todos santos real estate
 21. november 20th, 2022
  Trackback from : Skrot Stenungsund
 22. november 21st, 2022
  Trackback from : replica watches
 23. november 22nd, 2022
 24. november 22nd, 2022
  Trackback from : Where to buy shrooms online
 25. november 24th, 2022
  Trackback from : Disney World Photographer
 26. november 28th, 2022
  Trackback from : DuckDuckGo black hat SEO
 27. december 4th, 2022
 28. december 5th, 2022
  Trackback from : Chiappa Firearms 22lr
 29. december 8th, 2022
  Trackback from : love soulmate quotes
 30. december 11th, 2022
  Trackback from : akoya pearl rings
 31. december 12th, 2022
 32. december 14th, 2022
 33. december 16th, 2022
 34. december 19th, 2022
  Trackback from : earn passive income
 35. december 28th, 2022
  Trackback from : cbd and kids
 36. januari 3rd, 2023
  Trackback from : Mortgage Brokers Melbourne
 37. januari 4th, 2023
 38. januari 4th, 2023
 39. januari 4th, 2023
  Trackback from : read more here
 40. januari 4th, 2023
  Trackback from : learn more
 41. januari 9th, 2023
  Trackback from : Aller voir
 42. januari 12th, 2023
  Trackback from : Buy Henry Big Boy X 357
 43. januari 12th, 2023
  Trackback from : site link
 44. januari 12th, 2023
  Trackback from : absolute chems
 45. januari 17th, 2023
  Trackback from : Downtown Tampa
 46. januari 18th, 2023
  Trackback from : ptr 91 for sale
 47. januari 19th, 2023
 48. januari 27th, 2023
 49. februari 2nd, 2023
  Trackback from : ขัดเงาหิน