Hur en Kristensamfundspräst kan mjuka upp en antroposofkritiker

♦ ♦ ♦ Som kritiker av antroposofin intar före detta waldorfeleven Alicia Hamberg en särställning. Med utgångspunkt i sina dåliga erfarenheter som elev i en waldorfskola har hon ägnat mångåriga studier av antroposofi, vilket gjort henne till en av landets mest kunniga kritiker av waldorfpedagogik och antroposofi, framför allt då tillämpningen av dessa.

Robygge i Järna.

Robygge i Järna.

Hon tror inte på den antroposofiska världsåskådningen – hon är ideologisk materialist – men hon respekterar Rudolf Steiner. Detta kan förefalla paradoxalt men är en närmast akademisk hållning där hon ser Steiners förhållningssätt till sin egen världsåskådning som konsekvent och rimlig utifrån hans egna utgångspunkter.

Kritiken av antroposoferna är däremot kompromisslös. I en nyligen publicerad text på hennes blogg preciserar hon varför.

»Som utomstående till denna rörelse – antroposofin som helhet, inte just Kristensamfundet – stör det mig hur uttråkad man kan bli av den, hur den antingen framstår som en skickligt putsad pr-produkt, presenterad av dem som inte säger för mycket eller fel saker och vars nitiska tillrättaläggande av fasaden gör antroposofin intetsägande och färglös, eller som en pseudovetenskaplig, konspiratorisk new age-uppblandad Steiner-gegga som i bästa fall passar lallande knäppgökar oförmögna till kritiskt tänkande.«

Hon sparar inte på krutet här. Men trots att hon är ateist säger hon sig ha »en djupare fascination för antroposofins esoteriska sida, och även för dess ”religiösa” aspekter, än för de teoretiskt-filosofiska element eller den av så många omhuldade ”kunskapsteorin”«.

»Det finns, upplever jag, en missriktad anständighetsiver bland de sofistikerade som leder till förnekelse av den ockulta sidan. Och samtidigt, nästgårds, en stinkande sumpmark av allsköns dravel, en hel new age-värld som tror på precis allt, där orimlighet aldrig förhindrar trovärdighet och förnuftet alltid är bannlyst till förmån för känslan.«

Satellitbild över den antroposofiska delen av Ytterjärna.

Satellitbild över den antroposofiska delen av Ytterjärna.

Men så stötte hon på ett program på finska YLE som föll henne på läppen där Kristensamfundsprästen Lars Karlsson på klingande finlandssvenska stillsamt redogör för sin syn på antroposofin. Mycket representativt men lite old school som mer ger en känsla av nybörjarinstruktioner än antroposofiskt gestaltade livserfarenheter. En korrekt beskrivning befriad från personliga erfarenheter och tankar.

Nu är det precis detta Alicia är ute efter. Hon är trött på de som ”låtsas att antroposofi skall vara någon lättsmält konsumtionsprodukt” Hon uppfattar Lars Karlssons framställning som mer ”äkta”, paradoxalt nog. Vilket man kan göra sig en del tankar om (för att uttrycka sig antroposofiskt).

För det första. Att inte tala fack-antroposofiska med en allmänhet som inte vet vad astralkropp, hierarkiska väsen eller salamandrar är, är en av de första saker man som duktig nybörjar-antroposof får lära sig. Detta uppfattas av Alicia och hennes vänner i den lilla föreningen Vetenskap & Folkbildning som hyckleri och att man medvetet döljer det som kan uppfattas som kontroversiellt. Men det är inte mer hyckleri än att läkare, vetenskapsmän och andra yrkesgrupper inte talar fackspråk då de vänder sig till en bred allmänhet.

Det är en självklarhet att man anpassar budskapet till den publik man vänder sig till. Att en vetenskapsman är tvungen att förenkla och generalisera för att få det väsentliga att gå fram till en okunnig allmänhet betraktas inte som att ”man tillrättalägger bilden” eller ser det som ”PR- och luftslottsantroposofi” som Alicia anklagar antroposoferna för. Det är så man gör, man förenklar när saker är komplicerade. Det är inget ”förljuget” i det, som Alicia anser.

För det andra. Antroposofer som varit med ett tag vill gå längre än att bara rensa bort facktermer då de talar med folk. Man vill framställa antroposofin som en rimlig livshållning. Detta gör Alicia & Co minst sagt irriterade, eftersom de menar att antroposofin är allt annat än rimlig. Det är tvärtom en religion som är förnuftsvidrig, menar de. Att antroposoferna inte framhåller detta tydligt är ett svek och en skönmålning som de aldrig kan förlåta oss för.

Provuppstrykningar av lasyrfärg på trä från Färgbygge i Järna.

Provuppstrykningar av lasyrfärg på trä från Färgbygge i Järna.

För det tredje. Alicia stör sig på att antroposoferna sällan går ut med den ockulta sidan av denna världsåskådning, eller ”erkänner” dess religiösa implikationer. Men om antroposofins image uppfattades som ockult/religiös skulle det ligga de praktiska verksamheterna i fatet. Naturligtvis. Om waldorfskolorna skulle betraktas som religiösa skulle elevunderlaget gå ned. Men framför allt skulle det vara osant.

Dessa skolor är inte mer religiösa än andra skolor, men de har en annan metodik byggd på en världsbild som är annorlunda. Men man undervisar inte om den. De lite annorlunda vinklarna på tillvaron är just det föräldrarna är ute efter, vare sig det är antroposofer eller ej. De flesta föräldrar är inte intresserade av antroposofi.

Att framhålla den ockulta sidan av antroposofin som något viktigt för allmänheten att känna till är att missförstå antroposofins intentioner i samhället. Steiner önskade minst av allt att biodynamiskt jordbruk, läkepedagogik, antroposofisk medicin och waldorfpedagogik skulle ses som religiöst/ockulta institutioner. Det skulle marginalisera deras relevans för samhället.

Inte för att man inte skulle kunna ”erkänna” deras del i verksamheterna. Utan för de felaktiga föreställningar detta skulle framkalla. De flesta dömer rent reflexmässigt ut vilken verksamhet som helst som inte är del av den gängse världsåskådningen. Så fungerar det ju.

De föräldrar som intresserar sig för waldorfpedagogiken får en ytlig redovisning av bakgrunden då de söker sig till skolan. De som blir intresserade kan då fördjupa sig på egen hand. Men för de flesta räcker det gott med att barnen får gå i en waldorfskola för att de har förtroende för skolformen. Ett förtroendekapital som inte funnits om skolformen bara vänt sig till enbart antroposofer.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. september 13th, 2022
  Trackback from : bruce banner strain
 2. september 13th, 2022
  Trackback from : mpo4d
 3. september 13th, 2022
  Trackback from : agenslot777
 4. september 15th, 2022
  Trackback from : ロジェデュブイ 2013
 5. september 16th, 2022
  Trackback from : joker 388
 6. september 17th, 2022
  Trackback from : agen Oxplay
 7. september 17th, 2022
 8. september 18th, 2022
  Trackback from : Affiliate software for wix
 9. september 18th, 2022
  Trackback from : barcelona drakt 2022
 10. september 20th, 2022
  Trackback from : 450 bushmaster ammo for sale
 11. september 22nd, 2022
  Trackback from : Psilo Gummies
 12. september 22nd, 2022
 13. september 23rd, 2022
  Trackback from : escort bayan
 14. september 24th, 2022
  Trackback from : maglia chiesa italia
 15. september 26th, 2022
  Trackback from : pragmatic play
 16. september 27th, 2022
  Trackback from : sbo bet
 17. september 29th, 2022
  Trackback from : fafaslot
 18. september 30th, 2022
  Trackback from : vivoslot
 19. oktober 5th, 2022
 20. oktober 8th, 2022
  Trackback from : fafa slot
 21. oktober 8th, 2022
  Trackback from : kebun777 slot
 22. oktober 8th, 2022
  Trackback from : ufa800 สล็อต
 23. oktober 8th, 2022
  Trackback from : sv388
 24. oktober 9th, 2022
  Trackback from : .375 cheytac
 25. oktober 9th, 2022
  Trackback from : rip bullets
 26. oktober 11th, 2022
 27. oktober 12th, 2022
 28. oktober 12th, 2022
 29. oktober 13th, 2022
  Trackback from : idn poker 88
 30. oktober 13th, 2022
  Trackback from : situs pay4d
 31. oktober 13th, 2022
  Trackback from : [花蓮包車]
 32. oktober 13th, 2022
  Trackback from : vivo slot
 33. oktober 13th, 2022
  Trackback from : slot 88
 34. oktober 14th, 2022
  Trackback from : joker 123
 35. oktober 16th, 2022
  Trackback from : Satisfyer Toys
 36. oktober 17th, 2022
  Trackback from : winchester 209 primer
 37. oktober 19th, 2022
  Trackback from : joker388
 38. oktober 21st, 2022
  Trackback from : Devour edibles
 39. oktober 21st, 2022
 40. oktober 21st, 2022
  Trackback from : Sell My House Fast
 41. oktober 21st, 2022
  Trackback from : sign up now
 42. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : kebun777
 43. oktober 25th, 2022
  Trackback from : mixparlay88
 44. oktober 25th, 2022
  Trackback from : 메이저사이트 순위
 45. oktober 28th, 2022
  Trackback from : 사설 토토사이트
 46. oktober 29th, 2022
  Trackback from : 6.5 grendel ammo for sale
 47. oktober 30th, 2022
  Trackback from : event parlay
 48. oktober 31st, 2022
  Trackback from : gacor slot
 49. oktober 31st, 2022
  Trackback from : death star edibles
 50. november 1st, 2022
  Trackback from : rare breed trigger for sale