Är antroposofer viktiga för mänsklighetens framåtskridande?

♦ ♦ ♦ Vad var nazismens inre kärna? Andligt sett alltså. Denna frågeställning drog fullt hus på ABF-huset i Stockholm på 70-talet där Manfred Schmidt-Brabant, på den tiden ordföranden i världssällskapet i Dornach, höll ett föredrag för antroposofer i ämnet. Nazismens inre kärna var varken ahrimansk eller luciferisk, fick vi veta, dessa ensidigheter står ändå i mänsklighetens tjänst. Nej det som verkade i SS var något mycket värre. Det var en kraft som är totalt likgiltig för mänskligheten, nämligen Sorat, en destruktiv världskraft, berättade Schmidt-Brabant.

Manfred Schmidt-Brabant

Manfred Schmidt-Brabant

Publiken rös inför detta avslöjande. På den tiden dröjde sig ännu kvar en uppfattning att sällskapets ordförande var mer upplyst än medlemmar i allmänhet. Manfred Schmidt-Brabant var dessutom något av en expert på hemliga sällskap. Att han besatt en avsevärd andlig skolning betraktades som självklart. Därför uppfattades föredraget som synnerligt auktoritativt. Samma med Jörgen Smit, en enastående personlighet på många sätt vars föredrag oavsett ämne var rena kunskapsfester. Då denne legendar höll en tvåveckors morgonkurs i astronomi för allmänna linjen på seminariet stängde många verksamheter, inklusive Robygge, för att medarbetarna ville lyssna. Ingen ville missa denna händelse.

Jörgen Smit

Jörgen Smit

Den allmänna uppfattningen var att personligheter som Jörgen och Manfred kommit långt i sin andliga utveckling. Må så vara. Uppenbart var i alla fall att de var mycket belästa och att de var skickliga pedagoger som kunde trollbinda med det som i väsentlig grad ändå måste ha varit läsefrukter. Även Arne Klingborg hade en omfattande allmänbildning. Realisten Arne ville avdramatisera synen på ordföranden i Goetheanum som en andlig ledare och etablera ett förhållningssätt där styrelsen i Dornach hade en mer kollegial framtoning gentemot de övriga styrelserna i landssällskapen i världen.

Är antroposofer att betrakta som viktiga för mänsklighetens framåtskridande? Det beror på vem man frågar. Antroposofer skulle svara ett tveklöst ja, en uppfattning som grundar sig på uttalanden av Steiner om att antroposoferna som grupp förberett sig i den andliga världen innan de inkarnerat. Vilket i jordelivet givit dem en böjelse för antroposofi.

Att den antroposofiska rörelsen åstadkommit mycket positivt är odiskutabelt. Och frågan om ledarna är andligt skolade eller ej förlorar något av sin laddning då de – liksom vi andra – ändå arbetar utifrån de antroposofiska ideal som syftar till mänskligt framåtskridande.

Därmed inte sagt att antroposofer är märkvärdigare än andra. Alla människor är i färd med att förverkliga sina förfödsliga intentioner att söka jordiska erfarenheter. Livsuppgifterna är olika – men lika värdefulla. Om man är antroposof eller Hells Angels-medlem är en läggningsfråga.

Vad är då en läggning? Bra fråga. Men att svaret innefattar både DNA och uppväxt är knappast hela sanningen.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • mio
  • oktober 23rd, 2015

  Antroposof eller kallad antroposof, men på ren
  svenska vill jag gärna ur mitt hjärta säga:
  Att läsa Rudolf Steiners föredrag är helt
  enastående;
  Han uttryckte själv så brilliant hur det i vår
  tid handlar mer om Hur man gör saker än något
  annat; hur detta är medvetenhetssjälens
  mening.
  Och Rudolf själv, med all denna andevetenskap,
  hade ett sätt att uttrycka sig, både i ordval,
  meningsuppbyggnad och stilfullhet, där all
  hans fördomsfrihet, omtanke och framför allt
  Människokärlek sken igenom som det
  klaraste av vatten. Antroposofer, så kallade,
  kunde fråga sig, hellre än något annat i denna
  dag, hur man kommer till detta. Vad krävs
  av oss i vårt liv för att komma därhän, att
  människokärleken och den övertygande taktkänslan
  lyser igenom ur oss. För där finns något
  i hur denne föregångare uttryckte sig i allt han någonsin förmedlade, som är
  svaret på mycket om hur antroposofin kan
  leva och fortsätta!

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
  Trackback from : únete a los illuminati
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : Raw Garden Carts
 4. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Guns
 5. mars 23rd, 2022
  Trackback from : rent scooters in honolulu
 6. mars 26th, 2022
  Trackback from : 먹튀검증업체
 7. april 1st, 2022
 8. april 5th, 2022
  Trackback from : condominios loreto
 9. april 6th, 2022
  Trackback from : slot999
 10. april 10th, 2022
 11. april 10th, 2022
  Trackback from : matrimoniale
 12. april 14th, 2022
  Trackback from : dumps shop with cvv
 13. april 16th, 2022
  Trackback from : see here
 14. april 18th, 2022
  Trackback from : cvv hight balance
 15. april 22nd, 2022
  Trackback from : relxbycake.com
 16. april 30th, 2022
  Trackback from : amb99
 17. maj 9th, 2022
 18. maj 10th, 2022
 19. maj 30th, 2022
  Trackback from : FN scar For Sale
 20. maj 31st, 2022
 21. juni 1st, 2022
  Trackback from : Guns for sale online
 22. juni 5th, 2022
 23. juni 6th, 2022
 24. juni 10th, 2022
  Trackback from : motocardhelmet.com/nexx.html
 25. juni 12th, 2022
  Trackback from : maxbet
 26. juni 28th, 2022
  Trackback from : crawley escorts
 27. juli 2nd, 2022
 28. juli 2nd, 2022
  Trackback from : nova88
 29. juli 4th, 2022
 30. juli 12th, 2022
  Trackback from : carding site
 31. juli 12th, 2022
  Trackback from : SEO Company
 32. juli 13th, 2022
  Trackback from : hangun
 33. juli 27th, 2022
  Trackback from : rtp slot hari ini
 34. augusti 2nd, 2022
  Trackback from : free mac games
 35. augusti 3rd, 2022
  Trackback from : TAURUS G3 FOR SALE
 36. augusti 4th, 2022
  Trackback from : tactical shotgun
 37. augusti 9th, 2022
  Trackback from : 百家樂穩贏打法
 38. september 9th, 2022
  Trackback from : FFXIV Gil
 39. september 10th, 2022
 40. september 16th, 2022
  Trackback from : maglie lazio 2022
 41. september 16th, 2022
 42. september 23rd, 2022
  Trackback from : fn shotgun
 43. september 24th, 2022
  Trackback from : Text inmate
 44. september 26th, 2022
 45. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동조타
 46. september 27th, 2022
  Trackback from : phishing service provider
 47. oktober 1st, 2022
 48. oktober 4th, 2022
  Trackback from : home for sale
 49. oktober 10th, 2022